Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2140 за запитом Господарське

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства 2. Система та джерела господарського законодавства 3. Функції господарського законодавства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Склад і повноваження Пленуму Вищого господарського суду України 48. Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду України 64. Тестове завдання Господарським судам підвідомчі… Список використаної літератури
Поняття та ознаки господарського договору.............................5 18 Розділ ІІ. Види господарських договорів................................................19 32 Розділ ІІІ. Укладення, зміна та розірвання господарських договорів......................................................................................................
Господарсько адміністративні штрафи 5. Оперативно господарські санкції 6. Планово госпрозрахункові санкції 7. Господарсько організаційні санкції Список використаної літератури
Цивільно правова характеристика господарських товариств………...……6 ІІ. Види господарських товариств…………………………………………..…15 ІІІ. Проблемні питання діяльності господарських товариств……...............…22 Висновок………………………………………………………………………….26 Список використаних джерел………………………………………………..
Загальна характеристика господарських договорів, що укладаються за державним замовленням…………………………………………………………….7 1.1. Поняття та види державного замовлення і державного контракту ………....7 1.2....регулювання відносин, що виникають в господарських договорів, що укладаються за державним замовленням………….……………………….…14 Розділ 2. Особливості договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням…………………………………………………………………….…..
Право на звернення до господарського суду. Стадії господарського процесу. 2. Встановлення та обчислення процесуальних строків. Зупинення процесуальних строків. 3. Строк та порядок подання касаційної скарги, ...
Методи правового регулювання господарських правовідносин…… 3 2. Які ознаки властиві суб'єктам господарських правовідносин……….. 5 3. Задача. Громадянин Іванов є суб'єктом підприємницької діяльності, ...
Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз показників рентабельності господарської діяльності підприємства 4. Аналіз показників рентабельності фінансової діяльності підприємства ...
... Задача 1 До господарського суду Волинської області 21.04.2011 р. ТОВ «Нонна» подало позовну заяву з вимогою до ПП «Будівельник» про стягнення заборгованості ...Приватне підприємство «Мотор» звернулося до господарського суду м. Києва із заявою про скасування рішення третейського суду при Асоціації автомобілістів України, яким цьому підприємству було відмовлено в ...
Порядок укладання господарських договорів. Форма господарського договору Література
...ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2.Класифікація витрат виробництва та методи калькулювання собівартості продукції 1....та їх впливу на ефективність господарської діяльності РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ВАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО – КОМЕРЦІЙНА ФІРМА» 2.1.
Порівняльна характеристика господарських товариств. 3. Орган ліцензування відмовив приватному підприємству «Стройбуд» у видачі ліцензії на провадження будівельної діяльності та тій підставі, що подану ...оскільки така відмова є оперативно господарською санкцією, яка не передбачена в укладеному між ними договорі. Зазначені обставини і стали підставою для звернення АТ “Світанок” до суду.
Об'єднання звернулося до господарського суду із позовом про визнання рішення недійсним. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись зокрема на те, що оскільки об'єднання вже ліквідовано, спір непідвідомчий господарському суду.
...інституту неврегульовані розбіжності на вирішення господарського суду не передав і від виконання договору відмовився. Виробниче об'єднання звернулося з позовом до господарською суду про примусове укладання договору, ...
Основна частина 3.1 Встановлення господарських зв’язків на оптовому підприємстві «Ньютон Трейд» 3.2 Організація товароруху на оптовому підприємстві «Ньютон Трейд» 3.3 Аналіз ефективності ...та пропозиції щодо вдосконалення організації господарських зв’язків на оптовому підприємстві «Ньютон Трейд» V. Використана література
...ГРУП» 41 2.1 Аналіз господарської діяльності конкурентоспроможності підприємства 41 2.2. Аналіз цінової політики підприємства 56 2.3. Аналіз збутової політики підприємства 65 2.4....ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 82 3.1. Шляхи вдосконалення впровадження маркетингу в господарській діяльності підприємства 82 3.2.
...3) а) Поняття та ознаки господарсько правової відповідальності. підстави господарсько правової відповідальності. поняття вини у господарському праві ………………………………. 10 Література …………………………………………………………………… 15
...3) а) Поняття та ознаки господарсько правової відповідальності. підстави господарсько правової відповідальності. поняття вини у господарському праві ………………………………. 10 Література …………………………………………………………………… 15
...компанія застосувати до СВК «Зоря» господарсько правові санкції і які саме? Задача №2 Державне авіабудівне підприємство, не маючи можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом останнього півріччя ...балансовий звіт за останній фінансово господарський рік, перелік кредиторів підприємства 1. Який сенс підприємству боржнику виступати ініціатором порушення відносно себе справи про банкрутство? 2.
...розбіжності не передав на вирішення господарського суду і від виконання договору відмовився. Виробниче об'єднання звернулося з позовом до господарського суду про примусове укладання договору, посилаючись ...
...є в діях молокозаводу ознаки господарського правопорушення ? 2. Чи вірно обраний у цьому випадку антимонопольний орган ? 3. За яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані господарсько правові санкції? 4.
К звернувся до господарського суду з позовом про визнання договору про про реструктурізацію заборгованості недійсним як такого, що укладено під впливом обману.... Визначіть зміст господарсько виробничих відносин: а) відносини, що складаються між суб'єктом господарювання та його працівниками з приводу реалізації їх прав і трудових ...
Господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість рівних часток з випуском відповідних пайовиих цінних паперів, – це : а) командитне товариство; ... Яке з перелічених господарських товариств не може утворюватися у складі однієї особи: а) акціонерне товариство; б) товариство з додатковою відповідальністю; в) товариство з обмеженою ...
1. Способи укладання господарських договорів 2. Виконання господарських договорів
Види господарсько – правової відповідальності 2. Класифікація господарсько – правової відповідальності
Сутність ліцензування господарської діяльності РОЗДІЛ 2. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню РОЗДІЛ 3. Порядок отримання ліцензії РОЗДІЛ 4.
Поняття господарського товариства 2. Основні форми господарських товариств 3. Правовий аналіз акціонерного товариства Висновки Список літератури
Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства ВАТ «Укрп’єзо» за 2003 2005 рр 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ «Укрп’єзо» 2.2....та заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності ВАТ «Укрп’єзо» Висновок Список використаної літератури Додатки
Поняття, підстави та функції господарсько – правової відповідальності 2. Види господарсько – правової відповідальності
Загальна характеристика господарських товариств 2. Відповідальність засновників та учасників господарських товариств Висновки Література
Предмет і метод господарського права 2. Суб'єкти господарювання та їх види 3. Поняття і види господарсько правових норм Література
Поняття, види та основи функціонування господарських товариств 2. Установчі документи господарських товариств СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Предмет і метод господарсько процесуального права 2. Треті особи в судовому процесі, їх види і процесуальний статус 3. Досудове врегулювання розбіжностей при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ПРЕДМЕТУ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» для ІБО Написати власний кейс Обсяг оформленого кейсу – до 20 сторінок зі списком літератури. Алгоритм виконання: 1.... Індивідуальна робота (кейс) з дисципліни «Господарське право» На тему: «Укладення та виконання договору оренди державного та комунального майна» ЗМІСТ Вступ 1. Поняття договору оренди.
Поняття, ознаки та види господарських правовідносин § 2. Громадяни – підприємці як суб’єкти господарських правовідносин § 3. Поняття та види організаційно – правових форм підприємства
Історія виникнення господарських судів в Україні. 2. Поняття, зміст та призначення інституту запобіжних заходів. Види запобіжних заходів та підстави їх вжиття. 3. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
Виключна підсудність справ господарському суду. 2. Порядок вирішення господарських спорів у суді. 3. Обов’язковість виконання судових рішень. Поняття та сторони виконавчого провадження.
Предмет та метод господарського процесуального права. 2. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя: їх правовий статус в господарському процесі. 3.
Припинення діяльності господарських товариств. Шляхи припиненя (НУ ім. Я. Мудрого) корпоративне право. Вступ 1. Поняття господарського товариства, підстави та види припинення його діяльності ...
Вступ 1 Теоретичні основи аналізу економічно господарських показників підприємства 1.1. Сутність і завдання економічного аналізу 1.2 Особливості розрахунку показників виробничої програми підприємства 1.3 Поняття ...прибутку як основних показників виробничо господарської діяльності підприємства 2 Аналіз економічного стану ПП «Кутюр СГ» 2.1 Загальна характеристика підприємства 2.2.
Поняття та система принципів господарського судочинства. 2. Поняття та види доказів в господарському процесі. 3. Право апеляційного оскарження, його суб’єкти.
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності в Україні 2. Правовий статус господарських товариств в Україні (загальна характеристика). Порівняльна характеристика повного і командитного товариств Задача Література
Сутність господарських зв’язків та організаційно правові форми їхформування в умовах ринку 5 2. Визначення потреб у товарах і вибір їх постачальників ... Аналіз та оцінка господарських зв’язків роздрібного торговельного підприємства з товаропостачальниками 25 4. Організаційні форми закупівлі товарів і порядок укладання договорів поставки 27 5.
Поняття та види господарських договорів. Порядок укладання господарських договорів. 3. Між TOB "А" та TOB "В" було укладено договір купівлі продажу канцелярських товарів.
...РОЗВИТОК МОНОПОЛІЙ І КОНКУРЕНЦІЇ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 4 2. ОСНОВНІ ФОРМИ, ВИДИ ТА ТИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНОПОЛІЙ. МОНОПОЛІЯ ЯК КРАЙНЯ ФОРМА НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 15 3.... МОНОПОЛІЯ І КОНКУРЕНЦІЯ В ГОСПОДАРСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 56 Висновки 61 Список використаної літератури 65
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 6 1.1. Методологічні основи обліку кругообігу господарських активів 6 1.2. Облік процесу постачання 9 1.3.
...і місце державного регулювання у господарському механізмі. 1.1.Сутність, типи та рівні державного планування. 1.2.Прогнозування економічних процесів. 1.3....правове забезпечення державного регулювання у господарському механізмі Список використаної літератури
...і необхідність контролінгу в фінансово – господарській діяльності суб’єкта господарювання 2. Фінансово – економічна характеристика КП “Шполянська кондитерська фабрика” 3. Оцінка необхідності та доцільності проведення контролінгу на ...результатів впровадження контролінгу в фінансово – господарській діяльності КП “Шполянська кондитерська фабрика” 5. Шляхи удосконалення контролінгу на КП “Шполянська кондитерська фабрика” Висновки та пропозиції Література Додатки
Штрафні санкції за порушення господарських зобов’язань. 2. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок укладання. Вимоги до форми контракту. 3. ТОВ“Сигнал” на фасаді будівлі, в якій ...відповідальність передбачена для суб’єктів господарської діяльності за порушення законодавства про рекламу? 4. Зарахування виручки резидентів у іноземній валюті на їх валютні рахунки за строками розрахунків ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.