Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3618 за запитом Грошові

...підкріплення економіки кредитними ресурсами, переміщення грошових ресурсів до тих секторів, в яких відчувається їх нестача. Саме такі завдання у сьогоденні вирішує й банківська система України в ...з приводу перерозподілу вартості у грошовій формі на умовах повернення та платності. Предметом дослідження є діяльність комерційного банку, спрямована на оцінку кредитоспроможності позичальника, кредитування юридичних та ...
...становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відображення стану їх майна та результатів діяльності у ...нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Cклад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який складається звітність.
...необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу за рахунок масових безготівкових платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових розрахунків. br />br /> З метою вирішення проблем, ...контролю та управління товарним і грошовим обігом у 2003 році розроблено проект Державної програми розвитку масових безготівкових розрахунків в Україні та заходів щодо її виконання.
...інвентаризації товарів, матеріалів, тари і грошових кош¬тів у торгівлі. Зробити запис до акта ревізії. Умова задачі При перевірці товарно грошового звіту завідувача продовольчого магазину № 20 ...
здані грошові кошти до банку на розрахунковий рахунок в сумі 178 грн Операція №5 6 січня за прибутковим касовим ордером №2105 в ...ордером №2106 в касу внесено грошові кошти Марченко В. М. на погашення дрібної нестачі в сумі 19 грн. 07 коп Операція №7 9 січня за прибутковим ...
Залишки грошових коштів: у касі на розрахунковому рахунку 18.3аборгованість постачальникам 19. Заборгованість до бюджету по податках 21. Короткострокові кредити банку 22....в касу з розрахункового рахунку грошові кошти 6. Видано з каси заробітну плату б) Згідно до цих господарських операцій відобразити на відкритих рахунках рух засобів та ...
...на 1 жовтня 200 року: Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро, Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США Основні засоби – 20000 грн....на 1 жовтня 200 року: Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті – 10000 євро, Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США Основні засоби – 20000 грн.
...у тісному взаємозв’язку з грошовим сектором економіки, тому здатні суттєво впливати на стан економічної рівноваги, яка характеризується співвідношенням двох основних ринкових елементів: попиту на грошові ресурси з боку економіки і ...
...язань підприємства; 3) Збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов”язань. Відновлення фінансової стійкості підприємства можливе лише за умови досягнення таких оперативних цілей: 1) Збільшення обсягу позитивного грошового потоку; 2) Зниження обсягів споживання ...
...у тісному взаємозв’язку з грошовим сектором економіки, тому здатні суттєво впливати на стан економічної рівноваги, яка характеризується співвідношенням двох основних ринкових елементів: попиту на грошові ресурси з боку економіки і ...
Що таке грошово кредитна політика? 2. Класифікація ГКП. 3. Назвіть тактичні цілі грошово кредитної політики. 4. Назвіть основні інструменти ГКП. 5.
...і затрати 12670 12400 3 Грошові кошти та інші активи 7300 8420 4 Розрахунки та інші пасиви 7850 8100 Завдання 3 Виходячи з наведених даних розрахувати ...дебіторська заборгованість 22670 19400 3 Грошові кошти, їх еквіваленти та інші активи 7900 8420 4 Розрахунки та інші пасиви 17850 18100 Завдання З Проаналізувати ефективність використання ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т.ч. по рокам: 22 90 І рік 6 20 ... Очікувані грошові потоки за низької кон’юнктури інвестиційного ринку, млн. грн. 17 80 5. Очікувані грошові потоки за високої кон’юнктури інвестиційного ...
Таким чином, за умов товарно грошових відносин запаси предметів праці виступають, з одного боку, як сукупність матеріальних цінностей, з іншого як втілення затрат суспільної праці у ... Управління грошовими потоками, боротьба з дебіторською заборгованістю, управління виробничими запасами, готова продукція є ключовими на будь якому підприємстві.
...БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма звіту, а також ... Платіжна нестача грошових коштів на 31.12.2006 р. – 55 тис. грн. За умов ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, ...
...прогнозом дає такі дані про грошові потоки (умовних грошових одиниць): Таблиця 1 Вихідні дані Рік 1 2 3 4 5 6 Розмір грошового потоку – 255 – 145 ...
Відносна стабілізація курсу національної грошової одиниці, зниження рівня інфляції спонукають банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення обсягу банківських операцій та послуг.... Грошово кредитне регулювання держави, безумовно, впливає на стан фінансового ринку та всіх його сегментів. Ринок МБК найбільш оперативно реагує на зміну ...
та грошові кошти – на 0,09 тис. грн. Якщо первісна вартість основних засобів за три роки знизилася на 2734,4 тис. грн....що свідчить про неефективне управління грошовими коштами. Оскільки коефіцієнт проміжної платоспроможності показує здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (...
...своїми поточними зобов’язаннями власними грошовими коштами та дебеторською заборгованістю, яку легко можна перетворити в грошові засоби. Коєфіцієнт абсолютної ліквідності, тобто здатність Товариства негайно сплатити частину ...
...БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма звіту, а також ... Платіжна нестача грошових коштів на 31.12.2008 р. – 55 тис. грн. За умов ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, ...
...БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма звіту, а також ... Платіжна нестача грошових коштів на 31.12.2008 р. – 55 тис. грн. За умов ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, ...
1.7 Чисті грошові надходження за роками і в цілому. 2. Визначити інтегральні показники проекту: 2.1 NPV – чистий приведений прибуток.... Прогнозні чисті грошові надходження за N років також приведенні в таблиці 2.3. Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі ...
1.7 Чисті грошові надходження за роками і в цілому. 2. Визначити інтегральні показники проекту: 2.1 NPV – чистий приведений прибуток.... Прогнозні чисті грошові надходження за N років також приведенні в таблиці 2.3. Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі ...
1.7 Чисті грошові надходження за роками і в цілому. 2. Визначити інтегральні показники проекту: 2.1 NPV – чистий приведений прибуток.... Прогнозні чисті грошові надходження за N років також приведенні в таблиці 2.3. Потрібно визначити індекс рентабельності, установити рейтинг проектів і відібрати кращі ...
...форма №2); звіту про рух грошових коштів (форма №3); звіту про власний капітал (форма №4); дані статистичної звітності та оперативні дані....та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію інвестиційної ...
...1 Обладнання коштує 8 000 грошових одиниць. Щорічний прибуток, який власник може отримати при його використанні – 2 000 грошових одиниць. Строк експлуатації – 6 років.
...агентства Чудова із проханням за грошову ви нагороду оформити на її ім’я відповідне посвідчення особи моряка. Погодившись Чудов оформив і подав у дипломно паспортний відділ ...із двома іноземними громадянами за грошову винагороду переправити їх з Російської Федерації на тери торію України поза прикордонним пунктом пропуску. У визначений час вони зустрілися біля ...
) Таблиця 2.6 Прогноз грошових потоків (тис.грн.) Таблиця 2.7 Обслуговування банківського кредиту ТОВ „Черкасириба 1” (тис.грн.) Таблиця 2.8 Розрахунок чистої приведеної ... Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу Таблиця 3.6. розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
...планування, обліку і контролю за грошовими потоками і фінансовими результатами поступово проникає в організацію управління господарською і фінансовою діяльністю підприємств в Україні. Перелік графічного матеріалу Рис....Таблиця 2.4 Графік надходжень грошових коштів від продажів (грн.) Таблиця 2.5 Виробничий бюджет в натуральних одиницях Таблиця 2.6 Прямі витрати, що включаються в ...
...форма №2); звіту про рух грошових коштів (форма №3); звіту про власний капітал (форма №4); дані статистичної звітності та оперативні дані....та проектів; податкова політика держави; грошово – кредитна політика держави, яка проводиться Національним банком України; бюджетне регулювання інвестицій; амортизаційна політика. Актуальними напрямками державного регулювання на активізацію інвестиційної ...
...праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (бенефіти).
За аналізуємий період сума грошових коштів скоротилась з 154 до 3 т. грн. Внаслідок цього маємо досить різке зниження коефіцієнту абсолютної ліквідності (0,0002 у 2005 ...Atribut» Таблиця 2.8 План грошових потоків проекту виробництва напольних механічних годинників «Atribut» на 2007 рік Таблиця 2.9 Грошові потоки на 2008 2013 рр.
...особи за місцями зберігання у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами. Кількісно вартісний облік ведуть по товарах, які вимагають суворого контролю за їх збереженням....язку для оперативного обліку товарно грошового обігу, вивчення споживчого ринку, покращення обслуговування покупців. Застосування новітніх інформаційних технологій дає можливість максимально автоматизувати процеси збирання, контролю, обробки, аналізу ...
...організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування ...виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм ...
...організацію, реалізацію, фінансові операції, рух грошових потоків) для виявлення глибинних причин зміни фінансового становища. Застосування багатобічного комплексного аналізу фінансового стану підприємства створює реальні передумови для керування ...виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть уплинути на стабільність постачань, порушити ритм ...
...Таблиця 2.5 План руху грошових коштів за 2010 рік Таблиця 2.6 План прибутків збитків проекту за 2011 2012 роки Таблиця 2.7 План руху грошових коштів за 2011 2012 роки ...
...зв’язку з неналежним виконанням грошових зобов’язань за договором щодо оплати вартості отриманого товару, ПП «Таврія» звернулось до суду з позовом до ФО П Ярославіна ...рахунок ТОВ «Інтекс» на виконання грошових зобов’язань за договором поставки. Банк, виконуючи доручення допустив помилку у номері розрахункового рахунку, у зв’язку з чим кошти ...
...зв’язку з неналежним виконанням грошових зобов’язань за договором щодо оплати вартості отриманого товару, ПП «Таврія» звернулось до суду з позовом до ФО П Ярославіна ...рахунок ТОВ «Інтекс» на виконання грошових зобов’язань за договором поставки. Банк, виконуючи доручення допустив помилку у номері розрахункового рахунку, у зв’язку з чим кошти ...
...великі короткострокові зобов’язання, а грошові кошти та сума дебіторської заборгованості майже не змінилися; коефіцієнт обороту (ділової активності) зменшився на кінець року, що відображає зменшення ділового ...про те, що зменшується кількість грошових одиниць, які приносить кожна грошова одиниця, яку вкладено в активи, що підприємство на протязі року все повільніше отримує платежі від ...
...депозитами й іншими позичковими засобами грошового ринку порівняно з конкурентами і одержати додаткові фонди. Банк, який перенасичений фондами, але має незначні прибуткові напрями їх використання, може ...переваги із залученням коштів на грошовому ринку. З цього випливає, що : 1) власні засоби, депозити й вклади служать для забезпечення кредитних і комісійно посередницьких операцій; 2) ...
...6%; дебіторська заборгованість +81.35%; грошові кошти в національній валюті +8.03%; в іноземній валюті +0.31. Аналізуючи структуру власного та запозиченого капіталу (пасив балансу) слід зазначити, ...збільшення швидкості їх обігу в грошову форму. 2. Але є ряд негативних тенденцій які спричинені збільшенням обсягу виготовленої продукції. Це збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостей, що ...
...Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 року № 543/96. Згідно зі статтею 1 цього Закону, Платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів ...
...необхідно накопичувати власний капітал в грошовій формі, а також підтримувати відповідні коефіцієнти ліквідності. Власний капітал банку захищає банк від різноманітних ризиків, тому повинен відповідним встановленим нормам....капітал виведений і не має грошової форми, тому ці банки не можуть підтримувати відповідний рівень ліквідності, не є стабільними, не зможуть вчасно виконувати свої зобов'язання.
...праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (бенефіти).
це визначена законом грошова сума b. її повинен сплачувати кредитор c. її повинен сплачувати боржник d. це визначена договором грошова сума e.
...Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 року № 543/96. Згідно зі статтею 1 цього Закону, Платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів ...
...Таблиця 3.12 План руху грошових коштів за 2007 рік Таблиця 3.13 План прибутків збитків проекту за 2008 2009 роки Таблиця 3.14 План руху грошових коштів за 2008 2009 роки ...
...Тема 1 5 Правові основи грошового обороту 15.1. Грошова система України.....322 15.2. Поняття і зміст грошового обороту.....329 15.3.
Оборотні активи це грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного ...можна вважати: можливе інфляційне знецінення грошових активів; додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів; більш високий рівень фінансових ризиків. Основою оцінки нематеріальних активів, яка найчастіше приймається ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.