Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 3621 за запитом Грошові

та грошові кошти – на 0,09 тис. грн. Якщо первісна вартість основних засобів за три роки знизилася на 2734,4 тис. грн....що свідчить про неефективне управління грошовими коштами. Оскільки коефіцієнт проміжної платоспроможності показує здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості (...
...види мультиплікаторів: ціна/прибуток, ціна/грошовий потік. Розрахунок треба зробити на одну акцію і по підприємству в цілому. Фірма "Віраж" має в обігу 25000 акцій, ринкова ...й очікуваними середньорічними темпами росту грошового потоку. 6. Особливістю землі як об'єкта оцінки є: а) необхідність врахування зносу; б) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження; ...
...поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 5400 З поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 940 ...банку 2800 З каси видані грошові кошти на відрядження 600 Згідно акту прийому – передачі відображено дохід від реалізації готової продукції сторонній організації 27000 Списано готову продукцію ...
...поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 5350 З поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату 960 ...банку 3200 З каси видані грошові кошти на відрядження 150 Згідно акту прийому – передачі відображено дохід від реалізації готової продукції сторонній організації 9000 1500 Списано готову ...
...поточного рахунку до каси надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати та на відрядження 3100 7. З поточного рахунку перерахована заборгованість по нарахуванням на заробітну плату ... З каси видані грошові кошти на відрядження 300 13. Згідно акту прийому – передачі відображено дохід від реалізації готової продукції сторонній організації 11100 1850 14.
...і спроможність їх трансформації у грошові кошти. Інвестиції здебільшого класифікуються за такими ознаками: об’єктами вкладення (фінансові та реальні); строками інвестування (короткострокові, довгострокові); характером участі в ...підприємством в наступних формах: вкладання грошових засобів в цінні папери, в доходні види грошових інструментів, в статутні фонди інших підприємств і організацій.
...в) організаційно економічні; г) товарно грошові; д) відносини відчуження. 7. Прибуток – це: а) загальна виручка від реалізації продукції; б) перевищення виручки від продажу продукції над всіма витратами виробництва; в) чистий грошовий результат комерційної діяльності; г) сума ...
...фінансовий ринок розглядають як сукупність грошового ринку і ринку капіталів. Грошовий ринок це ринок готівкових грошей, короткострокових кредитних операцій, валюти. На грошовому ринку обертаються надійні короткострокові ...
Грошові кошти бюджету — це ... 5. Чім відрізняється банківська система касового виконання бюджету від казначейської системи касового виконання бюджету? 6.... Грошова допомога, що надається вищестоящим бюджетом нижчестоящому з метою забезпечення ними реалізації конкретних цілей, але без необхідності вкладання коштів з боку ...
...що витрати харчування складають 540 грошових одиниць, на одяг 120 грошових одиниць, на послуги 380 грошових одиниць, на соціально культурні потреби 80 грошових одиниць. Завдання № 4.
...засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків"; в) державний бюджет"; г) система оподаткування"; д) порядок утворення і погашення державного боргу" Тест № 11 Державне ...виконання ЦКП Тест № 14 Мета грошово кредитної політики Які основні цілі сучасної грошово кредитної політики України а) зниження інфляції; б) підвищення частки комерційних банків у загальному ...
...акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, ...послуг, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення підприємства, відсутність засобів для своєчасних розрахунків можуть вплинути на стабільність постачань, порушити ритм ...
...абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Він показує, яка частина боргів фірми може бути ...кінець аналізуємого періоду на кожну грошову одиницю активів припадало 0,419 грошових одиниць реалізованої продукції. На початок аналізованого періоду ця цифра складала 0,435 грошових одиниць, відбулося зниження ...
Таблиця 3.13 Рух грошових коштів, повязаних з володінням майна Таблиця 3.14. Рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту Таблиця 3.15 Чиста приведена ...
Таблиця 3.13 Рух грошових коштів, повязаних з володінням майна Таблиця 3.14. Рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту Таблиця 3.15 Чиста приведена ...
333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» b. 341 «Валютні кошти» c. 321 «Казначейські рахунки» Question 9 Витрати по курсовій різниці ... 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» Question 11 Поле Д/Р із значенням 0 означає: a.
...дітей до 18 років Місячний грошовий дохід, грн. Витрати на хар чування, грн. Номер домо госпо дарства Кількість дітей до 18 років Місячний грошовий дохід, грн.
...проекту Таблиця 3.4 Рух грошових коштів, повязаних з володінням майна Таблиця 3.5 Рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту Таблиця 3.6 Чиста приведена ...
...78% в 2009 році; оборотність грошових коштів становить 0 в 2007 році, оскільки грошові кошти в цьому році на підприємстві відсутні, в 2008 році показник становить 166,...
...обсягу виробництва; 2) абсолютний приріст грошових витрат на виробництво в цілому та за рахунок зміни фізичного обсягу продукції. 105. Продаж безалкогольних напоїв на оптовому ринку характеризується ...обсягу виробництва; 2) абсолютний приріст грошових витрат на виробництво за рахунок зміни фізичного обсягу продукції. 107. Динаміка споживчих цін на окремі товарні групи характеризується даними: Група ...
...капітал; в) звіті про рух грошових коштів; г) балансовому звіті. 14. До компонентів фінансової звітності належать: а) активи; б) баланс; в) звіт про фінансово майновий стан ...вання з його кореспондентського рахунку грошових коштів на користь регіонального управління за заявлену готівку для підкрі¬плення операційної каси. Одночасно з перерахуванням коштів сплачено комісійну винагороду ...
...проекту Таблиця 3.4 Рух грошових коштів, повязаних з володінням майна Таблиця 3.5 Рух грошових витрат по обслуговуванню кредиту Таблиця 3.6 Чиста приведена ...
Це – визначення грошового агрегату: Виберіть одну правильну відповідь a. М4 b. М3 c. М2 d. М0 Question 5 Тенденція до зростання загального рівня ... грошовий агрегат М1 b. грошовий агрегат М2 c. інфляція d. дефляція Question 6 Золото монетний стандарт існував до I Світової війни ...
грошово кредитна c. амортизаційна d. науково технічна Question 5 Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів ...Якщо держава, намагається обмежити приріст грошової маси в обігу, то ці дії називаються: a. інфляційна політика b. антимонопольна політика c. дефляційна політика d.
...проекту характеризує у сукупному потоці грошових коштів суму інвестиційного прибутку: a. індекс доходності b. індекс рентабельності c. чистий приведений доход d.... надання загального резерву грошових коштів або проміжку часу на непередбачені обставини d. кількісна оцінка вірогідності несприятливої події Question 3 Резерв суми грошових коштів або ...
грошово кредитна d. амортизаційна Question 5 Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів називаються: Виберіть одну ...Якщо держава, намагається обмежити приріст грошової маси в обігу, то ці дії називаються: Виберіть одну правильну відповідь a. інфляційна політика b. податкова політика c.
...Товароволодільцем претензії (вимоги про сплату грошових коштів), зобов’язання Зберігача про повернення товару в натурі припиняється відповідно до п. 2 ст. 604 ЦК України та виникає нове (грошове) зобов’язання Зберігача про відшкодування ...
...абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Він показує, яка частина боргів фірми може бути ...кінець аналізуємого періоду на кожну грошову одиницю активів припадало 2,4 грошових одиниць реалізованої продукції. На початок аналізованого періоду ця цифра складала 0,9 грошових одиниць, відбулося ...
...отримати – доручаю одержати – доручаю отримати; Грошові кошти – грошові засоби – кошти; грошовий перевод на суму … – грошовий переказ на суму …; виступати в якості довіреної особи – виступати як довірена ...
...отримати – доручаю одержати – доручаю отримати; Грошові кошти – грошові засоби – кошти; грошовий перевод на суму … – грошовий переказ на суму …; виступати в якості довіреної особи – виступати як довірена ...
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік розробіть план погашення боргу, якщо борг і відсотки сплачуються з доходів проекту після їх одержання....1 2 3 4 Чистий грошовий потік, тис. дол. 5000 1500 2000 2500 3000 Задача № 2 За даними про рівень доходності активів і середнього ринку порівняти ...
Встановлення офіційного курсу національної грошової одиниці до іноземних валют і його регулювання 2. Суть і види банківського нагляду 3. Завдання № 10 Користуючись наведеними умовними даними, обчислити загальний обсяг грошової маси, а також оцінити динаміку ...
Особливості розрахунку поточної вартості грошових потоків в прогнозний та пост прогнозний періоди Задача № 64 Використовуючи нижче наведені дані зробити розрахунок грошового потоку підприємства і заповнити строки ...
Задача № 8 Обчисліть показники традиційного грошового потоку, чистого потоку, операційного грошового потоку, фінансового потоку за такими даними: Створюється підприємство. Загальна сума витрат – 1 млн. грн.
Маса грошей в обігу та грошові агрегати 2. Механізм поповнення маси грошей в обігу 3. Швидкість обігу грошей та фактори, що її визначають 4. Проблеми укріплення грошової маси та грошового обігу ВИСНОВКИ ...
Грошово кредитна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Задача 1. Кількість грошей в обігу – 13 млн. грн.
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік двох проектів розрахувати IRR точним і приблизним методами (ставка дисконтування – 20%). Порівняти отримані результати. Зробити висновки. Рік 0 1 2 3 4 Чистий грошовий потік А, тис. дол.
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік двох проектів розрахувати IRR точним і приблизним методами (ставка дисконтування – 20%). Порівняти отримані результати. Зробити висновки. Рік 0 1 2 3 4 Чистий грошовий потік А, тис. дол.
Шість функцій грошової одиниці: майбутня вартість одиниці, поточна вартість одиниці, поточна вартість аннуїтета, періодичний внесок на погашення кредиту, майбутня вартість аннуїтета, періодичний внесок ...оцінки; б) постійності та незмінності грошового потоку від використання об'єкта; в) змінності потоку доходів від використання об'єкта; г) непередбачуваності змін зовнішнього середовища. 7.
Задача № 6 Використовуючи нижченаведену інформацію, складіть бюджет грошових коштів підприємства на перший квартал наступного року: 1) Залишки грошових коштів на 1 січня очікуються в сумі 10 тис. грн.
Завдання 12 На підставі наведених даних скласти „Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) по ПП «Зірка». Вихідні дані: 1 Актив форми № 1 Стаття активу Код рядка На початок року На ...162 7,7 8,8 Грошові кошти в національній валюті 230 9 32,5 Усього по розділу 2 260 93,6 115,2 Витрати майбутніх періодів ...
Вплив небанківських інституцій на грошовий мультиплікатор Теоретичне питання 2. Основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування уряду Задача № 1 В таблиці наведені дані за певний ...обіг та вилучених з обігу грошових знаків по вартості купюр. Таблиця 1 Вихідні дані Показник Номінал купюри, грн. 1 5 10 20 100 200 500 Випуск ...
Задача № 26 Проекти А і Б мають однакові затрати і тотожні грошові потоки. Загальні грошові надходження від проекту А (недисконтовані) становлять 400 грн., загальні грошові надходження для Б – 360 грн.
Поняття про грошові фонди та фінансові ресурси підприємства 1.2. Сутність та види капіталів підприємства 3.3. Основні форми розміщення активів 1.4.... Збільшення вхідних грошових потоків 3.2. Зменшення вихідних грошових потоків ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
: Таблиця Дані про рух грошової готівки Рух грошової готівки у касі січень лютий березень Залишок готівки на початок місяця 12 22 Надходження готівки 500 590 ...
Скласти бюджет грошових коштів на ІІ квартал 2010 р Контрольні завдання № Показник 1 Прогноз обсягу продажу (тис. шт....) 11 Грошові кошти на початок квітня (тис. грн.) 12 Необхідний мінімальний залишок грошових коштів (тис. грн.)
Походження грошової одиниці. 2. Грошово кредитна система Франції. 2.1. Банківська система; 2.2. Грошова система; 2.3. Кредитування. 3. Міжнародні відносини.
Грошові кошти в обігу. 5. Страховий фонд. 2. Прибуток банку. 6. Фонди спеціального 3. Статутний капітал. призначення. 4. Резервний фонд. 7. Грошові кошти у касі. 8.
Задача № 5 Витрати грошових коштів населенням України за квартал склали 6860 млн. грн., а залишок готівки у населення – 1230 млн. грн. Визначити швидкість обороту грошової маси по кількості оборотів і ...
...цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками, які мо жуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато переважно ...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.