Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 3619 за запитом Грошові

Завдання 1 ТОВ "Альфа" звернулося до суду з позовом до ТОВ "Ранок" про стягнення оплати за поставлену продукцію та неустойки за прострочення виконання грошового зобов'язання. Позивач зазначив, що між ним та відповідачем був укладений договір поставки товару на загальну суму 55 000 грн....Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань". ТОВ "Ранок" проти позову заперечує, зазначаючи, що в договорі поставки сторони не передбачили неустойки за несвоєчасну опла...
...звітній період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис....збереження заданих тенденцій щодо руху грошових коштів підприємство зможе погасити свою заборгованість за рахунок операційної діяльності, якщо: операційний Cash Flow за звітний період 500тис.
Основну частину сукупного грошового обігу (понад 80%) складає безготівковий обіг. Організаторами та основними виконавцями розрахункових операцій є банки. Деякі безготівкові платежі, переважно дрібні, проводяться ... Основний спосіб платежу це перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок постачальника шляхом відповідних записів по них. У залежності від характеру платежу, порядку кредитування та ...
Сума грошового потоку, гр. од.: Всього 10 000 11 000 В тому числі по рокам: І 6 000 2 000 ІІ 4 ...Таблиця 5 Вихідні дані Потік грошових засобів Рік 1 2 3 4 5 А 100 200 200 300 300 Б 600 — — — — С — — 1 200 — — Д 200 — ...
...з шостого року і чистий грошовий потік складе щорічно 900000 грн Починаючи з другого року очікуються нарощування чистого грошового доходу 40%, 50%, 80%, 90% від повної ...
...даних скласти „Звіт про рух грошових коштів" (форма № 3) по ПП «Зірка». Вихідні дані: 1 Актив форми № 1 Стаття активу Код рядка На початок року На ...162 7,7 8,8 Грошові кошти в національній валюті 230 9 32,5 Усього по розділу 2 260 93,6 115,2 Витрати майбутніх періодів ...
...Доход споживача збільшився з 200 грошових одиниць до 250, а споживання цукру в середньому за місяць – з 1,5 кг, до 1,6 кг. 2) Доход споживача збільшився з 200 грошових одиниць до 250, а споживання ...
...1500 доларів США за рахунок грошових коштів у національній валюті з комісійною винагородою – 2 %. Підприємством перераховано уповноваженому банку 5600 грн. Розмір збору до Пенсійного фонду при ...придбання валюти: 1) Перераховано суму грошових коштів уповноваженому банку для придбання іноземної валюти. 2) Перераховано суму збору до Пенсійного фонду за операцією з придбання іноземної валюти.
Безготівкові і готівкові грошові операції підприємств 9. Використання банківських кредитів на підприємстві 10. Інвестиційна діяльність підприємства 11. Аналіз фінансової діяльності підприємства Індивідуальні завдання....8.1 Динаміка та структура грошових коштів підприємства Таблиця 11.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства Таблиця 11.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «Київхліб» Таблиця ...
...1500 доларів США за рахунок грошових коштів у національній валюті з комісійною винагородою – 2 %. Підприємством перераховано уповноваженому банку 5600 грн. Розмір збору до Пенсійного фонду при ...придбання валюти 1) Перераховано суму грошових коштів уповноваженому банку для придбання іноземної валюти; 2) Перераховано суму збору до Пенсійного фонду за операцією з придбання іноземної валюти; ...
...фінансові результати • Звіт про рух грошових коштів • Звіт про власний капітал • Примітки до фінансової звітності . 1.5. Податкова звітність акціонерного товариства 1.6....фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності) за звітний 20Х1 рік. Рекомендації щодо заповнення статей (рядків) бухгалтерських ...
...галузями народного господарства Завдання Рух грошової готівки у місячних звітах касира характеризується даними, тис. грош. од.: Таблиця Дані про рух грошової готівки Рух грошової готівки у ...
...підприємства – бази практики 2.1 Грошові розрахунки підприємства 2.2 Грошові надходження (доходи) підприємства і витрати 2.3 Формування і розподіл прибутку 2.4 Оподаткування підприємств ...
За проектом передбачаються грошові надходження по роках (дані в таблиці 1). Таблиця 1 Вихідні дані Рік, t Грошовий потік Дисконтний множник, 1/(1 + 0,12) ...
Грошові кошти 1.2. Нормування оборотних активів Розділ 2. Аналіз оборотних коштів та фінансово майнового стану підприємства 2.1 Основні показники ...заборгованість, поточні фінансові інвестиції і грошові кошти. Ефективне управління безпосередньо впливає на успішне функціонування підприємства та фінансову стабільність. В першому розділі досліджується суть оборотних активів їх ...
...за 53,000. Згідно другому варіанту підприємство може інвестувати гроші частково (34,000 річних чистих грошових доходів протягом тих же шести років. Необхідно врахувати, що після закінчення цього періоду робочий капітал вивільняється (продаються товарно матеріальні запаси, ...
Теоретичне обгрунтування та організація грошового обігу 18 2.2. Грошові засоби, канали їх надходжень, порядок зберігання та витрат 21 2.3.
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 19 80 І 4 10 II ... Очікувані грошових потоки за низької кон'юнктури інвестиційного ринку, млн. грн. 16 70 5. Очікувані грошові потоки за високої кон'юнктури інвестиційного ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 19 75 І 4 15 II ... Очікувані грошових потоки за низької кон'юнктури інвестиційного ринку, млн. грн. 16 70 5. Очікувані грошові потоки за високої кон'юнктури інвестиційного ...
...Поточні фінансові інвестиції 38,2 Грошові кошти та їх еквіваленти 38,5 ІІІ. Витрати майбутніх періодів 19,8 БАЛАНС 2676,5 ПАСИВ (КАПІТАЛ) І.... Оплата послуг андеррайтера здійснювалася грошовими коштами. 3. З метою оптимізації структури власного капіталу AT провело наступні операції: – стягнуто заборгованість з акціонерів по оплаті номінальної вартості ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 19 80 І 2 10 II ... Очікувані грошових потоки за низької кон'юнктури інвестиційного ринку, млн. грн. 15 70 5. Очікувані грошові потоки за високої кон'юнктури інвестиційного ...
Облік грошових коштів підприємства 47 2.4. Облік дебіторської заборгованості 54 2.5. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 60 2.6....активи, як сукупність майнових цінностей, грошових коштів та їх еквівалентів, які обслуговують операційну діяльність підприємства, або призначені для реалізації чи споживання протягом одного операційного (виробничо комерційного) ...
...реалізації проекту є наступні чисті грошові доходи: Рік 1 2 3 4 5 6 7 Сума, грн. 20000 20000 40000 45000 45000 55000 50000 Розрахувати чисте ...При впровадженні проектів передбачаються наступні грошові потоки: рік 0 1 2 3 4 5 6 Проект А, грн. 18000 20000 8000 15000 10000 10000 10000 Проект Б, ...
Очікувані грошові потоки за середньої кон’юнктури ринку, млн. грн., всього, в т. ч. по рокам 25 80 І 4 10 II ... Очікувані грошових потоки за низької кон'юнктури інвестиційного ринку, млн. грн. 20 70 5. Очікувані грошові потоки за високої кон'юнктури інвестиційного ...
Підприємство володіє сумою 100000 грн, яку хоче розмістити на 3 роки у комерційний банк, який у свою чергу пропонує такі схеми сплати відсотків: 1) Відсоткова ставка 5% з простим нарахуванням відсотків; 2) Відсоткова ставка 4,5% зі складним нарахуванням відсотків; 3) Відсоткова ставка 4% із щомісячним нарахуванням відсотків; Необхідно визначити, яку схему вкладання коштів обере підприємство Порівняйте за критеріями NPV і IRR два інвестиційних проекти, зробіть висновки Вартість капіт...
Порядок організації обліку грошових коштів у ЧФ ВАТ АБ„Укргазбанк” 2.3 Аналіз готівкових та безготівкових розрахунків ЧФ ВАТ АБ «Укргазбанк» 2.4. Контроль наявності грошових коштів у ЧФ ВАТ АБ „...
Облік грошових коштів..................................................................................38 2.4.1. Облік грошових коштів в касі підприємства............................................38 2.4.2.
...У минулому році темпи приросту грошових доходів населення та споживчих цін становили Показник Квартал I II III IV Грошові доходи, до попереднього кварталу 3,7 3,...
Комерційні банки, діючи відповідно до грошово кредитної політики держави, регулюють рух грошових потоків, впливаючи на швидкість їхнього обігу, емісію, загальну масу, включаючи кількість готівки, що перебуває ...
...Тести : а) Значення коефіцієнта ліквідності грошових потоків, що перевищує 1, свідчить про наступне: рівності надходження і відтоків коштів перевищення надходження коштів над відтоками перевищення відтоків коштів ...помилкові г) Однаково перерозподільної структури грошових коштів є негативна сума чистого грошового потоку в результаті : фінансової діяльності операційної діяльності інвестиційної діяльності
...виплачено з бюджету 826 умовних грошових одиниць (у березні = 850 умовних грошових одиниць). Визначити, на скільки умовних грошових одиниць збільшились бюджетні видатки в цілому, в тому ...
...процентна ставка 6% Скласти бюджет грошових коштів на ІІ квартал 2010 р № Показник 1 Прогноз обсягу продажу (тис. шт.): 1.1 квітень 1.2 травень 1....) 11 Грошові кошти на початок квітня (тис. грн.) 12 Необхідний мінімальний залишок грошових коштів (тис. грн.)
...визначається так: Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, і передбачають, ...процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів. Згідно ст. 194 нового ЦК України цінним папером є документ встановленої форми ...
Розробка напрямків покращення руху грошових потоків підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки Висновок Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: Ефективність управління діяльністю підприємства значною мірою ...інша частина оборотних коштів у грошовій формі фондами обертання. Відповідно до поставленої мети та завдань дослідження щодо аналізу динаміки і структури оборотного капіталу та виявлення шляхів ...
Визначте грошові потоки. Чи варто нам робити заміну? Врахуйте зміну в грошових потоках фірми з урахуванням оподаткування, якщо заміна відбудеться.
...визначається так: Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, і передбачають, ...процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів. В Цивільному кодексі України в редакції від 16 січня 2003 року проблеми ...
...причин втратив можливість виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами і в односторонньому порядку припинив платежі по своїм грошовим зобов’язанням, у тому числі виплату заробітної ...
Методика складання Звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами. 14. Вимоги МСА щодо мети та загальних принципів аудиту фінансових звітів. 15.... Системний та аналітичний облік грошових коштів на рахунках у банках у національній та іноземній валюті. 32. Порядок вивчення аудитором системи внутрішнього контролю з метою планування ...
...дебіторська заборгованість 210 0,2 – 6 Грошові кошти та їх еквіваленти 230 24,2 106,0 7 Витрати майбутніх періодів 270 0,1 0,6 8 Статутний капітал 300 476,...форми № 3 „Звіт про рух грошових коштів" № п/п Статті звіту Код рядку За звітний період Надходження Видатки 1 Прибуток(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування ...
Коли товарно грошові відносини почали ставати більш менш регулярними, взаємовідносини між товаровиробниками іноді набували особливого характеру: продавцеві потрібно було продати товар, а в ...пов'язаних між собою товарно грошовими відносинами ланок – товаровиробників, продавців, споживачів. І щонайменше порушення у будь якій із цих ланок може призвести до того, що вона ...
...умови, що доход дорівнює 15 грошових одиниць; ціна макаронних виробів (Рх) – 3 грошові одиниці; ціна круп (Ру) – 3 грошові одиниці. Дайте економічне пояснення ситуацій в точках ...
Оборотні фонди – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації виготовленої продукції....2.8 Динаміка та структура грошових фондів підприємства Таблиця 2.9 Показники ефективності використання запасів підприємства Таблиця 2.10 Показники аналізу дебіторської заборгованості Таблиця 2.11 ...
...1 Обладнання коштує 8 000 грошових одиниць. Щорічний прибуток, який власник може отримати при його використанні – 2 000 грошових одиниць. Строк експлуатації – 6 років.
...звітній період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис....по наданих кредитах відноситься до грошових потоків за: а) операційною діяльністю; б) інвестиційною діяльністю; в) фінансовою діяльністю 3. Прибуток від реалізації продукції відноситься до грошових потоків ...
...послуги фірмі „F” та отримано грошові кошти 35000 10 21.11. Сплачено компанії ” Stationery” за отримане у кредит канцелярське приладдя 50 11 22.11.... Рахунки активів Грошові кошти 11 Рахунки до одержання 12 Запаси 13 Орендна плата авансом 16 II. Рахунки зобов'язань Рахунки до сплати 21 ...
Цінні папери – це грошові документи, що: 1. Засвідчують право володіння або відносини позики 2. Визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила та їх власником.... Передбачають можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих грошових документів, іншим особам 5. Положення, зазначені у пунктах 1, 3 6.
Будемо вважати, що ціна – це грошовий вираз вартості товару. Ціни, безсумнівно, являють собою тонкий і гнучкий інструмент, але є могутнім важелем впливу на економіку окремого підприємства ... Ціна — це грошове вираження вартості продукції, послуг. Механізм ціноутворення в Україні на рівні підприємств, як правило, дуже простий і недостатньо гнучкий для умов ...
Ця залежність лежить в основі грошового регулювання економіки, політики дорогих і дешевих грошей, зменшення або збільшення рівноважного рівня чистого національного продукту.... Макроекономічні зміни (зниження грошової пропозиції, темпу інфляції) призвели до подорожчання грошових ресурсів і зниженню частки прибутку банку 3. Аналіз кредитних вкладень і цінової політики ...
...рік Таблиця 15 План руху грошових коштів за 2009 рік Таблиця 16 План прибутків збитків проекту за 2010 2011 роки Таблиця 17 План руху грошових коштів за 2010 2011 роки ...
...Валовий внутрішній продукт 127126 175010 Грошова маса в обігу 22070 32084 Темп зростання ВВП в діючих цінах склав 106 %. Визначити: 1) показники оборотності грошової маси (кількість оборотів та тривалість ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.