Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 312 за запитом Еволюція

Еволюція форм власності Розділ 2. Приватна власність як вид власності 2.1. Характеристика приватної власності 2.2. Причини виникнення. Еволюція розвитку Розділ 3.
Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі 1.1.1. Економічна природа виробничих запасів: обліковий аспект 1.1.2. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні ...
Роль інтуїції в творчій еволюції Анрі Бергсона. 2. У чому проявляється геніальність, за Чезаре Ломброзо? 3. Творчий геній: психологічна норма чи божевілля у сприйнятті світу? Тема 2. Еволюція філософських уявлень про природу, людину ...
Еволюція зовнішньоекономічної діяльності підприємств України 3.3. Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України Висновки Список використаних джерел Вступ Сучасна економіка ... У ході еволюції зовнішньоекономічні зв'язки переросли зовнішню торгівлю і перетворилися в складну сукупність міжнародних економічних відносин, світове господарство.
...речовини і сили) виводиться закон еволюції. Ідея загальної еволюції центральний пункт світогляду Спенсера. Всі його зусилля були направлені на обгрунтовування цієї ідеї.
Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства. 6. Фактори, що зумовили перехід до відтворюючого господарства в період первісної доби. 7. Країни східного рабства.... Особливості еволюції феодального маєтку протягом XI — XV ст. Зміна відносин між сеньйорами та селянами. 5. Фактори піднесення міст Захід¬ної Європи в ...
Еволюція взаємодіїу сфері освіти 4.2. ЮНЕСКО та її інституції 4.3. Європейський Союз 4.4. Рада Європи 4.5.... Еволюція поняття "вища освіта" 8.2. Головні тенденції змін вищої освіти на зламі тисячоліть РОЗДІЛ 9.
...стало переломним моментом в соціальній еволюції людини, що дозволило людям урізноманітнити білкову та вуглеводну їжу, приготувати її, розвинути активність в нічний час, а також захищатися від ...їм невідомі раніше шляхи прогресивної еволюції. Вого́нь (міфологія) — як найбільший добродій людства, справжній творець цивілізації, що дає світло і тепло, два головні джерела життя, із найдавніших ...
Соціокультурна обумовленість еволюції поняття „зміст виховання" в історії вітчизняної і зарубіжної педагогіки. 11. Закономірності та принципи виховання. Національне виховання в сучасному соціокультурному просторі ... Еволюція системи освіти в історії педагогіки. Сучасна система освіти України. 21. Сучасні підходи до оцінювання знань, вмінь і навичок.
...організації суспільного виробництва та їхня еволюція Контрольні запитання до теми 3 1. Які основні ознаки суспільного виробництва ? 2. Дайте визначення й покажіть відмінності між матеріальним і ...в економічній науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"? 2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності? 3. Що таке відносини власності і яка їхня ...
Еволюція платіжного балансу. 61. Основні етапи еволюції валютних систем. 62. Діяльність депозитних установ на світовому фінансовому ринку. 63.
еволюцію антропологічних уявлень c. критерії розумового розвитку d. умови комунікації учасників учбового процесу e. питання взаємовідносин педагога і учнів f.... еволюцію поглядів про людину та суспільство h. особливості психічного та особистісного розвитку людини на різних етапах її життя Question 3 Історія ...
Вступ 3 1. Еволюція соціальних поглядів на наркотизм 6 2. Проблема наркоманії у сучасному суспільстві. Підліткова наркоманія 15 3.
Вступ 1. Еволюція уявлень про суспільство 2. Характерні особливості сучасного суспільства 3. Перехідний стан сучасного українського суспільства Висновки Список використаної літератури
Еволюція філософських уявлень про субстанції світу 2. Філософське поняття матерії 3. Сучасна наука про будову матерії.
Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних ...
Розділ і еволюція поглядів на демократію у вітчизняній та зарубіжній науці 1.1. Поняття та сутність демократії 1.2.
Еволюція світової валютної системи 2. Механізм, об’єкти та інструменти валютного регулювання 3. Задача На рахунок в банк було покладено 10 ...
Історично правова еволюція вчень про банкрутство 2.Види і причини банкрутства 3. Суб’єкти та учасники в справі про банкрутство. Висновок
Грошовий ринок України: еволюція та сучасний стан 2. Напрями розвитку грошового ринку України в умовах фінансово економічної кризи Висновки Список використаної літератури
Еволюція нервової системи як необхідна передумова розвитку психіки. 2. Становлення вищих психічних функцій у людини. 2.1 Удосконалення функцій руки.
Еволюція інституту глави держави у світі 2. Особливості конституційного статусу глав держав у сучасному світі 3.
Еволюція теоретичних концепцій міжнародної торгівлі 2. Основні функції та надання кредитів Міжнародним валютним фондом 3. Розвиток Європейського Союзу Практичне завдання №1 ...
Вступ Розділ і еволюція поглядів на демократію у вітчизняній та зарубіжній науці 1.1. Поняття та сутність демократії 1.2.
Еволюція уявлень про правову державу 2. Визначення поняття правової держави та її характерні ознаки 3. Конституційне закріплення принципів правової держави ВИСНОВКИ ...
Еволюція конфліктологічних концепцій 3. Сучасна конфліктологічна теорія Висновки Список літератури
Еволюція національної інноваційної системи Росії 3. Структура НІС Росії та характеристика системоутворюючих елементів 4. Характеристика державного управління та регулювання інноваційного розвитку ...
Економічна еволюція міжнародних фондових бірж 2. Аналіз діяльності міжнародних фондових бірж 2.1. Види та динаміка операцій 2.2.
Еволюція геополітики в сучасному світі 1.1. Основні геополітичні концепції кінця 19 початок 20 століття 1.2.
Форми грошей та їх еволюція 17. Грошова маса і грошові агрегати 59. Поняття валюти, її види, призначення та сфера використання Ситуаційні завдання: Задача № Задача № Задача № ...
Ґенеза та еволюція поліцейського права 2. Зміст поліцейського права 3. Перехід до адміністративного права 4. Передумови виникнення адміністративного права як правової галузі і ...
Еволюція товарного виробництва 2. Характеристика товарного виробництва 3. Причини виникнення товарного виробництва Висновки Список використаних джерел
...види грошових систем та їх еволюція. 2. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України Задача 1. Розрахувати відсутні елементи в графіку погашення кредиту: Термін погашення кредиту, ...
Історія виникнення та еволюції грошей Розділ 2. Суть, структура та закони обігу грошей 2.1. Сутність грошей та їх роль в економіці 2.2.
Історія виникнення та еволюції грошей Розділ 2. Суть, структура та закони обігу грошей 2.1. Сутність грошей та їх роль в економіці 2.2.
Еволюція крові та кровоносної системи 1.2. Будова кровоносної системи людини 1.3. Анатомічна будова серця. Серцевий цикл.
ЕВОЛЮЦІЯ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 1. Зв’язок економіки та психології у працях вчених. 2. Етапи розвитку економічної психології.
Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі……5 2. Поняття заочного розгляду справи та його процесуально правова суть…...9 3.
Історичні передумови та еволюція адміністративного менеджменту Розділ 2. Сучасна концепція адміністративного менеджменту ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Форми грошей та їх еволюція 2. Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції Тести: Задача Література
Еволюція та становлення греко католицької церкви на Галичині...4 10 2. Становлення та розвиток Української греко католицької церкви на поч.
Еволюція розвитку управлінського обліку 1.2. Сучасний розвиток управлінського обліку 2. Перспективи розвитку управлінського обліку: 2.1.
Еволюція головного мозку звірів…………………………………………….…5 1.2.Структурно функціональні особливості головного мозку людини………….7 1.3.
Форми грошей та їх еволюція 2. Характеристика споживчого кредиту ІІ. Тести ІІІ. Ситуаційні завдання Задача № Задача № Література
...валютно фінансові системи та їх еволюція 2. Валютний ризик і методи валютного страхування 3. Задача У минулому році вартість певного набору продуктів становила у США – 5 ...
Адекватне відображення світу та його еволюції у принципах і категоріях діалектики 60. Атеїзм як шлях самореалізації особи 80. Прокоментуйте твердження представника філософської антропології О.
Еволюція давньогрецької міфології: від хтонічних істот до героїв напівбогів 3. Головні риси релігії древніх греків 4.
ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ..........................................................................................................7 1.1. Стан ринку нерухомості в Україні......................................................................7 1.2. Розвиток оподаткування нерухомого майна....................................................12 РОЗДІЛ 2.
Еволюція податкової ситеми України 12 3. Функції та роль податкової системи в економіці України 18 4.
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.