Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 312 за запитом Еволюція

...цього часу дає змогу простежити еволюцію обряду, повніше уявити пережитки давніх шлюбних звичаїв, побачити зміни у весільній обрядовості в другій половині ХІХ століття.
...картина світу в цілому, переживають еволюцію, переосмислюються з плином часу. Мета курсової роботи полягала у з'ясуванні ролі лінгвокультурного концепту в англомовній картині світу.
Чи вважаєте ви таку оцінку еволюції філософських поглядів справедли¬вою? Закріпіть свою відповідь прикладами з історії філософії. В чому, на вашу думку, полягає причина "дегенерації", яка ...
...ісламського права і проблем його еволюції і модернізації, пояснюється також складною геополітичною ситуацією, що склалася в світі, характеризується масштабною глобалізацією, обумовлює зближення національних правових систем та ...
З розвитком су¬спільства, еволюцією процесів самопізнання та осмис¬лення людиною соціальних явищ і процесів зростає потреба у соціологічних знаннях.
Особливості еволюції конституційного контролю в державах “парламентського абсолютизму”: Велика Британія // Там же. – 2007. – 20 26 жовтня (№ 42). – C. 19. Мироненко О.
...людській історії: закони людської історичної еволюції суперечать законам біологічним . Філософія реакція розуму на Універсум Універсум це величезне і монолітне слово , яке, подібно невизначеному , широкому жесту , швидше ...
...риси, що виникла в результаті еволюції a. Фішер b. Бекон c. Александров d. Вайсман Question 7 Психологічний вік це: a. еволюційне виникнення старіння як корисного явища ...
...риси, що виникла в результаті еволюції. 1) Фішер; 2) Вайсман; 3) Бекон; 4) Александров. Question 7 of 15 Психологічний вік це: 1) об'єктивний показник, пов'...
Еволюція грошей. 22. Грошовий обіг та його закони. 23. Інфляція: причини виникнення та соціально економічні наслідки. 24.
Еволюція підходів до вивчення ефективності школи 5.2. Проблеми сучасних систем освіти і шляхи їх розв’язання 5.3.
9 1.2 Еволюція місцевого оподаткування ..............................................................................15 1.3 Світовий досвід місцевого оподаткування ....................................................................25 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 ....................................................................................................33 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ...
...впливають досягнення багатьох наук, і еволюція управління якраз і полягає у використанні цих досягнень для вирішення головної проблеми як отримати бажані результати на основі узгоджених дій ...
...саме з Римського права започаткувалася еволюція спадкового права в різних сучасних правових системах країн світової співдружності. Тому, якщо проаналізувати сучасні правові системи, зокрема, спадкове право, як ...
Еволюція товарного виробництва і розвиток суспільного поділу праці зумовили переміщення функції реалізації товарів та послуг на ринку від безпосереднього виробника до ...
Він склався шляхом еволюції різних національних інституцій як корінної Литви, так і українсько білоруських князівств. Список використаних джерел
Втім, помилково вважати, що еволюція людини у бік homo electronicus і зростання потреби у високоперсоналізованій інформації мінімізували тенденції анропологізації людиною світу.
...єктивно, всебічно і комплексно дослідити еволюцію державно правового становища Закарпаття на його шляху від вимог надання краю автономії до утворення незалежної, самостійної Карпатської України.
У своїй історичній еволюції він пройшов шлях від одиничних зовнішньоторговельних операцій до довгострокового великомасштабного торгово економічного співробітництва. В умовах НТР міжнародний торговий обмін здобуває ...
...таксономічне багатство ландшафтів, необхідне для еволюції біологічних видів і філоцено генезу рослинних угруповань. У Європі, у зв'язку з необхідністю збереження спадщини дикої європейської природи, у ...
...втратив мету й логіку духовної еволюції. Такий світ приречений на загибель, бо в ньому гине людина. Список використаної літератури
...номірностей, основних тенденцій і змісту еволюції сучасної науки. Об’єктом дослідження – є історіографія документознавства. Предметом дослідження – є історичні умови виникнення документознавства як науки, яке зросло на ...
...втратив мету й логіку духовної еволюції. Такий світ приречений на загибель, бо в ньому гине людина. Список використаної літератури
Еволюція поглядів щодо поняття „ринок”. 4. Назвіть функції ринку 5. Назвіть, які ознаки ринку і умови його функціонування 6.
В процесі еволюції став тридольним (goniony). Зрідка можуть додавати довільні фігури на певний музичний розмір 3/4. Танець тривав 30 хв.
...в творчості якого відбулася значна еволюція. Удосконалилась його техніка, зросло поетичне вміння, визначились смаки та уподобання. Книжка лірики «Під осінніми зорями», яка охоплювала творчість поета від ...
...в період трансформації економіки показати еволюцію форм заробітної плати, вплив заробітної плати на зайнятість населення, фіксацію заробітної плати за кордоном. Важливим є розгляд питання про основні ...
...міжнародних валютних відносин необхідно знати еволюцію цієї системи і сучасний механізм її функціонування.
...соціологію наукою про організацію й еволюцію суспільства, розвинув вчення про прогрес і солідарність. По вертикалі 1. Політичний діяч доби Центральної Ради, соціолог; в листопаді 1924 р.
...12 Фрідріх Глазл визначив фази еволюції організації: Виберіть одну правильну відповідь a. 4 b. 5 c. 2 d. 3 13 Основними факторами в будь якій організації ...
...валютна с ма та її еволюція. 30. Міжнародна ек на інтеграція та її види. Найбільші сучасні регіональні та міжконтинентальні ек ні об’єднання.
...органів досудового слідства: революція чи еволюція? ("Круглий стіл" в МВС "Місце і роль досудового слідства в системі кримінального судочинства України та шляхи його реформування") //Юридичний вісник ...
Що Ви знаєте про еволюцію релігійної філософії у ХХ ст. (неотомізм, персоналізм, тейярдизм)? Тема 10. ОНТОЛОГІЯ: ВЧЕННЯ ПРО БУТТЯ Питання до теми 10 1.
Спостерігалася еволюція щодо питання про форми боротьби селянства від аграрного теро¬ру до страйку. При цьому члени партії брали активну участь у ...
...яка відповідно до досягнутого рівня еволюції людства спроможна забезпечити її існування і розвиток b. політико юридиччна властивість державної влади, яка означає її верховенство і повноту всередині ...
...організації суспільного виробництва та їхня еволюція Question 1 Виробництво – це процес: a. Об'єднання природних і трудових ресурсів b. Впливу людини на природу для створення благ ...
...в системі та в ході еволюції мови від латинської до французької. [12; с.63] Означений артикль походить від латинського вказівного займенника –ille, неозначений артикль походить від ...
...конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг Рис. 1.2 Взаємозв’язок основних понять теорії конкурентних переваг Рис.
...графічного матеріалу: Таблиця 1.1 Еволюція трактування терміна «потенціал» в економічній літературі [34] Рис. 1.1. Загальна класифікація методів оцінки підприємства та його підприємницького потенціалу Рис.
Потебні; Простежити еволюцію уявлень українського народу про ці архетипні образи; Об’єктом даного наукового дослідження виступає низка праць українських фольклористів Федора Потушнякя та ...
...тіло; 4) це наука про еволюції життя на Земній кулі в тому числі й людини. Question 33 of 35 Чи пов’язані між собою процеси антропо ...
...конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг Рис. 1.3 Співвідношення факторів успіху та конкурентного потенціалу підприємства Таблиця ...
Перетворення таких колишніх організацій і еволюція нових процес, який потребує часу. Особливо складним для створення організацій роботодавців і працівників як справжніх акторів в системі соціально трудових ...
Перетворення таких колишніх організацій і еволюція нових процес, який потребує часу. Особливо складним для створення організацій роботодавців і працівників як справжніх акторів в системі соціально трудових ...
Перетворення таких колишніх організацій і еволюція нових процес, який потребує часу. Особливо складним для створення організацій роботодавців і працівників як справжніх акторів в системі соціально трудових ...
...конкурентних переваг Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг Рис. 1.2 Етапи і процедури технології управління конкурентоспроможністю підприємства Рис.
Еволюція інституту довірчої власності в цивільному праві України.....575 2. Поняття довірчої власності в цивільному праві України.....577 3.
Еволюція поглядів на місцеві бюджети / І.А. Когут // Економика и управление. 2007. № 4¬5. С. 118 123. 59. Козоріз Г.
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.