Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2427 за запитом Економіка підприємства

...2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка ефективності використання ресурсів для виробництва цукрових буряків 2.3 Комплексна оцінка економічної ефективності виробництва цукрових буряків ...нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
...та структури суб’єктів ринкової економіки за видами господарської діяльності 2.2. Динаміка основних економічних показників суб’єктів 2.3. Аналіз ефективності господарювання підприємств в Україні Розділ 3 Шляхи ...
1. Завдання № 1 Стратегічне планування інноваційної діяльності та характеристика інноваційної стратегії підприємства 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово економічного стану підприємства 1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – гос...
...того щоб покрити річні витрати, підприємство повинно випустити 249 одиниць продукції. Таким чином, з точки зору ефективності і прибутковості проект є прийнятним і рекомендований до ...ЗАТ „Меблі” Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства (тис.
...лавиноподібного зростання інфляції по всій економіці. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис. 1.1. Основні структурні елементи ціни Рис. 1.2. Залежність частки підприємства в ринку від співвідношення ціни ...
...як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах ...чинного законодавства і наказу по підприємству про облікову політику. Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що в значній мірі сприяє підвищенню ефективності і економії ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах ...чинного законодавства і наказу по підприємству про облікову політику. Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що в значній мір...
ВАРІАНТ №9 ЗАДАЧА 1 Повна планова трудомісткість річної програми на поточний рік становить по підприємству 800000 н год.
...праці буде робитися власними силами підприємства на основі знань, умінь та досвіду спеціалістів по праці. Зміна собівартості буде досягатися за рахунок збільшення продуктивності ...що дасть можливість для скорочення частини робочих місць, а це, в свою чергу, забезпечить економію фонду оплати праці підприємства.
...використаної літератури На сучасному етапі економіки пріоритетним напрямом в управлінні персоналом стає творче, продуктивне, інтелектуальне ставлення працівника, спрямоване на досягнення високих показників діяльності підприємства....забезпечити успішну діяльність і розвиток підприємств та всієї економіки країни. Сьогодні в Україні з різних засобів мотивації праці застосовують тільки її окремі елементи – ця обставина підкреслює ...
...до оцінювання ефективності інвестиційних проектів підприємств 1.3. Методологія фінансової та економічної оцінки ефективності інвестицій РОЗДІЛ 2. Аналіз інвестиційної привабливості інвестиційних проектів ЧФ АКБ “Промекономбанк” ...1.Економіко організаційна характеристика ЧФ АКБ “Промекономбанк” та його інвестиційних проектів 2.2. Фінансовий аналіз і оцінка привабливості інвестиційних проектів підприємства 2.3.
Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово економічних результатів. Це покращення зумовило дію внутрішньовиробничих і зовнішньоекономічних факторів. В умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють фінансовий стан підприємства.
...трудових відносин у системі ринкової економіки 49. Номінальні і реальні доходи населення. Рівень життя: поняття і чинники, що його визначають Завдання № 13 На переробному підприємстві у звітному році скоротилась чисельність ...
Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку грошових коштів 1.3. Особливості обліку грошових коштів у зарубіжних країнах 1.4....грошових коштів 3.2. Загальний та факторний аналіз грошових потоків підприємства 3.3.
...та платоспроможності з фінансовою стійкістю підприємства 1.4 Методика проведення аналізу показників фінансової стійкості: вітчизняний та зарубіжний досвід 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЗАТ “НДМ Інвест” 2.1 Економіко організаційнахарактеристика підприємства 2.2 Аналіз показників фінансової ...
Завдання № 1 Управління окремими етапами інноваційного проекту розробки та впровадження нового виробу на підприємстві Завдання № 2 Розрахунково аналітична робота «...
1. За допомогою інформаційної системи управління проектами MS Project розроблюємо проект створення спільного підприємства з випуску безалкогольних напоїв, виконавши ...
Особливості стратегічного менеджменту підприємств в умовах економіки України. Сутність та види інновацій. Фактори, які впливають на вибір стратегії підприємства. Економічна сутність інвестицій.... Управління заробітною платою на підприємстві. Сутність, роль і складові конкурентоспроможності організації. Продуктові та процесні інновації. Стратегічні переваги і недоліки різних типів організаційних структур управління.
А Міністерство економіки не виключає можливості розширення практики компенсації частками процентних ставок за кредитами, які надаватимуться підприємствам інших галузей економіки.
Спеціалізуюсь в основному на економіці підприємства. Виконую задачі, контрольні, лаби з мікро ,макроекономіки, статистики і статистики промисловості, фінансів, бухгалтерського обліку,грошейі кредиту, інвестування, економіки підприємства ...
Кадрова політика підприємства в умовах ринкової економіки 4. Ситуація 1 Вивчення попиту на конкретний вид продукції через мережу фірмових магазинів показало його збільшення.
...діяльності та її вплив на економіку України РОЗДІЛ 2. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 2.1. Аналіз розвитку готельного господарства в Україні 2.2. Сучасний ...розвитку підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності 2.3. Впровадження та значення міжнародних готельних ланцюгів РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Вступ 1. Загальна характеристика інноваційних процесів 2. Класифікація інновацій 3. Організаційний прогрес 4. Інноваційна стратегія концептуальна основа стійкого розвитку економіки 5.
18. Комплексний економічний аналіз, його зміст та завдання 29. Матричні методи аналізу Задача № 6 На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва ...
Задача Визначити додаткову потребу цукрової промисловості у виробничих потужностях на основі наступних даних: 1. На початок планового періоду підприємства галузі будуть мати виробничі потужності ...
Розробка заходів щодо економії матеріально технічних і енергетичних ресурсів. 2. Підвищення загального рівня економічних знань персоналом підприємства. 3. Емісія облігацій підприємством. 4.... Вивчення диспропорції розвитку економіки. 2. Вивчення прогресивних технологій. 3. Скорочення апарату управління. 4. Організація спільних підприємств з іноземними партнерами. 5.
...і економічних передумов формування ринкової економіки в Україні повязано насамперед з відмовою держави від прямого директивного управління субєктами господарювання, розвитком підприємництва, комерціалізацією та приватизацією державних підприємств.
...використовувати обігові кошти на кожному підприємстві. По третє, від правильно встановленого нормативу обігових коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності....коштами; зменшення запасів на складі підприємства за допомогою використання моделі Баумоля. Таким чином, розраховані дані свідчать про те, що зайві запаси спостерігались за статтями: сировина і ...
Показники аналізу товарообороту оптових підприємств 22 1.5. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту товарних операцій 27 ...оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. В останні роки у зв'язку з виходом України на міжнародний ринок, розвитком ринкових відносин зроблено величезну роботу як з ...
1. Економічна сутність і функції малого підприємництва в ринковій економічній системі 2. Методика розробки цінової політики малого підприємства Задача №1 В першому кварталі ...
...праці і заробітної плати на підприємстві зат нфв “прінт” 3.1 Завдання, матеріали та методика аналізу заробітної плати 3.2 Аналіз динаміки та структури фонду оплати ...тим, що суми, які направляються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, яка визначає надходження податків та обов’язкових платежів до бюджету.
1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби діяльності спільних підприємств 6.8 Організація міжнародної торгівлі ...
А Міністерство економіки не виключає можливості розширення практики компенсації частками процентних ставок за кредитами, які надаватимуться підприємствам інших галузей економіки.
...покращення ефективності використання персоналу на підприємстві ВАТ ”Ватутінське АТП 2362” вже багато чого зроблено: зберігається зайнятість персоналу; справедливо розподіляються доходи; зростає преміальна частина оплати праці ( ...8 % була дебіторська заборгованість. Це свідчить про те, що у підприємства відволікаються кошти, несвоєчасно надходять на ...
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 9 1.1 Необоротні матеріальні активи як економічна категорія 9 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з ...
...3) Доходи та видатки державних підприємств становлять відповідно 29,8 млрд і 28,3 млрд грн 4) Сума коштів іноземних інвесторів дорівнюватиме сумі витрат іноземних інвесторів на розвиток економіки і становитиме по 2,8 ...
...інноваційної стратегії (моделі) розвитку української економіки, застосування в Україні китайського досвіду регулювання інноваційних процесів в умовах викликів світової фінансової кризи 3.2....щодо формування стратегії експортно орієнтованих галузей, малих, середніх підприємств української економіки з врахуванням запозичення досвіду КНР ...
28. Сутність, масштаби та основні течії міжнародної міграції капіталу 49. Котування валют і механізм формування валютних курсів 86. Масштаби діяльності спільних підприємств Завдання № 1 (варіант 2) Припустимо, ...
...основні ризики, які стосуються роботи підприємства і фінансові установи в сучасних діючих умовах. Наприклад сільському господарству України притаманні виробничий ризик, фінансовий, ринковий, ризик технологічного старіння, ризик ...фінансовій системі, що впливають на економіку України, необхідно: підвищити ліквідність банківської системи, цільову її рекапіталізацію та належний контроль за її використанням; реструктурувати потенційні банки банкрути; організувати ...
...1 Поняття системи атестації персоналу підприємства 1.2 Види і форми атестації персоналу 1.3 Методи атестації персоналу 1.4 Висновоки 2. Аналіз системи атестації персоналу на прикладі Головного управління економіки 2.1 Характеристика Головного управління ...
1. Умови здійснення підприємницької діяльності 2. Планування, організація, мотивація і контроль як основні функції управління 3. Характеристика і форми технічного розвитку підприємства 4.
...будівництві має 180 співробітників, то підприємство вважається: Виберіть одну правильну відповідь a. науково виробничим b. малим c. великим d. середнім Question 6 Прояв активної державної підтримки ... посилення ролі державного втручання економіки c. зменшення державного втручання у підприємницьку діяльність d. початок формування державної політики підтримки малого підприємництва Question 8 Балів: 1 Розвиток ...
...постановки та організації облікової політики підприємства; вивчення відповідності готової продукції до національних стандартів; вивчення обліку виробництва, надходження, реалізації, ...та правильності документального відображення готової продукції. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції ...
1. Сутність та види ємності ринку послуг готельно ресторанного ...методика її визначення. 2. Стратегія та порядок управління обсягом реалізації послуг в підприємствах готельно ресторанного господарства. 3.
(4,1%); чиста виручка підприємства виросла на 2032,3 тис. грн. (4,8%); зменшився валовий прибуток на 912,1 тис. грн....19,8%. Аналіз майнового стану ВАТ НВП СЕМЗ показує, що підприємство дуже повільними темпами позбавляється застарілого ...
11.Підприємницька діяльність у туризмі Тестові завдання ...Виручка від реалізації являє собою: а) суму грошових коштів, яка отримана туристичним підприємством за проданий туристичний товар та ...
...попередніх даних) як на своєму підприємстві, так і в партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку. Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки не можна без ... За умов ринкової економіки, коли господарська діяльність підприємства та його розвиток здійснюються за рахунок самофінансування, важливого значення набуває аналітична характеристика фінансової залежності підприємства від ...
...сировиною і фінансові труднощі керівництво підприємства змушено було перевести робітни¬ків на погодинну оплату праці із скороченим тижнем. За березень мі¬сяць майстер пекар відпрацював ...цеху на протязі зміни при 8 годинному робочому дні, річну економію робочого часу за рахунок скорочення ...
Сутність і значення курсу “Економіка праці” 2. Ринок праці та його регулювання 3. Вартість робочої сили, доходи населення 4. Форми і системи оплати праці 5. Організація трудової діяльності на підприємстві 6. Нормування праці 7.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.