Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 2426 за запитом Економіка підприємства

1).За прогнозними розрахунками фірма,що випускає товари народного споживання, у звітному періоді мала виробити продукції на загальну суму ...
За наведеними даними розрахувати економічну ефективність впровадження запропонованого заходу (заміну обладнання) Показники Од. виміру Базис Проект Вартість обладнання Тис.
4.3. Прокатна фірма вирішила збільшити парк автомобілів і планує придбати 2 нових автомобіля за 8000 грн Річна орендна ...
Визначити показники використання основних фондів (фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність), якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становить 850 ...
Предприятие приобрело катер за 54000 грн. Срок полезного использования катера 8 лет, а его двигатель рассчитан на 1000000 км.
Вирахувати суму базового прибутку і базову рентабельність при плануванні прибутку аналітичним методом, використовуючи такі дані: 1) фактичний прибуток по ...
Задача Нарахувати амортизацію кумулятивним методом, обчисливши річні та щомісячні суми амортизації Вхідні дані: • первісна вартість об’єкта основних засобів – ...
Виробнича потужність об’єднання на початок планового періоду становила 3700 млн. грн. Реконструкція, що завершиться 1 червня, збільшить виробничу ...
Задача 1. Виробнича потужність об`єднання на початок планового періоду становила 3700 млн.грн.
Відповідно до протоколу апаратної наради у Голови міської державної адміністрації вирішено щорічно проводити заміну 80 ліфтів вартістю 85 тис.
Робітник VІ розряду виготовив за місяць 1700 деталей. Годинна тарифна ставка 1 розряду – 2,13 грн.
Варіант 8. Задача 1. Визначити виробничу потужність швейного цеху та рівень її використання при двозмінному режимі роботи.
Задача 1. Визначити середньорічну вартість і зміну структури основних фондів цеху. Вартість основних виробничих фондів у тис.грн.
1. Ініціативні зміни цін. 2. Технічне переозброєння як фактор зросту ефективності виробництва. Задача 1.
Собівартість продукції. Методика визначення витрат на утримання, експлуатацію обладнання та включення її в собівартість виробів.
Використовуючи наведені у таблиці техніко економічні показники, необхідно економічно обґрунтувати доцільність проведення капітального ремонту, капітального ремонту з модернізацією або ...
1. Задача Стоимость основного капитала составляет 300 млн. грн. Средняя скорость его оборота 6 лет.
1. Нормування оборотних засобів: поточні, страхові, технологічні, транспортні виробничі запаси 2. Продуктивність праці та її показники: натуральні, вартісні, ...
1. Розробка програм економічного та соціального розвитку України 2. Форми грошово кредитного регулювання 3.
Задача № 60 Визначити норматив оборотних коштів у незавершене ви¬робництво на грунті такої інформації: 1.
Задача Провести аналіз показників, що характеризують використання основних виробничих фондів при умові: Таблиця 1 Вихідні дані Найменування показників ...
Теоретична частина 1. Види акціонерних товариств 2. Правління акціонерного товариства: завдання, функції, структура, права, обмеження, керівництво Практична частина 3.
Завдання №34 У приватній пекарні випікається хліб формовий і калач Український. Вихід продукції за нормою складає відповідно 153,...
Завдання № 53. Скласти товарно грошовий звіт № 10 по магазину № 14 "Світанок" за період з 1 по 7 березня.
Вступ Розділ 1 економіко правові аспекти банкрутства підприємства 1.1 Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2 Методи прогнозування банкрутства: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3Основні напрями запобігання банкрутства,фінансова санація Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства На прикладі тов «дорожник» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Дорожник» 2.2 Аналіз фінансово майнового стану підприємства 2.3 Діагностика ймовірност...
...щодо управління конкурентними перевагами на підприємстві, економіко математичної моделі з оптимізації складу заходів з формування конкурентних переваг і підвищення конкурентного потенціалу підприємства.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають.
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають.
1. Класифікація торговельних підприємств, їх характеристика 2. Організація контролю за рівнем товарних запасів 3.
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання ...
7. Планування як інструмент обгрунтування стратегії 17. Сутність, види товарообороту підприємств сфери ресторанних господарств.
9. Економічний аналіз, як основа планування діяльності підприємства 18. Виробнича програма, вихідні передумови її планування 27.
...основних засобів на прикладі сільськогосподарського підприємства ВАТ „ДГ „Золотоніське” показав, що за період становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки не створювалися належні умови для вкладення ...фінансово економічного розвитку первинної ланки економікипідприємств, сприяти зміцненню матеріально технічної бази, росту фондоозброєності праці та фондозабезпеченості виробництва. З боку держави зроблені деякі напрямки стимулювання розвитку ...
...основних засобів на прикладі сільськогосподарського підприємства ВАТ „ДГ „Золотоніське” показав, що за період становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки не створювалися належні умови для вкладення ...фінансово економічного розвитку первинної ланки економікипідприємств, сприяти зміцненню матеріально технічної бази, росту фондоозброєності праці та фондозабезпеченості виробництва. З боку держави зроблені деякі напрямки стимулювання розвитку ...
...ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ………………………………………………....8 1.1. Місце прибутку в ринковій економіці...............................................8 1.2. Джерело формування загальної величини прибутку підприємства та його розподіл..........................................................................................дослідження були підручники, посібники з економіки підприємства, наукові роботи, фактологічний матеріал Держкомстату...
...тим, що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансово господарську діяльність, перебуваючи під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників, які можуть призвести до фінансової ...антикризового управління, діагностики фінансового стану підприємства; удосконалення управління в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки як окремих вітчизняних підприємств, так і економік...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1Сутність та показники прибутковості в економіці підприємства 1.2Методи розрахунку прибутковості 1.3Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово господарської ...
Підприємство "Альянс" дало заявку на отримання кредиту в сумі 500 тис. Євро для здійснення свого інвестиційного проекту Визначити кредитоспроможність підприємства ...
...виробничу діяльність в умовах ринкової економіки. Про таке підприємство кажуть, що воно ефективно господарює, ефективно працює, тобто воно має прибуток. Тема прибутковості актуальна завжди, але в ...з основними результатами господарської діяльності підприємства та економією ресурсів; – використання системи деприміювання працівників при порушенні трудової чи технологічної дисципліни; – розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення ...
Використання ноу хау дає підприємству економію 3,5 грн. та 20 % витрат на оплату праці. Визначити вартість ноу хау при ставці дисконту – 12 %, якщо строк ...
...6 місяців,процентна ставка – 20% Економіка підприємства Задача Підприємство М придбало контрольний пакет (50%) акцій підприємства Д на суму 80000 грн.
Використання ноу хау дає підприємству економію 3,5 грн. та 20 % витрат на оплату праці. Визначити вартість ноу хау при ставці дисконту – 12 %, якщо строк ...
Використання ноу хау дає підприємству економію 3,5 грн. та 20 % витрат на оплату праці. Визначити вартість ноу хау при ставці дисконту – 12 %, якщо строк ...
Використання ноу хау дає підприємству економію 4,2 грн. та 30 % витрат на оплату праці. Визначити вартість ноу хау при ставці дисконту – 15 %, якщо строк ...
...практичного застосування здатне реально допомогти підприємствам, що знаходяться в умовах виникнення проблем стратегічної важливості. Дуже важливо правильно визначити концепцію антикризового менеджменту....заходів, направлених на своєчасне запобігання кризовим явищам, на оздоровлення економіки підприємства, на зміцнення його фінансів.
Економіка підприємства Задача Визначити виробничу потужність токарної дільниці механічного цеху і плановий обсяг випуску продукції, якщо: кількість токарних верстатів на ділянці – ...
Використання ноу хау дає підприємству економію 3,2 грн. та 23 % витрат на оплату праці. Визначити вартість ноу хау при ставці дисконту – 12 %, якщо строк ...
Підприємство – первина ланка ринкової економіки. Основні функції та види підприємств … 9 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне з відповідних питань 7.... Екстенсивна форма розвитку економіки – це: А. Збільшення кількості працівників на підприємствах. В. Підвищення продуктивності праці. С. Упровадження ресурсозберігаючих технологій ………………….. 16 57.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.