Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 2427 за запитом Економіка підприємства

№ 784 ХІІ) Як правило, в економіці, що нормально функціонує, більшість банкрутств виникає через помилки в поточному управлінні підприємством, і тоді вся відповідальність повинна лягати на його ... В умовах ринкової економіки банкрутство підприємств — звичайне явище. З кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишаються 20—30. Наприклад, загальна кількість підприємств, оголошених банкрутами ...
...32 ВСТУП Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та ...суть, форми власності і види підприємств у сучасній економіці.
Теоретичні основи функціонування підприємства 1.1 Сутність, основні види та показники структури національної економіки 1.2 Підприємство як суб’єкт господарювання 1.3 Мета ...
Теоретичні основи функціонування підприємств в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство – як самостійний суб'єкт господарювання в умовах ринкової економіки 1.2 Види підприємств, ...
Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 1.2 Види підприємств, їх ...
Розділ 1 Види промислових підприємств в ринковій економіці та їх особливості 1.1 Правове регулювання діяльності підприємства 1.2 Сучасні форми підприємницької діяльності 1.3 ...
Теоретичні основи функції підприємства і виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 1.2 Види підприємств, їх ...
1. Теоретичні питання: 1) Витрати на персонал та їх ефективність. 2) Ринок та його інфраструктура. 2.
...витрат на оплату праці працівників підприємства Таблиця 3.3 Економічний ефект від переходу автомобілів з бензину на дизельне паливо Таблиця 3.4 Розрахунок суми економії витрат підприємства До роботи є звіт з ...
...боку, особливостями теперішнього періоду розвитку економіки, з другого боку, бурхливим розвитком технічних можливостей сучасних ЕОМ (ПЕОМ). Для підприємства пропонується впровадити систему «1 С Підприємство», за допомогою ... Завдяки даній пропозиції підприємство матиме економію 33536, 4 грн. Підприємство ВАТ “Смілянський машинобудівний завод” зацікавлено в зменшенні норм витрат на виробництво і тому впроваджує ...
...дало можливість виявити збільшення чи економію витрат кожної статті. У 2001 р при виробництві розсипного комбікорму підприємство зробило економію за всіма статтями, крім електроенергії.
На сучасному етапі розвитку економіки функціонування підприємств вимагає своєчасної адаптації системи збуту до змін зовнішнього середовища, що зумовлює необхідність використання маркетингових стратегій управління збутом продукції....прийняття управлінських рішень, якими керуються підприємства у своїй діяльності. В умовах трансформаційної економіки та інтеграції України у світовий економічний простір перед підприємствами постала необхідність самостійно управл...
Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь якої форми власності, організаційно правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та ...та методи управління капіталом приватних підприємств; надати економіко організаційну характеристику ПП Агрофірмі «Дзвони»; проаналізувати ефективність формування та розподілу капіталу приватних підприємств; проаналізувати рентабельність діяльності ПП Агрофірм...
Підприємство допустило перевитрати по матеріалам і сировині, зокрема перевитрати по сировині і основним матеріалам склали 28,15 тис....сталось внаслідок покупки нового обладнання Підприємство виявило економію по таким статтям як витрати на експлуатацію обладнання, на поточні і капітальні ремонти, на внутрішньозаводське переміщення вантажів, знос ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1....є могутнім важелем впливу на економіку окремого підприємства та цілого суспільства, адже визначають рівень ефективності функціонування, прибутковість, можливості подальшого розвитку. Саме це і доводить актуальність обраної ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1.
...капітал) як необхідна умова діяльності підприємства 2. Економіко – правовий аналіз та критичний огляд нормативної бази 3. Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ “Крамар” 4....капітал) як необхідна умова діяльності підприємства” розглядаються наступні питання: склад статутного капіталу, та його визнвчення. Другий розділ “Економіко – правовий аналіз та критичний огляд нормативної бази” складається ...
1 Теоретико економічні засади банкрутства підприємств в сучасних умовах ринкового господарювання 1.1 Сутність, причини настання ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 1.1.
Аналіз ефективності формування фінансових ресурсів підприємств в умовах ринкової економіки ІІІ. Шляхи вдосконалення системи формування системи фінансових ресурсів підприємств Висновки Список використаних джерел Додатки
Особливості фінансів муніципальних підприємств країн з розвиненою економікою 2.1. Фінанси муніципальних підприємств та муніципальні платежі у зарубіжних країнах 2.2.
...та платоспроможності з фінансовою стійкістю підприємства 1.4 Методика проведення аналізу показників фінансової стійкості: вітчизняний та зарубіжний досвід 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЗАТ "НДМ Інвест” 2.1 Економіко організаційнахарактеристика підприємства 2.2 Аналіз показників фінансової ...
ВСТУП……………………………………………………………………………………………3 ВИХІДНІ ДАНІ …………….………………………………………………………………………………………4 1.Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні ...особливо актуально в Україні, де підприємства примушені адаптуватися до швидких та глибинних зовнішніх змін. Реформування української ...
...від адміністративно командної до ринкової економіки в Україні посилилась дія факторів, які негативно вплинули на ефективність господарювання. Дослідження показали, що за період 1993 2005 рр....умови для масового функціонування збиткових підприємств у вітчизняній економіці. В практичній частині дипломної роботи були проведені розрахунки, необхідні для оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства відкритого ...
Роль малих підприємств у економіці 2.Державна підтримка малого підприємства:принципи та напрямки 3.Державна підтримка малих підприємств в Україні: проблеми й перспективи Висновок Список ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти бізнес планування на підприємстві 1.1 Суть та значення інвестицій в ринковій економіці 1.2 Бізнес – план як засіб обгрунтування інвестиційного проекту 1....перешкод на шляху розвитку нашої економіки. Нині вітчизняним підприємствам вкрай необхідні додаткові фінансові потоки, які б стали каталізатором економічного розвитку. Необхідні підприємствам фінансові ресурси можна залучати ...
...сучасних міжнародних економічних відносин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка за ефективного використання ...
Вступ 1 Методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Склад валових доходів 1.2. Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3. Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3. Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні ...на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх виді...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 Методи аналізу стратегічних успіхів підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз реалізації стратегічного бізнес – планування в Україні та її проблеми 2.2 Проблеми форму...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС – ПЛАНУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Бізнес – план в системі управління розвитком підприємства 1.2 Метод SWOT – аналіз при розробці бізнес – плану 1.3 Методи аналізу стратегічних успіхів підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 2.1 Аналіз реалізації стратегій бізнес – планування в Україні та її проблеми 2.2 Зарубіжний досвід...
Але на сьогоднішній день підприємство вже не відчуває так на собі кризові явища, економіка підприємства поступово оздоровлюється, обсяги виготовлення продукції зростають.
Аналіз власного капіталу підприємства Висновок Список літератури Додатки Вступ Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на ...
...інших цінних паперів, що випускаються підприємствами або державою. За умови такого інвестування має місце переміщення титулів власності, котрі дають право на одержання нетрудового доходу....незалежними видом господарської діяльності для підприємств реального сектора економіки. 2. Стратегічні фінансові інвестиції дозволяють підприємству реалізовувати окремі стратегічні цілі свого розвитку. 3.
Аналіз впливу облікової політики підприємства щодо власного капіталу на прийняття рішень користувачами Висновки Список використаної літератури Підсумовуючи дану дипломну роботу можемо зробити висновки про те, ... Такі способи функціонування підприємства в умовах української економіки застосовні лише на локальному рівні і не приводять до поліпшення загальноекономічної ситуації в державі.
...цілі, завдання та стратегію розвитку підприємства: 1. Забезпечення функціонування економіки СТОВ в режимі стабільного розвитку та створення конкурентоспроможного підприємства. 2. Забезпечення зростання вартості валової продукції підприємства.
...розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного інвестування та кредитування з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій.... Такі способи функціонування підприємства в умовах української економіки застосовні лише на локальному рівні і не приводять до поліпшення загальноекономічної ситуації в державі.
...на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів ... Проведений SWOT аналіз показав, що підприємство має такі сильні сторони: 1. Високий рівень комплектності, 2. Адекватні фінансові ресурси, 3. Високу кваліфікацію персоналу, 4.
...повторне використання (наприклад: на нашому підприємстві це металобрухт). Облік витрат, а також аналітичні методи знаходження оптимальних управлінських рішень мають велике значення, оскільки в умовах ринкової економіки без належного обліку підприємство не може не тільки скласти ...
Теоретичні основи управління малим підприємством в сучасній економіці України 1.1. Малі підприємства в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльністю малих підприємств 1.... Стратегія вдосконалення системи управління малими підприємствами на сучасному етапі розвитку економіки України 3.1. Критерій та показники досконалості системи управління малими підприємствами 3.2.
...діяльності підприємства Аналіз фінансового стану підприємства Технологічна схема виробництва (назва продукту) 3. Аналіз маркетингової діяльності ТОВ „Експо Пак” та її впливу на сталий економіко фінансовий розвиток підприємства Аналіз організаційної структури та функцій ...
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ – 5» 2.1. Економіко виробнича характеристика підприємства………………............36 2.2. Факторний аналіз прибутку підприємства…………………………………..
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 практичні аспекти напрямків підвищення економічної ефективності ват „продтовари” 2.1...
...його впровадження в практичну діяльність підприємства. Перелік табличного і графічного матеріалу: Рис.1.1 Значення прибутку в умовах ринкової економіки Рис.1.2....впровадження проекту на прикладі аналогічного підприємства Таблиця 3.4 Економія від впровадження заходів з подолання понаднормативних витрат електроенергії Таблиця 3.5 Оцінка економії внаслідок реалізації заходів ...
Моделювання ефективного використання прибутку підприємства..……...14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТА ШЛЯХІВ ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ В ВАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ – 5» 2.1. Економіко виробнича характеристика підприємства………………............22 2.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації обліку розрахунків із покупцями та замовниками на підприємстві 1.1 Сутність та види покупців та замовників підприємства 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків із покупцями та замовниками на підприємстві 1.3 Методика та ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації управлінського обліку розрахунків за податками та платежами на підприємстві 1.1 Сутність та види податків та платежів, які сплачують підприємства 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків за податками та платежами на підприємстві 1.3 Методика та ...
« 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.