Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 2427 за запитом Економіка підприємства

...проекту відкриття власної торгової точки підприємства ТОВ «Будмонтажсервіс» 3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Отже, проблема ефективності виробництва завжди ...важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
...щодо збільшення економічної ефективності діяльності підприємства 3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Проблема економічної ефективності завжди посідала ...місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
...на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів ...
...та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України Розділ 2. Аналіз рентабельності ВАТ Черкасихліб» 2.1. Загальна характеристика ВАТ «Черкасихліб» 2.2.
Теоретичні питання 1. Вимоги вибору організаційної структури об’єднань підприємств 2.
1. Види організаційних структур управління 2. Глобалізація економіки та транснаціональні корпорації Практичне завдання Корпорація ...
...елементах, створена і діюча на підприємстві. У процесі переходу і становлення ринкової економіки в РФ виникло стільки важких проблем і задач, що вимагають першорядного рішення, що ...служби постачання і збуту на підприємстві. В умовах ринкової економіки стають особливо актуальними питання раціональної і ефективної організації процесів управління і контролю за рухом матеріальних і ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнт ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.4 Комплексна оцінка фінан...
...використаної літератури Перехід до ринкової економіки негативно позначився на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах....фінансових коштів, то в ринковій економіці воно відображає кінцеві результати діяльності підприємства. Фінансовий аналіз є неодмінним елементом як фінансового менеджменту на підприємстві, так і економічних взаємин ...
...літератутри Управління матеріальними ресурсами вітчизняних підприємств є важливою проблемою економіки. Запаси матеріальних ресурсів необхідні в народному господарстві для забезпечення його стабільності та ритмічного функціонування усіх його ...ми виявили недоліки та перспективи підприємства щодо забезпечення матеріальними ресурсами та подальшого їх використання. На зниження забезпечення матеріальними ресурсами впливає технічний прогрес, комплексна механізація і автома...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності підприємницької діяльності підприємства 1.1 Сутність ефективності підприємницької діяльності 1.2 Економічні аспекти оцінки ефективності підприємницької діяльності 1.3 Методологія оцінки ефективності ...нею виникає на різних рівнях управління економікою від власників приватного підприємства до керівників держави.
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі державного підприємства „Облагростандарт” 2.1 Економічна характеристика державного підприємства „Обл...
...праці буде робитися власними силами підприємства на основі знань, умінь та досвіду спеціалістів по праці. Зміна собівартості буде досягатися за рахунок збільшення продуктивності ...що дасть можливість для скорочення частини робочих місць, а це, в свою чергу, забезпечить економію фонду оплати праці підприємства.
...визнання України державою з ринковою економікою, пріоритетом виступає розвиток споживчого ринку, який потребує розробки і впровадження прогресивних методів стратегічного управління кожним суб’єктом підприємницької діяльності....Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, фінансова звітність підприємства.
...резервами зміцнення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств є: формування багатоукладної аграрної економіки, забезпечення свободи вибору нових організаційно правових форм господарювання на засадах удосконалення земельних та майнових відносин ...сферою, збалансоване поєднання державного регулювання економіки агропромислового виробництва з економічною свободою підприємств тощо. Проект підвищення фінансової стійкості передбачає збільшення загальної су...
...вплив на підсумкові показники роботи підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Термін «матеріальні ресурси» широко увійшов у науковий лексикон в таких економічних науках, як економічна теорія, мікроекономіка та економіка підприємства.
...пропонується план реструктуризації організаційної побудови підприємства, який забезпечить значну економію коштів від зменшення податкових платежів, і що особливо важливо – без порушення чинного податкового законодавства України.... Кошти, отримані в результаті податкової економії, слід скерувати на розвиток і модернізацію матеріально технічної бази підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.1.
1. Сутність і завдання роздрібної торгівлі 2. Вимоги до підприємств роздрібної торгівлі Список ...
...2 Шляхи зниження собівартості продукції підприємства 3.3 Застосування економіко математичних методів для прогнозування рентабельності діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки
...3 Методи прогнозування державного регулювання економіки Висновки Задача №1 Підприємство розширило обсяг випуску продукції та її якість. Визначити загальний приріст прибутку (якщо витрати підприємства не змінюються), ...
Мале підприємство в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльністю малих підприємств 1.3. Аналіз становлення та розвитку малого бізнесу в ...
Розробка заходів покращення конкурентоспроможності підприємства…………83 3.7. Економіко математичний метод. «Дерево рішень»……………………………….86 РОЗДІЛ ІV Охорона праці 4.1.Охорона праці……………………………………………………………………….
...та значення товарів у діяльності підприємств роздрібної торгівлі 2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 3. Коротка організаційно – економічна характеристика магазину ТОВ “Любава” ...та значення товарів у діяльності підприємств роздрібної торгівлі” розглядаються наступні питання: визначення роздрібної торгівлі, та її види. Другий розділ “Економіко – правовий аналіз та критичний огляд нормативної ...
Малі підприємства в структурі ринкової економіки 1.2. Особливості управління діяльності малих підприємств 1.3. Аналіз становлення та розвитку малого бізнесу в ...
Господарська діяльність аграрних підприємств незалежно від форми власності, здійснюється на основі залучення до виробничого процесу різних видів ресурсів – земельних, трудових, ...вони становлять ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Важливою галуззю сільського господарства є рослинництво, рівень розвитку якого впливає і на тваринництво. Розміщення га¬лузей рослинництва значною мірою залежить ...
...політика підприємства в умовах ринкової економіки 60. Охарактеризуйте внутрішнє середовище підприємства та його елементи, показати функціональний зв'язок між ними. Зробити висновки і пропозиції щодо удосконалення ...
Вступ 1 Теоретичні основи оптимізації рентабельності виробничого підприємства 1.1 Сутність та складові рентабельності 1.2 Класифікація та методи обчислення рентабельності 1.3 Факторний аналіз рентабельності 2 Аналіз рентабельності виробництва ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.3 Аналіз рентабельності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» ...
...на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів ...умов закупівлі сировини у населення підприємство отримує економію 0,3 млн. Грн. за місяць на закупівлі свинини, та 0,04 млн. Грн. на закупівлі яловичини.
Економічне прогнозування діяльності підприємства 1. Сучасний економічний стан підприємства 2. Планування розвитку підприємства
...та структура виробничих витрат на підприємстві 5 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з аналізу та контролю виробничих витрат та собівартості ...
ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, структура та принципи стратегічного планування 1.2 Моделі ...
1. Спільні підприємства: специфіка і особливості функціонування 2. Міжнародні економічні організації системи ООН, їхня суть та завдання Література
...аналіз як важливий інструмент ринкової економіки 1.2. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій 1.3. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово господарського стану підприємств ...дослідження значення фінансового аналізу діяльності підприємства, як важливого інструмента ринкової економіки. Входження в ринкову економіку потребує інтенсивних пошуків шляхів покращення господарської діяльності підп...
...вагу в ній займають резерви економії за рахунок скорочення витрат матеріалів,заробітної плати і відповідно відрахувань на соціальні заходи. Тому доцільним є запропонувати шляхи зниження витрат ...сума витрат, яку потрібно понести підприємству становить 750810 грн., загальна сума економії на ремонтах в розрахунку на рік становить: 82821,3 – 36900 = 45921,3 грн.
Дослідження ймовірнісної економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів готової продукції на ВАТ «Володимирцукор 3.1. ...оптимального рівня запасів готової продукції на промисловому підприємстві 3.2. Практичне застосування економіко – математичної моделі оптимізації рівня запасів ...
...важливий ресурс та результат діяльності підприємств. Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливими елементом ринкової економіки. Грошові активи зумовлюють активізацію суб’єктів господарювання до самофінансування....грошові кошти і грошові потоки підприємств ТОВ «Авангард». Предметом дослідження є економіко управлінський механізм обліку, аудиту та аналізу грошових коштів і грошових потоків на підприємстві.
...як невід'ємна складова ринкової економіки 1.1. Економічна сутність підприємства 1.2. Загальна класифікація підприємств Розділ 2. Соціально економічна характеристика підприємства та механізми його управління ...
...як невід'ємна складова ринкової економіки 1.1. Економічна сутність підприємства 1.2. Загальна класифікація підприємств Розділ 2. Соціально економічна характеристика підприємства та механізми його управління ...
Крім того, активізація інвестиційної діяльності підприємств в галузі портфельного інвестування сприяє прискоренню розвитку фондового ринку України, структурній перебудові економіки. Тому вдосконалення інвестиційної діяльності підприємства як інвестора, що здійснює як ...
...МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СИСТЕМІ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Поняття та роль малого підприємства в процесі становлення ринкової економіки 5 1.2.
Вагомою проблемою для підприємств є облік та класифікація витрат. для достовірності відображення витрат у складі собівартості продукції, об’...оцінки й аналізу рівня собівартості стосовно вимог ринкової економіки з метою зниження витрат, кожне підприємство прагне до змін щодо діючої ...
Теоретико методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 1.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства і виявлення конкурентних переваг 1....
Трактування терміну „Потенціал” в економіці 2. Особливості формування потенціалу підприємства добувної промисловості 3. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 4. Витратні, результативні та порівняльні методи оцінки ...
Аналіз джерел формування майна підприємства ТОВ «Норма» 2.1. Економіко організаційна характеристика ТОВ «Норма» 2. 2. Аналіз джерел формування майна підприємства ТОВ «Норма» 2.3.
...УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 34 3.1. Шляхи економії матеріальних ресурсів 34 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ 10 1.1 Економічна сутність і джерела формування обігового капіталу 10 1.2 Мета і завдання управління обіговим капіталом підприємств 17 1.3 Методика аналізу джерел формування та ефективності використання обігового капіталу 40 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ВАТ „ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” 50 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності підприємства 50 2.2 Аналіз ст...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку ...
...змінами, що будуть відбуватися на підприємстві, змінами на ринку і в економіці в цілому. Пропозиції. 1. Так як основою виробництва продукції слугує сировина та матеріали, які ... Зниження витрат дасть економію в розрахунку на рік приблизно 100 тон тютюну на суму 275,8 тис. доларів. вартість лінії по попередній переробці тютюнової ...
...змінами, що будуть відбуватися на підприємстві, змінами на ринку і в економіці в цілому. Пропозиції. 1. Так як основою виробництва продукції слугує сировина та матеріали, які ... Зниження витрат дасть економію в розрахунку на рік приблизно 100 тон тютюну на суму 275,8 тис. доларів. вартість лінії по попередній переробці тютюнової ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки ефективності використання основних фондів на підприємстві стов «нива» 2.1 Організаційно – економічна ...
« 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.