Меню сайту

Нові користувачі
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2427 за запитом Економіка підприємства

...ролі територіального підходу до регулювання економіки в умовах ринку: a. ускладнення територіальної організації підприємств різних форм власності b. наявність суто регіональних проблем у суспільному розвитку c.... економіка регіону b. підприємство c. промисловий вузол d. галузь Question 40 Зазначте, яка з наведених галузей паливно енергетичного комплексу є базовою ...
...ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1 Характеристика економіко виробничих систем 7 1.2 Принципи організації виробничих систем 19 1.3 Принципи раціональної організації виробництва 32 РОЗДІЛ 2....1 Задача оптимізації виробничого плану підприємства 70 3.1.1 Економічна постановка задачі 71 3.1.2 Економіко математична модель задачі 75 3.2 Опис та ...
...операцій; г) розширення частки приватних підприємств у ході приватизації державної власності Тест № 15. Сутність політики вільної торгівлі полягає у а) захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції; ...г) процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання соціально економічної монополії держави; д) процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об'єднань у ...
1.4 Формування і регулювання систем соціально трудових відносин в умовах перехідної економіки 2.5 Необхідність державного регулювання на ринку праці. Основні методи регулювання 5.2 Вартість і ціна робочої сили....1 Соціальне партнерство як одна із найважливіших складових становлення ринкової економіки 12.1 Сутність і цілі ...
Стратегії та порядок управління товарооборотом підприємств торгівлі і ресторанного господарства, що обслуговують туристів. 3. Визначити розмір зниження (підвищення) поточних витрат готелю в сумі і відсотках до суми доходів, відносну економію поточних витрат (перевитрат) у звітному ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства 1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування 1.3 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів для відтворення основних фондів підприємства Розділ 2 оцінка відтворення основних фондів шевченківської дистанції електропостачання одеської залізниці 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємств...
...було розроблено шляхи підвищення прибутковості підприємства ВАТ „Черкасигаз”. Було набуто практичних навичок фінансового менеджменту при дослідженні та розробці конкретного прикладу. Отже, можна сказати, що відповідно ...з вищесказаного в умовах перехідної економіки управління різноманітними аспектами діяльності підприємств неможливе без вирішення фінансових проблем.
...велику увагу приділяють російські вчені економісти: Н.Н. Абакумова, Г.Э. Слезінгер, Н.А. Волгін, Р.Я. Подовалов, С.В. Ніколаєв та інші....дані бухгалтерської та статистичної звітності підприємства АТП 15890, матеріали періодичних видань. У роботі застосовано дедуктивний метод, що реалізується конкретними економіко статистичними методами: аналіз групувань, порівнянь, динамічних ...
...однієї з основних функцій управління економікою на рівні підприємства. Вдосконалення діючої на виробничих підприємствах методики обліку має здійснюватися за двома напрямами: раціональна організація документообігу та комп’...в частині оборотних активів на підприємствах, оподаткування та статистики дозволить підвищити можливість раціонального використання та економії ресурсів, скоротити вартість отримання інформації. 8.
...а також сильним важелем управління економікою. Реалізуючи свої функції, податкова система не лише слугує основним джерелом доходів бюджету для виконання державою своїх обов’язків і повноважень ...обліку, аналізу іаудиту валових доходів підприємства платника податку на прибуток. Для досягнення цiєї мети було поставлено такi завдання: визначити економіко правову сутність валових доходів; дослідити теоретичні ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1.3 Реструктуризація ... Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика стратегії фірми 1.1. Сутність стратегії підприємства та її види 1.2.
... Вступ Розділ 1. Загальна характеристика стратегії фірми 1.1. Сутність стратегії підприємства та її види 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо господарської діяльності підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження 1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово економічного стану підприємства 1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – гос...
...оцінки кінцевих результатів господарської діяльності підприємства. За останній час здійснено дослідження й опубліковано ряд робіт, присвячених різноманітним питанням організації, економіки, управління, методології обліку товарних операцій та ...
1. Управління дослідницьким проектом в інноваційній діяльності підприємства 2. Завдання № 2 Розрахунково аналітична робота «Аналіз ...
...на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів ...
Вступ Розділ 1 методологічні аспекти виявлення банкрутства підприємства 1.1 Економічна сутність банкрутства підприємства 1.2 Нормативна база та методики оцінки загрози банкрутства 1.3 Зміст процесу управління запобіганню банкрутства Розділ 2 аналіз фінансового стану пітф «іфо» 2.1 Організаційно економічна характеристика ПіТФ «ІФО» 2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна 2.3 Аналіз фінансових результатів підприємства та показників ділової активності 2.4 ...
...сучасних міжнародних економічних відносин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка за ефективного використання ...
1. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки 1) Сутність і значення фінансів 2) Ознаки ...
...обєднання, включаючи в себе промислові підприємства, наукові інститути, торгові фірми, банки, страхові компанії і інші фінансові структури, є своєрідним каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового ... Так основу економіки Японії складають шість провідних фінансово промислових груп “Міцубісі”, “Міцуі”, “Сутімото”, “Санва”, “Фує”, “Дай іте канге”.
...2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Документування господарських операцій 2.3 Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з персоналом по заробітній платі 2.4 Облік ...глобальної задачі свідомого включення закону економії часу в мотиваційний механізм керування. В даний час в області оплати праці керівників підприємства склалася така ситуація, для якої характерно ...
Задача 1 Аналіз виконання контрактних зобовязань та аналіз динаміки експорту Проаналізувати експортну діяльність підприємства за два роки.
...методів контролю якості продукції на підприємстві 3.3. Оцінка рівня якості продукції на підприємтві після запропонованих заходів 3.4. ...економіко математичних методів та моделей для забезпечення якості продукції 3.5. Удосконалення системи якості підприємства Розділ 4.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 Передумови маркетингової цінової політики в умовах кризи 1.3 Обгрунтування ефективної політики ціноутворення на будівельних підприємствах в умовах кризи Розділ 2 практичні засади дослідження цінової політики будівельного підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика Будівельного управлі...
Підвищення продуктивності праці на підприємстві є оптимізація транспортних витрат, і таким чином збільшення продуктивності і ефективності праці персоналу. ТОВ «Весна» має по місту 9 магазинів ... Таким чином загальна економія від впровадження даної пропозиції буде становити 6759,8 грн. на рік. Наступною пропозицією буде впровадження на підприємстві більш ефективне використання ...
...в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.................................................................................................... 1.1. Сутність експортно імпортних операцій, як об’єкту дослідження......... 5 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази і спеціальної ...
Примусова та добровільна санація Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення. Послуги інвестиційних банків. Функції податків в економіці Ознаки банкрутства; порядок визнання підприємства банкрутом, фінансові наслідки Вибір найвигіднішої ...
...регіональній економіці, а й в економіці України. 36 філій, які входять до підприємства розташовані у 11 регіонах України. 25 тис. землевласників довірили компанії угіддя загальною площею ... В умовах ринкової економіки для того, щоб ефективно функціонувати, підприємству необхідно детально проаналізувати свої витрати і навчитися ними управляти.
...кадрової політики в умовах ринкової економіки 1.2. Цілі, задачі, принципи роботи з кадрами Розділ 2 Практичні аспекти кадрової роботи на базі підприємства ЗАТ „Черкаси Лада ” ...як і будь яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для свого розвитку і для розвитку економіки України в цілому.
...кадрової політики в умовах ринкової економіки 1.2. Цілі, задачі, принципи роботи з кадрами Розділ 2 Практичні аспекти кадрової роботи на базі підприємства ЗАТ „Черкаси Лада ” ...як і будь яке інше підприємство, повинне використовувати всі наявні інструменти функціонування в ринкових умовах для свого розвитку і для розвитку економіки України в цілому.
Дослідження шляхів ефективного управління підприємством, які зможуть забезпечити приріст його ринкової вартості в умовах інноваційного процесу, вважаємо актуальною проблемою української економіки, що в наш час ... Дослідженню проблем управління вартістю підприємств присвячено багато наукових праць. Значним є внесок таких зарубіжних і вітчизняних учених: С.В. Валдайцев, І.О. Єгерев, Т.
...економічного зрос¬тання в Україні // Економіка і прогнозування. 2007. № 3. С. 43 55. 52. Запатріна І. В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання ...податкової політики на інвестиційно інно¬ваційну активність підприємств // Актуальні проблеми економіки. 2006. № 11. С.144 152.
1. Постановка і відповідь на теоретичні питання 1.1. Організаційно правові основи функціонування підприємства 1.2.
1. Завдання 1 Управління дослідницьким проектом в інноваційній діяльності підприємства 2.
...2.5 Охорона праці на підприємстві Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту основних засобів на ДП НВК «Фотоприлад» 3.1 Напрямки вдосконалення обліку основних засобів ...2 Вдосконалення аналізу основних засобів засобами економіко математичного моделювання 3.3 Обгрунтування доцільності проведення внутрішнього аудиту основних засобів 3.4 Прогнозування діяльності підприємства з урахуванням запропонованих заходів Висновки ...
...та фінансові дисципліни: бухгалтерський облік; економіка підприємства; економіка праці; економічна діагностика; міжнародна економіка; політична економіка; потенціал і розвиток підприємства; регіональна економіка; розміщення продуктивних сил; фінанси підприємства; ...
1. Завдання № 1 Управління дослідницьким проектом в інноваційній діяльності підприємства 2.
1. Завдання № 1 Управління дослідницьким проектом в інноваційній діяльності підприємства 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ АТП 17162 1.1. Фінансові результати як економічна категорія, порядок їх формування 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з ...
...3 Аналіз мотивації праці персоналу підприємства 2.4 Охорона праці на ВАТ «ВАЗ» Розділ 3. Оптимізація чисельності персоналу в умовах ринкової економіки 3.1 Визначення оптимального рівня ...
...відносно просто прогнозувати результати діяльності підприємства та підбирати заходи для нейтралізації можливих загроз для нього в майбутньому. Все це свідчить, що економічна діагностика в умовах ринкової економіки є важливим інструментом підготовки рішень ...
...та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 3.1. Автоматизація обліку і аналізу фінансових результатів діяльності ВАТ СТП “Черкасимолоко” 3.2. Удосконалення обліку і аналізу фінансових ...такі висновки. Для обліку і узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки собівартості продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу собівартості продукції в сільському господарстві 1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація витрат виробництва 1.3 Методологія аналізу собівартості продукції підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки собівартості підприємства ват пздг «золотоніське» 2.1 Організаційно – екон...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства 1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства 1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 2 аналіз основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства ват „паляниця” 2....
Обгрунтування вибору варіанту залучення коштів підприємством для формування оборотного капіталу 3.4. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників Висновки Список використаних літературних джерел: Поряд із нарощуванням ... Динаміка кредитування сільськогосподарських підприємств у 2001 2005 роках Рис. 1.1. Динаміка структури кредитів комерційних банків України, наданих суб’єктам господарювання за галузями економіки ...
Question 33 Підприємство формує свої фінансові ресурси за допомогою (перелічити): a. продажу товарів; b. податків і зборів з юридичних осіб; c....засобів Державного бюджету; b. засобів Державного бюджету; c. фінансів комерційних підприємств; d.
Стратегія розвитку підприємства та бізнес планування 3. Розвиток туристичної галузі україни 3.1. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України 3....напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного підприємства Висновки Додаток 1 «адміністративні методи управління» Додаток 2 «економічні методи управління» Додаток 3 «соціальні методи управління» Список використаної літератури У ...
...перевірки обліку готової продукції на підприємстві.................................................................................................93 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ..........................................................................103 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................................108 ДОДАТКИ ВСТУП Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням ринкової економіки, ... До розвитку економіки залучают...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.