Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 2814 за запитом Економіко

Ефективність національної економіки та її показники 2.Види державних програм економічного і соціального розвитку 3.Визначення конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та методики Література
Загальне поняття "міжнародна економіка" 2. Структура міжнародної економіки Список використаної літератури
Макроекономічна політика у відкритій економіці 1.1. Види відкритої економіки 1.2. Взаємозв'язок між чистим експортом та чистими інвестиціями 1.3.
...посібника покладено програму навчальної дисципліни "Економіка підприємства", за якою автори працюють ось уже декілька років зі студентами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка....всім, кого цікавлять питання управління економікою підприємства.
Світовий досвід регулювання економіки 35. Характеристика окремих видів податків 74. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р.
За даними, поданими в додатках, проаналізувати стан, тенденції, причини змін в економіці України і скласти прогноз її розвитку. Для цього пропонується: 1. Обчислити випуск продукції та послуг в постійних цінах. 2.... Оцінити зміни в структурі економіки країни. 5. Проаналізувати вплив структурних змін на динаміку випуску. 6. Скласти прогноз випуску на 1 рік.
Системи господарювання і економіка 1.2. Типи, форми й види суспільних господарств РОЗДІЛ 2. Суб'єкти господарювання та їх місце в економіці 2.1.
Функції держави в сучасній ринковій економіці 24. Бюджетне регулювання економічного розвитку 56. Управління кредитною системою Практичне завдання №1 Економіка України в 2006 р.
Проаналізовано вплив світової фінансової кризи на економіку України. Виявлено основні причини виникнення кризи та її вплив на основні показники соціально економічного розвитку країни....пріоритетних напрямів та завдань стабілізації економіки України.
...КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 1.1 Сутність, роль та функції міжнародного кредиту 1.2 Види та форми міжнародного кредиту 1.3 Сутність кредитування експорту ... МІЖНАРОДНЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 2.1 Аналіз державних зовнішніх запозичень та зовнішній борг України 2.2 Аналіз кредитних відносин України та МВФ 2....
... 1. Характеристика кафедри теоретичної та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2. Навчальна програма дисципліни “Історія економіки та ...
Розрахункове контрольне завдання За даними, поданими в додатках, проаналізувати стан, тенденції, причини змін в економіці України і скласти прогноз її розвитку. Для цього пропонується: 1. Обчислити випуск продукції та послуг в постійних цінах. 2.... Оцінити зміни в структурі економіки країни. 5. Проаналізувати вплив структурних змін на динаміку випуску. 6. Скласти прогноз випуску на 1 рік.
...економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки» 2.Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України з ними 3.
Впродовж кількох століть економісти сперечаються стосовно того, що продає найманий працівник капіталісту підприємцю. Ще у XVII ст. англійський економіст У.... Сучасні західні економісти ще одним об'єктом купівлі продажу вважають послуги праці або робочої сили. 2. Зміст, призначення та основні елементи тарифної системи ...
...економічна політика держави», «державне управління економікою», «державне регулювання економіки» 2.Міжнародні економічні та фінансові організації: необхідність і переваги співробітництва України з ними 3.
...організації в інституціональній структурі перехідної економіки РОЗДІЛ 2. Неформальні організації в інституціональній структурі перехідної економіки РОЗДІЛ 3. Взаємодія формальних та неформальних організацій між собою ВИСНОВКИ СПИСОК ...
1.4 Формування і регулювання систем соціально трудових відносин в умовах перехідної економіки 2.5 Необхідність державного регулювання на ринку праці. Основні методи регулювання 5.2 Вартість і ціна робочої сили....із найважливіших складових становлення ринкової економіки 12.1 Сутність і цілі аудиту в трудовій сфері 13.3 Методи роботи МОП Задача № 9 Обсяг виробництва продукції на ...
СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ...........................14 3. ОСНОВІ ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ................................................................................................................23 ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Шрифт – Times ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інвестиційної функції та ролі інвестицій в економіці 1.1 Сутність інвестиційної функції та відсоткових ставок як чинників інвестиційного попиту 1.2 Методика визначення прибутковості інвестицій 1.3 ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інвестиційної функції та ролі інвестицій в економіці 1.1 Сутність інвестиційної функції та відсоткових ставок як чинників інвестиційного попиту 1.2 Методика визначення прибутковості інвестицій 1.3 Дослі...
Державне регулювання економіки на регіональному рівні Тестове завдання №1 Підприємництво – це: а. Діяльність, що полягає в наданні послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ... Процес становлення приватного сектору економіки та створення конкурентного середовища Тестове завдання №50 Модель інноваційного розвитку країни, якій притаманна висока активність держави (система цілеспрямованих, випереджаючих заходів) – ...
Вступ Розділ 1 Місце і роль Росії в світовій економіці та країнах СНД 1.1 Місце Росії в світі та СНД 1.2 Чинники і динаміка економічного розвитку Росії Розділ ... Вступ Розділ 1 Місце і роль Росії в світовій економіці та країнах СНД 1.1 Місце Росії в світі та СНД 1.2 Чинники і динаміка економічного розвитку Росії Розділ 2 Аналіз сучасного стану економічного розвитку Росії 2.1 Оцінка галузевої структури економіки країни 2.2 Аналіз зовнішньоекономічних зв’...
...власності та необхідність державного регулювання економіки.................................................................................................4 1.1. Правові підстави виникнення державної власності.........................................4 1.2. Державне підприємництво й управління державною власністю..................13 1.3.... Необхідність і суть державного регулювання економіки.............................16 Розділ ІІ. Державний сектор та державне регулюван...
...ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1 Характеристика економіко виробничих систем 7 1.2 Принципи організації виробничих систем 19 1.3 Принципи раціональної організації виробництва 32 РОЗДІЛ 2....задачі 71 3.1.2 Економіко математична модель задачі 75 3.2 Опис та обґрунтування алгоритму організації задачі виробничого планування 79 3.3 Опис блок схеми ...
...ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ......................6 1.1. Фінансовий ринок та його місце в ринковій економіці....................................6 1.2. Характеристика та особливості об’єктів та ...
...ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Етапи становлення основних міжнародних фінансових організацій в ХХ ст. 5 1.2....В АСПЕКТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 25 3.1. Міжнародний досвід економічної інтеграції розвинутих країн світу в міжнародні фінансові організації 25 3.2.
...виробничих менеджерів в умовах ринкової економіки 1.1 Підприємство — як самостійний суб'єкт господарювання 1.2 Види підприємств, їх організаційно правові форми 1.3 Особливості створення ...виробничим процесом в умовах ринкової економіки 3.1 Проблеми розвитку організації основного виробництва в умовах формування ринкових відносин 3.2 Шляхи оптимізації виробничої операційної системи Висновки ...
...підготовки проведення навчальних занять з економіки 2.1.Урок і лекція як організаційно методичні форми навчання 2.2.Етапи підготовки уроків та лекцій 2.3....Методика самоаналізу занять з економіки Висновки Список використаної літератури
Задача Визначити можливий приріст продуктивності праці в плановому році Розрахувати частку приросту продуктивності праці внаслідок впливу кожного фактора на загальний приріст продуктивності праці, а також питому вагу умовної економії чисельності в загальній сумі економії Показник сума 1. Обсяг випуску продукції у звітному році, млн.грн. 2, 2.
...Роль та місце біржі в економіці 2.2 Сутність міжнародної біржової торгівлі 3. Класифікація міжнародних кредитів 3.1 Економічна сутність міжнародного кредиту 3.2 Інституціональна структура ... Практичне завдання №3 Економіка країни в 2004 р. характеризується наступними даними (у млн. дол.): 1) експорт товарів складає 35025; 2) імпорт товарів оцінюється в ...
...використання лізингу в умовах ринкової економіки 8 1.3. Закордонний досвід розвитку лізингових відносин як чинника зростання національних економік 12 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ...
Підприємство – первина ланка ринкової економіки. Основні функції та види підприємств … 9 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне з відповідних питань 7.... Екстенсивна форма розвитку економіки – це: А. Збільшення кількості працівників на підприємствах. В. Підвищення продуктивності праці. С. Упровадження ресурсозберігаючих технологій ………………….. 16 57.
...діяльності та її вплив на економіку України РОЗДІЛ 2. ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 2.1. Аналіз розвитку готельного господарства в Україні 2.2.... МІСЦЕ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...системи у кредитуванні реального сектора економіки....................................................................................................................18 2.1. Аналіз тенденції кредитування реального сектора економіки.......................18 2.2. Оцінка ефективності показників комерційних банків України.....................
...впливу ухилення від оподаткування на економіку України 5. Вдосконалення механізму протидії ухилення від оподаткування на економіку держави 6. Проблеми вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за ухилення ...
Характеристика зарубіжних моделей ринкової економіки Розділ 3. Шляхи вдосконалення та функціонування ринку України. 3.1. Напрямки вдосконалення системи державного регулювання ринку України 3.2. . Механізм функціонування ринку в сучасній економіці Висновки
Функції держави у трансформаційній економіці 17 4.Методи і форми державного регулювання ринкової економіки 20 Висновки 25 Список використаної літератури 26
Аналіз функціонування банківського сектору економіки України......20 2.1. Загальна характеристика банківського сектору економіки України.............20 2.2. Оцінка банківської системи України в умовах кризи.....................................
...показують, що в умовах виходу економіки України з кризового стану надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в економіці, інноваційне оновлення Ії реального сектора, ...
Який зміст поняття „глобалізація економіки”? 2. Де знаходяться основні сучасні фінансові центри світу? 3. Які конкурентні переваги над іншими учасниками ЗЕД мають ТНК? 4.... Охарактеризуйте структуру економіки Австралії та Нової Зеландії. 11. Яка галузь сільського господарства є провідною в Австралії — рослинництво чи тваринництво?
...двох секторній моделі сучасного періоду економіки 2.3. Інституціональні особливості монетарної моделі Розділ.3.Досягнення і проблеми макроекономічної стабілізації грошово кредитної моделі 3.1.... Створення ендогенних грошей в транзитивній економіці України 3.3 Шляхи удосконалення сучасної грошово кредитної системи і пріоритети розвитку 3.4. Погашення зобов’язань держави перед комерційними ...
...банківської системи України в ринковій економіці....................................................................................................32 3.1. Проблеми розвитку банківської системи України в ринковій економіці.....32 3.2. Шляхи вдосконалення банківської системи України в ...
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ........................25 3.1. Податкова політика країн з розвинутою ринковою економікою . 25 3.2. Політика уніфікації податкових систем зарубіжних країн і ...
заробітної плати За економію сировини було виплачено премію у розмірі 50% від одержаної економії. Вартість 1кг сировини складає 0,35 грн За первиконаняя плану на ...
Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України…. 44 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ………………………………. 66 3.1. Стратегія залучення іноземних інвестицій……………………………......регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку Україні……………….. 71 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 89
Залучення іноземних інвестицій в українську економіку: а) не достатнє для забезпечення економічного зростання; б) має ухил у бік прямих за нестачі інших інвестицій; в) може викликати ...серед країн прямих інвесторів в економіку України займає а) Росія б) Німеччина в) Кіпр г) країни Балтії Причина бурхливого розвитку ринку портфельних інвестицій у 90 ті ...
...сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомогають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися ... Все це є резервами для економії в майбутньому. На підприємстві відсутнє оптимальне поєднання стимулiв i мотивiв, яке дало б змогу впливати на формування особистих цiлей працiвникiв.
...сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства мають формуваптися за рахунок вивчення теоретичних джерел і за рахунок практичної роботи. Дані знання допомогають майбутньому спеціалісту вільно орієнтуватися ... Все це є резервами для економії в майбутньому. На підприємстві відсутнє оптимальне поєднання стимулiв i мотивiв, яке дало б змогу впливати на формування особистих цiлей працiвникiв.
...8 годинному робочому дні, річну економію робочого часу за рахунок скорочення втрат і непродуктивних затрат, а також відносну економію (вивільнен¬ня) чисельності робітників.
...методи і принципи державного регулювання економіки 4. Оцінка загального фінансово – економічного стану підприємства Задача Бригада робітників в складі 10 осіб має завдання по зборці електродвигунів.... Визначити загальну економію за рахунок підвищення якості машини Задача Складіть калькуляцію виробничої собівартості виробів АП1 і АП2, для виготовлення яких використовується сталеве лиття ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.