Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 758 за запитом Законодавчий

12 2.2 Законодавче регулювання правового становища релігійних організацій…………………………………………………………………….19 2.3 Права об’єднань громадян, та їх діяльність ……………………………21 Розділ 3.
законодавчих актів України та на підставі протоколу зборів засновників від 12 листопада 2002р. Основною діяльністю ТОВ ТВП «Україна» є : виробництво та ...
...Балів: 1 На основі якого законодавчого чи нормативного документу функціонує сучасна система освіти в Україні Виберіть одну правильну відповідь a. Закон “Про вищу освіту” b.
...ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: РОЗВИТОК, ОСОБЛИВОСТІ, ЗАКОНОДАВЧА БАЗА 3.1 Еволюція лізингу в Україні 3.2.Сучасний стан розвитку лізингу в Україні 3.3.
Проблеми та перспективи вдосконалення законодавчого регулювання аудиторського контролю на Україні………………………..……..30 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...…33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….…35 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Наведіть законодавче визначення поняття злочину та виділіть ознаки. 2. Що таке протиправність, як ознака злочину? 3. Ознайомившись із розд. II, розд.
11 2.3 Законодавчі основи енергозбереження в Україні.............................................13 2.4 Перспективи енергозбереження в Україні........................................................14 ВИСНОВКИ Список використаних джерел..................................................................................18
...про працю України та інших законодавчих актах про працю РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...і платником податків, посилаючись на законодавче положення про заборону якої небудь поступки з податкового боргу платника податків третій особі. Чи правомірні дії податкового органу?
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ…..……………………………………………………………………35 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…..42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...………45 ДОДАТОК…………………………………………………………………………...48 Шрифт – Times New Roman.
Законодавче визначення та ознаки умисного вбивства. 2. Загальна характеристика та види вбивств за чинним КК України. 3.
Законодавче визначення та ознаки умисного вбивства. 2. Загальна характеристика та види вбивств за чинним КК України. 3.
...сільськогосподарського призначення до прийняття відповідних законодавчих актів”? Додатково він пояснив: 1. у липні 2005 р. він придбав земельну ділянку для ведення ОСГ площею 2 га.
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЙОГО МІСЦЕ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 2.1. Норми цивільного процесуального права 2.2.
Законодавче визначення інформації…………………………………………26 3.4. Розуміння інформації в юридичній науці…………………………………...29 3.5. Визначення інформації як цивільно правової категорії……………………31 ...
Законодавче визначення та ознаки умисного вбивства. 2. Загальна характеристика та види вбивств за чинним КК України. 3.
...принципах поділу державної влади на законодавчого, виконавчого і судову, розмежування компетенції між центральною владою, місцевими радами й ін. органами самоврядування на основі верховенства Конституції і законів ...
...надзвичайних ситуацій розробляється на підставі законодавчих, директивних і нормативних документів і призначений для координації і діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівництва ОГД, а також ...
Законодавчі проблеми вексельного обігу в Україні та напрями їх подолання…………………………………………………………………...……30 3.2. Структурні проблеми вексельного обігу в Україні та шляхи ...
...орган і відповідно до яких законодавчих актів правочинний вирішити подібне питання? 2. Охарактеризуйте загальні збори громадян як форму безпосереднього волевиявлення населення.
...принципах поділу державної влади на законодавчого, виконавчого і судову, розмежування компетенції між центральною владою, місцевими радами й ін. органами самоврядування на основі верховенства Конституції і законів ...
ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 Сутність конкуренції 5 1.1 Визначення конкуренції як економічного явища 5 1.2 Види конкуренції 7 Розділ 2 Значення конкуренції 11 2.1 Значення конкуренції 11 2.2 Позитивні і негативні сторони конкуренції 13 Розділ 3 Методи конкуренції 14 3.1 Класифікація методів конкуренції 14 3.2 Цінова конкуренція 15 3.3 Нецінова конкуренція 16 Розділ 4 Державне регулювання конкурентних відносин 20 4.1 Основні елементи державної політики в регулюванні конкуренц...
Організаційна структура управління роздрібним підприємством, законодавче забезпечення та форми власності. 3. Регулювання і контроль асортименту товарів на підприємстві. 4. Роль комерційного апарату торговельного підприємства з регулювання ...
Наведіть законодавче визначення злочину та охарактеризуйте ознаки злочину. 2. Чи обґрунтовані аргументи адвоката? 3. Яке діяння згідно з ч. 2 ст.
...вищевказаного нормативу та інших діючих законодавчих актів складемо від свого імені, як незалежного аудитора (що має кваліфікаційний сертифікат серн А), з підприємством договір на проведення аудиту ...
...вищевказаного нормативу та інших діючих законодавчих актів складемо від свого імені, як незалежного аудитора (що має кваліфікаційний сертифікат серн А), з підприємством договір на проведення аудиту ...
...було повернуто суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з метою його адаптації до законодавства ЄС. 1. Зробіть юридичний аналіз ситуації. 2.
...наукою кримінального права, виходячи із законодавчого визначення підстави кримінальної відповідальності, поняття злочину та теоретичного узагальнення ознак складів злочинів, що передбачені нормами Особливої частини КК.
...питання теми необхідно на підставі законодавчого визначення співучасників (ст. 27 КК). Опрацьовуючи дану тему слід приділити увагу розмежуванню функціональних ролей співучасників злочину, характеру та ступеню участі ...
Вступ Розділ 1 Зміст і місце державного регулювання у господарському механізмі 1.1 Сутність, типи та рівні державного планування та прогнозування економічних процесів 1.2 Організаційна структура управління ринковою економікою Розділ 2 Маркетингова стратегія продукту 2.1 Розуміння товару в комплексі сучасного маркетингу 2.2 Життєвий цикл товару 2.3 Складові елементи маркетингової стратегії продукту 2.4 Принципи розробки нового товару та їх значення в конкурентній боротьбі між під...
Законодавче забезпечення природоохоронної діяльності в Україні ….. 28 3.2. Економічні важелі впливу на зменшення забруднень навколишнього природного середовища...............32 3.3.
Законодавча і нормативна база організації бухгалтерського обліку в банках. 14.Зміст довірчих операцій, порядок їх обліку. 15.
...своїй діяльності керується конституцією україни законодавчими актами президента україни кабінету міністрів україни та цим положенням. Комітет узагальнює практику застосування законодавства україни з питань що належать до ...
Перспектив законодавчого розв’язання проблем місцевого розвитку……………………………………………………………………………..29 Висновки……………………………………………………………………………32 Список використаних джерел……………………………………………………..34 Додаток……………………………………………………………………….……..36 Шрифт – Times New Roman.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інформаційних і комунікаційних можливостей Інтернет РОЗДІЛ ІІ РОЛІ ТА МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ ВИДАНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ Сучасний стан медіапростору Республіки Польща Інтернет у медіа просторі Республіки Польща Сучасний стан медіапростору України Інтернет у медіа просторі Ук...
До недавнього часу відсутність законодавчої регла¬ментації поняття "добровільна відмова" породжувала велику рі¬зноманітність таких визначень у науковій літературі, деякі зберегли свою актуальність і нині.
...проходять службу відповідно до чинних законодавчих та відомчих нормативно правовий актів. Питання врегулювання відносин проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ є досить ...
До недавнього часу відсутність законодавчого визначення поняття добровільної відмови породжувала велике різноманіття таких визначень в науковій літературі, деякі з яких зберегли свою актуальність і на ...
...її відповідності чинним нормативним та законодавчим актам, а також характеру і масштабу діяльності підприємства. Об'єктом вивчення є всі внутрішньофірмові документи, що визначають питання організації і ...
Верховна Рада України єдиний орган законодавчої влади…………..…26 3.2. Функції і характеристика органів виконавчої влади………………...……30 3.3. Президент України, як гарант Конституції…………………….…….
...на території України, відповідно до законодавчих актів України 3. Придбавати необхідне йому майно у громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за цінами та на ...
...б відповідала таким ознакам: відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного фонду; участь усіх учасників організації у веденні справ останньої, але при наявності виконавчого органу (директора), ...
Проблеми та перспективи законодавчого врегулювання процедури імпічменту в сучасній україні Висновки Список використаної літератури
...проходять службу відповідно до чинних законодавчих та відомчих нормативно правовий актів. Питання врегулювання відносин проходження служби особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ є досить ...
Вступ Розділ 1 Трудові ресурси підприємства і продуктивність праці 1.1 Кадровий потенціал підприємства 1.2 Структура кадрового потенціалу 1.3 Нормування праці на підприємстві 1.4 Продуктивність праці Розділ 2 Стилі, методи управління та їх застосування в умовах України 2.1 Нормативний стиль, авторитарний, командно адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно правовий стиль та його становлення і розвиток в умовах України 2.2 Економічні методи управлінн...
Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001 р. // Нова політика. – 2001. № 4. – С. 6 9; № 5. – С. 10 13. 4. Бажанов М.
...також містяться в деяких окремих законодавчих актах — законах: про строкові біржові угоди 1885 р., про законну процентну ставку 1975 р., про купівлю продаж та заклад майнових ...
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
...юридичну силу по відношенню до законодавчих актів Верховної Ради України, Верховної Ради Республіки Крим, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, вищих виконавчих і розпорядчих органів ...
Аналіз законодавчої та нормативної бази з питань охорони праці 62 3.2. Сучасний стан охорони праці на досліджуваному підприємстві 66 РОЗДІЛ IV ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.