Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 758 за запитом Законодавчий

...формально урядова влада і право законодавчої ініціативи належали трьом консулам, насправді пер¬ший консул фактично був диктатором. Аналіз обмеженої компе¬тенції численних інститутів влади (Державної ради, Трибунату, Законодавчого корпусу), виключно широких повноважень першо¬...
...обов’язкових платежів), що встановлюються законодавчою владою та стягуються виконавчими органами, являють собою податкову систему держави. Принципи побудови системи оподаткування, перелік обов’язкових податків і зборів ...стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову політику підприємства. Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.
...увести в дію кілька нових законодавчих актів (ЗУ “Про іпотеку”), державну агенцію гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу. На початковому етапі функціонування спеціалізованих банків, на ...судової практики необхідно здійснити його законодавче визначення. Найбільш ефективним засобом комплексного врегулювання кредитних правовідносин було б прийняття Закону України "Про кредит".
...увести в дію кілька нових законодавчих актів (ЗУ “Про іпотеку”), державну агенцію гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу. На початковому етапі функціонування спеціалізованих банків, на ...судової практики необхідно здійснити його законодавче визначення. Найбільш ефективним засобом комплексного врегулювання кредитних правовідносин було б прийняття Закону України "Про кредит".
тільки держава в особі законодавчих, виконавчих та фінансових органів c. Тільки платники податків Question 9 Основною метою корпоративного податкового менеджменту є: a....із розробленої ї прийнятої у законодавчому порядку соціально економічної доктрини c. зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати ...
тільки держава в особі законодавчих, виконавчих та фінансових органів c. Тільки платники податків Question 9 Основною метою корпоративного податкового менеджменту є: a....із розробленої ї прийнятої у законодавчому порядку соціально економічної доктрини c. зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати ...
Відповідно до чинних законодавчих актів під¬приємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукуп¬ності способів управління порядком нарахування й використання амортиза¬ційних ...дипломної роботи є: – ознайомлення з законодавчими та іншими нормативно правовими актами, що регулюють амортизаційну політику; – дослідження методів нарахування амортизації та критеріїв їх вибору; – узагальнення основних точок ...
законодавчих органів b. церковно релігійних інституцій c. зовнішнього середовища d. запозичення та переосмислення закордонного досвіду e.... законодавчі акти Question 35 До факторів внутрішнього середовища належать: a. працівники підприємства конкурента b. Верховна Рада України c.
Частина законодавчих актів з питань трудових відносин в Україні вже прийнята. Це Закон «Про колективні договори і угоди», з 1993 р.... Це допомогло впровадженню основної законодавчої структури, необхідної для переходу до ринкової економіки. Але хоча ці зміни були дуже важливими, в майбутньому ще необхідно вносити більш ...
...та мікроекономічного аналізу Question 6 Законодавчий захист права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю передбачений: a. Ст. 5 Закону України «Зайнятість населення» b. Ст.... удосконалити законодавчу базу c. досягти високого рівня конкурентоспроможності економічної системи і робочої сили Question 3 За оцінками експертів, найбільших змін кількості робочих ...
Законодавче регулювання бюджетних відносин. Склад законодавчих та нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини. Особливості бюджетного законодавства та порядок внесення змін до ...
Законодавче регулювання бюджетних відносин. Склад законодавчих та нормативних актів, що регулюють бюджетні відносини. Особливості бюджетного законодавства та порядок внесення змін до ...
Законодавче регулювання набуття прав на землю 1.1. Історія розвитку законодавства про набуття прав на землю 1.2. Сучасне законодавче визначення підстав набуття права на ...
Законодавча база щодо виявлення та запобігання банкрутству підприємств 1.1 Основні положення Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його ...випускній роботі подані основні положення законодавчої бази щодо виявлення ознак банкрутства підприємств. В другому розділі проведено фінансовий аналіз підприємства “Сван 1” по виявленню ознак неплатоспроможності, а ...
Альбатронія стоїть на порозі реформування своєї правової та законодавчої системи. В процесі переходу економіки, яка базувалась на державній власності, до приватної, розробка, впровадження та виконання комерційних контрактів були достатньо ...з питань реформації правової та законодавчої системи
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 НОРМАТИВНО – ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 1.1. Нормативно – законодавче регулювання соціального захисту дітей з обмеженими можливостями 1.2.
Законодавча влада в Україні 3. Функції та повноваження Верховної Ради України 4. Організація роботи Верховної Ради 5. Законодавчий процес Висновки Список використаної літератури
...я в Україні 1.1 Законодавча база організації охорони здоров’я в Україні 1.2. Структура управління 1.3. Основні принципи організації охорони здоров’я 1....установ з держбюджету 1.5 Законодавча база для надання платних послуг поліклініки 1.6 Амбулаторно поліклінічна служба в Україні 1.7 Права і обов’язки громадян ...
Нормативно–законодавче регулювання обліку і контролю грошових коштів 1.2. Грошові кошти: економічна сутність, функції, класифікація та завдання обліку 1.3....Нормативно–законодавча база регулювання обліку і контролю грошових коштів. Рис.1.2. Функції грошей. Рис.1.3. Етапи обігу грошових коштів. Рис.
...Рада України як єдиний орган законодавчої влади: поняття, структура, принципи організації та діяльності. 2. Функції та компетенція Верховної Ради України. 3....вищих органів держави, який уособлює законодавчу гілку влади та виступає від імені Українського народу. Слід охарактеризувати її організаційну будову і розкрити такі принципи організації та діяльності ...
...і громадянин: співвідношення уявлень та законодавче визначення……………………………………………………...………7 1.2. Сутнісні характеристики громадянства……………….…...….14 1.3. Громадянство в історії розвитку людства...…………..…........21 br />br /> РОЗДІЛ 2.... Проблеми законодавчого регулювання громадянства і шляхи їх вирішення………………………………..…………………………69 br />br /> Висновки.....…………………………………………..…….………...81 Список використаної літератури…………………….……………88
...Рада України як єдиний орган законодавчої влади: поняття, структура, принципи організації та діяльності. 2. Функції та компетенція Верховної Ради України. 3....вищих органів держави, який уособлює законодавчу гілку влади та виступає від імені Українського народу. Слід охарактеризувати її організаційну будову і розкрити такі принципи організації та діяльності ...
Законодавче визначення готування до вчинення злочину. 2. Об’єктивні ознаки готування до вчинення злочину. 3. Суб’єктивні ознаки готування до вчинення ...першому питанні теми потрібно розкрити законодавче визначення стадій вчинення злочину, а також звернути увагу на питання про поняття стадій злочину в науці кримінального права, з’ясувати ...
Законодавча влада. Конституція України про законодавчу владу 5. Типологія політичної системи суспільства 6. Структура держави 7.
Законодавче регулювання відносин іпотеки 1.3. Питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку Розділ 2....та особливості іпотечного кредитування;  визначити законодавче регулювання відносин іпотеки;  розглянути питання розвитку іпотечного кредитування та оцінка ефективності іпотечного ринку;  проаналізувати тенденції розвитку ринку іпотеки у світі;  ...
...роботі здійснено спробу розкрити основні законодавчі гарантії соціально правового захисту студентської молоді. Виокремлено проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавчого регулювання життя студентства.
Законодавча та нормативна база з обліку виробничих запасів 1.3. Методичні основи обліку виробничих запасів 1.4....ведеться з урахуванням всіх вимог законодавчих і нормативних документів. Аналіз ефективності використання виробничих запасів показав, що майже по всім показникам оборотності в 2008 році спостегігається позитивна ...
Характеристика нормативних та законодавчих актів, які регламентують діяльність ТОВ «СушиЯ» РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «СУШИЯ» 2.1....ТОВ «СушиЯ» керується як загальними законодавчими і нормативними актами, які застосовуються для всіх підприємств будь – якої форми власності, так і спеціальними – які регламентують діяльність підприємств ресторанного ...
...оплати праці 1.3 Нормативно законодавча база оплати праці та пов’язаних з нею роз рахунків 1.4 Порядок нарахування заробітної плати 2....що відносяться до проблеми, вивчення законодавчого регулювання розрахунків з персоналом по оплаті праці та розробка рекомендацій по вдосконаленню ефективності ви користання заробітної плати на прикладі конкретного ...
Економічна сутність та огляд законодавчої бази з обліку наявності та руху лікарських засобів 1.2. Методичні основи обліку лікарських засобів 1.3....тлумачення сутності лікарських засобів досліджено законодавчу та нормативну базу з питань обліку цих активів. За результатами дослідження було встановлено, що для обліку лікарських засобів, окремого субрахунку ...
Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність АПП“Аваль” 2. Аналіз роботи Тальнівського відділення ЧОД АППБ “Аваль” 2.1.... Наша теперішня законодавча база, що стосується банківської сфери, має більше фіскальний, ніж стимулюючий характер. Це не спонукає банки до розширення своєї діяльності, вбиває ...
...2 Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову владу та державний суверенітет 8 11с. 2.3 Пріоритет прав людини в Україні 11 14с....конституційного ладу безпосередньо містяться у законодавчих актах нашої держави, дублюючи положення Конституції у Розділі І «Загальні засади». Але їх широке тлумачення міститься лише в наукових виданнях, ...
Законодавче регулювання інформаційної сфери в Україні.........................11. 3. Види інформації та її значення ......................................................................16. 4. Захист права на інформацію...........................................................................23. ВИСНОВКИ.....................................................................................................................на сьогоднішній день достатньо розробленої законодавчої ...
Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку і контролю грошових коштів та дебіторської заборгованості 1.3....графічного матеріалу Таблиця 1.1 Законодавчі та нормативні регламенти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості Рис. 1.1 Перелік цінностей, які можуть зберігатися в ...
Законодавчі акти уряду президента Авраама Лінкольна. 3. Підсумки Громадянської війни й поправки до Кон ституції США....на докладнішому правовому аналізі найважливіших законодавчих актів уряду президента Авраама Лінкольна Законі про гомстеди і Прокламації про звільнення рабів. Слід підкреслити, що ці своєчасні заходи не ...
До законодавчих методів регулювання міграції належать: а) обмеження віку, статі, стану здоров'я, кількісне квотування, економічне регулювання, часові обмеження, географічні пріоритети, релігійні ... Світова організація торгівлі — це: а) законодавча та інституційна основа міжнародної торгової системи, механізм багатостороннього узгодження і регулювання політики країн членів у галузі торгівлі товарами і послугами, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва 1.4 Методика ...стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову полі...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти обліку виробничих запасів 1.4 Методика проведення аналізу та аудиту ...ведеться з урахуванням всіх вимог законодавчих і нормативних документів. Аналіз показав, що вартість сировини і матеріалів зросл...
Законодавчий процес в Україні. Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,12, 15, 16, 17, 18, 34, 35; Навчальна та науково ...увагу на зміст основних стадій законодавчого процесу та склад їх учасників.
Законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних організацій…С.9 РОЗДІЛ ІІ. Організаційно правові форми благодійних організацій……..…..С.14 РОЗДІЛ ІІІ.... Також аналізуємо різні законодавчі акти, що регулюють діяльність благодійних організацій і під кінець розглядаємо благодійні організації, як юридичні особи, йде мова про організаційно правові ...
...даної зовнішньоекономічної угоди 2.1 Законодавча база 2.2 Нормативно правові умови здійснення даного проекту 3. Зовнішньоекономічний контракт 4. Оцінка ефективності запропонованого проекту Висновки Список використаних ...принцип означає не тільки приведення законодавчих актів у відповідність до загальноприйнятих у світі норм, а й виконання взятих на себе державою зобов’язань щодо інших країн ...
1.2 Нормативно законодавча база з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II....на підприємстві ведеться з дотриманням законодавчих і нормативних актів, характерна особливість бухгалтерського обліку на підприємстві полягає в тому, що він заснований на строгому документуванні господарських операцій.
Бюджетний кодекс основний законодавчий акт в управлінні бюджетом. 7. Характеристика Закону "Про місцеве самоврядування". 8. Роль Міністерства фінансів в управлінні бюджетними ресурсами. 9.... Законодавчі акти, які регламентують організацію бюджетного процесу в Україні. 35. Порядок складання бюджетів на загальнодержавному рівні. 36.
Законодавча влада 2. Законодавчий процес 3. Виконавча влада 4. Уряд 5. Судова влада Висновок Список використаної літератури
Законодавче регулювання питання оплати праці 18 1.3. Основи обліку розрахунків з персоналом по оплаті праці 23 1.4....та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують організацію оплати праці, методику її обліку, наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів ...
Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним наглядовим органом передбачає такі види: а) страхування вантажів та багажу; б) ... При обов’язковому страхуванні у законодавчих актах передбачено: а) перелік об’єктів, що підлягають страхуванню; б) перелік страхових подій і максимальні страхові тарифи; в) страхові суми ...
Законодавче регулювання діяльності некомерційних організацій..36 2.2. Правове регулювання порядку реєстрації некомерційних організацій………………………………………………………………………..43 2.3. Законодавчі обмеження і відповідальність некомерційних організацій………………………………………………………………………...
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ …………………. 20 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку …………. 20 4.2.
...потрібно розкрити поняття стадій злочину, законодавче поняття та види незакінченого злочину (поняття готування до злочину, поняття замаху на злочин) та поняття закінченого злочину, а також звернути ...доведення злочину до кінця, визначити законодавче поняття добровільної відмови (ч. 1 ст. 17 КК), а також точки зору з цього приводу, що існують у науці кримінального ...
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ОБЛАСТІ ……………………. 20 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку …………. 20 4.2.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.