Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 758 за запитом Законодавчий

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ ..…………… 39 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку …………. 39 4.2.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ ..…………………………… 32 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку …………. 32 4.2.
...роботи потрібно розпочати з викладення законодавчого визначення такої обставини, що виключає злочинність діяння як “необхідна оборона”. Потім обґрунтувати необхідність окремого розгляду ознак, що характеризують підстави виникнення ...виключає злочинність діяння, вказати недоліки законодавчої конструкції і намітити можливі шляхи для їх усунення. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].
...теми необхідно розпочати з викладення законодавчого визначення такої обставини, що виключає злочинність діяння як “Крайня необхідність”. Потім обґрунтувати необхідність окремого розгляду ознак, що характеризують підстави виникнення ...виключає злочинність діяння, вказати недоліки законодавчої конструкції і з'ясувати можливі шляхи для їх усунення. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ ..………………………………………………… 38 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку …………. 38 4.2.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО І ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ ..………… 45 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку …………. 45 4.2.
ЗАКОНОДАВЧЕ І ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ……29 4.1. Законодавче і організаційне забезпечення розвитку хімічної промисловості …….. 29 4.2.
...власний розсуд відступивши від положень законодавчих актів. Чинний Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) закріпив у ст. 6 принцип свободи договору як один з ключових у ...врегулювати відносини, які не врегульовані законодавчими актами тощо. Проте, реалізація принципу свободи договору має свої обмеження, які зумовлені необхідністю врахування не лише приватного, але і публічного ...
Сфери реалізації трьох гілок влади законодавчої, виконавчої і судової повинні бути чітко розмежовані, вони не повинні стояти на заваді один одному....трьох гілок влади, і особливо законодавчої і виконавчої, не повинні бути перешкодою до їх взаємодії. Більше того, ефективна влада неможлива без їх співпраці.
Сфери реалізації трьох гілок влади законодавчої, виконавчої і судової повинні бути чітко розмежовані, вони не повинні стояти на заваді один одному....трьох гілок влади, і особливо законодавчої і виконавчої, не повинні бути перешкодою до їх взаємодії. Більше того, ефективна влада неможлива без їх співпраці.
Хронологічний перелік основних законодавчих і нормативних актів земельного законодавства, прийнятих у 1990 2001рр 3.2. Принципи земельного законодавства Розділ 4. Повноваження органів законодавчої та виконавчої влади в галузі ...
Дана законодавча колізія не вирішена і тому практичне застосування вказаних статей є неможливим. Фермер звернувся до суду з позовною заявою про визнання ... Який законодавчий акт буде мати пріоритет при регулюванні вказаних відносин? Чи правомірно відмовила сільська Рада у наданні земель лісового фонду? Вирішити справу.
...приватний сектор, постала необхідність чіткого законодавчого врегулювання договору підряду, адже більшість компаній виступають підрядчиками в тих чи інших відносинах. Договір підряду, регламентований главою 61 ЦК України, ... «Законодавче регулювання договорів підряду» //«Право України» №3 2009р. стр.3;
...35 Викладення теми починається із законодавчого визначення необхідної оборони (ч.1 ст.36 КК), а потім показано соціальне, кримінально правове, профілактичне та виховне значення інституту необхідної ...на четверте питання почато з законодавчого визначення перевищення меж необхідної оборони (ч. 3 ст. 36 КК України), а також аналізу роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, ...
...рішень розгорнула широку діяльність по законодавчому закріпленню переходу до нової економічної політики в господарському та суспільно політичному житті. Оскільки РСФРР і УСРР були однотипними соціалістичними республіками, ...право УСРР, полегшувало діяльність її законодавчих органів. Нові форми суспільних відносин вимагали відповідного правового регулювання для цього необхідно було створити велику кількість правових норм, відмінити застарілі, ...
...дослідження зумовлена необхідністю теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина. Адже це зумовлено тим, що за останні декілька ...для вивчення вітчизняних літературних джерел, законодавчої та нормативної бази з питань регулювання спадкових правовідносин в Україні; логічного аналізу, що дав можливість вивчити генезис та тенденції розвитку ...
...з урахуванням науково обґрунтованої і законодавчої бази. Слід звернути увагу на кадрове і фінансове забезпечення, де також необхідні реструктивні зміни. А саме, на мій погляд, розділити ...при умові, що буде адекватна законодавча і нормативна база, а головне – єдина, сплочена команда однодумців та експертів в медичній галузі і політиці.
...Президента України” може стати серйозною законодавчою базою для забезпечення прозорого і демократичного характеру виборів Президента України. Однак лише на законодавчому рівні не можна гарантувати його дотримання, ...
...визначити, спираючись на закріплену на законодавчому рівні дефініцію цього поняття. Розкриваючи об'єктивні ознаки спів¬участі, передусім необхідно розглянути кількісну характерис¬тику, потім якісну....відповідь на питання, чи існують законодавчі підстави для виділення співвиконавства як форми співучасті. Дослідження форм співучасті за суб'єктивними озна¬ками перш за все пов' язане ...
...та збільшення повноважень земель у законодавчому процесі. Частина депутатів Бундестагу, яка не погодилась з вказаними змінами, звернулася до Федерального конституційного суду з приводу їх неконституційності.... Як проходить законодавчий процес в Італії та яка кількість депутатів необхідна для прийняття рішення в палаті? Чи можуть бути присутніми члени Уряду на ...
...обґрунтування, а й отримало своє законодавче закріплення. Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину[2; ч....як суспільне небезпечне явище і законодавче описання його ознак. Тобто якщо певне явище є злочином, то склад злочину буде описані в законі його ознак.
...та збільшення повноважень земель у законодавчому процесі. Частина депутатів Бундестагу, яка не погодилась з вказаними змінами, звернулася до Федерального конституційного суду з приводу їх конституційності.... Як проходить законодавчий процес в Італії та яка кількість депутатів необхідна для прийняття рішення в палаті? Чи можуть бути присутніми члени Уряду на ...
...обґрунтування, а й отримало своє законодавче закріплення. Злочином є передбачене КК України суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину[2; ч....як суспільне небезпечне явище і законодавче описання його ознак. Тобто якщо певне явище є злочином, то склад злочину буде описані в законі його ознак.
...консультують, беруть участь в обговоренні законодавчих і народногосподарських програм, ведуть статистику, мають свої підсобні підприємства. Проте головною функцією банків, що історично склалася, є кредитування.... Теоретичну базу дипломної роботи склали законодавчі і нормативні акти України, наукові монографії, дисертаційні дослідження, статті в економічній періодиці («Фінанси України», «Економіка України» та «Банківська Справа»).
...що протягом останнього десятиліття на законодавчому рівні не прийнято законів, які б регулювали діяльність сільського зеленого туризму. Метою даної роботи є аналіз правового регулювання такого явища ...Україні, його нормативна регламентація на законодавчому рівні та визначення перспектив розвитку.
...дослідження зумовлена необхідністю теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина, вперше здійснених у процесі кодифікації цивільного права.... Законодавчу базу дослідження становлять Конституція України, яка передбачає право приватної власності громадян. Спадкове право забезпечує родині померлого можливість зберегти та використати ...
Якими законодавчими актами регулюється ліквідація страховика? 5. Навести склад підсистем внутрішнього середовища страхової компанії з відповідним ресурсним потенціалом кожної з них. 6.... опрацювання проектів законодавчих актів з питань страхової діяльності c. визначення мінімального розміру статутного фонду для страховиків d. прийняття рішень про виключення страховиків з ...
...бюджетної політики, що здійснюється органами законодавчої й виконавчої влади в державі; — вибір раціональних шляхів бюджетного забезпечення передбачуваного рівня економічного й соціального розвитку на основі ефективного використання ...економічний; Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти України, монографічні праці вітчизняних і зарубіжних економістів, дослідні роботи міжнародних організацій, дані статистичних щорічників, інформаційно аналітичних бюл...
...що сьогодні не існує спеціального законодавчого акту, який би здійснював законодавче регулювання діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України. Через це значна частина керівників органів державної влади, ...
...як правило, відбувається формування відповідної законодавчої бази й механізму, що гарантує його виконання. Одним з основних сегментів фінансового ринку є ринок цінних паперів або фондовий ринок....вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно законодавчі акти, звітні дані Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання теоретичних ...
Перелік витрат, що згідно із законодавчою регламентацією відносяться на собівартість продукції (витрати обігу) підприємства для розрахунку величини оподаткованого прибутку, характеризує бухгалтерський підхід до їх формування.... законодавчих актів України та на підставі протоколу зборів засновників від 12 листопада 2002р, основною діяльністю якого є : виробництво та закупівля товарів ...
...в регулюванні бухгалтерського обліку основними законодавчими і нормативними актами, що регулюють складання фінансової звітності. 3. Проаналізували організаційні і методичні аспекти складання фінансової звітності і виявили, що ...підприємництва) Таблиця 1.2 Основні законодавчі і нормативні акти, які регулюють складання і подання фінансової звітності Рис. 1.1 Етапи підготовки до складання фінансової звітності Таблиця ...
BR> Інформаційною базою дослідження є законодавчі, нормативні та методичні матеріали законодавчої та виконавчої влади, наукові праці вітчизняних та зарубіжних спеціалістів досліджуваної галузі, навчальні підручники та посібники, ...
...у сфері валютних операцій сприятливих законодавчих та податкових умов для українських підприємств буде стимулювати збільшення обсягів притоків іноземної валюти в державу....проблем бухгалтерського обліку валютних операцій; законодавчі й нормативні акти з бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні документи і постанови уряду з економічних питань; методичні матеріали; фінансова ...
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 1. Поняття Верховної Ради — парламенту України 2. Склад і структура Верховної Ради України 3.... Законодавчий процес в Україні 6. Народні депутати України 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Запитання для самоконтролю РОЗДІЛ 11.
...їхня діяльність поставлена на чітку законодавчу основу; дії кадрових служб можуть іти й всупереч вимогам керівника, якщо останні несумісні з буквою закону У сучасних умовах, виходячи ...не тільки виконавчої, а й законодавчої гілок державної влади. 3. Діюча система управління персоналом, планування роботи з ним, діяльність кадрових служб та інших підрозділів органів виконавчої ...
...величезну роботу як з формування законодавчої бази обліку, так і з удосконалення його основних принципів. Проте на сьогодні організація бухгалтерського обліку не повною мірою відповідає сучасним ...обліку і аналізу товарних операцій, законодавчі і нормативні акти України, інструктивні матеріали, що регламентують порядок обліку товарних операцій. У процесі дослідження використовувалися дані звітності ТОВ «Ес ...
Поняття та види законодавчих актів (законів) 3.22. Поняття та стадії законодавчого процесу 3.23. Поняття та види підзаконних нормативно правових актів 3.24.
...чорнобильської катастрофи, необхідністю вдосконалення її законодавчого регулювання, а й нерозробленістю даної теми в правовій науці. Метою дослідження є аналіз становлення і розвитку законодавства про соціальний захист ...повинні бути покладені в основу законодавчого регулювання відносин у даній сфері; визначення критеріїв адресності захисту, а також найбільш оптимальних форм відшкодування шкоди та соціального захисту громадян ...
...посягань слід також віднести недосконалість законодавчої й відомчої нормативної бази, відсутність висококваліфікованих фахівців з питань розробки методології банківської діяльності взагалі ( раніше такі спеціалісти були сконцентровані у ...та економічної безпеки, правоохоронними і законодавчими органами. У банківську систему України активно впроваджується мережа електронних розрахунків, у зв’язку з чим потрібно розробити аналітичний прогноз щодо ...
...учених з проблем бухгалтерського обліку; законодавчі й нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та економічної політики; матеріали науково практичних конференцій, семінарів, періодичні видання, статистична інформація....тим, що наявні колізій між законодавчими документами різних рівнів, що виражається в непослідовності внесення змін, порушенні підпорядкованості документів, у помилках, закладенні методологічних суперечностей в документах обліку ...
...та зарубіжних авторів, а також законодавчі та нормативні акти, якими регулюються процеси оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Проведене дослідження дає підстави зробити наступні ...реформи знайшли відображення у відповідних законодавчих та нормативних актах. Водночас, триває дискусія стосовно доцільності виділення в бухгалтерському обліку підсистеми податкового обліку; • від створення ефективної системи підготовки ...
Законодавче визначення цього поняття міститься в ч.1 ст.17 КК відповідно до якої «добровільною відмовою є остаточне припинення особою за ...них, в тому числі і законодавче не відображає в повній мірі цей важливий кримінально правовий інститут. Ряд науковців підтримує думку П. Н.
...та економічного аналізу, нормативна та законодавча база України з питань регулювання інституту застави комерційного банку, оподаткування операцій з заставним майном тощо. Опис роботи. РОЗДІЛ І....їх особливості" досліджено проблемні питання законодавчого регулювання окремих видів застав. Основну увагу приділено характеристикам, які притаманні тією чи іншою мірою кожному з виділених видів застави, розглянуто ...
...приділяється перевірці відповідності дотримання вимог законодавчої бази, а також розглянуто методику проведення аналізу витрат на виробництво. В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану ...в тому числі проводиться порівняння законодавчої бази і методології в нашій країні і в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, не можна просто скалькулювати американський досвід з ведення ...
...професійно підготовлених фахівців,які розроблюють законодавчі акти з питань оподаткування; 2)брак ухваленого Податкового кодексу держави; 3)несвоєчасне схвалення належних законодавчих актів Верховною Радою; 4)незадовільний ...
...робіт та послуг; • критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з реалізації продукції у системі бухгалтерського обліку та звітності підприємств; • дослідити практичні ...вітчизняних і зарубіжних учених економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Провівши дослідження, можна зробити наступні ...
...забезпечення», але й з інших законодавчих актів, які встановлюють умови пенсійного забезпечення, відмінні від пенсійного страхування. Це призвело до того, що пенсії, призначені за різними нормативними ...страхування здійснюється за такими принципами:  законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;  обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (...
...робіт та послуг; • критично оцінити законодавче та методичне забезпечення і сучасний порядок відображення операцій з реалізації продукції у системі бухгалтерського обліку та звітності підприємств; • дослідити практичні ...вітчизняних і зарубіжних учених економістів, законодавчі акти щодо питань обліку й аудиту реалізації готової продукції, робіт та послуг.
...пов’язаних з власним капіталом, законодавчі акти України, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності підприємств, матеріали наукових конференцій і семінарів....організаційно правових форм відповідно до законодавчих вимог та правового регулювання майнових відносин. Робота складається із вступу, 4 розділів і висновку, що викладено на сторінках друкованого тексту.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.