Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 758 за запитом Законодавчий

Огляд законодавчих та методологічних джерел за даною проблемою Розділ 2. Організація обліку операційної та фінансової оренди 2.1. Умови виникнення орендних операцій.
Законодавче регулювання повноважень податкової міліції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Огляд світової та національної законодавчих баз, що регламентують сферу електронного документообігу Розділ 2 Дослідження діючої системи аналізу проведення операцій по системі “клієнт банк” 2.1 ...
ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 25 2.1. Правове регулювання поводження з об’єктами, що становлять підвищену ...
Законодавча база адміністрування податку на прибуток...............................14 Розділ ІІ. Оцінка системи адміністрування податку на прибуток підприємств..19 2.1.
Формування законодавчих засад конституційного права на мирні збори 2.2. Проблемні питання реалізації права на мирні збори Розділ 3.
Законодавчі акти. Характеристика Хабеас Корпус акту 1679р Висновок Список використаної літератури
...цінується настільки високо, що навіть законодавчі і правові дії останніх років були спрямовані на те, щоб зробити настільки високу оцінку ділових якостей суспільною нормою.
...про стан народногосподарського комплексу, стабільність законодавчої бази країни та рівень розвитку того чи іншого підприємства. У зв’язку з цим виникає необхідність в плануванні та прогнозуванні ...
Законодавчі основи правової діяльності консорціумів в Україні.......35 45 Розділ 2. Аналіз правового становища концернiв i консорцiумiв за законодавством країн членiв ...
Нормативно законодавче регулювання аудиторської діяльності в Україні. 7. Аудиторська палата України, її функції і повноваження. 8.Об’єкти та суб’єкти аудиторської ...
Законодавче закріплення правового статусу центральних органів державного службовця Франції 2.2. Інші нормативні акти, які регулюють діяльність державної служби Франції 2....
Вступ Розділ 1 Поняття підприємницької діяльності та суб’єкти підприємницької діяльності 1.1 Визначення підприємницької діяльності, характерні ознаки підприємництва в Україні 1.2 Суб’єкти підприємницької діяльності 1.3 Види підприємницької діяльності в Україні Розділ 2 Порядок створення, підприємницька діяльність, що регламентується даною законодавчою базою 2.1Установчі документи підприємства, їх суть, призначення та порядок укладення 2.2 Реєстрація підприємства в органах д...
Дайте визначення наступних термінів: Законодавча влада України Кримінальна відповідальність ІІІ. 1. Правовий статус юридичної особи: поняття та ознаки юридичної особи; особливості правоздатності юридичної особи; види ...
...2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативно побутових актів щодо соціально побутового обслуговування одиноких непрацездатних громадян і інвалідів, основні напрямки державної соціальної політики.
...функція сім’ї та її законодавче забезпечення 2.2. Юридичне забезпечення виховної функції сім’ї 2.3. Правове регулювання економічної функції сім’ї 2.4.
Саме тому законодавче врегулювання інституту митної вартості є передумовою ефективної реалізації митними органами своїх функцій.
Законодавчі засади державного захисту суддів 2.2. Органи, які забезпечують безпекупрацівників суду, їх сімей і майна, їх права та обов'язки ...
Нормативно законодавче забезпечення процесу формування прибутку на підприємствах в Україні 16 1.3. Методичні основи оцінки процесу формування прибутку підприємств 24 РОЗДІЛ ...
Законодавче закріплення європейська мета отримала в схвалених 2 липня 1993 р. Верховною Радою Основних напрямах зовнішньої політики України, в яких зазначалось, ...
...Викладення теми слід починати із законодавчого визначення виправданого ризику (ч. 1 ст. 42 КК). Потім розкрити соціальне, кримінально правове, профілактичне та виховне значення норми про виправданий ...
Характеристика законодавчої влади………………………...…….…17 2.2. Характеристика виконавчої влади………………………….……...…21 2.3. Характеристика судової влади……………………………………..…32 Розділ 3. Реформування державного апарату України………………..
Законодавча база адміністрування податку на прибуток підприємств.........12 РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ..................................................................................18 2.1.
...першого питання передусім необхідно проаналізувати законодавче визначення поняття "сукупність злочинів" (ст. 33 КК України). Потім, докладно вивчивши по¬ложення ст. 70 КК України, описати порядок призначення ...
...конкуренції в Україні 2.1 Законодавче забезпечення захисту конкуренції в Україні 2.2 Організаційне забезпечення захисту конкуренції в Україні 2.3 Практика розгляду спорів у справах ...
...є необхідною передумовою прийняття відповідних законодавчих чи управлінських рішень, планування і коригування заходів запобігання злочинам, координації діяльності органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, розв’язання питань ...
...перелік їх функцій та повноважень Законодавче та нормативне регламентування діяльності органів бюджетного контролю в Україні Література
Які законодавчі акти входять в законодавство України з охорони праці? Дати їх характеристику. 6. Назвати санітарно гігієнічні заходи охорони праці і охарактеризувати ...
Законодавчі та нормативні документи, що регламентують операції з основаними засобами 31 2.2. Первинний облік основних засобів 33 2.3.
Можливості законодавчого вирішення проблеми в Україні Висновок Список використаної літератури
...принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами.
Можливість безнаслідкових злочинів та законодавча конструкція складу злочину. 5. Роль суспільно небезпечних наслідків у кваліфікації скоєного злочину та значення для призначення покарання. Література 1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитування експортно імпортних операцій підприємства 1.1 Форми та основи організації міжнародних розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств 1.1.1 Використання акредитивної форми розрахунків 1.1.2 Використання інкасо 1.1.3 Використання банківського переказу 1.1.4 Особливості вексельних розрахунків 1.1.5 Особливості розрахунків чеками 1.2 Законодавча та нормативна база щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної...
...принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Всі три гілки влади є самостійними, кожна діє лише в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами.
Законодавча визначений перелік видів страхування для видачі лі¬цензій державним наглядовим органом передбачає такі види: а) страхування вантажів та багажу; б) ...
Сучасний розвиток та проблеми законодавчого регулювання банкрутства та ліквідації підприємств Висновки Список використаних джерел
...і платником податків, посилаючись на законодавче положення про заборону якої небудь поступки з податкового боргу платника податків третій особі. Чи правомірні дії податкового органу?
Законодавче та нормативно правове регулювання виконання бюджетів.28 Розділ ІІІ. Звітність про виконання Державного і місцевих бюджетів............32 Висновки................................................................................................................
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма "Урожай" (далі Товариство, ЗАТ НВФ"Урожай") створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, З...
Законодавче регулювання робочого часу……………………….30 3.1. Регулювання робочого часу……………………………………30 3.2. Регулювання часу відпочинку…………………………………34 Висновок……………………………………………………………………..
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Аспекти виникнення та організації молодіжного туризму в Україні 1.1 Перші молодіжні туристські організації в Україні 1.2 Розвиток молодіжного туризму в Україні у міжвоєнний період 1.3 Молодіжний туризм в повоєнні роки РОЗДІЛ 2 Аналіз та дослідження молодіжного туризму в Україні в сучасних умовах 2.1 Сучасний стан розвитку молодіжного туризму в Україні 2.2 Аналіз законодавчої та нормативної бази здійснення туристичної діяльності в Україні РОЗДІЛ 3 Перспект...
Форми вини (законодавчі та теоретичні). 4. Поняття умислу в кримінальному праві, його види та значення. Характеристика інтелектуального і вольового моментів прямого та непрямого ...
Проблеми застосування фінансово правових санкцій: законодавчий аспект..........................................................................................................................30 Висновки....................................................................................................................38 Список використаних джерел..................................................................................40 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Аналіз законодавчого забезпечення малого підприємництва………………25 Розділ 3. Перспектива розвитку законодавства про державну підтримку малого підприємництва………………………………………………………………….….30 3.1.
...Економіко правовий аналіз нормативної та законодавчої бази депозитних операцій..................................................................................................................32 1.4 Сутність аналітичних процедур за депозитними операціями та їх вплив на формування грошових потоків банку.............................................................
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретико методологічні аспекти виникнення та організації молодіжного туризму в Україні 1.1 Перші молодіжні туристські організації в Україні 1.2 Молодіжний туризм в повоєнні роки 1.3 Розвиток молодіжного туризму в Україні у міжвоєнний період РОЗДІЛ 2 Аналіз та дослідження молодіжного туризму в Україні в сучасних умовах 2.1 Сучасний стан розвитку молодіжного туризму в Україні 2.2 Аналіз законодавчої та нормативної бази здійснення туристичної діяльності в Украї...
...Балів: 1 На основі якого законодавчого чи нормативного документу функціонує сучасна система освіти в Україні Виберіть одну правильну відповідь a. Закон “Про освіту” b.
...фабрика», яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням книжкових видань на власній поліграфічної базі, призначеної для поширення та використання і яка відповідає вимогам державних стандартів, інших ...
...над темою, слід ретельно проаналізувати законодавче визначення поняття співучасті, що дається в ст. 26 КК України. Доцільно розглянути точки зору А.Н.Трайніна та М.Д.
...власності: проблеми судової практики та законодавчого забезпечення…………………………………………………25 Висновок…………………………………………………………….……………39 Список використаних джерел…………………………………..………………41 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.