Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 4247 за запитом Засоби

ВАРІАНТ II Завдання 1 Рекламна діяльність в засобах масової інформації. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу. Завдання 2 Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності судів....органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 49. – ст. 299. 6. Про державну підтримку засобів масової інформації ...
...проведення аудиту необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів) за формою таблиці 2) Виконуючи завдання, необхідно провести аналіз руху та наявності основних засобів, ефективності їх використання на підприємстві “...
...Мале підприємство може придбати основні засоби на суму 240 тис.грн. Для цього воно може використати два варіанти фінансування: орендний через фінансовий лізинг або кредитне фінансування....Відповідно до договору оренди основні засоби надаються в оренду на 3 роки зі щорічною сплатою вартості основних засобів (сплата передбачається рівними частинами щорічно) Середня щорічна сума ...
Підприємство планує придбати основні засоби і здійснити капітальний ремонт діючого обладнання за наступною схемою: 100 000 інвестиція до початку впровадження проекту 25 000 інвестиція в основні засоби в першому році реалізації проекту 30000 інвестиція в основні засоби в другому році реалізації проекту 40000 витрати на капітальний ремонт ...
...При перевірці нарахування амортизації основних засобів вияв лено, що до другої групи основних засобів віднесено: – 2 шт. торгових гірок первісною вартістю – по 1580 грн.
Інші засоби захисту права власності за цивільним законодавством України. Висновки. br /> Розглядаючи перше питання, студент повинен дати поняття цивільно правовому захисту права ... Підлягає також освітленню питання системи засобів судового захисту права власності та їх види. В наступному питанні перш за все слід дати загальну характеристику речово правовому захисту ...
Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів вербалізації 2.1. Засоби вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2.2.
Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів вербалізації 2.1. Засоби вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2.2.
Процес стимулювання продажу: цілі та засоби…………………………………….7 Розділ 2. Аналіз процесу стимулювання продажу товарів на прикладі супермаркету "Велика Кишеня"………………………………………………………………………...12 2.1. Загальні відомості про підприємство……………………………………………......часу та трудових зусиль, щоб засоби стимулювання при використанні виявилися ефективними та принесли очікуваний результат. Вже давно минули роки застосування товарної чи виробничої концепції, коли для ...
...ступінь впливу на оборотність оборотних засобів зміни обсягу реалізації промислової продукції та середньорічної вартості оборот¬них засобів за період 360 днів. Зробити висновки.
Принципи і засоби забезпечення міжнародної безпеки…………………….23 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНО ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ………………………………………………………29 2.1.
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ (ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ) ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, АНАЛІЗ ТА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ...
Мовні засоби вираження експресивності й образності в українській мові 1.3. Проблема функціонування образних засобів у науковому стилі РОЗДІЛ 2.
Засоби забезпечення виконання кредитного договору. 5. Цивільно правова відповідальність за порушення умов кредитного договору. Висновки. У першому пункті автор повинен дати ...значення в кредитному договорі мають засоби забезпечення виконання зобов’язань, тому студент повинен проаналізувати та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов’язань та обґрунтувати свій ...
...продукції 2.2 Оцінка основних засобів підприємства 2.3 Оцінка оборотних засобів підприємства 2.4 Оцінка собівартості продукції підприємства Розділ 3 Аналіз фінансових показників ВАТ "Золотонiський ...
Залишкова вартість основних засобів (термін використання – 6 років, всі основні засоби використовуються в загальногосподарських цілях) 25000 11.04. Отримано попередню оплату від покупця ПП «...
...фінансування будівництва і придбання основних засобів – 14,5 тис. грн.; – план реальних інвестицій – 96,6 тис.грн.; – середньорічна вартість основних засобів – 1224,7 тис. грн.
...оновлення і вибуття всієї сукупності засобів праці. 3. Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань нових фрезерних верстатів з ЧПУ за такими методами: – методом рівномірного нарахування зношення; – методом ...устаткування 3410 1.5 транспортні засоби 15 1.6 інструменти 55 1.7 виробничий інвентар та приладдя 60 1.8 господарський інвентар 5 1.9 інші ...
7 1.3 Способи і засоби захисту цивільних прав .........................................с.9 Розділ 2. Захист права власності 2.1 Основні цивільно правові засоби захисту прав власності......................с.
При перевірці нарахування амортизації основних засобів вияв лено, що до другої групи основних засобів віднесено: – 2 шт. торгових гірок первісною вартістю – по 1580 грн.
...що володіє великим парком основних засобів і, крім того, багато основних засобів орендує. У компанії є юридичний відділ, цех з ремонту і відновлення устаткування.
Варіант № Господарські операції за поточний місяць Сума, грн 1 На поточний рахунок магазину поступили кошти за товари реалізовані в попередньому періоді 10 2 Перераховано з рахунку кошти на часткове погашення отриманого кредиту банку 10 3 Перераховано з рахунку банку відсотки за користування кредитом 4 Нараховано амортизацію на основні засоби, встановлені в торговельному приміщенні 1 5 Нараховано амортизацію на основні засоби, використані адміністративними службами 5...
...Роль та соціально педагогічні функції засобів масової інформації 1.4.2 Виховний потенціал засобів масової інформації як важливий чинник соціалізації обистості підлітка 1.4.3 Засоби ...
Технічні засоби збирання джерел криміналістичної інформації 3.1. Поняття і сутність правових основ одержання інформації технічними засобами 3.2.
Частка основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,05 0,048 зменшення – 0,02 — — 4.
...Всього зобов’язань 597 Основні засоби 460 Капітал Знос основних засобів 60 Статутний капітал 218 Всього активів 1017 Нерозподілений прибуток 202 Всього капіталу 420 Всього зобов’...
Повна первісна вартість основних засобів підприемства на початок року становила 500 тис.грн. В січні було введено в експлуатацію устаткування та передавальні пристрої на суму ...введення,вибуття та приросту основних засобів і їх середньорічну вартість 3).В базисному періоді обсяг виробництва продукції по галузі склав 2700 тис.грн.
...митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів.
...транспорту особами, які керують транспортними засобами………………………………………………...20 2.2. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів………24 2.3. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються ...
ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ………….. 18 2.1.Загальна характеристика засобів забезпечення виконання зобов'язань ……….. 18 2.2.
Частка основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3. Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4.
АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА, ОСНОВНІ ЗАСОБИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ.................................................33 3.1. Методи регулювання інфляції...........................................................................33 3.2. Непрямі засоби....................................................................................................39 3.3. Прямі засоби..........................................................................................
Частка основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3. Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4.
ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА станом на 01.10. р. (А) п/п Назва засобів і джерел Сума (грн.
Вибираємо засоби для роботи з об'єктами програми 1.8. Дії, що проводяться над елементами програми 1.9.... Виплата з каси наявних грошових засобів 3.2. Звіт підзвітної особи про використання наявних грошових засобів 3.3. Документ Авансовий звіт 3.4.
...аудиту необоротних активів (ос¬новних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних активів) за формою таблиці 1. 2) Виконуючи завдання, необхідно провести аналіз руху та наяв¬ності основних засобів, ефективності їх використання на підприємстві “...
...та загальна характеристика техніко криміналістичних засобів. 14. Поняття та правові засади криміналістичного слідознавства. 15. Поняття та класифікація слідів злочину у криміналістиці. 16.... Сліди транспортних засобів, їх класифікація. 21. Поняття криміналістичного зброєзнавства. 22. Вогнепальна зброя та її класифікація. 23. Поняття та класифікація холодної зброї. 24.
Засоби виробництва це: а) комплекс речей, за допомогою яких людина діє на предмети праці; б) матеріали, що підлягають обробці; в) речовина, ...у процесі виробництва всі види засобів праці і предметів праці; д) машини, верстати, прилади, інструменти. 4. Що таке основний капітал: а) частина продуктивного капіталу, яка бере ...
Якими засобами компанія досягає довіри до себе в суспільстві? 2. Яку роль відіграє нині в економіці морально етичний фактор? 3. Якими засобами можна зробити організацію видимою?
Таблиця 2 ОПИС ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА станом на 01.10. р. (А) п/п Назва засобів і джерел Сума (грн.
...філії сучасних технологій та програмних засобів 3.2. Аналіз систем автоматизації діловодства в навчальних закладах 3.3. Коротка характеристика програмних засобів MS Word та MS Excel ...
...при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон. До нетарифних заходів відносяться: заборони або обмеження щодо ввезення або вивезення товарів; квотування та ліцензування експорту та ...при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон відповідно до Митного кодексу та інших законодавчих актів України. Також необхідно визначити порядок нарахування, сплати, відстрочки сплати, ...
Основні засобі – 20 000грн. т.ч. (автомобіль – 5000., комп’ютер 2шт за ціною 2500 грн. – 5000грн., меблевий набір – 3500грн.... Амортизація основних засобів – 2800грн (автомобіль – 1200., меблевий набір – 500грн., комп’ютер 200грн., за кожний, факс – 200грн, копіювальна машина – 200грн., мобільний телефон – 200грн) 3.
, не донарахований знос основних засобів на суму 265 грн. Які бухгалтерські проведення необхідно зробити за результатом аудиторської перевірки? Завдання 1 Технологу Тарасенко І. М....присутній при проведенні інвентаризації основних засобів. При цьому була виявлена нестача інструментів ціною 800 грн., сума зносу якого склала 600 грн. Встановлена винна особа.
...2.3 Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення 2.4 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3 аудит фінансового стану підприємства 3.1 Стадії, етапи ...підприємства, ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників. Звіт про фінансові результати дає можливість ...
...підприємства необхідні такі основні складові: засоби виробництва, предмети праці та сама праця. Засоби виробництва (основні фонди) – це частина виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які ...
...його чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів праці. Використовуються наявні засоби виробництва, персонал підприємства, продукує суспільно корисну продукцію або надає виробничі й побутові послуги.
...придбало групу об'єктів основних засобів (молокозавод): земельну ділянку, споруджену на ній будівлю, виробниче обладнання (технологічну лінію з переробки молока). Собівартість придбаних основних засобів становила $900000.
...населення, а також кількість транспортних засобів, що позначається на зменшенні пропускної здатності доріг, а дорожнє покриття та інженерно технічні комунікації не відповідають сучасним параметрам....з ростом міста та транспортних засобів. Основне завдання даного курсового проекту полягає у вирішенні наступних завдань: запроектувати поперечний то поздовжній профілі дороги із прив'язкою до ...
Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення 3.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 3.5. Порядок проведення прогнозування фінансового стану Висновок до ...підприємства, ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників. Звіт про фінансові результати дає можливість ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.