Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 301-350 з 4246 за запитом Засоби

...принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України. 2. Порядок переміщення через митний кордон України транспортних засобів. 3. Порядок переміщення через митний кордон України ...
ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....53 1. Загальна характеристика засобів забезпечення зобов'язань.....54 2. Цивільно правова відповідальність як засіб забезпечення ...
...конкретні цілі та завдання, вибирають засоби та ресурси для їх реалізації, організовують ефективну взаємодію працівників, вмотивованих на досягнення поставлених цілей, контролюють досягнуті результати....по виробленню методів активізації і засобів дії на персонал і його діяльність для досягнення загальних результатів соціально економічної системи. Процеси і процедури цікаві тим, що в ...
...інтернет додатків 2.1 Програмні засоби для створення WEB сайту 2.1.1 HTML редактори 2.1.2 Мова HTML – мова створення Web сайтів 2.1.3 Вибір програмного засобу для створення WEB – сайту 2....
...тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для ...як фінансується бізнес (звідки надходять засоби і скільки з них складають залучені засоби). У бухгалтерському балансі на звітну дату фіксується склад фінансових ресурсів підприємства і склад ...
Оборотність оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять ...
...покриття та коефіцієнту забезпечення власними засобами), а також ліквідності балансу служать пропозиції, викладені в пункті 3: продаж застарілої частини основних фондів, та взаємозаліки через бюджет....є в професіональному управлінні оборотними засобами. З одного боку, це передбачає оптимізацію джерел оборотних засобів на основі розроблених заходів, а з другого – розміщення цих засобів між ...
Оборотність оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять ...
...власного капіталу авансована в оборотні засоби, що значно покращило можливості Полтавського заводу продтоварів "Світанок" щодо розширення виробництва готової продукції. Позитивні зміни співвідношення вкладень капіталу в оборотні основні засоби забезпечили покращення фінансового стану.
...1 Розробка маршруту руху транспортного засобу у прямому сполученні за першим маршрутом «Дніпропетровськ (Україна) – Ясси (Румунія)» 4.1.1 Побудова графіку руху транспортного засобу при виконанні рейсу у прямому ...
...6,4%; 4,5 % – транспортні засоби; 1,4 % – інструменти, прилади, інвентар (меблі); незначну частину – машини та обладнання – 0,8 %; інші основні фонди – 0,4 %.... Більше третини основних засобів підприємства є спрацьованими. Якщо в кінці 2002 року рівень придатності основних засобів вузла зв’язку становив 69,6 %, то в ...
...якомога більший, оскільки тим менше засобів пов’язані з цією найменш ліквідною статтею оборотних засобів, і тим більш ліквідну структуру мають оборотні засоби, що означає більш ...
Оборотність оборотних засобів характеризує час, за який оборотні засоби здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять ...
засобом розумового виховання 3. прийомом розумового виховання 4. метою розумового виховання 95. Які дії належать до перцептивних? 1.... Назвіть засоби трудового виховання дошкільників: 1. ознайомлення дітей з працею дорослих, заняття, розваги 2. заняття 3. самообслуговування, самостійна праця, чергування 4.
Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства 2.Класифікація господарських процесів та витрат підприємств. Поняття витрат Практична частина Задача 1 Згрупуйте господарчі засоби, які характеризують ресурси підприємства, за ...
Завдання № 1 За даними щодо умовного підприємства, наведеними в таблиці, визначити: – загальну балансову вартість основних засобів з урахуванням індексації; – суму змін первісної вартості основних засобів у зв'язку з індексацією; – загальну суму амортизаційних відрахувань на І ...
...зносу, вибуття і оновлення основних засобів підприємства на основі даних таблиці: (тис. грн.). Показник Цифрове значення 1. Первісна вартість основних засобів на початок року 5800,0 2.
...частина Завдання № Дані інвентаризації господарчих засобів машинобудівного заводу № Найменування господарських засобів Сума 1 Паливо 2 Готова продукція на складі 3 Виробниче обладнання в цехах 4 Товари, ...
...частина Завдання № Дані інвентаризації господарчих засобів машинобудівного заводу № Найменування господарських засобів Сума 1 Паливо 2 Готова продукція на складі 3 Виробниче обладнання в цехах 4 Товари, ...
...сутність міссії підприємства, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a....сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a. вірно b.
...сутність міссії підприємства, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспек¬ти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a....сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a. вірно b.
Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в першому і другому кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в ...
...злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. 3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: кримінально правова характеристика.
...2.3 Особливості розробки документів засобами Microsoft Office Розділ 3. Аналіз документообігу відділу земельних ресурсів з використанням microsoft office 3.1.... Автоматизація обліку земельних ресурсів сучасними засобами інформаційних технологій 4.1 Автоматизована система державного земельного кадастру України 4.1.1 Основні положення запровадження єдиної автоматизованої системи державного ...
...термін знаходження товарів і транспортних засобів під митним контролем (початок та завершення), строки їх пред’явлення митним органам, а також документи і відомості, які зобов’язані ...які переміщують товари і транспортні засоби. Розглядаючи друге питання студент повинен зазначити, де створюються зони митного контролю, хто приймає рішення про це і визначає конкретні місця ...
...термін знаходження товарів і транспортних засобів під митним контролем (початок та завершення), строки їх пред’явлення митним органам, а також документи і відомості, що зобов’язані ...які переміщують товари і транспортні засоби. Аналізуючи форми митного контролю, студент повинен визначити особливості конкретних форм контролю та порядок їх застосування.
ЗМІСТ РОЗДІЛ 1 АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ 6 1.1 Основні поняття 6 1.2 Як працює система керування базами даних 8 1.3 Поля і типи даних 10 1.3.1 Об'єкти полів 11 1.3.2 Статичні і динамічні поля 13 1.3.3 Клас TField 14 1.3.4 Клас TDataset 17 1.4 Абстрактний набір даних 19 1.5 Пошук даних з допомогою функції Locate 22 1.6 Стани набору даних 23 РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗОЮ ДАНИХ ДЛЯ АГЕНСТВА НЕРУХОМОСТІ 26 2.1 Постановка задачі, призначення та в...
10 Основні засоби 249130 13 Знос необоротних активів 81086 201 Сировина і матеріали 24030 203 Паливо 1040 23 Виробництво 10338 22 МШП 3200 ...обліку по рахунку 10 «Основні засоби» та 131 «Знос основних засобів» № Назва основного засобу Первісна вартість Знос 1 Адміністративна будівля 58750 25786 2 Будівля магазину 53240 ...
• Нерозподілені прибутки 5 • Транспортні засоби 17 • Малоцінні предмети 9 • Виробництво 17 • Інструменти 4 • Нематеріальні активи 6 • Довгострокові кредити банків 50 • Матеріали 20 • Пайовий капітал 49 • ...оплат и праці 23 • Основні засоби 60 • Розрахунки з підзвітними особами 5 • Будинки 18 • Розрахунки з покупцями та замовниками 4 • Сировина 12 • Розрахунки постачальниками та підрядниками ...
...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною ...просте та розширене відтворення основних засобів. Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, вкладає кошти в ремонти та робить капітальні вкладення ...
...власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів. Аналіз показників фінансової стійкості і зокрема тих, що характеризують співвідношення власних та залучених ... Стосовно стану оборотних засобів підприємства можна зробити наступні висновки. На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих ...
...власних коштів, збільшення власних оборотних засобів та за рахунок додаткового залучення довгострокових пасивів. Аналіз показників фінансової стійкості і зокрема тих, що характеризують співвідношення власних та залучених ... Стосовно стану оборотних засобів підприємства можна зробити наступні висновки. На підставі комплексного аналізу відповідних показників було визначено, що в цілому підприємство не має суттєвих ...
визначення засобів реалізації суспільних інтересів Question 2 Що із зазначеного не може бути безпосереднім суб'єктом політики? a. держава b.... засоби масової інформації Question 10 Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить: a. Махатмі Ганді (1869 1948) b. Конфуцію c. Н. Макіавеллі d.
засоби масової інформації d. класи і соціальні групи e. окремі індивіди Question 2 Балів: 1 До якого рівня політики належить діяльність ...Question 3 Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить: a. Ф. Аквінському b. Конфуцію c. Н. Макіавеллі d. Махатмі Ганді (1869 1948) Question 4 Що із зазначеного не ...
засоби задоволення людських потреб Question 2 Що вивчає економічна теорія ? a. ефективність використання економічних ресурсів b.... засоби задоволення економічних потреб c. природні ресурси d. товари і послуги сфери матеріально виробництва Question 4 Обмеженість ресурсів означає: a.
...Question 3 Вислів: "Мета виправдовує засоби" належить: Виберіть одну правильну відповідь a. Конфуцію b. Н. Макіавеллі c. Ф. Аквінському d. Махатмі Ганді (1869 1948) Question 4 ... засоби масової інформації Question 8 Центральним питанням політики є: Виберіть одну правильну відповідь a. суспільна самореалізація особистості b.
засоби задоволення людських потреб Question 2 Балів: 1 Що вивчає економічна теорія ? Виберіть одну правильну відповідь a.... засоби задоволення економічних потреб c. природні ресурси d. товари і послуги сфери матеріально виробництва Question 4 Балів: 1 Обмеженість ресурсів означає: ...
первісна вартість основних засобів зросла на 860 тис. грн., то знос їх за час експлуатації збільшився на 200,7 тис. грн.... Джерелами формування основних і оборотних засобів підприємства ВАТ «Продтовари» є статті пасиву балансу, а саме – статутний капітал (3000 тис.грн), нерозподілений прибуток (4148,1 тис.
Найдійовішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. Термін «санація» походить від латинського «sаnаrе» — оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як ... Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально технічного забезпечення сфери послуг, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу.
...заборгованість 9400 Запаси 4400 Орендовані засоби 8000 Меблі 5600 Амортизація основних засобів (1200) Рахунки до сплати 8600 Поточні зобов,язання з іпотечного кредиту 9400 Довгострокова кредиторська ...
Засоби захисту цивільних правовідносин.....289 Глава 16. ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.....289 1. Загальні положення про захист цивільних правовідносин.....289 2.... Характеристика правових засобів захисту права власності.....389 2. Захист права власності при позбавленні власника володіння (віндикаційний позов).....390 3.
...Question 6 Заставник веде облік засобів, переданих в заставу, в: a. Журналі 6 b. Меморіальних ордерах c. Книзі записів застав Question 7 Рахунок 06 "Гарантії та ...10 Question 1 Облік основних засобів регламентується П(С)БО: a. 25, 26 b. 7, 30 c. 14, 10 Question 2 Ліквідаційна вартість це : a.
...межах індивідуального підходу використовуються діагностичні засоби, спрямовані на дослідження таких сфер сімейного життя, як подружні стосунки, стосунки батьків і дітей, стилі виховання і їх вплив на ...межах системного підходу використовуються діагностичні засоби, орієнтовані на вивчення групових процесів у сім’ї. a. Так b. Ні Question 3 На практиці індивідуальний і системний підходи ...
...про наявність і рух основних засобів, млн.грн.: Повна вартість основних засобів на початок року 210 Протягом року: введено нових 30 вибуло по вартості з врахуванням ...
Класифікація та облік основних засобів Практичне завдання 1. Згрупувати наведені дані (додаток 1) за господарськими засобами та джерелами їх утворення.
Класифікація та облік основних засобів Практичне завдання 1. Згрупувати наведені дані за господарськими засобами та джерелами їх утворення. Результати групування оформити в таблицю 2.
...даних про залишки господарських активів (засобів) та джерел їх утворення на початок звітного періоду необхідно: скласти баланс підприємства на початок періоду визначити та обгрунтувати типи змін ... Залишки господарських активів (засобів) та джерел їх утворення на початок звітного періоду Господарські активи (засоби) та джерела їх утворення Сума, грн Виробництво 495 Незавершене ...
...даних про залишки господарських активів (засобів) та джерел їх утворення на початок звітного періоду необхідно: скласти баланс підприємства на початок періоду визначити та обгрунтувати типи змін ... Залишки господарських активів (засобів) та джерел їх утворення на початок звітного періоду Господарські активи (засоби) та джерела їх утворення Сума, грн Виробництво 443 Незавершене ...
Загальна характеристика засобів індивідуалізації юридичних осіб …………………………………………………………………………………...8 1.1. Розвиток законодавства про індивідуалізацію юридичних осіб ………………………………………………………………………………………...8 1.2. Система засобів індивідуалізації юридичних осіб ………………………….
...1 березня введені нові основні засоби на суму 54 тис.грн. З 1 жовтня вибули основні засоби на суму 32 тис.грн.
« 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.