Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 4246 за запитом Засоби

...1 березня введені нові основні засоби на суму 54 тис.грн. З 1 жовтня вибули основні засоби на суму 32 тис.грн.
...1 Визначити фондовіддачу, фондоємкість основних засобів у звітному періоді та порівняти їх з базовими значеннями. Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів.
ЗАДАЧА 1 За наведеними господарськими операціями ТОВ “Зеніт” визначити: а) суму оподатковуваних доходів; б) суму оподатковуваних витрат; в) суму амортизаційних відрахувань, попередньо розподіливши наведені основні засоби за групами; г) суму оподатковуваного прибутку; д) податок на прибуток; е) суму ПДВ, що належить сплаті до бюджету....межах 10% балансової вартості основних засобів на початок звітного року; б) більше 10% балансової вартості основних засобів ...
Основні засоби Матеріали Борг по заробітній платі Борг постачальників Поточний рахунок Борг постачальникам Каса Статутний капітал Короткострокові кредити банку Борг бюджету Нематеріальні ... 4), згрупувати господарські засоби і джерела їх утворення за розділами (додаток 1) 2. На підставі господарських операцій за місяць (табл.
...Машини та обладнання См Транспортні засоби: всього Стр в тому числі ЛВП* Слвп автотранспорт інші САВТ транспортні засоби Сін.тр Інструмент, виробничий та господарчий інвентар та ...
...зується значним ступенем зносу основних засобів, проблематика активізації інвестицій в оновлення виробничих потужностей в Україні стає все актуальні¬шою. Необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі ...джерела фінансування інвестицій в основні засоби залежить від двох факторів: системи державного регулювання амортизації, що визначає загальні засади процесів амортизації у країні, та внутрішньої амортизаційної політики ...
...ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ, ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ 2.1. Об’єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням ...
Основні засоби підприємства 5.1. Склад основних засобів, їх структура та динаміка 5.2. Основні показники стану та використання основних виробничих фондів ...
...2 Процес нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів на ТОВ «А.В.К. Київ» 2.3. Аналіз організації проведення амортизаційної політики підприємства та оцінка її ...ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Усі основні засоби, крім землі підлягають фізичному та моральному зносу. Під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої якісні ...
Засоби господарювання – матеріальна основа бухгалтерського обліку. Групування засобів за складом й розміщенням. 2. Групування засобів за джерелами утворення й цільовим призначенням.
Амортизація основних засобів 1, 9. Сплачені відсотки за кредит 1, 10. Витрати на рекламу 2, Задача Згідно з наведеними даними необхідно заповнити Звіт ...14,8 21, 5 Основні засоби: 450,0 360, 6 Знос основних засобів 90,0 72, 7 Товари 0, 8 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18,6 11, ...
Аналіз використання основних засобів 2.4. Аналіз використання трудових ресурсів 2.5. Аналіз витрат на виробництво 2.6. Аналіз з фінансових результатів діяльності підприємства ...підприємстві відбулося вагоме зростання основних засобів. Це говорить про те, що підприємство слідкує за своїми основними засобами і постійно їх оновлює.
балансова вартість основних засобів підприємства становить: Таблиця 2 Вихідні дані Показники Сума, грн. група 1 основних засобів, грн. 25 000 група 2 основних засобів, ...
Вступ Розділ 1 ризики, як економічна категорія, їх суть та основи оцінки 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні аспекти оцінки ризиків тов “торговий дім “фортекс” 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ “ТД “Фортекс” 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємс...
...процесі: сьогодні рівень використання електронних засобів дистанційного навчання, зокрема засобів для навчання в Інтернеті, у реальному навчальному процесі є дуже низьким як в Україні, так і ...
...передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку ...
...21 Підприємство "Януська" придбало основні засоби виробничого призначення на суму 15 000 грн. в т.ч. ПДВ. Витрати по доставці основних засобів склали 1 000 грн.
Протягом року введено основних засобів на суму 40 млн.грн. Вибуло за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн. грн.
Протягом року введено основних засобів на суму 40 млн.грн. Вибуло за рік основних засобів з врахуванням зносу на суму 5 млн. грн.
...страхування відповідальності; пере страхуванні; резервування засобів. Дана робота була присвячена питанню організації системи керування ризиками на промисловому підприємстві. Була досягнута поставлена в дип ломній роботі ціль, ...покупців, а також видів вкладення засобів, страхування майна, і такий при йом компенсації ризику як моніторинг конкурентного, соціально економічного і нормативно правового середовища.
...21 Підприємство "Януська" придбало основні засоби виробничого призначення на суму 15 000 грн. в т.ч. ПДВ. Витрати по доставці основних засобів склали 1 000 грн.
...25 Підприємство "Януська" придбало основні засоби виробничого призначення на суму 15 000 грн. в т.ч ПДВ. Витрати по доставці основних засобів склали 1000 грн.
Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік). Завдання 2.Навести приклади 10 тем з педагогіки і вказати, які засоби візуалізації доцільно використовувати під час ...
засоби впливу на матеріали та сировину b. послідовність виконання операцій c. засіб перетворення вхідних елементів у вихідні Question 16 До факторів ... сукупності стандартів, правил, норм, апробованих засобів і прийомів доцільної людської діяльності, що дозволяють досягти значних результатів діяльності організації d. сукупності діянь про засоби проведення виробничих проце¬...
гармонізація методів та засобів якості зі світовими аналогами b. гармонізація документів, методів та засобів якості життя зі світовими аналогами c.
форми, методи, засоби навчання c. викладання і учіння d. принципи навчання e. закономірності навчання Question 25 Балів: 1 В якому документі визначається зміст ... сукупність засобів навчання Question 42 Балів: 1 Мотиваційна функція методу передбачає: Виберіть одну правильну відповідь a. формування спонукальних сил навчання b.
Сукупність способів і засобів впливу на суспільні відносини в сфері державного управління 2. Зовнішнє організаційно правове вираження конкретних однорідних дій органів виконавчої влади, що ...норми адміністративного законодавства; 2) громадяни, засоби виробництва, інші матеріальні цінності; 3) суспільні відносини, що охороняються нормами адміністративного права. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку характеризується такими ознаками: ...
Задача Маємо наступні дані про наявність та рух основних засобів, млн.грн.: Повна вартість основних фондів на початок року – Протягом року: Введено нових – Вибуло по вартості з врахуванням зношення – Повна вартість вибулих засобів – Зношення основних засобів на початок ...
...ефективності інвестицій (капіталовкладень) в основні засоби (реконструкція виробничого цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на прибуток виходити із ...Вихідні дані Капіталовкладення в основні засоби (придбання, монтаж, тощо) 13000 Чистий дохід (виручка) від реалізації 6000 7200 8400 9600 Витрати, усього 2800 2900 3000 3100 в ...
...ефективності інвестицій (капіталовкладень) в основні засоби (реконструкція виробничого цеху), спираючтсь на методику оцінки чистої теперішньої вартості майбутніх грошових потоків В розрахунках податку на прибуток виходити із ...Вихідні дані Капіталовкладення в основні засоби (придбання, монтаж, тощо) 10400 Чистий дохід (виручка) від реалізації 4800 576 6720 7680 Витрати, усього 2240 2320 2400 2480 в ...
Класифікація засобів криміналістичної техніки Розділ 2. Особливості та характеристика збирання криміналістичної інформації технічними засобами 2.1. Технічні засоби збирання криміналістичної інформації на ...
...дані (додаток 1) за господарськими засобами та джерелами їх утворення. Результати групування оформити в таблицю 2. Відобразити господарські операції за грудень 2009 року на рахунках бухгалтерського ... 09 р п/п Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн 1 2 1 Кошти в касі 2 Будівля основного цеха 3 Нитка вовняна на ...
Згрупувати наведені дані за господарськими засобами та джерелами їх утворення. Результати групування оформити в таблицю 2. Відобразити господарські операції за грудень 2009 року на рахунках бухгалтерського ... 09 р п/п Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн 1 2 1 Кошти в касі 2 Будівля основного цеха 3 Нитка вовняна на ...
...ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКОВОГО СЮЖЕТУ У ЇХ МАЛЮНКУ 1.1. Загальні уявлення процесу становлення толерантності дошкільників 1.2....шляхи становлення толерантності у дошкільників засобами малювання казкового сюжету Висновки до розділу 1 Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СТАНОВЛЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МАЛЮВАННЯ КАЗКОВОГО ...
...Розрахувати середньорічну повну вартість основних засобів підприємства на основі таких даних: (тис.грн.) Таблиця 1 Вихідні дані Показники Сума Первісна вартість основних засобів 4900 Введено в експлуатацію: 10 ...
Оборотні засоби підприємства 7. Кредитування підприємств 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 9. Оцінка фінансового стану підприємства 10.
/шт Норма оборотних засобів на готову продукцію, днів А 12000 122 Б 13000 254 В 5000 137 Г 23000 220 Д 41000 140 Задача Балансова вартість основних засобів становить 6000 грн.
1 Транспортні засоби 50000 2 Товари на складі 4260 3 Будівля складу 750550 4 Заборгованість перед бюджетом 7200 5 Цільове фінансування 60250 6 ...вартість) 45000 12 Знос основних засобів 25000 13 Незавершене виробництво 25750 14 Сировина 80600 15 Статутний капітал ? 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 8760 17 Кошти на поточному ...
...товарному ринку 1.2 Рекламні засоби і їх застосування на підприємствах громадського харчування 1.3. Реклама як функція маркетингової служби Розділ 2....реклами, стала основою принципово нових засобів її розповсюдження. Сьогодні в промислово розвинених країнах практично всі рекламні агентства оснащені персональними комп'ютерами, і багато хто з них ...
...МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Поняття, сутність і значення механізму підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 11 1.2.
а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповнити форму 1 «Баланс» станом на початок звітного періоду та відкрити рахунки на кожний об’єкт, якщо відомо: Господарські засоби та джерела утворення Сума, грн Будівельні матеріали 65 Мшп 22 Статутний капітал 192 Доходи майбутніх періодів Резерв сумнівних боргів 6 ... а) Класифікувати господарські засоби та їх джерела утворення за їх розміщенням у балансі та заповни...
Власні основні засоби 1600 2. Зношення власних основних засобів 150 3. Нематеріальні активи 200 4. Матеріали 450 5.
...рекомендації щодо застосування методів і засобів, спрямованих на їх виявлення, фіксацію, вилучення та дослідження з метою з’ясування обста вин, значимих для розслідування та попередження злочинних ...ючи інноваційні методи, способи і засоби виявлення, вилучення та дослідження слідів, вчені криміналісти реалізують прогресивну політику у напрямку не ли ше розвитку теоретичних основ науки криміналістики, ...
Апаратно програмні засоби. 1.1.6. Програмні засоби. 1.1.7. Біометричні засоби. 1.1.8. Адміністративні заходи. 1.1.9. Технічні заходи.
Мовні засоби реалізації англійських пареміологічних одиниць 2.2. Взаємодія фонетичних засобів у створенні образності англійських паремій. 2.3.
...Оподаткування підприємств 2.5 Оборотні засоби підприємства 2.6 Кредитування підприємств 2.7Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 2.8 Оцінка фінансового стану підприємства 2.9 Фінансове ...
...методики аналізу ефективності використання основних засобів Завдання – провести аналіз ефективності використання основних засобів консервним заводом за звітний рік за наступними даними: Таблиця 3 Вихідні дані Показники ...
Форми, методи, засоби формування громадянських почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності Висновки до розділу II Загальні висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Актуальність ...й експериментально перевірити форми, методи, засоби формування громадянських почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності. Об’єкт дослідження – процес виховання учнів молодшого шкільного віку.
305 КК «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів» Оскільки вказані злочини є суміжним та за більшості своїх ознак ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві 2.3 Ана...
« 1 2 ... 6 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.