Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 4247 за запитом Засоби

Проаналізувати вплив факторів засобів праці на перевиконання плану обсягу виробництва логарифмічним методом та методом абсолютних різниць. Зробити висновки. Таблиця 1 Вихідні дані Показники Минулий ...питомої ваги активної частини основних засобів; за рахунок зміни фондовіддачі на 1 грн. активної частини основних засобів; 2) на обсяг товарної продукції: за рахунок зміни вартості ...
...і забезпечення кругообігу виробничих оборотних засобів та фондів обігу. Їх кругообіг охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять всі зазначені стадії ... 2.1 Співвідношення основних засобів та оборотних активів СПОП «Агропрогрес» за 2003 – 2005 роки Рис. 2.2 Співвідношення основних засобів та оборотних активів у 2003 ...
...підприємства необхідні такі основні складові: засоби виробництва, предмети праці та сама праця. Засоби виробництва (основні фонди) – це частина виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які ...
природні ресурси та засоби виробництва, створені суспільством Question 4 У складі продуктивних сил природні ресурси можуть виступати як: a. предмети праці b. засоби праці c. засоби виробництва d.
...Необхідно розрахувати і порівняти рух засобів (витрат) підприємства при різних варіантах придбання устаткування і вибрати оптимальну форму фінансування своєї програми. Для порівняння двох варіантів необхідно підрахувати ... Розрахунок руху засобів (витрат) підприємства при покупці устаткування за рахунок кредиту банку ІІ. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань при покупці устаткування III.
Інформаційні, навчально методичні матеріали, засоби навчання та обладнання (перелік). Практичне заняття 2 Методика підготовки та проведення лекції візуалізації з дошкільної педагогіки Завдання 1....дошкільної педагогіки і вказати, які засоби візуалізації доцільно використовувати під час їх вивчення студентами спеціальності „Дошкільна освітаˮ. Завдання 2.Розробити навчально методичну модель лекції візуалізації з ...
...властиві тільки їй настанови та засоби сприйняття світу, форми мислення і поведінки; Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи. 2.... Найадекватнішими засобами самопізнання нації є: А) опанування національною мовою; Б) соціалізація особистості; В) виховання особистості на цінностях етнокультури; Г) інтеріоризація особистості. 4.
...підприємства необхідні такі основні складові: засоби виробництва, предмети праці та сама праця. Засоби виробництва (основні фонди) – це частина виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які ...
Нарахована амортизація основних засобів: виробничого призначення загальногосподарського призначення 350,00 150,00 4. Відпущено матеріали : • на виробничі потреби • на ремонт будівлі цеху • на загальногосподарські ... Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення 200,00 4. Включені загально виробничі витрати до виробничої собівартості продукції (суму визначити) 5.
...відповідь на звернення громадян чи засобів масової інформації. Значним недоліком чинного українського законодавства, зокрема в інформаційній сфері, є його неконкретність, певна розмитість формулювань....п’ять макросекторів: споживчих товарів, засобів виробництва, праці, грошей, цінних паперів та інформації. Інформаційний ринок за оборотом і темпами зростання в більшості розвинутих країн далеко випереджає ...
Поняття та класифікація засобів та методів криміналістичної техніки 3. Засоби криміналістичної техніки 4. Методи криміналістичної техніки 5. Поняття, завдання та значення судової фотографії 6.
...нарахуванню зносу та вибуття основних засобів Таблиця 3 Вихідні дані Зміст операцій Сума, грн Нарахована амортизація за об’єктами основних засобів 285 Вибули повністю амортизовані основні ...
...показав, що залишкова вартість основних засобів на протязі трьох років знижується, але питома вага основних фондів в загальній вартості майна зростає.... Аналіз стану і руху основних засобів виявив, що всі основні засоби є дуже зношеними – знос становить від 0,65 до 0,7, і найбільш зношеною є активна частина ...
...страхового платежу по страхуванню автотранспортних засобів, якщо відомі такі дані: – вірогідність настання страхового випадку – 0,05; – середня страхова сума – 130 тис. грн.; – середнє страхове відшкодування – 90 тис....за добровільним страхуванням наземних транспортних засобів страхові виплати склали 100250 грн., сума страхових премій – 317200 грн., нетто ставка – 5,2 грн., брутто ставка – 7,5 грн.
...та Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Cклад звітності, ступінь деталізації її показників ...за рахунок значної зношеності основних засобів, списання у зв’язку з непридатністю основних засобів на суму 1075,5 тис. грн., а також безоплатної передачі необоротних активів ...
...Задача Підприємство планує придбати основні засоби і здійснити капітальний ремонт діючого обладнання за наступною схемою: 115000 інвестицій до впровадження проекту 20000 інвестицій в основні засоби в перший рік реалізації проекту ...
...якого істотну частку становлять залучені засоби. Отже, основним джерелом засобів для здійснення активних операцій банку є залучені та запозичені кошти. Метою банківського менеджменту у сфері управління ...
Обігові засоби, Ос млн..грн. 25 4.Собівартість одиниці продукції, С грн.. 290 5.Ціна реалізації, Ц грн../од. 340 6....Обігові засоби, Ос млн..грн. 15 4.Собівартість одиниці продукції, С грн.. 300 5.Ціна реалізації, Ц грн../од. 330 6.
...політиці підприємство використовує усі основні засоби впливу на аудиторію, а саме, рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж та комплексні засоби, такі як виставки та ярмарки.
Обігові засоби, Ос млн..грн. 25 4.Собівартість одиниці продукції, С грн.. 250 5.Ціна реалізації, Ц грн../од. 340 6....Обігові засоби, Ос млн..грн. 16 4.Собівартість одиниці продукції, С грн.. 200 5.Ціна реалізації, Ц грн../од. 250 6.
...підприємства, у складі парку транспортних засобів мали спеціалізований транспорт. Після знищення сиро¬винних зон парк транспортних засобів прийшов у занепад і в цей час майже не ...
визначення засобів реалізації суспільних інтересів c. досягнення та здійснення влади d. суспільна самореалізація особистості Question 4 Балів: /1 До якого рівня політики ... засоби масової інформації e. політичні партії Question 7 Балів: /1 За яким критерієм виділяють такі види політики, як: економічна, соціальна, молодіжна, ...
...давальницьких контрактів; у структурі основних засобів відсутні основні невиробничі фонди. Це свідчить про низький рівень розвитку соціальної інфраструктури підприємства, адже в цю групу входять фонди житлово ... частка власних засобів в складі використовуваного капіталу на підприємстві знизилась, до того ж 0,0025% власних засобів являється недостатньою сумою для того, щоб можна ...
...права на керування автотранспорт ними засобами строком на один рік. Через місяць, влаштувавшись на роботу у лікарню сторожем, Яковлєв повідомив, що він позбавлений права на керування транспортними засобами, але керувати машиною вміє.
...та порядок діяльності учасників процесу, засоби реалізації ними своїх прав, свобод та обов’язків, процедура здійснення окремих процесуальних дій та прийняття юридичних рішень, а також режим ...це передбачені кримінально процесуальним законом засоби забезпечення завдань кримінального судочинства й охорони прав і законних інтересів осіб, які беруть у ньому участь.
...предметом іпотеки: земельна ділянка; транспортні засоби; акції підприємства; обладнання виробничого призначення 19. До основних характеристик облігацій з нульовим купоном можна віднести: наявність поточних процентних платежів; облігації ...балансу; собівартість продукції; вартість основних засобів 52. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності: одержані дивіденди; прибуток від реалізації продукції; одержані субсидії; прибуток, одержаний від ...
...фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні ... Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення ...
...фінансів підприємства характеризується розміщенням його засобів і джерел їхнього формування, аналіз фінансового стану проводиться з метою установити, наскільки ефективно використовуються фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні ... Раціональному розміщенню засобів підприємства сприяє гарна організація матеріально технічного забезпечення виробництва, оперативна діяльність по прискоренню грошового обігу. У той же час фінансові утруднення ...
...запасів короткострокових кредитів і позикових засобів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів і готової продукції. 5. Узагальнені дані про стан оборотного капіталу на підприємства ЗАТ „Завод ...більше третини є низько ліквідними засобами. Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства, (показник покриття, швидкої ліквідності, загальної ліквідності ), зробимо висновок, що всі коефіцієнти ледве досягають критичного рівня.
...запасів короткострокових кредитів і позикових засобів не перевищує сумарної вартості сировини, матеріалів і готової продукції. 5. Узагальнені дані про стан оборотного капіталу на підприємства ЗАТ „Завод ...більше третини є низько ліквідними засобами. Проаналізувавши основні показники діяльності підприємства, (показник покриття, швидкої ліквідності, загальної ліквідності ), зробимо висновок, що всі коефіцієнти ледве досягають критичного рівня.
Ефективним засобом забезпечення успішного функціонування підприємства на засадах конкурентоорієнтованого управління є використання запропонованого в роботі набору організаційно економічних інструментів, у т.ч.... Таблиця 3.23 Напрямки і засоби перерозподілу повноважень у виробничій сфері управління конкурентними перевагами на ЗАТ ШП “Юність” Таблиця 3.24 Напрямки і засоби перерозподілу повноважень ...
...на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн. (підприємство закупило і встановило пилораму і токарний верстат) і зросла сума податку на прибуток за ...є визначення стійкості співвідношення структури засобів підприємства і структури джерел їхнього формування. Основними інформаційними джерелами зовнішнього фінансового аналізу, проведеного в даній роботі, є "Баланс підприємства" (Форма №...
...на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн. (підприємство закупило і встановило пилораму і токарний верстат) і зросла сума податку на прибуток за ...є визначення стійкості співвідношення структури засобів підприємства і структури джерел їхнього формування. Основними інформаційними джерелами зовнішнього фінансового аналізу, проведеного в даній роботі, є "Баланс підприємства" (Форма №...
...на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн. (підприємство закупило і встановило пилораму і токарний верстат) і зросла сума податку на прибуток за ...є визначення стійкості співвідношення структури засобів підприємства і структури джерел їхнього формування. Основними інформаційними джерелами зовнішнього фінансового аналізу, проведеного в даній роботі, є "Баланс підприємства" (Форма №...
...1004,4 12 Переоцінка основних засобів 11575,8 11575,8 13 Разом 87157,8 14989,5 13 Разом 338712,3 377778,6 Іммобілізовані активи 14 Малоцінні ...6 3322,8 15 Основні засоби (без зносу) і капітальні вкладення 111679,2 141349,5 16 Нематеріальні активи (без зносу) 2221,2 2739,6 17 Дебітори ...
...оборотних активів у вигляді готових засобів платежу; можливість швидкої реструктуризації ї оборотних активів; можливість підвищити швидкість обігу шляхом раціонального управління. Недоліками можна вважати: можливе інфляційне знецінення ...методу нарахування зносу за основними засобами та нематеріальними активами; оцінки вартості списаних запасів; формування резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю. Оптимальний вибір методичного забезпечення можливий при наявності ...
...5 4.3 Оборотність основних засобів 4.4 Оборотність усіх активів 1,3 ЗАВДАННЯ 3 Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.... Відобразити в обліку отримання основних засобів 2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації. 3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки 4.
...єктів управління, заходів, методів і засобів, спрямованих на встановлення, забезпечення і підтримку високого рівня якості продукції – це: a. управління економічними факторами і умовами b.... наявності мінімального і максимального ліміту засобів b. можливості одержувати платежі кінцевим користувачам c. кількості емітентів d. всі відповіді вірні Question 8 Російською платіжною системою є a.
...сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. a. невірно b....взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції Question 2 Масовий тип виробництва: a. передбачає виготовлення виробів великими партіями b.
...сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним....взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції c. не має правильної відповіді Question 2 Масовий тип виробництва: Виберіть одну правильну відповідь ...
Облік основних засобів та інших необоротних активів на малих підприємствах 2. Задача Мале підприємство «Дніпро» займається виробничою діяльністю і веде облік з використанням ... 10 Основні засоби 39 350 13 Знос необоротних активів 5 250 20 Виробничі запаси, всього, у т.ч.
І Вступ 1.1 Рекламні засоби як одна із основних ланок діяльності підприємства ІІ Коротка характеристика фірми «Фокстрот» 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 ... І Вступ 1.1 Рекламні засоби як одна із основних ланок діяльності підприємства ІІ Коротка характеристика фірми «Фокстрот» 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 Структура управління і кадровий склад 2.4 Організація матеріальної відповідальності 2.5 Організація гос...
1 Класифікація засобів розміщення 2 Стисла характеристика засобів розміщення 3 Загальні вимоги до засобів розміщення 4 Особливості розміщення туристів у транспортних турах 5 Організація взаємодії туристських підприємств з ...
Сучасні тенденції розвитку засобів розміщення 1.2. Головні критерії класифікації засобів розміщення 1.3. Класифікація готельних номерів 2. Готельна послуга – складова туристичних послуг 2....
Сучасні тенденції розвитку засобів розміщення 1.2. Головні критерії класифікації засобів розміщення 1.3. Класифікація готельних номерів 2. Готельна послуга – складова туристичних послуг 2....
Створити засобами графічних редакторів план свого робочого офісу. 2. Описати своє робоче місце, його технічне та програмне оснащення: – програмні засоби: спеціалізовані та стандартні, які використовуються ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування і ефективного використання оборотних засобів підприємства 1.1 Сутність оборотних засобів та їх значення для виробництва 1.2 Показники ефективності використання оборотних коштів 1.3 ...
Задача 17 Мета – відпрацювання методики аналізу ефективності використання основних засобів. Завдання – провести аналіз ефективності використання основних засобів консервним заводом за звітний рік за наступними даними: Таблиця 1 Вихідні дані Показники ...
...вивчає предмет "Методи і технічні засоби митного контролю" ? 3. Назвіть види контролю, крім митного, якому підляга¬ють товари, що перетинають митний кордон України. 4.... Які технічні засоби використовують при митному контролі товарів, предметів? 6. Назвіть форми митного контролю товарів, предметів, документів 7.
Задача Нарахувати амортизацію кумулятивним методом, обчисливши річні та щомісячні суми амортизації Вхідні дані: • первісна вартість об’єкта основних засобів – 14000 тис. грн.; • ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – 800 грн.; • термін корисної експлуатації об’єкта – 4 роки Задача Нарахувати ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.