Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 2154 за запитом Застосування

...застав, передусім – відсутність чіткого механізму застосування іпотеки. Проте для подальшого розвитку інвестиційної та іпотечної діяльності цього замало. Назріла гостра потреба створити й увести в дію кілька ...проблемні питання, пов'язані із застосуванням Положення, могли б вирішуватися шляхом внесення до нього відповідних змін і доповнень. Щодо діяльності ЧГРУ КБ «Приватбанк», запропоновано банку вимагати ...
...характер, вони не пристосовані до застосування в умовах інфляції, їх застосування утруднене у зв’язку з нерозвиненістю ринку цінних паперів в Україні і, отже, вони практично ...
...рівні можливості для розвитку і застосування їхніх потенційних здібностей, досягнення суб'єктивно привабливих і водночас соціальне значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально психологічної потреби у ...якісний аналіз експериментальних даних із застосуванням методів математичної статистики.
...визначити приріст річного прибутку від застосування нової технології, що містить запатентовані винаходи. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Собівартість продукції, млн....визначити приріст річного прибутку від застосування однієї нової машини на базі ОІВ. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Ціна машини, млн.
...роботі досліджується поява, розвиток та застосування тієї чи іншої зброї, здійснюється спроба її класифікації та детального опису. Робота покликана дослідити за допомогою історіографічного аналізу показано, які ...інформацію про походження, виробництво і застосування холодної зброї, її класифікацію. Методика дослідження – пошук, обробка та глибокий аналіз історичної та науково дослідницької літератури, історичних джерел та документів ...
...діяльністю: історія розвитку і проблеми застосування кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. – 2002. № 1. – С. 81 84. 11. Гуторова Н.О., Романов С.Ю.... «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочині у сфері господарської діяльності».
...застав, передусім – відсутність чіткого механізму застосування іпотеки. Проте для подальшого розвитку інвестиційної та іпотечної діяльності цього замало. Назріла гостра потреба створити й увести в дію кілька ...проблемні питання, пов'язані із застосуванням Положення, могли б вирішуватися шляхом внесення до нього відповідних змін і доповнень. Щодо діяльності ЧГРУ КБ «Приватбанк», запропоновано банку вимагати ...
...кредитування виробників сільськогосподарської продукції сприятиме застосуванню ринкових методів стимулювання кредитної активності комерційних банків, які враховують інтереси суб’єктів кредитних відносин. Йдеться про необхідність податкового стимулювання кредиторів, ... На нашу думку, застосування щодо кредитора стимулюючих заходів є виправданим через високу ризикованість довгострокового кредитування галузі, обмеженість банківських кредитних ресурсів і наявність альтернативних по...
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень 9. Акредитив. Відкличний акредитив. Безвідкличний акредитив. 10. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. Завдання 6 1.
...бюджетних показників, здійсненні бюджетних розрахунків, застосуванні єдиної методології прогнозування тенденцій і напрямів розвитку; — наукового обґрунтування планів, що передбачає реальність прогнози їх розрахунків, їхню економічну обґрунтованість, використання ... Сферою застосування бюджетного планування є розподіл і перерозподіл бюджетних ресурсів на всіх стадіях відтворювального процесу. Предметом дослідження: роботи є дослідження взаємовідносин, які ...
...відрахування і які особливості їх застосування? 10. Розкрийте суть методів нарахування амортизації основних засобів і особливості їх застосування. 11. В чому суть відтворення основних виробничих засобів ...
«Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна». 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25.... «Про деякі питанням застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22.05.2003 р.
«Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна». 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25.... «Про деякі питанням застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22.05.2003 р.
...теорією мови і практикою її застосування, повно і всебічно показати учням широку сферу функціонування мови, сприятиме підготовці молоді до розуміння, а згодом і розв’язання сучасних ...діючою системою навчання; – виявити рівень застосування в цьому процесі міжпредметних зв’язків; – виявити лінгвістичні, психолого педагогічні і методичні умови, визначити принципи та прийоми розвитку звязного мовлення ...
...знімати кошти, якщо при альтернативному застосуванні вони принесуть прибуток 20 000,00 грн.? Альтернативне застосування можливе до 1 листопада. Задача № 18 На основі наведених даних необхідно ...
«Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна». 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25.... «Про деякі питанням застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22.05.2003 р.
...під стандартизацією розуміють встановлення й застосування єдиних правил з метою впорядкування діяльності в певній галузі. Стосовно продукції стандартизація охоплює: установлення вимог до якості готової продукції, а ...на собівартість продукції підприємства потребувало застосування економетричних моделей, в результаті чого зроблено висновок, про пряму залежність між собівартістю продукції і матеріальними витратами та витратами на якість ...
...би, зважаючи на конкретні умови застосування, дозволив найбільш ефективним шляхом вкласти наявні кошти в інвестиції. Виходячи з цього, актуальною проблемою є аналіз існуючих моделей оптимізації ІП ...них, а також визначення умов застосування тієї чи іншої моделі та встановлення задач подальшого дослідження проблеми. Перелік графічного і табличного матеріалу: Рис. 1.1.
...визначає основні принципи встановлення та застосування цін і тарифів, організацію контролю за їх додержанням на території України. Закон поширюється на всі підприємства та організації незалежно від ... Доцільність застосування ціни визначається рівнем прибутку від реалізації продукції, що залежить від обсягу її виробництва та величини маржинального доходу.
Отже, сфера застосування договору розширюється як у відносинах між юридичними особами, між юридичними особами і громадянами, так і між самими громадянами. Ринкові відносини зумовили появу та застосування нових видів договорів, що не ...
...з’ясувати поняття: «насильство», «погроза застосування насильства», «застосування зброї чи спеціальних засобів», «болісні і такі, що ображають особисту гідність потерпілого, дії», «катування».
...таблиці 3 визначити економію від застосування нового компоненту. Таблиця 3 Початкові дані Показник Діаммонійфосфат Оптова базова ціна кінцевої продукції із старого інгредієнта, Цб, грн.... 4 визначити ефект від застосування нової продукції. Таблиця 4 Початкові дані Показник Підшипник, що виготовляється Оптова ціна базового виробу Цб, грн /т 373 Довговічність підшипників, ...
Отже, сфера застосування договору розширюється як у відносинах між юридичними особами, між юридичними особами і громадянами, так і між самими громадянами. Ринкові відносини зумовили появу та застосування нових видів договорів, що не ...
Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник – К. : Слово, 2005. – 368с. Печений О. П. Право на обов’язкову частку у спадщині: деякі практичні проблеми // Мала ... Основні засади та проблематика застосування норм спадкового законодавства України // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2007. – № 2 (32) – С. 41 48. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про ...
«Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна». 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25.... «Про деякі питанням застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22.05.2003 р.
...Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку». 16. Международные нормативы аудита: Сб. с коммент. Вып. 5. М.: Аудит трейнинг, 1992. 17. 2001 МБФ....обліку та Інструкції про його застосування / Уклад. М. Пустовіт. – Х.: Фактор, 2006. – 183 с. – (Серія «Бібліотека законодавства») 20. Білуха М.Т. Курс аудиту. К.
...визначити приріст річного прибутку від застосування нової технології, що містить запатентовані винаходи. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Витрати підприємства на виготовлення і ...визначити приріст річного прибутку від застосування однієї нової машини на базі ОІВ. Вихідні дані: № п/п Найменування показника Період Показник 1 Ціна машини, млн.
Одже застосування санації на кризовому підприємстві ТОВ „Торгсервіс” з призначенням санатора та його проектом розвитку, а саме застосуванням бізнес плану дає змогу в ...
...зі злочинністю, як правило, шляхом застосування внутрішньодержавних заходів попереджувального, репресивного та виховного характеру. Проте велике значення у справі боротьби з кримінальною злочинністю має співробітництво держав....законодавстві, ні в практиці його застосування не склалося єдиного розуміння змісту правової допомоги по кримінальних справах. Актуальність теми. Питання співробітництва держав членів ЄС в сфері охорони ...
Слід визначити мету застосування таких заходів, а також визначити категорії осіб, до яких можливе застосування даних заходів. Основний та додатковий списки літератури: Зайцев А.
...1) при вимаганні винний погрожує застосуванням насильства, пошкодженням або знищенням майна, розголошенням відомостей, а при насильницькому грабежі і розбої має місце тільки погроза насильством; 2) при ...зазнала нападу (насильства); 5) реальне застосування насильства при вимаганні переслідує мету підкріплення вимоги, залякування потерпілого, при грабежі і розбої — воно є способом негайної передачі майна.
...господарських операцій первинними документами, правила застосування яких регламентуються Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою ДКУ від 18.12.2000р.... Застосування комп’ютерів в лікарні дозволить автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій.
«Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна». 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 25.... «Про деякі питанням застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням чинності Законом України від 22.05.2003 р.
...що найефективнішим з них є застосування механізму фінансової стабілізації, основними етапами якої є: усунення неплатоспроможності ( можна здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел); відновлення фінансової стійкості (...
...зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування. 4. Відповідно до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" Кабінет Міністрів України видав Постанову „Про затвердження правил торгівлі лікарськими ... Застосування системи електронної пошти передбачає передачу повідомлень і електронних документів за допомогою якої небудь комп'ютерної мережі з одного комп'ютера ...
...документознавчому, мовознавчому аспектах та із застосуванням комп’ютерних технологій для впровадження комплексу автоматизації ведення господарської документації підприємства. Проаналізувавши господарсько договірну діяльність підприємства з точки зору правового ...імені юридичних осіб); точність викладення (застосування стійких зворотів вставних слів, доповнень, уточнень, зворотів); ясність тексту (продуманість, чіткість формулювань) та ін.; текст документа є конкретним, ...
...вибіркового обстеження (спостереження) Question 4 Застосування коефіцієнту збалансованості ринку в абсолютних одиницях обмежене впливом факторів : a. зміни ціни, оновлення асортименту, зміни структури продажу b....вибіркового обстеження (спостереження) Question 14 Застосування коефіціенту збалансованоситі ринку в абсолютних одиницях обмежене впливом факторів: a. тільки оновлення асортименту b. зміни ціни, оновлення асортименту, зміни структури ...
Закон України «Про застосування амністії в Україні» від 1.10.1996 р. 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 23.12.2005 р. «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення ...
...важливість в житті людства, правильне застосування промислових технологій, які б забезпечували високу продуктивність праці з найменшою шкідливістю для природи.3 Перспективними є наукові розробки по використанню ...контролювати правильність використання природних ресурсів, застосування технологій з різними очисними спорудами і фільтрами. З розвитком цивілізації потрібно паралельно з новими технологіями постійно вносити корективи щодо екологічних ...
вводилося застосування тілесних покарань; обмежувалося застосування тілесних покарань; на почесних місцях рекомендувалося садовити багатих учнів; на почесних місцях рекомендувалося садовити найкращих учнів; ...
...результатів було прийнято рішення про застосування стратегії диференціації для комплексу робіт по монтажу систем трубопроводів Варто відзначити, що тільки періодичне застосування методів аналізу зовнішнього та внутрішнього ...
...касаційного провадження з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних ...подана виключно з підстав: неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у ...
...створити додаткові гіпотези, скоригувати межі застосування теорії Question 8 Протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю між новими фактами і старими способами їх пояснення, це: a.... порядок застосування методів наукового дослідження d. методи наукового дослідження в їх сукупності Question 2 Метод, який потребує, щоб розвиток об’єкта відтворювався ...
...скаргу, відповідач посилався на неправильне застосування норм матеріального права та різне застосування Вищим господарського судом України положень одного й того ж закону в аналогічних справах.
...книжково журнальною формою обліку із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія. Версія 7.7. При обліку грошових активів і дебіторської заборгованості в товаристві дотримуються вимог П(С)БО ... Застосування факторингових операцій дасть змогу РайСТ рефінансувати переважну частину дебіторської заборгованості, щодо наданого покупцеві кредиту в короткі строки, скоротивши тим самим ...
...що найефективнішим з них є застосування механізму фінансової стабілізації, основними етапами якої є: усунення неплатоспроможності ( можна здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел); відновлення фінансової стійкості (...
Перепоною до широкого застосування його в практиці аналізу і управління банківською діяльністю є невідпрацьованість методичних засад та відсутність досвіду у цьому напрямку науково практичної ... Застосування таких методів статистики, як згладжування, аналітичне вирівнювання динамічних рядів і оцінка сезонних коливань, графічний метод, дасть оцінку ситуації з нарахуванням ...
...що найефективнішим з них є застосування механізму фінансової стабілізації, основними етапами якої є: усунення неплатоспроможності ( можна здійснити шляхом застосування зовнішніх або внутрішніх джерел); відновлення фінансової стійкості (...
...товару і його реалізація без застосування субрахунку 281 «Товари на складі». Коли здійснюється реалізація товарів з елеватора то застосовується субрахунок 281 «Товари на складі»....ведення бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія 7.7. Всі ділянки обліку автоматизовано. При реалізації товарів транзитом виникають валові доходи.
Ефект застосування ЕОМ у даному випадку полягає в розширенні кола аналітичної інформації, поглибленні аналізу, підвищені швидкості і оперативності одержання інформації для оцінки ...Таблиця 3.3 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на ВАТ «Племінний завод – дослідне господарство «Золотоніське» Таблиця 3.4 Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства (тис.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.