Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 2154 за запитом Застосування

Ефективне застосування наочно ілюстративного матеріалу букварів з метою засвоєння навчальної програми забезпечується активізацією різних органів відчуття. Тому різною за характером повинна бути ...класу; г) запропонувати нові форми застосування наочно ілюстративного матеріалу в процесі навчальної діяльності молодших школярів. Об‘єкт дослідження – наочно ілюстративний матеріал сучасних українських букварів.
, погрожуючи їй застосуванням фізичного насильства. За місяць до цього він задовольнив статеву пристрасть з О., використовуючи її безпорадний стан....жінками у статеві зносини із застосуванням до них фізичної сили. За день до свого затримання Ф., використовуючи безпорадний стан тринадцятирічної О.
...інспекцією було проведено перевірку по застосуванню нульової ставки по ПДВ при здійсненні експортної операції. В ході перевірки було встановлено, що серед обов’язкових документів які підтверджують ... На підставі викладеного в застосуванні нульової ставки було відмовлено. Чи правомірні дії податкової інспекції? Який порядок обчислення нульової ставки по ПДВ?
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів 1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі 1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 2.1 Організаційно економічн...
...встановлення неоподаткованого мінімуму доходів) та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування для тих , хто отримує високі і надвисокі доходи. 7. Рівнозначність і пропорційність Є....сплати податкового боргу Question 6 Застосування методів податкового регулювання a. досягається баланс між доходами та видаткми регіональних бюджетів b. має соціальні наслідки c.
Успіх досягнутий насамперед за рахунок застосування новітньої технології В. Фірма Ф15 через 15 років. Ваша фірма є одній їх ведучих в галузі.... Розквіт досягнутий за рахунок застосування ультрамодерної технології, новітніх відкриттів і грамотних методів управління Принципи досягнення мети 1. Забезпечувати споживачів товарами за будь яких обставин 2.
...всі рахунки відповідача, обґрунтовуючи необхідність застосування цього заходу потенційною можливістю ухилення відповідача від виконання судового рішення. Якими повинні бути процесуальні дії судді? Які є підстави для застосування господарським судом заходів до забезпечення ...
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУДАМИ УКРАЇНИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ЗЛОЧИНАМИ 4.1. Відшкодування матеріальної шкоди особами, які відкрито заволоділи майном потерпілого ...питань в практиці судів в застосуванні законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
...кодексу України та проблеми їх застосування // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Вип. 13. – К., 2002. – С....України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р.
2045 Про застосування судами законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві: Постанова Пленуму верховного Суду України № 8 від 24 жовтня 2003 ... 20 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12.
...юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу. В цьому визначені відображені загальні ознаки правових відносин і їх особливості. Суб"ектами цивільного права е будь ... Цивільному праву характерно застосування аналогії права і аналогії закону. В ст. 4 ЦК України зазначено, що цивільні права і обов"язки виникають також з ...
...та обслуговування виробництва за умови застосування комп’ютерної техніки 33 3.4. Удосконалення облікової політики підприємства в частині обліку витрат на управління та обслуговування виробництва 34 ... Інструкція “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” №291 від 30.11.1999р. 4.
...має свій механізм дії та застосування. Форми монополій існують різноманітні, і загальною тенденцією розвитку різних монополістичних форм був їх шлях від найпростіших утворень (таких як картелі) ...монополістичних об’єднань і, звісно, застосування різних санкцій до порушників — від економічних (штрафи, пені) до кримінальних (тюремні ув’язнення). Можемо сказати, що вплив монополій на розвиток ...
Особливості застосування авторських методик дослідження творчих якостей особистості. ТЕМА 8 1. Методи розвитку творчого спілкування та творчих рис характеру. 2....метод навчання творчості ґрунтується на застосування магічного числа «7» a. Метод фокальних об’єктів b. Метод семиразового пошуку c. інтегративний метод “метра” d.
...кредитний договір, який не передбачав застосування в разі виникнення спору права конкретної держави. По договору виник спір. Позивач – німецька фірма – вважав, що арбітражем має застосовуватися право ...кредитний договір, який не передбачав застосування в разі виникнення спору права конкретної держави. По договору виник спір. Позивач – німецька фірма – вважав, що арбітражем має застосовуватися право ...
...а) проведення перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування; не частіше одного ...а) проведення перевірки щодо правильності застосування страховиками законодавства України про страхову діяльність і достовірності їх звітності за показниками, що характеризують виконання договорів страхування, не частіше одного ...
...і аудиту заробітної плати із застосуван ням інформаційних технологій 4.3.1 Автоматизація обліку, аналізу та аудиту праці та заробітної плати 4.3.2 Організація обліку ... Вироблено конкретні рекомендації для можливого застосування в діяльно сті досліджуваного підприємства ЗАТ НВФ «ПРІНТ». Перелік табличного і графічного матеріалу Рис. 1.1.
...Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. 1996. № 2. 9....Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р.
Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному ... Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник – К. : Слово, 2005. – 368 с. Крижна В. М. Право попереднього користувача на торговельну марку за законодавством України // Вісник ...
Застосування комп'ютера на уроках фізики 2.2. Комп'ютерні засоби активізації роботи учнів на уроках математики 2.3.... Застосування комп'ютера в дистанційному навчанні учнів ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Застосування АВС аналiзу 5.4. Аналiз комунiкацiйної полiтики 5.4.1. Планування просування товару 5.4.2.... Застосування ситуацiйного аналiзу 6.2. Розрахунок цiни товару 6.2.1. Визначення цiнової еластiчностi 6.2.2.
Погроза як спосіб застосування психологічного насильства при зґвалтуванні // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – Вип. 4. – С. 46 52. 11. Кузнецов А.В.... Деякі питання застосування законодавства про відповідальність за вчинення статевих злочинів: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. Законодавства і юридичної практики України. – 1996.
Застосування АВС аналiзу 5.4. Аналiз комунiкацiйної полiтики 5.4.1. Планування просування товару 5.4.2.... Застосування ситуацiйного аналiзу 6.2. Розрахунок цiни товару 6.2.1. Визначення цiнової еластiчностi 6.2.2.
...Question 6 Балів: 1 Тривале застосування моральних стимулів на шкоду матеріальним приводить до: Виберіть одну правильну відповідь a. Незадоволення з боку працівників і негативно впливає на ... Застосування раціональних пропозицій, авторських винаходів d. Відхилення від прийнятої технології Question 14 Балів: 1 Кому з учасників виробничого процесу розподіляються надбавки ...
...виробничої собівартості у промисловості із застосуванням комп’ютерних технологій 80 РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит витрат на виробництво та собівартість продукції підприємства ВАТ «АрселорМіттал Кривий ...та аудиту собівартості продукції із застосуванням комп’ютерних технологій 107 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 112 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 117 ДОДАТКИ 120
...неможливість цивільного права обійтися без застосування імперативних приписів, які спрямовані на обмеження самостійності і свободи учасників цивільних правовідносин, в тому числі і в договірній сфері....уточнення відповідної категорії, механізму її застосування, захисту прав та інтересів учасників відповідних цивільних правовідносин. І. Правова природа публічного договору Розглядаючи питання історії становлення і розвитку правового ...
...полягає у необхідності їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то ...такі шляхи зниження кредитних ризиків: застосування при аналізі кредитних ризиків методу коефіцієнтів. Сутність аналізу методом коефіцієнтів є в тому, що приймається до уваги не один фактор, ...
...збільшити віддачу від більш обгрунтованого застосування передового економічного інструментарію. Чинники маркетингового потенціалу включають: 1. Наявність і рівень досліджень; 2. Цінову політиу; 3....маркетингу, що характеризує собою можливість застосування різних маркетингових ресурсів, мабуть, насамперед повинен бути інтегральною характеристикою маркетингового ресурсного забезпечення підприємства. Іншими словами, в укрупненому плані потенціал маркетингу ...
Погроза як спосіб застосування психологічного насильства при зґвалтуванні // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – Вип. 4. – С. 46 52. 11. Кузнецов А.В.... Деякі питання застосування законодавства про відповідальність за вчинення статевих злочинів: Коментар судової практики з кримінальних справ // Бюл. Законодавства і юридичної практики України. – 1996.
...полягає у необхідності їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то ...такі шляхи зниження кредитних ризиків: застосування при аналізі кридитних ризиків методу коефіцієнтів. Сутність аналізу методом коефіцієнтів є в тому, що приймається до уваги не один фактор, ...
...доцільністю є основною вимогою до застосування норми процесуального права. Справедливим у рамках закону може бути визнане єдино можливе в конкретному випадку, найбільш оптимальне, розумне, гуманне рішення....справу по суті, забезпечити правильне застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. 5.
...кроків автоматизації діловодства мають стати:  Застосування сучасних інформаційно пошукових систем;  Застосування створених автором шаблонів документів. Це дозволить скоротити час який витрачається на виконання цих процесів і ...
...про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 р.): Закон України від 15.07.94. р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. № 33. Ст....товарів і транспортних засобів із застосуванням вантажної митної декларації: Наказ Держмитслужби України від 14.10.2002 р. № 561 (із змінами, внесеними згідно з Наказом № 715 від ...
...митного права: теорія і практика застосування: Монографія / В.Я.Настюк. – Х.: Факт, 2003. – 215 с. Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, ...й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації: Наказ Держмитслужби України від 20.04.2005р. № 314 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 17. – Ст. 925.
...робіт, удосконалення технологічних процесів, ширшого застосування конструкцій, агрегатів та напівфабрикатів; зменшення виробничих запасів у результаті покращання організації матеріально технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування; економії матеріальних ...та платіжної дисципліни; упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи економічного стимулювання. Перелік табличного і графічного матеріалу Рис.1.1 Організаційна структура підприємс...
Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти авторського права і суміжних прав (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному ... Міркування з окремих проблем застосування. Науковий збірник – К. : Слово, 2005. – 368 с.
Чи є правомірним застосування в даному випадку штрафних санкцій до платника податків? 4 Керівник податкового органу прийняв рішення про застосування арешту активів платника податку „Світанок” ...
...інспекцією було проведено перевірку по застосуванню нульової ставки по ПДВ при здійсненні експортної операції. В ході перевірки було встановлено, що серед обов’язкових документів які підтверджують ... На підставі викладеного в застосуванні нульової ставки було відмовлено. Чи правомірні дії податкової інспекції? Який порядок обчислення нульової ставки по ПДВ? 3.
масштаб застосування, вид отруйних речовин; Тема 3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях Тест 3 1. Дати визначення осередку ураження при застосуванні сучасної зброї ( ядерної, хімічної, бактеріологічної).
...залучення інвестиційних ресурсів ефективним є застосування діагностики інвестиційної привабливості підприємства. Діагностика, як один із методів аналітичного обґрунтування рішень, може використовуватись при управлінні різними високоорганізованими системами, що ...бізнесу дають підставу стверджувати, що застосування залученого капіталу, наприклад, довгострокових кредитів, є доцільним. Основні фінансові коефіцієнти відповідають припустимим межам, тому будь яка банківська або кре...
...вдосконалення обліку фінансової діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій РОЗДІЛ 3. Економічний аналіз та аудит фінансової діяльності на ВАТ «Південний ГЗК» 3.1....та аудиту фінансової діяльності із застосуванням комп’ютерних технологій ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
...прокурор звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та взяття під варту з посиланням на загрозі свідкам з боку підозрюваного....розгляду висловив думку про можливість застосування спрощеного порядку розгляду, оскільки обвинувачений беззастережно визнав свою провину, з цим не погодився захисник, представивши медичну довідку що підозрюваний є ...
...заяву та необхідні документи на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 %. Нарахований дохід у лютому становив 1500 грн., у тому числі матеріальна допомога, надана у ... на застосування пільги? Обґрунтуйте відповідь.
В чому полягає особливість застосування організаційно розпорядчих (адміністративних) методів? 6. Вкажіть основні характеристики та форми застосування економічних методів. 7. Розкрийте сутність поняття «стиль управління». 8.
...роботі досліджується поява, розвиток та застосування тієї чи іншої зброї, здійснюється спроба її класифікації та детального опису. Робота покликана дослідити за допомогою історіографічного аналізу показано, які ...інформацію про походження, виробництво і застосування вогнепальної зброї, її класифікацію. Методика дослідження – пошук, обробка та глибокий аналіз історичної та науково дослідницької літератури, історичних джерел та документів ...
...робіт, удосконалення технологічних процесів, ширшого застосування конструкцій, агрегатів та напівфабрикатів; зменшення виробничих запасів у результаті покращання організації матеріально технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування; економії матеріальних ...та платіжної дисципліни; упорядкування ціноутворення, застосування дійової системи економічного стимулювання. Список табличного і графічного матеріалу Рис.1.1 Організаційна структура підприємст...
, що подавала заяву на застосування податкової соціальної пільги; нараховано заробітну плату майстру – 2000 грн., що утримує двох дітей віком до 18 ти років, та подав заяву про застосування податкової соціальної пільги; нараховано заробітну ...
«Про застосування судами законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві». 4.... «Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров'я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів».
...та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. На даному підприємстві дуже багато застарілого обладнання, яке можна продати без будь – ... Важливим є підвищення вимог та застосування вхідного контролю за якістю сировини, яка надходить від постачальників та матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів.
...передбачають: уточнення об’єктів обліку; застосування принципів оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції; удосконалення документування господарських операцій в сучасних організаційно правових формах господарювання та при застосуванні комп’ютерних технологій обробки економічної ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.