Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 229 за запитом КАСОВИХ

...продажу товару без проведення через касовий апарат, про що було складено акт. На підставі зазначеного акта начальник міської податкової інспекції виніс постанову про накладення на власника ... Про застосування електронних контрольно касових апаратів і товарно касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6....
Співставляючи запис у касових звітах з записами по рахунку «Каса» у журналі ордері № 1, експерт встановив, що по рахунку «Каса» не оприбуткована частина виторгу (... Досліджуючи обґрунтованість касових звітів первинними докумен тами за два суміжні звітні періоди експерт бухгалтер встановив, що у витрату по касі з одночасним віднесенням ...
...перевірки коштів у касі та касових операцій приватного підприємства "Кристал" за такими даними: а) період перевірки касових операцій – один квартал: б) вид перевірки – суцільна; в) середньомісячна ...
...перевірки коштів у касі та касових операцій приватного підприємства "Кристал" за такими даними: а) період перевірки касових операцій – один квартал: б) вид перевірки – суцільна; в) середньомісячна ...
...сплачено комісійну винагороду за розрахунково касове обслуговування 12 10 Приватним підприємцем до каси банку сплачено комісійну винагороду за розрахунково касове обслуговування її рахунку 120 А.
...клієнтам з питань оформлення розрахунково – касових документів і виконання операцій 2. Правила перевірки касових і розрахункових документів фізичних осіб 3. Порядок здійснення та обліку операцій за ...
Казначейська система як третій етап касового виконання Державного бюджету 3. Єдиний казначейський рахунок Висновок Список використаної літератури Вступ Перехід на казначейську форму обслуговування бюджетних коштів здійснюється ...з коштами державного бюджету; розрахунково касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів; контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів; бухгалтерського обліку та скл...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аудиту грошових коштів і розрахункових операцій 1.1 Нормативне регулювання касових операцій з готівковими коштами 1.2 Організація і методика проведення аудиту касових операцій з готівковими коштами 1.3 Методика аудиту ...
Під час перевірки касової книги та касових ордерів було підтверджено факт не оприбуткування готівки в касу підприємства. Згідно Указу Президента України „Про застосування штрафних ...
Заповнити листок касової книги (обов’язково з рах. 30) Заповнити листок Касової книги за 5 березня 2005р. на основі таких даних: 1) залишок ...
...активів, операцій з коштами, контроль касовими апаратами, іноземною валютою та цінними паперами 49. Методика експертного дослідження операцій по розрахунку з постачальниками і підрядниками Завдання № 9 Скласти ...експерта на підставі експертизи матеріалів касових операцій та операцій з товарно матеріальними цінностями Література
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 2.1 Облік операцій за поточними рахунками клієнтів 2.2 Облік операцій за іншими рахунками клієнтів 2.3 Облік касових операцій 2.4 Організація та ...
...та облік прибуткових і видаткових касових операцій 1.3.2 Синтетичний та аналітичний облік готівкових операцій 1.3.3 Звітність касових операцій 1.4 Облік кредитних ...
по прибутковому касовому ордеру №262 оприбутковано 5800грн. для видачі заробітної плати. Станом на 16.05.200 р. по платіжних відомостях і видаткових касових ордерах видано зарплату на суму ...
...операційної діяльності визначається двома методами: касовим і нарахувань. При касовому методі доходом, або виручкою, підприємства вважаються грошові кошти, що надійшли від покупців протягом певного періоду на ...
Аналіз касового виконання державного бюджету за доходами та видатками…………………………………………………………………… 43 2.2. Аналіз касового виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками…………………………………………………………………….
ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ Основні визначення: Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.
Розрахунково касове обслуговування……………………………34 6. Взаємовідносини із страховими організаціями…………………………..41 6.1. Страхування майна…………………………………………….…..41 6.2.... Касова робота на підприємстві…………………………………...48 7.2. Проведення безготівкових розрахунків………………………….50 8. Організація обігових коштів……………………………………………...52 8.1 Нормування оборотних коштів ...
Облік касових видатків 31 2.1.2.Облік фактичних видатків 34 2.1.3.Розподіл та взаємозв’язок касових та фактичних видатків 37 2....
...було виявлено, що на видатковому касовому ордері (далі ВКО) немає підпису одержувача. А також підприємство фіксує приймання виручки від реалізації через РРО та не веде касову книгу, виручка здається в банк ...
Проведено ремонт касових апаратів – 198 грн. включаючи ПДВ – 33 грн. Проведена реконструкція торгового залу вартістю 33600 грн., включаючи ПДВ – 5600 грн...., касовий апарат, залишковою вартістю – 620 грн., холодильний прила¬вок – залишковою вартістю – 2400 грн. Місячна сума орендної плати становить – 40 грн.
Проведено ремонт касових апаратів – 198 грн. включаючи ПДВ – 33 грн. Проведена реконструкція торгового залу вартістю 33600 грн., включаючи ПДВ – 5600 грн...., касовий апарат, залишковою вартістю – 620 грн., холодильний прилавок – залишковою вартістю – 2400 грн. Місячна сума орендної плати становить – 40 грн Висновки за ...
...в грошових документах: у прибутковому касовому ордері №193 від 17 березня 200х р. сума 1700 грн. виправлена на 700 грн. (гроші надійшли за реалізовану картоплю від ...); у видатковому касовому ордері 512 від 12 вересня 200х р. сума 410 грн. виправлена на 470 грн. (гроші виплачені за трудовою угодою Костецькому ...
...відповідало вимогам, що ставилися до касового виконання бюджетів усіх рівнів. Для ефективного управління бюджетними коштами, спрямування їх на чергові соціально економічні потреби у 1995 р....яке покликане належним чином організувати касове виконання бюджетів усіх рівнів, ефективно управляти фінансовими ресурсами держави. Процес розвитку системи державного казначейства продовжується.
Проведено ремонт касових апаратів – 198 грн., включаючи ПДВ – 33 грн. Проведена реконструкція торгового залу вартістю 33600 грн., включаючи ПДВ – 5600 грн...., касовий апарат, залишковою вартістю – 620 грн., холодильний прилавок – залишковою вартістю – 2400 грн. Місячна сума орендної плати становить – 40 грн
...що залишок грошових коштів по касовій книзі становив 700 грн., а затверджений касовий ліміт по касі 500 грн. Які бухгалтерські проведення необхідно зробити по результатах аудиторської ...
...готівки коштів здійснюється за прибутковими касовими ордерами. Номер, дата прибуткового касового ордеру і сума, на яку проданий товар, вказуються у прибутково видатковій накладній.
...в касу підприємства за прибутковими касовими ордерами №38 125 4150 ПДВ – 20% ? 5 За накладними № 504, 466 від 15.02.200 р.... за прибутковим касовим ордером № 150 зданий виторг від реалізації товарів у касу підприємства 3800 Сума знижок, наданих по¬купця 40 ПДВ – 20% ?
а за прибутковим касовим ордером № 194 від 18 березня 200 р. оприбуткувала 2402 грн., в касовій книзі відображено – 2402 грн.
1.2 Схема документального оформлення касових операцій Таблиця 1.4 Класифікація дебіторської заборгованості Таблиця 1.5 Характеристика субрахунків рахунку 18 „Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні ...10 Послідовність контролю і ревізії касових операцій Таблиця 2.11 Аналіз структури оборотних активів РайСТ за 2008 рік Рис. 2.3 Динаміка структури оборотних активів РайСТ ...
...клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до: a. комісійних послуг b. спредових послуг c. лізінгових послуг d. чистих послуг Question 6 Фондова біржа набуває ...клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до: a. комісійних послуг b. спредових послуг c. лізінгових послуг d. чистих послуг Question 27 Державне підприємство являє ...
...клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до: Виберіть одну правильну відповідь a. спредових послуг b. комісійних послуг c. лізінгових послуг d....клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять до: Виберіть одну правильну відповідь a. чистих послуг b. лізінгових послуг c. комісійних послуг d.
Касове виконання Державного бюджету України 2. Формування Державного бюджету України
Облік касових операцій на підприємстві 2. Облік вибуття виробничих запасів 3. Облік розрахунків з іншими дебіторами Література
Розрахунково касове обслуговування держави центральним банком 2. Політика мінімальних резервів і роль центрального банку в її реалізації 3.
Організація касової роботи в установах банку 2. Задача №3 Бухгалтеру операціоністу ЦВ АК банку "Україна" м. Полтави надійшли розрахункові чеки при реєстрі ...
Організація касової роботи в установах банку 2. Задача №3 Бухгалтеру операціоністу ЦВ АК банку "Україна" м. Полтави надійшли розрахункові чеки при реєстрі ...
Правила ведення касових операцій 2. Правові засади здійснення безготівкових розрахунків Література
Аудиторська перевірка каси та касових операцій…………….3 2. Визначити джерела і засоби одержання аудиторських доказів, необхідних для оцінки аудиторських стратегій функціонування підприємства, основні параметри оцінки ...
Основи організації банками розрахунково касового обслуговування клієнтів 46. Інвестиційна політика комерційного банку Задача №7 Звіт комерційного банку та дані за окремими рахунками активу і пасиву ...
Операції банків з обслуговування касового обороту клієнтів 41. Діяльність банків на ринку цінних паперів Задача №91 Визначити максимальний розмір ризику на одного позичальника при умові, ...
Нормативне регулювання касових операцій 16. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці та розрахунків з працівниками по оплаті праці на підприємстві Завдання 1....
Порядок касового обслуговування фінансової діяльності підприємств 3. Порядок банківського обслуговування фінансової діяльності 4. Порядок організації безготівкових розрахунків в Україні 5.
Облік касових операцій і грошових документів............................................. 3 2. Облік операцій по поточному рахунку............................................................ 15 2.1. Порядок відкриття поточних рахунків в банку....................................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКОВО КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 5 1.1. Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків 5 1.2.
Організація касового господарства, порядок інкасації і витрати готівки на підприємствах Задача № 70 Проведіть відрахування до фонду охорони праці на основі таких даних: ...
Організація обліку касових операцій 2. Організація обліку нарахування амортизації (зносу) основних засобів 3. Види утримань із заробітної плати 4.
Організація і методика аудиту інших касових операцій та документів 18. Особливості формування доходів, визначення та обліку фінансових результатів підприємства Завдання 1.1 Необхідно: 1.
Розрахунково касове обслуговування держави центральним банком 3. Завдання 15 На підставі інформації. Що наведена в таблиці, розрахувати грошовий мультиплікатор та грошовий агрегат ...
Опишіть особливості аудиту касових операцій.
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.