Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 3221 за запитом КОНТРОЛЮ

Контроль як функція управління 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації Однією з сучасних тенденцій ...дозволяє вивільнити систему управління від контролю над дрібними виробничими процесами і об'єктами та приділити більше уваги значущим питанням Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом ...
Сутність, контроль і механізм ліцензування туристичного підприємства.................................................................................................................4 1.1. Загальні відомості про ліцензування туристичного підприємства........4 1.2 Механізм ліцензування туристичних ... Контроль за діяльністю ліцензування туристичних підприємств.......17 1.3.1. Умови дії ліцензії...............................................................................17 ...
1 Класифікація організаційних форм аудиторського контролю 2. Методичні прийоми аудиторського контролю Задача №17 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку ...
Історія конституційного контролю 1.1. Конституційний контроль як вид державної діяльності 1.2. Історія створення Конституційного Суду в Україні Розділ 2.
Система аудиторського контролю власного капіталу банку…….……4 2. Аудит власного та регулятивного капіталу в банку……………………7 3. Методика аудиторської перевірки складових власного та ...фінансової звітності банку, а також контроль за дотриманням певних законів і норм господарського права та податкового законодавства.
Особливі режими митного контролю 2. Зберігання товарів та предметів під митним контролем Висновок Література
Нагляд і контроль у сфері ліцензування і патентування Тест № 33 Дайте визначення підприємництва як виду господарської діяльності. 1....систематична господарська діяльність під належним контролем держави. 3. Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних і ...
...підприємства та організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу 2. Організаційні аспекти складання фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит 3. Критична оцінка та внесення рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу на підприємстві з складання ...
Аудит як форма контролю 4 1.1 Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. 4 1.2 Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту 8 ...те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси ...
Правові засади здійснення фінансового контролю. Повноваження органів державного фінансового контролю. Проблемна ситуація. Бюджетна установа, підприємство «Комунальник» отримало значні позабюджетні кошти за надання послуг по замовленням ...
Теоретичні аспекти обліку, аналізу та контролю формування фінансових результатів і використання прибутку 1.1 . Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Аналіз нормативної бази з обліку, аналізу та контролю фінансових результатів і використання прибутку ...
Організація і тактика контролю за дотриманням постанов і рішень органів державної вдади з питань охорони громадського порядку 1.1.... Тактика контролю за дотриманням громадського порядку Розділ 2. Особливості забезпечення паспортного режиму та дозвільної системи 2.1.
Основні форми контролю проявів академічної нечесності в американських університетах. 3. Шляхи забезпечення академічної чесності. 4. Причини процвітання академічної нечесності в Україні в порівнянні ... Визначили й охарактеризували основні форми контролю проявів академічної нечесності. Проаналізували шляхи подолання цього явища в американських університетах. Визначили причини процвітання академічної нечесності в Україні, порівнявши з ...
Тестування системи внутрішнього контролю. Оцінка системи внутрішнього контролю Практичне завдання №4 Аудитор підприємець здійснює консультаційні послуги закритому акціонерному товариству, (ЗАТ), що займається реалізацією імпортної ...
Тестування системи внутрішнього контролю. Оцінка системи внутрішнього контролю Практичне завдання № 4 Аудитор підприємець здійснює консультаційні послуги закритому акціонерному товариству, (ЗАТ), що займається реалізацією імпортної ...
Тестування системи внутрішнього контролю. Оцінка системи внутрішнього контролю Практичне завдання № 4 Аудитор підприємець здійснює консультаційні послуги закритому акціонерному товариству, (ЗАТ), що займається реалізацією імпортної ...
...прийоми та реалізація результатів внутрішньогосподарського контролю Завдання Завдання На підприємстві “Вікторія” виготовляють віконне скло. Для виконання ремонтних робіт в адміністративному корпусі підприємства майстру бригади капітального ремонту ...адміністрації за 5 днів Внутрішній контроль на підприємстві відсутній Список використаної літератури
...в системі національного фінансово економічного контролю України та його необхідність. 3. Види аудиту, їх мета та завдання. 4. Мета і завдання незалежного аудиту фінансової звітності. 5....Ризик контролю та методика його визначення. 32.Ризик невиявлення та методика його визначення. 33.Загальний аудиторський ризик та методика його визначення. 34.
Зони митного контролю. Забезпечення законності та правопорядку у зоні митного контролю 3. Поняття та види митного режиму Список використаної літератури
...виробничому підприємстві: форми організації, методи контролю, стандартизація та сертифікація, організація технічного контролю Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та вихідні дані Аналізується трудовий процес, який здійснюється ...
6 Оцініть ризик контролю та ризик невиявлення (як складових аудиторського ризику) на підставі наведених ситуацій. Ситуація 1. На спільному підприємстві "Мрія" аудиторська перевірка буде проводитись вперше, внутрішній контроль відсутній.
Контроль у процесі тренувань і змагань 1.3. Оцінка психофізіологічного стану спортсмена в системі керування тренувальним процесом 1.4. Контроль впливу фізичних і психічних навантажень ...
...за перебування товарів під митним контролем та визначити статті витрат, вказати бухгалтерські проведення з нарахування даних сум відповідно до виставлених митницею рахунків.... Термін перебування товарів під митним контролем – 24 дні. Використовувати діюче законодавство на дату виконання контрольної роботи. Рішення обґрунтувати. 3. Задача № 12 Визначити фінансовий результат і вказати ...
Контроль успішності студента 3. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента 4. Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання 5.
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі розглянуті теоретичні питання удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва, методи обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва та фактичного впливу на них. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, ...для удосконалення обліку, аналізу та контролю собівартості виробництва. ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. Теоретичні положення обліку, аналізу та аудиту собівартості виробництва у промисловості 10 1.1.
Відмінність аудиту від державного фінансового контролю. 5. Види супутніх послуг. 6. Принципи аудиту: етичні, технічні. 7. Об’єкти аудиту та їх класифікація. 8.... Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю. 12. Суб’єкти та об’єкти внутрішнього та зовнішнього аудиту. 13. Поняття та види аудиторських доказів. 14. Поняття аудиторської вибірки
Фінансовий контроль: теорія. ревізія. аудит: Підручник для студ. вищ. навч. закл. 2 вид.. перероб. і доп. К.: Українська академія оригінальних ідей. 2006.... Організація обліку, контролю й аналізу: навчальний посібник / І.Д.
Відділ контролю за переміщенням товарів 2. Індивідуальні завдання комплексної практики з фаху 2.1 Перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 2.2 ...керування ризиками при здійсненні митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України 2.5 Удосконалення управління персоналом митних органів Висновок Список використаної ...
Принципи та методи організації контролю в системі Державного казначейства 12 3. Аналіз витрат місцевих бюджетів за цільовим спрямуванням та особливості фінансового контролю на всіх етапах використання коштів (...
Контроль та оцінювання – складові структури навчальної діяльності 2.1. Особливості контролю при вивченні іноземної мови 2.2.
Визначте поняття та види фінансового контролю, а також зазначте органи фінансового контролю 2. Дайте визначення наступних термінів: Громадянство Адміністративне стягнення – ІІІ. 1.
Визначте поняття та види фінансового контролю, а також зазначте органи фінансового контролю 2. Дайте визначення наступних термінів: Конституційне право Об’єктивна сторона складу злочину ІІІ. 1.
Поняття зони митного контролю (положенню "Про зону митного контролю") 33. Порядок митного оформлення товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації 46. Декларування, форми та процедура.
...накопиченням та витрачанням, встановлюється відповідний контроль. В такій ситуації прямі привласнення та розтрати ведуть до невідповідальності в обліку та викриваються шляхом ревізій, інвентаризацій та іншими методами фінансового контролю.
Зберігання товарів під митним контролем. Положення «Про митні ліцензійні склади» 4. Положення «Про верифікацію митними органами сертифікатів про походження товарів з України» 5. Порядок здійснення митного контролю, митного оформлення та пропуску через ...
Види та організація контролю в комерційному банку. 6. Види кредитних операцій і побудова синтетичних рахунків для обліку 7. Документація банківських операцій 8....тестування системи обліку і внутрішнього контролю банку на надійність 21.Об’єкти бухгалтерського обліку, 22.Облік акцій власної емісії та інших емітентів. 23.
...таможенных органов при осуществлении таможенного контроля с использованием водних и воздушных судов таможенных органов 5. Права таможенных органов в отношении автомобильных транспортных средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем Выводы Литература
Понятие конституционного надзора (контроля) 6. Органы конституционного контроля и надзора Литература
...виробничому підприємстві: форми організації, методи контролю, стандартизація та сертифікація, організація технічного контролю Розрахунково – аналітична робота Характеристика виробничої ситуації та вихідні дані Аналізується трудовий процес, який здійснюється ...
...предметами, що знаходяться під митним контролем 37. Поняття про контрабанду.Контрольовані поставки наркотичннх засобів, психотропних речовин 49. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень та ...
Контроль силових можливостей та деякі особливості методики виховання силових здібностей у школярів 3. 1 Рекомендовані тести щодо контролю силових можливостей Розділ 4.
...персонал, фінанси; в) організація, мотивація, контроль; г) планування, реалізація, контроль. Практичне завдання: Задача № 1 Дана така інформація про різні аспекти діяльності об’єктів оцінки підприємств «Зоря», «...
...документі 1.4 Організація внутрішньобанківського контролю. Додатковий внутрішньобанківський контроль РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКУ 2.1 Організація облікового процесу банку.
Державний контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності Контрольні питання до теми 2 1. Порядок укладання міжнародних контрактів та їх реєстрація. 2.... На кого покладається контроль за виконанням операції з переробки давальницької сировини, яка була закуплена на митній території України. 8.
...шляхів і способів досягнення цілей; контроль за процесом досягнення поставлених цілей шляхом співставлення планових показників із фактичними та коригування цілей. В процесі планування необхідно відповісти на ...та затвердження звітної документації для контролю планів.
Органи бюджетного контролю в Україні, перелік їх функцій та повноважень Законодавче та нормативне регламентування діяльності органів бюджетного контролю в Україні Література
...кількість контролерів може забезпечити 100% контроль на дільниці (програма дільниці та трудомісткість контрольних операцій наведені в таблиці). Таблиця 1 Вихідні дані Найменування Місячний обсяг виробництва, шт. Трудомісткість контролю деталі, хв.
Управління інформаційною безпекою(Information Security Management або ISM) – це циклічний процес, що включає усвідомлення мір і необхідності захисту інформації та постановку завдань; збір і аналіз даних про стан інформаційної безпеки в організації; оцінку інформаційних ризиків; планування заходів по обробці ризиків; реалізацію і впровадження відповідних механізмів контролю, розподіл ролей і відповідальності, навчання і мотивацію персоналу, оперативну роботу по здійсненню захисних заходів...
Відомчий контроль в стадії порушення кримінальної справи. 4. Прокурорський нагляд за законністю та обґрунтованністю порушення кримінальної справи. 5.Судовий контроль за рішеннями, які приймаються в ...
...1 Вихідні дані № Операція Вибірковість контролю, % Час виконання операції, хв.. 1 Загальний огляд 2,5 5 2 Контроль технічних параметрів 2 25 3 Перевірка світлового пучка ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.