Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 3221 за запитом КОНТРОЛЮ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ……………...…………………… 1.1. Економічна суть оборотних активів, їх значення, класифікація ……………………………………………………… 1.2. Основи організації обліку і контролю оборотних активів ……………………………………………………………. 1.3.
Мета курсової роботи закріплення знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни, набуття навиків митного контролю та митного оформлення товарів. З метою забезпечення здійснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, що переміщуються через ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 1.1. Поняття фінансового контролю та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни 1.2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1. Фінансовий контроль як правова категорія 1.2. Проблема класифікації видів фінансового контролю в правовій літературі РОЗДІЛ 2.
КОНТРОЛЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Сутність та значення функції контролю на підприємстві 1.2. Види контролю 1.3.
КОНТРОЛЬ ЯК ЗАГАЛЬНА ФУНКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ 1.1. Сутність та значення функції контролю на підприємстві 1.2. Види контролю 1.3.
...як основна форма незалежного недержавного контролю 2. Контроль і ревізія розрахунків з органами соціального страхування та пенсійним фондом 3. Контроль непродуктивних витрат і втрат на виробництві ...
Методика контролю національного банку україни за діяльністю комерційних банків 1.1. Грошово кредитна політика нбу 1.2. Методика контролю національного банку україни за діяльністю ...
Теоретико методологічні засади фінансового контролю місцевих органів влади 1.1. Сутність фінансового контролю органів місцевого самоврядування 1.2. Суб’єкти фінансового контролю на місцевому рівні ...
Податковий контроль як ефективний інструмент державного управління 1.1. Сутність податкового контролю 1.2. Завдання, елементи та способи здійснення податкового контролю 1....
Головні організаційні системи контролю 3. Види контролю 4. Процес контролю 5. Поведінкові аспекти контролю 6. Характеристики ефективного контролю 7.
Зміст і призначення фінансового контролю 1.2. Фінансовий контроль як виразник контрольної функції фінансів 1.3. Організація фінансового контролю Розділ 2.
економічний зміст та значення фінансового контролю 1.1. Суть фінансового контролю та його види 1.2. Форми та методи фінансового контролю розділ іі.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ…………………………………....6 1.1. Поняття та сутність системи державного аудиторського контролю в Україні…………………………………………………………………………..……6 1.2.
...перспективних напрямків вдосконалення державного фінансового контролю 1.1. Поняття фінансового контролю та його роль у забезпеченні фінансової дисципліни 1.2. Основні етапи розвитку системи державного фінансового ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 6 1.1. Економічна сутність операційних витрат підприємства виробничої сфери 6 1.2....спеціальної літератури з аналізу та контролю операційних витрат підприємства виробничої сфери 14 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Юрекс В» 21 2.
Фінансовий контроль: сутність, суб`єкти, їх права та обов`язки 1. Поняття і значення фінансового контролю. 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 1.1. Розвиток інституту екологічного контролю в Україні, його види та форми..................................................................................................................... 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретична основа фінансового контролю в банку 1.1 Суть та види фінансового контролю 1.2 Особливості фінансового контролю банківської діяльності 1.3 Оцінка ліквідності ...
...основи податкового адміністрування та податкового контролю......................................................................................................................7 1.1. Загальна характеристика податкового адміністрування...................................7 1.2. Економічний зміст та сутність податкового контролю як одного з видів державного ...
Організація і методологія обліку та контролю витрат на автотранспортних підприємствах 1.1 Економічна характеристика послуг з автоперевезень та завдання їх обліку і контролю 1.2 Методологія обліку витрат ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 5 1.1. Сутність, особливості та структура виробничих витрат на підприємстві ...спеціальної літератури з аналізу та контролю виробничих витрат та собівартості реалізованої продукції 10 1.3. Організаційно економічна характеристика ТОВ «Юрекс В» 18 2.
Теоретичні основи обліку, контролю затрат на продукцію та аналізу собівартості виробництва продукції 1.1. Затрати на виробництво продукту як об’єкт обліку, аналізу та контролю….8 1.2.
Практичні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат на ПП “Астра 98” 2.1. Організаційно економічна характеристика ПП “Астра 98” 2.2.... Контроль витрат на ПП “Астра 98” РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та контролю витрат на ПП “Астра 98” 3.1.
Поняття та завдання екологічного контролю 1.1. Поняття і особливості екологічного контролю 1.2. Екологічний контроль: форма і види 1.3.
Загальна характеристика державного контролю 1.1. Поняття державного контролю 1.2. Адміністративно правовий режим державного контролю Розділ 2. Дослідження державного контролю 2.1.
Система державного контролю в Україні Розділ 2. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні 2.1.
Теоретичні аспекти обліку, контролю і ревізії розрахункових операцій 1.1 Огляд нормативно – законодавчої бази та літературних джерел з обліку і контролю розрахункових операцій 1.2 Методологічні ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації фінансового контролю в Україні 1.1. Поняття і суть державного фінансового контролю 1.2. Основні етапи розвитку системи державного фінансового контролю в ...
Теоретичні основи внутрішнього відомчого фінансового контролю....6 1.1. Сутність внутрішнього фінансового контролю.................................................6 1.2. Мета та основні завдання внутрішнього фінансового контролю..................12 Розділ 2.
Теоретичні аспекти обліку контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2.... Облік, контроль та аналіз витрат операційної діяльності підприємства 2.1. Документування господарських операцій з обліку, контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства ...
Теоретичні аспекти обліку контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2.... Облік, контроль та аналіз витрат операційної діяльності підприємства 2.1. Документування господарських операцій з обліку, контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства ...
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ...........................................................................................6 1.1. Поняття, правова природа валютного контролю та його закріплення у валютному законодавстві..........................................................................................6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ , АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 1.1. Фінансова звітність підприємства, її сутність і види 1.2. Економіко – правовий аналіз нормативної бази при складанні, аналізі та контролі достовірності звітності 1.3.
Характеристика системи фінансового контролю..................................6 1.1. Сутність та види фінансового контролю........................................................6 1.2. Податковий контроль як елемент системи фінансового контролю...........
Загальна характеристика контролю в державному управлінні………...7 1.1. Виникнення та становлення контролю в державному управлінні………..…7 1.2.
...РЕГУЛЮВАННЯ ВИДІВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 1.1. Сутність поняття фінансового контролю та його значення 1.2. Характеристика основних етапів розвитку системи державного фінансового контролю в ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Загальна характеристика статей балансу бюджетної устано...
...основи організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття заробітної плати як економічної категорії 1.2 Економіко правова база нарахування та ...бюджетних установ 1.5 Методика контролю заробітної плати в бюджетних установах Розділ 2. Організація обліку, аналізу та контролю виплат працівникам у черкаській поліклініці № 2.1 Загальна ...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних ... Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування заробітної плати і ...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних ... Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування заробітної плати і ...
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ КРЕДИТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 7 1.1. Кредити в інвестиційну діяльність, як об’єкт обліку, аналізу та контролю 7 1.2.
8. Особливості митного контролю товарів, що підлягають експортному контролю при їх вивезенні 13. Митний контроль носіїв інформації 22.
3. Зони митного контролю, їх характеристика 13. Митний контроль носіїв інформації 23. Порядок здійснення екологічного контролю Задача № 34 Вам ...
Функції контролю навчальних досягнень. 2. Види і форми оцінювання навчальних досягнень. 2.1. Попередній контроль. 2.2. Поточний контроль. 2.3.
...Теоретическая часть Тема: «Содержание государственного контроля и его правовые основы» План 1. Контроль как средство обеспечения законности в государственном управлении. 2. Классификация видов государственного контроля. 3.
1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 3 Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту 4 Методика ...
Контроль доходів в банку та його організація 1.1. Характеристика банківського контролю доходів та його види 1.2.
Продаю ответы к госэкзамену по дисциплине: "Современные проблемы науки в области защиты окружающей среды или современные проблемы экологического контроля".
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ…………………………………………………………………………6 1.1. Сутність методів фінансового контролю…………………………………...…6 1.2. Критерії класифікації методів фінансового контролю……………….….….12 РОЗДІЛ ІІ.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.