Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 281 за запитом КОНФЛІКТІВ

Постановка проблеми. Аналіз актуальних досліджень. Мета роботи. Виклад основного матеріалу. Висновки. Література. У статті аналізуються психологічні фактори виникнення сімейних конфліктів.
1. Соціологія XX ст. Екзистенціалізм, феноменологія, технологічна концепція суспільства … 3 2....як передумова запобігання будь яким конфліктам …… 5 3. Історичні типи і форми сімейно шлюбних взаємин …………………… 7 4. Поняття національної психології, національної свідомості, національного характеру … 10 5.
Варіант – 45 1. Засоби врегулювання та розв’язання політичних конфліктів. 2. Становлення нової політичної системи в Україні. 3.
Варіант – 49 1. Головні вузли політичної напруги та особливості конфліктів у сучасному українському суспільстві. 2.
(Варіант 2 РИПТ) 1. Методи соціального пізнання …………………………………………. 3 2. Соціальна структура сучасного суспільства....засоби попередження та подолання соціальних конфліктів . 11 5. Сім’я як мала соціальна група та соціальний інститут ………………. 13 Література …………………………………………………………………. 17
Соціологічне опитування „Проблема взаєморозуміння у колективі”. Класифікація злочинців. Сутність соціального конфлікту. Список літератури
Вступ 1. Теоретичний огляд проблем упраління 1.1. Психологічний аналіз поняття управління 1.2. Стиль керівництва як індивідуальна форма прояву ...як засіб визначення розв’язання конфлікту 2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження Висновки Література Додатки
ВСТУП 1. Зміст груп тренінгу та навичок 2. Особливості тренування навичок і вмінь на тренінгах ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Вступ 1. Міжнародно правове регулювання початку бойових дій 2. Правовий статус учасників бойових дій 3.
як поводитися в ході конфлікту b. витиснення конфлікту у сферу несвідомого c. утворення безконфліктного світу Question 2 Конфліктологія – a. конкретна причина, мотивація, рушійна сила конфлікту.
як поводитися в ході конфлікту В. витиснення конфлікту у сферу несвідомого. Question 2 of 10 Соціометрія А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз ...
як поводитися в ході конфлікту В. витиснення конфлікту у сферу несвідомого. Question 2 of 10 Соціометрія А. система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз ...
...Індивідуальні особливості як суб'єкт конфлікту. Вплив типу нервової діяльності, темпераменту, здібностей та життєвого досвіду на поведінку в умовах конфлікту Типологія конфліктних особистостей Д. Скотта, Е.
Природа конфлікту. Межі конфлікту. Багатоваріантність та оцінка її ролі з точки зору представників різних наукових шкіл менеджменту.
Question 6 of 20 Етнічний конфлікт це форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протилежними інтересами поляризуються за етнічною ознакою. Question 7 of 20 Причиною етнічних конфліктів, ...
...розпочинати з поняття колективного трудового конфлікту, яке під назвою «стачка» (страйк) наприкінці ХІХ століття сформувалось і ввійшло в практику. Недоліком законодавства того часу було те, що ...остання не була здатна врегулювати конфлікти, оскільки бракувало механізму реалізації примирних процедур. Трудові спори в Російській імперії вирішуватися в судах за правилами цивільного судочинства, але такий ...
...ДО ТЕМИ 4 Question 1 Конфлікт – це одна з форм нормальної людської взаємодії, що не завжди призводить до руйнування і за конструктивного вирішення стимулює позитивні зміни....ситуації ваша стратегія поведінки у конфлікті буде найбільш конструктивною: a. Прагнете, у першу чергу, задовольнити власні інтереси, примушуючи іншу сторону прийняти ваш варіант вирішення проблеми b.
конфлікти: начальник — підлеглий, вищестояща організація — нижчестояща організація; Б. конфлікти між керівниками одного рангу, між колегами. В.
Конфлікт як неминучість та його роль в історії людства: історичний огляд. Межа ХХ ХХІ століть як початок ери цивілізованого підходу до вирішення конфліктів: від конфронтаційного мислення до співпраці.
...яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти. c. науково практична дисципліна, що вивчає психологічні за¬кономірності в системі "людини право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї ... психологічний зміст юридичних конфліктів; c. психічні особливості юристів; Question 4 Завданням юридичної психології є: a. розкриття правової сутності психології конфлікту. b.
...століття Question 14 Причиною етнічних конфліктів, як правило, бувають етнічні, соціальні політичні та економічні протиріччя a. ні b. так Question 15 Розквіт вітчизняної етнопсихології розпочався: a.... вивчення його внутрішніх конфліктів b. характеристику найбільш визначних представників народу c. вивчення найбільш яскравих історичних епох d. дослідження традицій e.
...являє собою юридичний трудовий спір (конфлікт права)? 3. Що являє собою економічний трудовий спір? 4. Назвіть різновиди примирно третейської процедури 5. Що являють собою переговори сторін як спосіб вирішення трудових конфліктів? 6.
Природа міжетнічних конфліктів. 81. Визначення і класифікація міжетнічних конфліктів. 82. Психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів. 83. Мотиваційні теорії конфлікту. 84.
конфлікт поколінь b. статусний конфлікт c. рольовий конфлікт d. культурний конфлікт Question 25 Балів: 1 Процес включення соціальних норм і цінностей ...
усунути можливі конфлікти або взаємодію за ресурсами між обраними проектами c. забезпечити максимальну ефективність портфелю за обраним параметром в умовах тих чи інших ...розвитку команди проекту можливе виникнення конфліктів. Одним із способів вирішення конфліктів є пошук рішення, яке принесе деяке задоволення усім сторонам, що конфліктують.
ПРИРОДА КОНФЛІКТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Поняття та структура конфлікту 5 1.2. Види та функції конфліктів в організації 12 1....
ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ 2005 2007рр. 1.1 ПЕРЕДІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ 1.2 ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТУ 1.3 ПРОДОВЖЕННЯ КОНФЛІКТУ РОЗДІЛ ...
культурний конфлікт b. статусний конфлікт c. конфлікт поколінь d. рольовий конфлікт Question 3 Балів: 1 Процес включення соціальних норм і цінностей до ...
...організації 1.1 Поняття організаційного конфлікту і його структура 1.2 Види і функції конфліктів 1.3 Стратегії і методи управління конфліктними ситуаціями Розділ 2.
Внутрішньоособистісний конфлікт 4. Міжособистісні і міжгрупові конфлікти 5. Рішення професійних задач в екстремальних умовах 6. Основи психологічної і педагогічної техніки (нет) 7.
Соціологія конфлікту ……………………………………………………. 7 2.1. Поняття конфлікту ………………………………………………… 7 2.2. Функції соціальних конфліктів і їх класифікація ……………….. 9 2.3.
Поняття конфлікту та стилі поведінки в конфліктній ситуації Конфлікт – це суперечність між двома або більш сторонами, тобто конкретними особами і групами, коли ...
Конфлікти у сім‘ї 2.4. Проблеми неповних сімей Висновки до розділу 2 Розділ 3. Особливості діагностики та профілактики конфліктів між батьками та дітьми (експерементальна ...
...Question 5 of 50 Етнічний конфлікт це: А) війна між двома етносами; Б) конкуренція між етносами; В) політична боротьба між двома етносами; Г) форма міжгрупового конфлікту, коли групи з протилежними інтересами ...
Етнічний конфлікт це … . 8. Причиною етнічних конфліктів, як правило є … . 9. У залежності від території та типу етносу виділяють 4 види етнічних ...
реальні Question 89 Балів: 1 Конфлікт в колективі (соціальній групі), який залежить від обставин, що можуть змінюватися – це конфлікт: Виберіть одну правильну відповідь a. хибний b.
...партнери у шлюбі часто влаштовують конфлікти з незначної або вагомої причини, сперечаючись, відстоюють власну позицію, та висувають причини прийняття власної позиції, а не покладаються на рішення ...що деструктивна розмова під час конфлікту набагато негативніше впливають на чоловіків з фізіологічної точки зору, ніж на жінок., оскільки чоловіки швидше реагують на негативні висловлювання та ...
...та суб'єктивні причини виникнення конфліктів 3. Структурно організаційні причини конфліктів 4. Мотивація конфліктів Висновки Література
Стадії розвитку конфлікту. Методи подолання конфліктів 2. Дослідження особливостей працюючих з метою попередження виникнення конфліктів 3. Задача Діяльність виробничої фірми можна охарактеризувати такими ...
49 РОЗДІЛ 3 КОНФЛІКТ ПРАВ МІЖ ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ ТА ІНШИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ…………………………………...……...…………………………....66 3.1. Конфлікт прав на торговельну марку та ...
Управління конфліктами та ефективна комунікація (типи конфліктів, стадії розвитку конфліктів, методи управління конфліктами). 8. Основні моделі поведінки керівника у сприянні розвитку підлеглого (...
Що таке конфлікт у вихованні?Охарактерезувати структуру,визначити типи конфліктних ситуацій. Стилі поведінки у конфлікті. 9.Вказати і пояснити основні функції процесу навчання.
виявляє фактичні обставини конфліктів b. втручання в конфлікт третьої сторони, яка докладає зусиль, щоб посадити за стіл переговорів конфліктуючи сторонни c.
правила дій в умовах конфлікту інтересів b. заходи щодо удосконалення безпеки праці c. конфіденційність d. професіоналізм Question 11 Захист таемності справ компанії, акціонерів, директорів і ... правила дій в умовах конфлікту інтересів d. конфіденційність Question 12 Конфлікт інтересів виникає, коли зіштовхуються фінансові і індивідуальні інтереси: a. менеджера і працівника b.
...прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту інтересів c. розділ математики,який вивчає індивідуальні дії та поведінку гравців в умовах конфлікту інтересів Question 6 Кореліційний аналіз вивчає ...
Джерела, причини, функції та класифікація конфліктів 3. Конфлікти в організаціях Список використаної літератури
Будні Кайдашів та їх конфлікти 1.2. Зобpаження молодого і старшого покоління у повісті І.С.Hечуя Левицького "Кайдашева сім'я" 1.3. Конфлікт між батьком і синами Розділ ...
Радянсько фінський конфлікт 2.1. Діяльність СРСР в Лізі Націй 2.2. Радянсько фінський конфлікт. Виключення СРСР з Ліги Націй Висновки Лігу Націй ...
Конфлікти у сім‘ї 2.4. Проблеми неповних сімей Висновки до розділу 2 Розділ 3. Особливості діагностики та профілактики конфліктів між батьками та дітьми (експерементальна ...
...цілісність людини; b) уміння уникати конфліктів; c) уміти ігнорувати конфліктні ситуації; d) не мати "комплексів". Тест 3 Основне, що містить у собі поняття "хвороба".... Тест 6 Тип невротичного конфлікту при неврастенії: a) підвищені претензії особистості при неможливості адекватної відповіді з боку середовища; b) крах надій або конфлікт втрати; c) ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.