Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 823 за запитом Категорії.

...Поняття заробітної плати як економічної категорії 1.2 Економіко правова база нарахування та виплати заробітної плати 1.3 Організація обліку заробітної плати в бюджетних установах 1....
...2.1 Основні ідеї та категорії психоаналізу Розділ 2. Постать Жака Лакана в контексті трансформації ідей ортодоксального психоаналізу Висновки уривок З огляду на широке коло поставлених ...
Місцеві фінанси як економічна категорія 2.2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів Розділ 3. Реформування місцевих фінансів в Україні Висновки Список використаної літератури
Місцеві фінанси як економічна категорія 2.2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів Розділ 3. Реформування місцевих фінансів в Україні Висновки Список використаної літератури
Еволюція поглядів на категорію грошей 5 1.2. Грошові кошти та еквіваленти – найліквідніші активи підприємства 14 1.3. Відмінності та особливості взаємозв’язку понять «...
Визначте види виховних колоній, категорію засуджених, які відбувають в них покарання. 3. Проаналізуйте сутність і порядок переведення засуджених із кримінально виконавчих установ з більш м'...
Видача злочинців (екстрадиція) як правова категорія…………………………13 Розділ 2. Загальна характеристика механізму правового регулювання екстрадиції……………………………………………………………………......……17 2.1. Механізм правового регулювання екстрадиції: поняття та структура……..
Форми, типи й категорії релігійного туризму 1.4. Потенціал релігійного туризму РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 2.1.
Чому поняття й категорії політології містять у собі подвійну синемантику – логічну та соціальну?
Категорії учнів, що відносять до невстигаючих 1.5. Методи роботи з невстигаючими школярами Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ НЕВСТИГАННЯ ШКОЛЯРІВ 2....
Він виступає як нормативна категорія, що регламентує соціальні обов'язки, котрі повинен виконувати індивід у силу суспільної необхідності. Проблема обов'язку є проблемою співвідношення особистого ...
Видача злочинців (екстрадиція) як правова категорія…………………………13 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСТРАДИЦІЇ………...17 2.1. Механізм правового регулювання екстрадиції: поняття та структура……..
Категорії ринку 1.6. Функції ринку РОЗДІЛ 2. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 2.1. Поняття та елементи інфраструктури 2.2.
Поняття, судження, умовиводи, категорії Розділ 3. Творча уява Розділ 4. Наукове пізнання 4.1. Загальні підходи у науковому пізнанні 4.2.
...єкт державного управління і правова категорія. 5. Загальна характеристика системи органів державного управління економікою. 6. Особливості правового регулювання економікою 7. Роль адміністративного права у сфері державного ...
Становлення правової доктрини як юридичної категорії РОЗДІЛ 2. Правова доктрина як джерело права в основних сучасних правових системах 2.1. Правова доктрина в англо американській правовій ...
...грошових потоків як обліково економічної категорії…………………………………………………………………………. 1.2. Моделі і механізм управління грошовими потоками в процесі господарської діяльності……………………………………………………….. 1.3. Нормативне забезпечення формування інформаційної бази для ...
Категорії земель за законодавством України та їх правовий режим.............. 1.3. Землі природно заповідного фонду України як об’єкт правового регулювання, ...
Категорії ринку 1.6. Функції ринку 2. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 2.1. Поняття інфраструктури 2.2. Елементи інфраструктури 2.3.
Інвестиційна привабливість як економічна категорія Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 2.1. Аналіз стану і динаміки прямих іноземних інвестицій на ...
...радою про віднесення його до категорії селища міського типу й у зв'язку із цим про його перейменування. В обласній раді їм пояснили, що дане питання ...
Фактори та причини виникнення категорії дітей „групи ризику” 1.3. Діагностика порушення поведінки у дітей „групи ризику” РОЗДІЛ 2. Соціально педагогічна діяльність з дітьми „групи ...
Категорії політичної економії 2.2. Зміст та пізнання економічних законів 2.3. Сутність і використання економічних законів 2.4.
Види та категорії реклами 1.6. Проблеми реклами в пресі 1.7. Рекламні агентства. Роль рекламних агенств 1.8.
...про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, форми, способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, ...
Економічна категорія це а) поняття, що відбиває сутнісний бік економічного явища б) поняття, занесене до економічної енциклопедії в) слово іноземного походження, що ...
Особливості технологічних процесів готелях категорії 5* 2.2. Організація надання основних та додаткових послуг Розділ 3. Вимоги до персоналу Висновки Список використаних джерел та літератури ...
Особливості технологічних процесів готелях категорії 5* 2.2. Організація надання основних та додаткових послуг РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ...
...цінних паперів як господарсько правова категорія.............................12 Розділ 2. Організація відносин на ринку цінних паперів України.......................19 2.1. Формування та особливості функціонування українського ринку цінних ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку витрат на оплату праці і нарахувань на фонд оплати праці 1.1 Витрати на оплату праці і нарахування на фонд оплати праці, як економічна категорія 1.2 Економічно правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат на оплату праці і нарахувань на фонд оплати праці 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності Продукції 1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2 Система управління якістю в проектах 1.3 Показники конкурентоспроможності продукції 1.4 Категорії управління якості продукції 1.5 Фактори, що обумовлюють якість та конкурентоспроможність продукції Розділ 2 оцінка якості та конкурентоспроможності продукції тов „...
...практиків банківської діяльності до визначення категорії, “споживчий кредит”, запропоновано узагальнену класифікацію споживчих кредитів Визначено організаційні та правові засади споживчого кредитування в Україні ....
...праці державних службовців як особливої категорії зайнятого населення 19 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 25 2.1.
...захисту цивільних прав як процесуальна категорія Розділ 2. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 2.1. Поняття, предмет і метод цивільного процесуального права 2.2.
За змістом ГКУ основною категорією є поняття “господарська діяльність”. В роботі слід навести визначення господарської діяльності та охарактеризувати її ознаки.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ «ПРАВОВА КУЛЬТУРА»…………………………………………………………………….18 2.1. Поняття та властивості правової культури……………………..18 2.2. Структура правової культури та основні її функції……………...
Основні категорії персоналу, які сюди входять, і задачі персоналу ІІІ. Посадова інструкція Список літератури
Категорії учнів, що відносять до неуспішних у навчанні Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕУСПІШНИХ УЧНІВ 2.1.
Для якої категорії слухачів пропонується лекція (студентів якого курсу, спеціальності). Вид (тип) лекційного заняття (за дидактичною метою; за способом проведення).
Спілкування як психолого педагогічна категорія 1.1.3. Культура спілкування як основа взаємодії між людьми 1.2. Формування культури спілкування молодших школярів у навчально виховній ...
Категорія міри. Вузлова лінія мір. Перервність та неперервність розвитку 4. Принцип як висхідне положення методу. Поняття принципу. Гносеологічна природа принципів.
Загальна характеристика категорії "товар" 2.2. Форми та типи товарного господарства 2.3. Функціонування товарного господарства і його закони Розділ 3.
Загальна характеристика категорії "товар" 2.2. Форми та типи товарного господарства 2.3. Функціонування товарного господарства і його закони Розділ 3.
Дослідження функцій кредиту як економічної категорії 13 2.2. Класифікація та структура кредиту 14 2.3. Види та принципи кредитування 18 Розділ 3.
Власність — головна економічна категорія. У будь якій економічній системі рішення людей залежать на¬самперед від загальновизнаних у даному суспільстві прав власності.
...виключно як суто мислену логічну категорію, що не має зв'язку з об'єктивною реальністю" (Р. Абдеєв). Якому філософському принципу суперечить недооцінка західних філософів онтологічних основ ...
...ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЯХ ЗЛОЧИНІВ 2.1. Встановлення причинного зв’язку при бездіяльності……………………….19 2.2. Характеристика причинного зв’язку в злочинах, вчинених у ...
...єкту до тієї чи іншої категорії у культурному, гуманітарному, виховному та іншому напрямку і паралельно визначити її можливу вартість. Об’єкти оцінки, їх розрахунки та аналіз ...
Категорія інтересу 1.3. Значення об'єкту злочину Розділ ІІ. Класифікація об'єктів злочину 2.1.
Визначити відхилення по кожній категорії та після аналізу зробити відповідні зміни до кожного підрозділу 4. На основі розрахунків дати пропозиції щодо реорганізації структурних підрозділів 5.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.