Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 823 за запитом Категорії.

Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Харківській ... Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика туристичного потенціалу Рівненської області 2.1.... Водний маршрут І ої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес – бізнес ХХІ століття 1.2.... Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Львівської області 2.1.... Організація водного походу І ої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ Розділ 1. Науково тетодичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Донецької області 2.1.... Організація велосипедного походу І ої категорії складності Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика туристичного потенціалу Тернопільської області 2.1.... Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний ринок в ХХІ столітті 1.2.... Організація лижного походу І ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаних джерел Додатки
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2 Природні ресурси та визначні місця Закарпаття 2.... Кінний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Івано Франківської області 2.1.... Організація велосипедного маршруту ІІ ої категорії складності 3.1. Ландшафтно естетичні траси 3.2. Організація походу Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Івано Франківської області 2.1.... Організація лижного походу І ої категорії складності Висновки Список використаних джерел Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес в світі 1.2.... Велосипедний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес – бізнес ХХІ століття 1.2.... Пішохідний похід 1 ої категорії складності 3.1. Розробка маршруту 3.2. Туристська характеристика та опис походу Висновки Список використаної літератури Додаток
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні 1.1. Туристичний бізнес – бізнес ХХІ століття 1.2.... Гірський похід 1 ої категорії складності Висновки Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в Львівської ... Організація водного походу ІІ ої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних джерел Додатки
План Вступ........................................................................................................3 1. Сутність рівня життя населення …………...…………..........4 2. Індекс людського розвитку (ІЛР)...........................................14 3.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1. Бюджет як основний інструмент державного регулювання соціально економічних процесів у ринкових умовах................................................................6 1.1.
Вступ 1. Теорія людського капіталу. 2. Розвиток концепції людського капіталу. 3. Людський капітал як фактор розвитку економіки України.
1.Історія розвитку політичної думки …………………………………….. 3 2. Політична влада – основна проблема політології ……………………. 9 3.
1.Форми державного правління і державного устрою …………………. 3 2. Політичні режими ……………………………………………………… 7 3. Розкрити зміст категорій: форми державного устрою, коаліція, ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ 4 ЗІРКИ РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ 2.1.
Вступ Розділ І. Характеристика сучасного стану розвитку туризму в області 1.1. Характеристика та особливості використання природних туристських ресурсів ...
1. Як звичаї переходять в норми? ……………………………………….. 3 2. Соціальні відносини ……………………………………………………. 7 3. Типологія соціальних організацій …………………………………….. 9 4.
І категорії призначено для формування і підготовки первинної інформації, II категорії контролюється інформація, III категорії призначено для аналізу роботи b.
Державні доходи як економічна категорія: Схема утворення доходів суб'єктів економічних відносин при розподілі і перерозподілі вартості суспільної продукту. Класифікація державних доходів та джерела їх ...Визначення державних видатків як економічної категорії. Категорії державних видатків, їх характеристика; 3. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного управління. Визначення фінансових ресурсів.
Еволюція поглядів на категорію “праця”. 11 1.2. Праця й соціально трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.14 1.3.... Населення як демоекономічна категорія. 34 3.2. Соціально економічна характеристика трудових ресурсів. 38 3.3. Економічно активне та економічно неактивне населення. 41 3.4.
...8 одиниць сировини І ої категорії, 0,6 одиниць – ІІ ої категорії. Для виготовлення одиниці продукції В витрачається сировини І категорії 1,0 одиниця, а ІІ категорії – 1,...
...2 БЮДЖЕТНО ПРАВОВІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ: ФІНАНСОВО ПРАВОВИЙ АСПЕКТ …...……...……...……...……...….... 19 2.1. Загальна характеристика базисних категорій бюджетного права …...… 19 2.2. Співвідношення та взаємодія бюджетно правових категорій і понять з категоріями і поняттями деяких інститутів фінансового ...
вкладання грошів Question 5 Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність: a. Іноземцям, особам, що не мають громадянства України b....35 чоловік, то до якої категорії підприємств воно належить: a. велике промислове підприємство b. мале підприємство c. середнє підприємство d. мале промислове підприємство ТЕСТ 4 Question1 ...
задоволення суспільних потреб Question 5 Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність: Виберіть одну правильну відповідь a. Особи, які не мають закінченої середньої освіти b....35 чоловік, то до якої категорії підприємств воно належить: Виберіть одну правильну відповідь a. мале промислове підприємство b. велике промислове підприємство c. мале підприємство d.
...науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"? 2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності? 3. Що таке відносини власності і яка їхня структура? 4....у взаємовідносинах: власність як економічна категорія чи як юридична категорія? 6. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності. 7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня ...
...науці відбувається процес еволюції визначення категорії "власність"? 2. Що таке суб'єкт і об'єкт власності? 3. Що таке відносини власності і яка їхня структура? 4....у взаємовідносинах: власність як економічна категорія чи як юридична категорія? 6. Розкрийте специфіку інтелектуальної власності. 7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня ...
...і просуваючись з однієї кваліфікаційної категорії в іншу, від однієї посади до більш високої ; • вертикальним просування за ієрархією посад лінійних керівників виробництва; • спочатку горизонтальним, а потім ...вищої для спеціалістів і службовців категорії відбувається за рішенням атестеційної комісії аналогічно як і робітникам. Необхідними умовами до подання заяви на категорію є необхідний стаж роботи, ...
Далі доцільно розподілити товари по категоріям А, В, С та підрахувати питому вагу кожної категорії товарів у загальній виручці по виду асортименту – м’які меблі за ...
Сутність поняття «категорія» в соціальній роботі 1.2.Різноманітні наукові погляди на категорій соціальної роботи РОЗДІЛ 2 Категоріальний апарат соціальної роботи 2.1. Загальнонаукові категорії соціальної роботи 2.2.
Економічні категорії, закони, принципи та моделі. 4. Проблема вибору в економіці. Крива виробничих потужностей, альтернативні витрати в економіці та закон зростаючих витрат.... Власність як економічна категорія та основа ринкової економіки. Форми власності в Україні. 15. Зміст в ва та його основні фактори.
...методист з дошкільного виховання 1 категорії; 2 вихователя дитячого садка 1 категорії; 2 вихователя дитячого садка 2 категорії (не виключаючи молодь, яка закінчила вищий навчальний заклад ...
...по чисельності по групам і категоріям працюючих; б) визначаємо питому вагу ПВП і непромислового персоналу до загальної чисельності. При цьому більш висока забезпеченість підприємства ПВП, являється ...робочої сили по групам і категоріям працюючих. Абсолютне відхилення – це різниця між факт. і плановою чисельністю по кожній категорії ПВП. Підприємство планує свою чисельність з певного ...
Запозичені поняття та категорії соціальної роботи. Зміст загальних понять і категорій соціальної роботи. 12. Класифікація теорій соціальної роботи. 13.... Соціальна робота з соціально незахищеними категоріями клієнтів. 20. Класифікації соціальних технологій. Загальна характеристика технологій соціальної роботи. 21. Структура та особливості процесу соціальної роботи. Фази соціальної роботи.
...поділ всіх злочинів на різні категорії в залежності від матеріального критерію. Йдеться про закріплену у ст. 12 КК України класифікацію злочинів в залежності від ступеня тяжкості....тяжкості злочини поділяються на чотири категорії: особливо тяжкі, тяжкі, середньої та невеликої тяжкості. Необхідно надати визначення цим категоріям. Тут також варто звернути увагу на те, що ...
...С ,з яких 57 % найвищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск продукції найвищої якості до 80 % у загальному обсязі виробництва виробу С. Ціна виробленої категорії – 1500 грн, найвищої категорії – 1800 ...
...України Question 20 Балів: 1 Категорія "маргінал" вживається соціологами для означення: Виберіть одну правильну відповідь a. в залежності від контексту правильними можуть бути обидві відповіді b....групи Question 21 Балів: 1 Категорія "социальна стратифікація" відображає: Виберіть одну правильну відповідь a. процес переміщення соціальних груп чи окремих індивідів з однієї страти в іншу ...
...виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн.
...виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн.
...виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн.
...виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.