Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 823 за запитом Категорії.

...виробів, із них 62% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 100% в загальному обсязі виробництва виробів А. Ціна виробів 1 категорії 3100 грн.
...А, з яких 60% вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити обсяг випуску цих виробів до 80% у загальному обсязі виробництва. Ціна виробу 1 ї категорії якості 1260 грн.
просування державних службовців за категоріями посад та рангами c. прийняття на державну службу, просування державних службовців; стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із ...службовець перейшов на посаду нижчої категорії: a. йому присвоюється нижчий ранг у межах відповідної категорії посад b. проводиться його позачергова атестація c.
Поняття та ознаки категорії «зловживання правом»…………….…..6 1.1. Поняття категорії «зловживання правом»………………………………….6 1.2. «Шикана» як особливий вид зловживання правом…………………...…..
...право як об’єктивна правова категорія: поняття, предмет, принципи. Джерела патентного права 1. Наука патентного права як інститут права інтелектуальної власності 2....право як об’єктивна правова категорія 4. Предмет патентного права 5. Принципи патентного права 6. Джерела патентного права 7. Основні міжнародні джерела патентного права 8.
Зайнятість як соціально економічна категорія…………… 1.2. Теоретичні концепції зайнятості населення……………… 1.3. Види та форми зайнятості…………………………………. РОЗДІЛ 2. ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ………………………………………………………………………....праці порівняно з іншими віковими категоріями. Молодь як найбільш вразлива соціальна група найбільш гостро відчуває мінливість ринкових умов, тому вона має бути мобільною та гнучкою на ...
Класифікація досліджуваної категорії в цілях організації обліку …………….……………………………….. 1.4. Характеристика супутніх понять ….………………... Висновки до розділу 1 ……………………………...………… РОЗДІЛ 2.... Методика контролю досліджуваної категорії та його організація на підприємстві …………………………….. Висновки до розділу 2 ………………………….…………… РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ……...……………………………… 3.1.
Організація бухгалтерського обліку досліджуваної категорії: методичний аспект …………………………………… 1.4. Методика контролю оборотних активів та його організації на підприємстві …………………………………....... 1.5. Нормативно правове регулювання організації обліку і контролю досліджуваної категорії .……………..……………… Висновки до розділу 1 ……………………………...
Особливості визначення категорії уваги платників податків 2.2. Розподіл платників податків за категоріями уваги 2.3. Формування реєстру великих платників податків в Україні ...
...описати поняття “власність” як економічну категорію та “право власності” як юридичну категорію. Власність – це економічна категорія, яка містить у слбі спроби та форми привласнення в залежності ...
...логічну функцію ЕСЛИ, залежно від категорії, 1 категорія грн., 2 категорія – 30 грн., В порожніх ствпчиках встановити грошовий формат даних з двома десятковими знаками, позначення грн
ВСТУП Специфічність страхування, як економічної категорії, обумовлюється трьома основними ознаками: випадковим характером настання руйнівної події, надзвичайністю нанесеного збитку (шкоди) в натуральному і грошовому відношенні та об'... Страхування є економічною категорією, яка представляє собою сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового ...
Визначте найбільш кримінально активну вікову категорію. Результати відобразити в табличному та графічному вигляді. Завдання 2 В Україні засуджені особи характеризувались за віковими ознаками таким чином: Виходячи ...Визначте найбільш кримінально активну вікову категорію. Завдання 4 В Україні особи, які вчинили злочини, характеризувались у 2011 році за зайнятістю на час вчинення злочину таким чином:  ...
...багатоаспектна, що зумовлено специфікою самої категорії, яка знаходиться на стику психологічної, соціологічної, юридичної наук, а також під впливом індивідуальних характеристик особистості....призму суперечностей як більш загальної категорії, і насамперед через соціальну суперечність. Щодо розуміння поняття «конфлікт» у психології, то треба зазначити наступне.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства 1.1 Поняття та види конкурентоспроможності 1.2 Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають 1.3 Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкуренто спроможності продукції на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Капітель»...
категорії політології Question 5 Які процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології? a. розробка теорій, концепцій, гіпотез b....оперує політологія, належать до розряду категорії: a. власне політологічних b. загальносоціологічних c. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) ТЕСТ 2 Question 1 Центральним ...
...оперує політологія, належать до розряду категорії: a. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) b. власне політологічних c. загальносоціологічних Question 5 Яка з наук ... категорії політології d. політичні закономірності ТЕСТ 2 Question 1 Які із зазначених суб'єктів політики не належать до розряду інституціональних? a.
...змістовним та точним визначенням цієї категорії є таке, за яким грошовий потік являє собою сукупність розподілених у часі надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються господарською ...грошовий потік» поряд з існуванням категорії коштів є цілком виправданою. Адже термін «грошовий потік» розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження й витрачання мають постійний характер, ...
категорії політології b. загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія c. політичні закономірності d. методи політологічного дослідження Question 6 В який історичний період ...оперує політологія, належать до розряду категорії: Виберіть одну правильну відповідь a. загальносоціологічних b. інтегральних (спільних для найбільш споріднених з політологією суспільствознавчих наук) c.
Які типи юридичних відносин охоплюються категорією «трудові правовідносини»? 2. Назвіть сторони індивідуальних трудових правовідносин 3. Що являє собою трудовий договір відповідно до юридичної доктрини європейських держав?... Яке визначення категорії «інвалідність» прийнято Всесвітньою організацією охорони здоров`я ? 2. Як поняття « інвалідність» в міжнародному трудовому праві відмежовується від понять « дефект» і « ...
...видів); субпродукти I та II категорії (яловичі, свинячі, баранячі); ковбасні вироби (різних видів); жири тваринні топлені харчові; м`ясні напівфабрикати; напівфабрикати натуральні; консерви; сухі тваринні корми; ...оплати праці за професіями та категоріями робітників Таблиця 3.4 Доплати за невідпрацьований час Таблиця 3.5 Середньомісячна заробітна плата по категоріям працюючих Таблиця 3.6 ...
...видів); субпродукти I та II категорії (яловичі, свинячі, баранячі); ковбасні вироби (різних видів); жири тваринні топлені харчові; м`ясні напівфабрикати; напівфабрикати натуральні; консерви; сухі тваринні корми; ...оплати праці за професіями та категоріями робітників Таблиця 3.4 Доплати за невідпрацьований час Таблиця 3.5 Середньомісячна заробітна плата по категоріям працюючих Таблиця 3.6 ...
Визначаємо ранги асортиментних позицій за категорією прибутковості: Ситуаційна вправа Ви керівник торгівельної фірми “Мазай” Торгівельна фірма “Мазай” реалізує продукцію чотирьом замовникам зі знижкою....варіантів Діяльність Ставка розподілу витрат Категорія витрат Обробка замовлення 200 грн. на замовлення Витрати на рівні партії Відвідування замовника 160 грн.
На підприємстві категорія робітників змінювалась найсуттєвіше: у 2005 році порівняно з 2004 роком вона зросла на 13 осіб, а у 2006 році порівняно ... Найменша категорія – це категорія керівників, інженерно – тезнічних працівників і адміністрації, яка за своєю чисельністю залишається незмінною протягом досліджуваного періоду Якщо розглядати системи ...
...розглянувши різні підходи до визначення категорії „ризик” необхідно зробити ряд висновків. По перше, існує великий інтерес до поняття „ризик”. По друге, в цих визначеннях можна побачити ...розбіжність підходів як до самої категорії, так і до методів та способів її вимірювання. Крім того деякі вчені намагаються ввести індивідуальні поняття ризику для різних явищ.
...іспиту та про присвоєння нижчої категорії електромонтеру до відділу кадрів підприємства. Відділ кадрів видав наказ по підприємству про зменшення йому категорії, який надіслав до бухгалтерії підприємства.
...необхідний системний підхід до визнання категорії "активи" в економічному та обліковому аспектах. Такий підхід повинен включати в себе вирішення низки методичних питань, пов'язаних з оцінкою ...дослідження активів як обліково економічної категорії у ході історичного розвитку суспільства; суперечності – для визначення їх сутності; системно структурний підхід – для розкриття функціональної їх ролі та місця ...
...ВАТ «Янтар», розділяються по наступних категоріях: політичні ризики; фінансові ризики; валютні ризики; технологічні і виробничі ризики. Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ВАТ „Янтар» ... 1.3 Сутність категорії «ризик» Рис. 1.4 Характеристика ризику як економічної категорії Рис. 1.5. Залежність прибутку від рівня ризику Рис. 1.6.
Які категорії громадян належать до зайнятого населення? 3. Що таке безробіття? Назвіть і охарактеризуйте його види і форми. 4.... Розкрийте суть соціально економічної категорії “оплата праці”. 2. Назвіть і охарактеризуйте основні функції заробітної плати. 3. Які вам відомі принципи реалізації оплати праці? 4.
...на життя як цивільно правова категорія.....156 3.2. Право на здоров'я.....165 3.3. Репродуктивні права фізичної особи.....168 3.4.... Формування категорії речових прав.....488 2. Розвиток речово правових інститутів у законодавстві України.....493 3. Поняття та види речових прав у сучасному ...
До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом. Серед них диван “Малютка”, “Шерхан”, “Находка”, та ціна яких невисока – від 870 грн.... Також до категорії А увійшли найдорожчі моделі “Берлін” та “Мадрид”, ціна яких 15500 грн. та 9000 грн. відповідно.
До категорії працівників, до яких застосовують відрядну систему оплати праці відносяться: працівники основного виробництва, які зайняті неповний робочий день і займаються виготовленням продукції громадського харчування. До категорії працюючих, до яких застосовують посадово ...
Ціна виробів першої категорії 3100 грн., вищої категорії 3600 грн. Визначити суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції А вищої категорії якості Задача №9 ...
До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом. Серед них диван “Малютка”, “Шерхан”, “Находка”, та ціна яких невисока – від 870 грн.... Також до категорії А увійшли найдорожчі моделі “Берлін” та “Мадрид”, ціна яких 15500 грн. та 9000 грн. відповідно.
До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом. Серед них диван “Малютка”, “Шерхан”, “Находка”, та ціна яких невисока – від 870 грн.... Також до категорії А увійшли найдорожчі моделі “Берлін” та “Мадрид”, ціна яких 15500 грн. та 9000 грн. відповідно.
До даної категорії увійшли моделі, що користуються найбільшим попитом. Серед них диван “Малютка”, “Шерхан”, “Находка”, та ціна яких невисока – від 870 грн.... Також до категорії А увійшли найдорожчі моделі “Берлін” та “Мадрид”, ціна яких 15500 грн. та 9000 грн. відповідно.
...і просуваючись з однієї кваліфікаційної категорії в іншу, від однієї посади до більш високої ; • вертикальним просування за ієрархією посад лінійних керівників виробництва; • спочатку горизонтальним, а потім ...вищої для спеціалістів і службовців категорії відбувається за рішенням атестеційної комісії аналогічно як і робітникам. Необхідними умовами до подання заяви на категорію є необхідний стаж роботи, ...
...ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Наукові категорії це: a. найбільш загальні, фундаментальні поняття; які відбивають найбільш суттєві, всезагальні властивості явищ дійсності b.... категорії d. гіпотези Question 19 Короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, це: a. конспект b. рецензія c. автореферат d.
...Question 1 Економічна ефективність як категорія відображає: a. доцільність і ступінь використання елементів виробництва у процесі створення матеріальних благ b. обсяг результатів виробництва на одиницю витрат ...ДО ТЕМИ 14 Question 1 Категорія «глобалізація» означає: a. сучасна тенденція світо господарського розвитку b. обмін товарами, послугами, капіталом та робочою силою, що виходить за межі ...
Предмет, завдання, основні категорії педагогіки. Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної науки. Педагогіка початкової школи у системі педагогічних дисциплін. 2.... Основні категорії дидактики. Актуальні проблеми дидактики в умовах відродження національної школи України. 13. Загальна характеристика навчання як виду пізнавальної діяльності учнів.
Суть бюджету як економічної категорії. Специфічні ознаки бюджету як економічної категорії. Прояв сутності бюджетних відносин у його функціях 30. Процес розгляду та затвердження місцевого бюджету.
Тема 1:Ризик як економічна категорія. Його суть. 1. Об'єктивність постановки проблеми економічного ризику, його суть 2. Поняття підприємницького ризику та ситуації, пов'язані з ...3) резервну ціну ризику; 4) категорію суб'єкта по відношенню до ризику; 5) можливі виграш і втрати у випадку ризикового вибору; 6) суму винагороди за ризик (...
...і зло як основні етичні категорії 2.Відповідальність 3. Справедливість 4. Моральна референція особистості 5. Щастя як категорія моральної свідомості Література
Категорії осіб, що є громадянами України……………………………………………………………..5 1.1.Поняття громадянства України……………………………………….5 1.2.Принципи громадянства України. Категорії осіб, що є громадянами України…………………………………………………………………………...
Економічний зміст категорії “зайнятість” та фактори, що її визначають 2. Суть категорії “відтворення робочої сили ” 3. Взаємозв `язок зайнятості та відтворення робочої сили ...
Предмет педагогіки та її основні категорії. 2. Становлення педагогіки як науки. 3. Методи науково педагогічних досліджень та їх стисла хар ка. 4.... Дидактика: предмет, основні категорії. 9. Методологічні основи та рушійні сили процесу навчанні. 10. Структура та компоненти процесу навчання. 11. Закономірності, принципи проц.
Виділення психічних станів у особливу категорію психології та визначення її зв'язків з іншими психологічними категоріями. 2. Розгляд механізмів виникнення й розвитку психічних станів та визначення ...
КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ КАТЕГОРІЇ 2 ЗІРКИ……………… РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ……………….. 2.1. Організація приміщень вестибюльної групи………………………... 2.2....ВИРОБНИЦТВА ПОСЛУГ РОЗМІЩЕННЯ У ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 2*……………………………………………………………………………. 3.1. Основний технологічний процес виробництва послуг розміщення.. 3.2. Обслуговуючий технологічний процес виробництва послуг розміщення………………………………………………………………….
Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.