Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 401-450 з 823 за запитом Категорії.

...1 Сутність соціальної стратифікації, основні категорії та системні характе ристики…………………………………………………………………….…....…5 1.2 Теорія соціальної стратифікації та її критерії………………….………......15 РОЗДІЛ ІІ.
...причинного зв’язку як філософської категорії………….………..6 1.2. Теорії причинного зв’язку у кримінальному праві………………………….12 РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНО ...
Сутність держави як правової категорії………………………………..6 1.2. Поняття та структура форми держави……………………………...…14 Розділ 2. Форма державного правління та форма державного устрою………....
Теоретичні аспекти тлумачення категорії податкового боргу, його види та статуси..........................................................................................................................6 1.2. Загальна характеристика суб’єктів відносин податкового боргу..................14 РОЗДІЛ 2.
...прямих іноземних інвестицій як економічної категорії............................6 1.2. Форми прямих іноземних інвестицій.......................................................................13 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОБСЯГІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ.......................................................................
Фінансові результати як економічна категорія 1.2. Аналіз нормативної бази з обліку, аналізу та контролю фінансових результатів і використання прибутку 1.3.
...засади податків як соціально економічної категорії 7 1.2. Організація системи оподаткування підприємств України 12 1.3. Основні принципи побудови податкової системи в умовах перехідної економіки ...
...1.1 Ризик, як економічна категорія. Сутність та значення 6 1.2 Характеристика і аналіз існуючих методів аналізу, оцінки та управління ризиками 15 1.3 Нормативно ...
Міжнародний кредит як економічна категорія 1.2. Міжнародне кредитування та фінансування України. Його нормативно правове регулювання 1.3. Методи мінімізації та перенесення ризиків в умовах ...
Сутність та основні категорії системи фінансового контролю........................6 1.2. Значення державного фінансового контролю як інструменту соціально економічного розвитку..............................................................................................13 Розділ 2.
Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
...1 Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3 Методологія ...
Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
Витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат підприємства 1.3 Огляд літературних джерел ...
Бюджет як об’єктивно економічна категорія, його роль в соціально економічних процесах Розділ 2. Аналіз складу та структури бюджетної системи країни 2.1.
Поняття бюджету як економічної категорії 1.2. Бюджет як фінансовий план 1.3. Роль бюджету в рішенні соціально економічних проблем держави 1.4.
Економічна сутність і зміст категорії «дохід підприємства» 5 1.2. Формування валового та чистого доходу підприємства 9 1.3. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів 1.4 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.1 Сутність грошових коштів та їх еквівалентів як економічної категорії 1.2 Нормативна база з обліку грошових коштів та їх еквівалентів 1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів та ...
Поняття економічної категорії фінансів та місцевих бюджетів 7 1.2. Сутність функції та призначення податків у суспільно економічних відносинах 18 1.3.
Категорії ефективності та продуктивності праці Розділ ІІ. Критерії та методи оцінки ефективності діяльності управлінського персоналу 2.1.
...Необоротні матеріальні активи як економічна категорія 9 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку необоротних матеріальних активів 15 1.3 Особливості обліку необоротних матеріальних ...
Розуміння категорії «час» як долі в язичництві на території доісламської Аравії 1.3 Терпіння та терплячість в очікуванні доброї долі Розділ ii.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною ...
...персоналу підприємства як соціально економічної категорії 1.2. Аналіз розвитку складових системи мотивації праці в Україні та ринковорозвинутих країнах 1.2.
...і дохід підприємства як економічна категорія 1.2. Джерела формування прибутку і доходу підприємства 1.3. Ефективність формування та використання прибутку підприємства РОЗДІЛ II.
...її взаємозв’язок з фінансовими категоріями. 2. Елементи ринку фінансових послуг. 3. Фінансові послуги в системі ринкових відносин. 4. Види фінансових послуг та сфера їх надання.
Сутність категорії «припинення зобов’язань»................................................14 Розділ ІІ. Підстави та наслідки припинення зобов’язань......................................19 2.1.
Сутність ціни як економічної категорії 6 1.2. Формування та види цінової політики підприємства 10 1.3. Особливості розробки стратегії ціноутворення підприємства в ринкових умовах ...
зміст і сутність категорії «політичне життя суспільства» 2.2. взаємозв’язок політики з іншими формами суспільної діяльності 3. Політика і суспільні інтереси ІІІ. Висновки
...Список використаної літератури Комплексне дослідження категорії "потенціал" дозволило визначити дефініцію її з урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки при наявності ресурсів; комплексу вже ...
...і позичковий відсоток як економічні категорії 1.2. Форми і функції кредиту 1.3. Регулювання позичкового відсотка і його вплив на економіку 1.4.
Місцеві фінанси як економічна категорія. 3.Фінансові ресурси місцевих органів самоврядування: їх склад та характе¬ристика 4.Матеріальна та фінансова основа органів місцевого самоврядування 5.
...причинного зв’язку як філософської категорії...............................7 1.2. Причинний зв'язок як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом...............................................................................................17 Розділ 2.
...немайнові права як цивільно правова категорія………………..….6 1.2. Класифікація особистих немайнових прав…………………………………..11 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ…………………………………………………………….16 2.1.
Соціальна держава як конституційна категорія……….………….10 РОЗДІЛ 2. Характеристика соціальної держави………………………….....…24 2.1. Поняття і ознаки соціальної держави……………………......….…24 2.2.
Конституційна категорія соціальної держави…………….………12 РОЗДІЛ 2. Характеристика соціальної держави………………………….....…27 2.1. Поняття і ознаки соціальної держави……………………......….…27 2.2.
Поняття, як логіко гносеологічна категорія 1.2. Об’єкт, поняття. Схожість їх і різниця 1.3. Суттєві і несуттєві властивості понять.
Фінансові результати як економічна категорія, порядок їх формування 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку фінансових результатів 1.3.
Заробітна плата як економічна категорія 1.2. Поняття робочий час. Відхилення від нормальних умов роботи та невідпрацьований час 2. Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці ...
Приватизація земель Розділ Категорії земель в Україні 2.1. Землі сільськогосподарського призначення 2.2. Землі житлової та громадської забудови 2.3.
Визначте види кримінально виконавчих установ, категорії засуджених, які відбувають в них покарання. 3. Проаналізуйте зміст спеціального права засудженого до позбав¬лення волі на переписну, телефонні розмови ...
...роботи та послуги як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку заборгованості за товари, роботи та послуги 1.3.
...форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу 1.2. Аналіз організаційних форм і методів навчання учнів молодших класів Розділ ІІ.
Державний бюджет як економічна категорія – це.... Завдання до теми 2 1. Бюджетна класифікація – це...... 2. Бюджетна класифікація України має такі складові частини..... 3.
...причинного зв’язку як філософської категорії………….………..6 1.2. Теорії причинного зв’язку у кримінальному праві………………………….12 РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНО ...
Якість товарів як правова категорія………………………………………..…..9 1.2. Законодавство про захист прав споживачів в сфері якості товарів в системі законодавства України………………………………………………………..….....16 РОЗДІЛ 2.
Поняття збитків, як юридичної категорії 1.2. Складові збитків: реальні збитки і упущена вигода 1.3. Елементи збитків та особливості їх відшкодування Висновки до розділу ...
...1 Заробітна плата як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків заробітної плати 1.3 Особливості обліку розрахунків по заробітній платі ...
« 1 2 ... 7 8 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.