Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 732 за запитом Кодексом

...виходити з санкції норми Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин. Санкцією є та частина статті Особливої частини Кримінального кодексу, яка визначає вид і розмір ...
...курсової роботи будуть статті Цивільного кодексу України, коментарі статей ЦКУ, наукові праці, присвячені проблемам законодавчого забезпечення договору найму (оренди) житла, публікації в спеціальній юридичній періодиці....є розкриття проблемних питань Цивільного кодексу України, присвячених темі курсової. Вироблення рекомендацій по усуненню недоліків в законодавстві , присвяченому найму жилих приміщень. Завдання даної роботи:...
Кодекс адміністративного судочинства. 9. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. 10. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» ... Кодекс України про адміністративні правопорушення 17. Господарсько процесуальний кодекс 18. Цивільно процесуальний кодекс 19. Кримінально процесуальний кодекс України. 20.
Так, у Кодексі законів про працю 1918 року не було норм, які регулювали б вирішення трудових спорів (конфліктів) [12, с.113]....1922 році було прийнято новий Кодекс законів про працю, який змінив порядок розгляду трудових спорів. Примирне забезпечення розгляду спорів здійснювалося: а) розціночно конфліктними комісіями; б) примирними ...
Кодекс Хаммурапи как памятка вавилонского законодательства …… 4 2. Уголовное право по законам Хаммурапи ………………………………. 6 3. Судебные процессы ………………………………………………………. 12 Выводы……………………………………………………………………….. 14 Литература …………………………………………………………………...... Кодекс Хаммурапи является одним из важнейших сведений в древнем праве, так как он содержал почти все отрасли права.
...поняттю “представництва” за новим Цивільним кодексом України та звернути особливу увагу на значення інституту представництва в цивільному праві. Вказати, якщо через фізичну або юридичну неможливість учасники ... Рекомендується охарактеризувати не тільки Цивільний кодекс України з цього питання, а й інші нормативні акти, зокрема Сімейний кодекс України. В останньому питанні курсової роботи необхідно зупинитися ...
...у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України, вказати ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі. Викладаючи перше питання варто дати визначення об’єкта цивільних прав, дати ...прав, згідно з положеннями Цивільного Кодексу України. При розгляді другого питання доцільно проаналізувати поняття цінного паперу, відповідно до положень Цивільного Кодексу України та Закону України “Про ...
Форми співучасті у новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека. – 2002. № 1. – С. 15 20. 2. Альошин Д.П., Орлов П.І....злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Спецвипуск. – С. 99 105. 3. Багрій Шахматов Л.В.
...теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина. Адже це зумовлено тим, що за останні декілька років відбулися істотні ... Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435 IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40 44; 3.
...закріплені в Конституції України, Митному кодексі України, Законах України “Про Єдиний митний тариф” від 05.02.92 р. та “Про митний тариф України” від 05.04....митний кордон відповідно до Митного кодексу та інших законодавчих актів України. Також необхідно визначити порядок нарахування, сплати, відстрочки сплати, забезпечення сплати та повернення надмірно сплачених митних ...
формулює загальний кодекс поведінки облікового апарату, який визначає взаємовідносини не тільки між співробітниками b. обґрунтована, правильно сформульована облікова місія має реальну цінність для ... Кодексом етики бухгалтерів b. Законодавчими актами України c. наказами керівництва підприємства Question 8 Організаційна побудова бухгалтерської служби — це: a.
Основні положення Цивільного кодексу України про об’єкти патентного права 17. Основні положення Господарський кодекс України про об’єкти патентного права 18.
Поняття бюджету згідно Бюджетним кодексу України, його характеристика. Бюджетні відносини,пов'язані з розподілом та використанням грошових коштів держави, їх суть. 10....бюджетного устрою України, окреслені Бюджетним кодексом. 11. Функції учасників бюджетного процесу: Повноваження виконавчих органів у бюджетному процесі. Повноваження Державної податкової адміністрації. Повноваження Державного казначейства. 12.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №№ 40 44. 3. Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003р.
№ 3 // Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах / Відп. ред. П.І. Шевчук. – К.
...з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. [2, с.10] Отже, суб’єкт злочину як елемент складу злочину характеризується трьома обов’язковими ознаками: ...додатковими, передбаченими Особливою частиною Кримінального кодексу. Список використаних джерел 1. Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 48 с. 2. Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями ...
Кримінально процесуальний кодекс 7. Цивільно процесуальний кодекс 8. Господарсько процесуальний кодекс 9. Кодекс адміністративного судочинства 10. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» 11.
Цивільнийпроцесуальний кодекс України 3. Сімейний кодекс України 4. Кодекс адміністративного судочинства України 5. Господарськийпроцесуальний кодекс України 6.
Кримінальним Кодексом України b. Господарським Кодексом України c. Законом України про підприємства d. Законом України про підприємництво Question 4 Метою підприємницької діяльності ...
...відносин в Україні є Цивільний кодекс України. Саме з метою вдосконалення приватних правовідносин Верховною Радою України 6січня 2003 року був прийнятий новий Цивільний кодекс України ( який замінив Цивільний кодекс ...
Господарським Кодексом України c. Кримінальним Кодексом України d. Законом України про підприємництво Question 4 Балів: 1 Метою підприємницької діяльності є: Виберіть одну ...
Форми співучасті у новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека. – 2002. № 1. – С. 15 20. 2. Альошин Д.П., Орлов П.І....злочинної групи в новому Кримінальному кодексі України: теоретичний аналіз // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Спецвипуск. – С. 99 105. 3. Багрій Шахматов Л.В.
...здійснюється відповідно до положень Митного кодексу, а в частині, що не регулюється ним – відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення. Потрібно розкрити наступні аспекти цього питання: ...Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Х., 2004. 3. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Там же. – 2002. – № 38 39.
Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України.....64 1.5. Дія актів цивільного законодавства.....65 1.6.... Цивільний кодекс УРСР 1922 р.....83 2.4. Цивільний кодекс УРСР 1963 р.....87 2.5. Трансформація концепції цивільного права в незалежній ...
Податковий кодекс України, що набув чинності з 1.01.2011 року не містить окремих положень для малих підприємств. Але в статті 154 Податкового кодексу відмічено умови звільнення від податку ...
...керуватись також главою 40 Цивільного кодексу України, зокрема ст. 453, згідно з якою арбітражний суд, присуджуючи відшкодування шкоди, може зобов'язати відповідальну за шкоду особу відшкодувати ... 121 Арбітражно процесуального кодексу України вправі змінити спосіб виконання рішення та застосувати до неї санкції, передбачені ст. 119 Арбітражно процесуального кодексу України.
Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 ...
Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 44. – Ст. 356. 3. Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003р. №436 IV.
Кримінальний кодекс України: (Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001 року): Офіційний текст / Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2001.... Науковий коментар Кримінального кодексу України. – К.: ТОВ "Атіка": Академія: Ельга. – Н., 2001. – 654, [1] с. 2. Кримінальне право України. Особлива частина./ За ред. М.
624 Цивільного кодексу України збитки відшкодовуються в частині, не відшкодованій неустойкою (пенею). Спираючись на викладене та керуючись п...., статтею 623Цивільного кодексу України, статтями 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України суд вирішив: 1. Стягнути з розрахункового рахунку ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних ...
624 Цивільного кодексу України збитки відшкодовуються в частині, не відшкодованій неустойкою (пенею). Спираючись на викладене та керуючись п...., статтею 623 Цивільного кодексу України, статтями 49, 82, 84 Господарського процесуального кодексу України суд вирішив: 1. Стягнути з розрахункового рахунку ВАТ «Дніпропетровський завод прокатних ...
Суть підбурювання за Кримінальним кодексом України 3. Відповідальність за вчинення злочинів у співучасті Висновки Список використаної літератури ВСТУП Актуальність теми дослідження....однозначно: за діючим українським Кримінальним кодексом карається злочин як діяння, тобто акт порушення особою кримінально правової заборони. У той же час законодавство залишилося непослідовним у даному ...
...звернутися до загальних норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України а також Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, які визначають поняття виробничого кооперативу.
...це за допомогою кіл Ейлера: Кодекс, збірник нормативних актів, правова норма, закон, стаття кодексу, стаття цивільного кодексу. 3. Визначити дані судження за їхніми якісно кількісними характеристиками; ...
...в світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України та його відповідності принципам приватного права. Також необхідно вказати значимість інституту правочину при регулюванні цивільного обороту та ступінь розробленості ... Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 IV// Голос України № 45 46 від 12.03.2003; 47 48 від 13.03....
...звернутися до загальних норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України а також Закону України “Про сільськогосподарську кооперацію”, які визначають поняття виробничого кооперативу.
...злочину передбачені статтею 212 Кримінального кодексу України………………………………………………..…11 1.3. Суб’єктивні ознаки складу злочину передбачених статтею 212 Кримінального кодексу України……….…………………………………….……15 РОЗДІЛ 2.
Охорона праці неповнолітніх за Кодексом Законів про Працю................22. ВИСНОВОК..................................................................................................................27. Список використаних джерел......................................................................................29. ВСТУП Трудове право України є однією з провідних галузей у ...прокоментовано чинне трудове за¬конодавство: Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП), Зак...
Відповідно до Бюджетного Кодексу України (ст.29) до складу доходів Державного бюджету України включаються... 2. Джерела формування доходів державного бюджету поділяються на..... 3.... Відповідно до Бюджетного Кодексу України джерелами фінансування дефіциту бюджетів є...... 5. Кабінет Міністрів України може брати позики в межах... Завдання до теми 5 1.
...у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України. Також варто вказати необхідність регулювання правового становища неповнолітніх за цивільним законодавством України та ступень розробки даної проблематики в юридичній ...відповідно до встановлених нормами Цивільного Кодексу України вікових меж, дати визначення неповнолітньої особи. Викладаючи друге питання, слід визначити поняття цивільної правоздатності, її обсяг, види, момент її ...
...у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України. Також варто вказати необхідність регулювання правового становища неповнолітніх за цивільним законодавством України та ступень розробки даної проблематики в юридичній ...відповідно до встановлених нормами Цивільного Кодексу України вікових меж, дати визначення неповнолітньої особи. Викладаючи друге питання, слід визначити поняття цивільної правоздатності, її обсяг, види, момент її ...
«Житлового кодексу Української РСР» ст. 61 4. «Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» зі змінами за 2012 рік. 5.... Науково практичний коментар до Цивільного кодексу України. 11. Осетинська Г. «Проблеми визначення класифікаційних критеріїв відмежування зобов’язань з надання послуг та поділу їх на види» // Вісник ...
Аналіз проектів податкових кодексів 4.1. Аналіз проектів податкових кодексів М.Катеринчука та Азарова Тігіпка 4.2. Напрямки реформування системи прямого та непрямого оподаткування ...
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЯК ОСНОВА БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ 64 3.1. Регулювання доходів бюджету та вплив на міжбюджетні відносини 64 3.2....бюджету в контексті змін Бюджетного кодексу 73 3.3. Вдосконалення кредитної політики в новій редакції Бюджетного кодексу 90 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 101 ДОДАТКИ 106 ...
...переважно норми Особливої частини Кримінального кодексу УКраїни); 2) узагальнений, на якому діють, реалізуються положення Загальної частини ККУ; 3) принциповий це дія, реалізація принципів, загальних засад кримінального ...принципи, аніж конкретні статті Кримінального кодексу. Ще більш актуальною дана проблема стала після прийняття Конституції України, яка закріпила найбільш загальні засади політичної, соціально економічної та інших ...
Законодавча техніка Кримінального кодексу України 2001 р. // Нова політика. – 2001. № 4. – С. 6 9; № 5. – С. 10 13. 4. Бажанов М.И. Основы уголовного законодательства и Уголовный кодекс // Проблеми законності / Нац. юрид.
202 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001. № 42 (330), 20 26 жовт. – С. 27 32. 2. Берзін П.С.... 202 Кримінального кодексу України 2001 р.) // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. Серія: Юридичні науки. – 2002. Вип. 47. – С. 203 205. 6.
...щодо земельних ділянок встановлюються Земельним кодексом та іншими нормативно правовими актами. Зокрема, ст. 91 ЗК передбачає обов’язки власників земельних ділянок, ст. 96 ЗК ― обов’язки землекористувачів. Проте Земельний кодекс не передбачає обов’язків суб’...
На основі Цивільного кодексу України дайте загальну характеристику окремим видам договорів, зокрема, тим, які найчастіше зустрічаються на практиці. 8. Що таке заповідальний відказ? 9.... Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання. 3. Система і джерела адміністративного права. 4.
Кримінальний кодекс України: Науковий коментар. // За ред. Коржанського М.Й. К.: Атіка, 2001. 629 с. 2. Науково практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.