Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 732 за запитом Кодексом

...процесу, що передбачені Господарським процесуальним кодексом України, є: а) окреме провадження; б) позовне провадження; в) наказне провадження; г) провадження у справах про банкрутство; ґ) провадження у ...судочинства є: а) Господарський процесуальний кодекс України; б) Закон України «Про господарські суди»; в) Закон України «Про судоустрій»; г) Закон України «Про судоустрій і статус суддів»; ...
Яка стаття Митного кодексу України передбачає здійс¬нення особистого огляду? 19. Проаналізуйте методику проведення особистого огляду громадян. 20. Назвіть документ, який складається після закінчення ... Відповідно до якої статті Митного кодексу України проводиться огляд та переогляд речей? 63. В яких випадках обов'язкова присутність представника організації, що здійснювала зберігання, перевезення чи ...
...застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3. Андреев Ю.Н.... Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред.
...застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України: Лист ВГСУ від 07.04.2008 р. № 01 8/211 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 3. Агарков М.М....оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом України // Право України. – 2009. – № 6. – С.114 120. Дзера О.В. Інститут правочину за новим Цивільним кодексом України // Антологія української ...
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 IV// Голос України № 45 46 від 12.03.2003; 47 48 від 13.03.... Загальні принципи і структура Цивільного кодексу України // Концептуальні питання створення нового Цивільного кодексу України – К., 1992. – С. 24 26.
...теоретичного обґрунтування законодавчих положень Цивільного кодексу України щодо змісту й обсягу спадкових прав кожного громадянина, вперше здійснених у процесі кодифікації цивільного права....становлять норми Книги шостої Цивільного кодексу, що регламентують умови та порядок спадкування. Окремі норми спадкового права ми знаходимо і в інших розділах Цивільного кодексу України.
...і господарських операцій, прийнято Податковий кодекс України. В сучасних умовах господарювання для великих підприємств досить гострою є проблема формування облікової політики....та з застосуваннями норм Податкового кодексу. В третьому розділі розглядаються проблеми співіснування бухгалтерського та податкового обліку амортизаційних відрахувань і зазначаються шляхи усунення даних недоліків.
Цивільний кодекс України: Науково практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За заг. ред.... Особливості застосування окремих положень Цивільного кодексу України щодо здійснення прав спадкоємця // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – № 2. – С. 38 40. Печений О. П.
Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 ...
Кодекс Законів про працю від 10.12.1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 ...
...вчинення злочину – це передбачені Кримінальним кодексом (далі – КК), суспільно небезпечні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації злочинного наміру, тобто характером діяння (дії ...відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу. А відповідно до ч.2 цієї статті незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.
Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2001, N 25 26, ст.131 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 ... Кримінальний Кодекс України. Коментар основних положень / Упоряд. В.А. Клименко. – К.: Літера ЛТД, 2007. – 288 с. 5.
...виникли можна віднести до норм Кодексу поведінки, що діють в команді? 2. Чи можете Ви запропонувати підходи до перегляду, коригуванню чи аналізу наявної команди Кодексу поведінки, за допомогою яких можна ...
Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003р. №436 IV. // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2003. №18, №19 20 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 ...
Господарський кодекс України. Від 16 січня 2003р. №436 IV. // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2003. №18, №19 20 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 ...
На основі Цивільного кодексу України дайте загальну характеристику окремим видам договорів, зокрема, тим, які найчастіше зустрічаються на практиці. 8. Що таке заповідальний відказ? 9.... Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення 2. Адміністративне право України: поняття і предмет правового регулювання 3. Система і джерела адміністративного права 4.
...є основні положення Конституції України, кодексів та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і програм Кабінету Міністрів України з питань формування бюджетної ... Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. № 50 51. Ст. 572. 3.
Цивільний кодекс Наполеона 1804 року 2. Кримінальний кодекс 1810 р. Злочини і система покарань Висновки Список використаної літератури
Знайти в Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право і суміжні права» і порівняти статті, в яких визначено перелік об'єктів авторського ...організацій мовлення, спираючись на Цивільний Кодекс України і Закон України «Про авторське право і суміжні права» ….. 10 5. Дайте визначення та зробіть правовий аналіз об'єктів ...
Проаналізуйте положення Кодексу України про адміністративне судочинство та вкажіть підвідомчість справ підвідомчому суду. Завдання 2. Природоохоронною прокуратурою було встановлено порушення вимог по охороні ... Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. № 2747 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 36, № 37. – Ст.
...язання у проекті нового Цивільного кодексу України // Українське право. – 1997. – Число 1. – С. 72–73. 8.Цивільне право України. Книга перша.: Підручник. У 2 книгах....Цивільний кодекс України. Проект у редакції від 25 серпня 1996 року. // Українське право. 1996. №2(4). – С. 32 523.
ПЛАН Вступ Зміст понять «тероризм» і «терористичний акт» Об’єкт злочину, передбаченого статтею 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України Об'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України Суб'єктивні ознаки терористичного акту Кваліфіковані види терористичного акту ...
Кримінальний кодекс України. Кримінально процесуальний кодекс України. К. : Юрінком Інтер, 2005. 478 с. 2 .Ковальський В. Кримінальне право України: Посібник/ Віктор Ковальський, ...
...звернутися до загальних положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, які визначають умови створення суб’єкту господарювання (юридичної особи та фізичної особи підприємця) та положень ...
ЕЛЕМЕНТИ КОНФЛІКТУ: Об’єкт конфлікту – договірні або ж зобов’язальні відносини, що лежать у площині цивільного права та підлягають врегулюванню відповідно до норм Цивільного кодексу України, Цивільно процесуального кодексу України, відповідних Законів та інших НПА. Безпосереднім об’єктом виступають правовідносини з приводу укладення договору купівлі ...
...України 1.2 Характеристика Кримінального кодексу України 1.3. Кримінальна відповідальність та її підстави 1.4. Поняття злочину та його ознаки 1.5....Види вбивств за чинним Карним Кодексом України 2.2 Місце вбивства з необережності у Кримінальному праві України Висновки Література
...звернутися до загальних положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України щодо поняття ліцензування господарської діяльності. Після цього необхідно з’ясувати зміст положень спеціального нормативного акту – Закону ...
...звернутися до загальних положень Господарського кодексу України щодо поняття патентування підприємницької діяльності. Після цього необхідно з’ясувати зміст положень Податкового кодексу України.
...проблематичними через несистематизованість комерційного правового кодексу та корумпованої судової системи. Ці фактори зупиняли іноземні інвестиції, зростання малого бізнесу, але покривали збільшення кількості тіньових підприємств, які мають ...радять Альбатронії перейняти існуючий комерційний кодекс США без ревізії та змін разом з американськими судовими службовцями, які б винесли рішення в цій справі.
Кодекс законів про народну освіту УСРР 4. Висновок Вступ З переходом до мирного життя, введенням нової економічної політики, відновленням народного господарства ...найповніші нормативно правові акти законодавства( кодекси, устави, положення…), які б закріпили і регулювали нові форми суспільних відносин в інтересах робочого класу та селянства.
...та її особливості за Податковим кодексом України……………………………………………………………………………….…8 1.2. Право та предмет податкової застави……………………..………………..12 1.3. Реєстрація та припинення податкової застави………………………….….17 РОЗДІЛ 2....ЗАСТАВИ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ……………..36 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..…...…..40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...…………………...……42 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Структура Кримінального кодексу України: єдність та взаємозв’язок Загальної та Особливої частин. 3. Структура кримінально правової норми. 4....про кримінальну відповідальність», «стаття Кримінального кодексу» та «кримінально правова норма». Розгляд останнього питання рекомендується починати з наведення поняття тлумачення, потім переходити до його видів та значення.
...Вашу думку, слід приймати Етичні кодекси окремих організацій – на добровільній чи примусовій? 4. Аргументуйте Вашу позицію щодо можливості/ неможливості використання правових санкцій до порушників професійного етичного кодексу 5.
...Вашу думку, слід приймати Етичні кодекси окремих організацій – на добровільній чи примусовій? 4. Аргументуйте Вашу позицію щодо можливості/ неможливості використання правових санкцій до порушників професійного етичного кодексу 5.
Система та структура Кримінального кодексу України. 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 5....чи для довкілля, а Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 239 1 «Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель». З якого часу (дата та час) зазначений ...
122 Кримінального кодексу України............................................... .....................................................12 Розділ 4. Суб’єктивні ознаки злочину передбаченого ст.122 Кримінального кодексу України.....................................................................................................15 Висновки................................................................................................................20 Список використаних джерел........
...4.2 Інституції 4.3 Кодекс 4.4 Новелли 5.Значення систематизації Юстиніана для подальшого розвитку систем права ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА Актулаьність дослідження даної теми, полягає ... Прийняття низки кодексів України гостро ставить проблему про концепцію та методологічні підстави створення нових законодавчих актів, що потребує нових теоретичних досліджень у цій ...
Цивільний процесуальний кодекс України. 2. Цивільний кодекс України. 3. ПостановаПленумуВерховногоСудуУкраїни "Пропрактикузастосування судами процесуальногозаконодавства при розглядіцивільнихсправ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р.
Земельний кодекс України: Науково практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. — К„ 2003. 3. Аграрне право України: Практикум / За ред. В.... Земельний кодекс України: Коментар / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. — Харків, 2002.
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма "Урожай" (далі Товариство, ЗАТ НВФ"Урожай") створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу<...
...в світлі прийняття нового Цивільного кодексу України. Також необхідно вказати про значимість інституту відшкодування моральної шкоди. В першому питанні курсової роботи студенту варто дати визначення моральної (... Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 р.; № 47 – 48 від 13.03.2003 р. 3.
, 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про статус народного ... 91 93 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Резолюция Ген. Ассамбл. ООН от 17.12.1979 г.
Коментар до статті 201 Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2001. – 22 28 грудня. – С. 28 32. 2. Бойко А.М....за контрабанду за новим Кримінальним кодексом України // Митна справа. – 2001. № 6. – С. 27 43. 16. Омельчук О. Об’єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського національного університету ім.
...теми потрібно врахувати, що Кримінальний кодекс містить в ч. 1. ст. 17 визначення поняття добровільної відмови. Необхідно звернути увагу на те, що ця дефініція вперше з’...вітчизняному законодавстві тільки в Кримінальному кодексі 2001 року. До недавнього часу відсутність законодавчого визначення поняття добровільної відмови породжувала велике різноманіття таких визначень в науковій літературі, деякі ...
40 Кодексу законів про працю. На підставі аналізу відповідних статей Кодексу законів про працю, поясніть порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності і на ...
56 Земельного кодексу України передбачає право громадян і юридичних осіб набувати у власність замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га, ... 6 Лісового кодексу України землі лісового фонду можуть надаватись громадянам та юридичним особам лише у постійне або тимчасове користування.
Законодательство Наполеона 3.1 Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 3.2 Уголовный кодекс Наполеона Выводы Список использованной литературы
...у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України. Також доцільно вказати необхідність регулювання правового становища держави Україна як суб’єкта цивільного права та ступень розробки даної проблематики ... Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 IV// Голос України № 45 46 від 12.03.2003; 47 48 від 13.03....
...діяльністю як покарання за кримінальним кодексом України……………….…15 2.1. Система покарань та місце в ній позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю…………………………………………..…….....діяльністю в санкціях статей кримінального кодексу України…………………………..…..20 Розділ 3. Порядок призначення та застосування кримінального покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною ...
, 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції ...в проекті нового Кримінально процесуального кодексу України //Підприємництво, господарство і право. 2004. № 4. C. 122 125 Фріс П.Л., Малеєва А.Ю.
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.