Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 565 за запитом Комплексна

...виготовлення певного виробу, а встановлення комплексних відрядних розцінок за повне виготовлення виробу в цілому. Причому, така комплексна розцінка може враховувати результати праці не тільки основних робітників ...
...виготовлення певного виробу, а встановлення комплексних відрядних розцінок за повне виготовлення виробу в цілому. Причому, така комплексна розцінка може враховувати результати праці не тільки основних робітників ...
...виготовлення певного виробу, а встановлення комплексних відрядних розцінок за повне виготовлення виробу в цілому. Причому, така комплексна розцінка може враховувати результати праці не тільки основних робітників ...
...виготовлення певного виробу, а встановлення комплексних відрядних розцінок за повне виготовлення виробу в цілому. Причому, така комплексна розцінка може враховувати результати праці не тільки основних робітників ...
...виготовлення певного виробу, а встановлення комплексних відрядних розцінок за повне виготовлення виробу в цілому. Причому, така комплексна розцінка може враховувати результати праці не тільки основних робітників ...
...виготовлення певного виробу, а встановлення комплексних відрядних розцінок за повне виготовлення виробу в цілому. Причому, така комплексна розцінка може враховувати результати праці не тільки основних робітників ...
першочергове освоєння та комплексне використання найефективніших видів природних ресурсів c. регіональна інтеграція та комплексність d. пропорційне розміщення продуктивних сил Question 12 Зазначте, який із ...
Формування комплексної інформаційної системи 2. Оцінка інформаційного забезпечення управління підприємством 2.1. Організаційно економічна характеристика ТОВ „Полтавський інститут економіки і менеджменту” 2.... Тому, кажучи про концепцію побудови комплексних інформаційних систем, не можна не згадати таку актуальну на сьогоднішній день проблему, як поєднання в документообігу підприємства електронних і паперових ...
...ветеранів 28 РОЗДІЛ 2 Модель Комплексної регіональної програми соціально Медичного забезпечення ветеранів війни 33 2.1. Роль комплексної програми соціально медичного забезпечення ветеранів війни 33 2....
Комплексний характер подолання. 26. Методика логопедичної роботи при органічній (механічній) дислалії. 27. Ринолалія як специфічна вада звуковимови і голосу.... Характеристика сучасного комплексного медико педагогічного підходу до подолання заїкання. 33. Методики подолання заїкання у дітей дошкільного віку. 34.
комплексні c. суб’єктивні Question 7 Трудовий потенціал організації: a. перевищує просту суму трудових потенціалів працівників b.... комплексні c. постійно діючі Question 4 Диспозитивність нормативно правових актів полягає в тому, що вони: a.
Комплексний показник ефективності розраховується шляхом підсумовування окремих показників, заснованих на тій чи іншій системі критеріїв. Трикотажна фабрика “Киянка” була заснована у ... Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ...
...моніторингу ринку, при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала ...основі проведеної в другому розділі комплексної оцінки працівників змінити місячні тарифні ставки працівників. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1....
...моніторингу ринку, при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала ...основі проведеної в другому розділі комплексної оцінки працівників змінити місячні тарифні ставки працівників. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1....
системний, а не комплексний b. комплексний, а не системний c. і системний, і комплексний d. ні системний, ні комплексний Question 3 В управлінні персоналом ...
...моніторингу ринку, при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу Цимбала ...основі проведеної в другому розділі комплексної оцінки працівників змінити місячні тарифні ставки працівників. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1....
...моніторингу ринку, при чому найвища комплексна оцінка результатів праці та ділових якостей працівників відділу перекладу та моніторингу ринків ТОВ “Торгово – промислова палата” у начальника відділу....основі проведеної в другому розділі комплексної оцінки працівників змінити місячні тарифні ставки працівників та удосконалити систему стимулювання і мотивації працюючих. розробити і впровадити проект відкриття на ...
...незмінній структурі виробництва 120 % Впровадення комплексних бригад у виробництво дало можливість підвищити продуктивність праці на 10 %. Усього в комплексних бригадах зайнято 60 % працюючих Знайти економію чисельності ...
Комплексний підхід до пошуку проблем раціоналізації. 7. Вимоги до особистих якостей винахідника Контрольні питання до теми 4 1.... Які проблеми становлять комплексний підхід до підвищення працездатності людини? 8. Методи фізіологічних досліджень. ТЕСТЫ (23 ответа) ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Чи вірне ...
...розглядається в широкому розумінні, є комплексним поняттям і включає в себе три складові: здійснення банківських операцій, формування й використання фінансових ресурсів, визначення й аналіз фінансових результатів....методи управління, управлінські рішення, систему комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку, що включає оцінку фінансово економічної ситуації в країні, аналіз власних, залучених і позичених коштів, ...
...загальних фінансових питань, що забезпечують комплексний економічний і соціальний розвиток, формування збалансованого ринкового господарства на відповідній території, її основи закріплені в Конституції України.... Базою проходження комплексної практики з фаху є Фінансове управління Шаргородської районної державної адміністрації , що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним ...
Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ...підприємству було б доцільно запровадити комплексну оцінку результативності роботи працівників за допомогою використання інтегрального коефіцієнта, який комплексно враховує такі показники, як професійні та особисті якості, рівень ...
Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостей працівників відділу. За результатами оцінки персоналу розроблено пропозиції щодо стимулювання персоналу....сили Таблиця 1.2 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.3 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Рис. 1.3 Групування основних функцій економічного механізму ефективного ...
...рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства. У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій осягнення максимально можливого економічного результату (а ...необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансово економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і раціональний підбір інформаційних джерел, що ...
...рішень може бути тільки глибокий комплексний аналіз діяльності підприємства. У ході такого аналізу всі сторони діяльності підприємства оцінюються з позицій осягнення максимально можливого економічного результату (а ...необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансово економічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і раціональний підбір інформаційних джерел, що ...
...правовий документ, який би забезпечив комплексний підхід до правового регулювання державного контролю, визначив би контроль як систему відносин, що будується на загальних принципах, об’єднується спільними ...проведенні перевірок, не завжди дотримується комплексність підходу до перевірки того чи іншого питання, не завжди застосовуються методи економічного аналізу. Застосування комплексного підходу до проведення перевірок дозволить ...
...3 Question 1 Основним фактором комплексного підходу до управління персоналом на сучасному ринку праці є: a. забезпечення стабільного матеріального добробуту громадян b.... комплексна система управління якістю продукції Question 5 Сукупність управлінських органів і об’єктів управління, заходів, методів і засобів, спрямованих на встановлення, ...
Комплексна оцінка результатів праці і ділових якостей працівників відділу. За результатами оцінки персоналу розроблено пропозиції щодо стимулювання персоналу: кадрове навчання працівників ...матеріалу Таблиця 1.1 Методи комплексної системи відбору персоналу Таблиця 1.2 Порівняльний аналіз джерел наймання персоналу Таблиця 1.3 Огляд літературних джерел Рис.
принципу комплексності b. принципу системності c. принципу конкретності d. немає правильної відповіді Question 5 Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..." a.... принципу комплексності c. немає правильної відповіді d. принципу конкретності Question 5 Закінчіть думку: „Показники, якими характеризується продуктивність праці..." a.
комплексна d. оперативна Question 4 За сферою здійснення виокремлюють види реструктуризації ... a. інформаційну b. управлінську c. екологічну d....та матричний Question 8 Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення, називається ... a.
Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ...з таких методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників. Дана методика, при її правильному і ефективному застосуванні дозволить більш ефективно розподіляти фонд ...
Маючи реальну комплексну оцінку результативності працівника керівництво має можливість належним чином диференціювати заробітну плату, винагородити, а також здійснювати переміщення працівників з метою більш ...з таких методик є розрахунок комплексної оцінки результатів праці і ділових якостей працівників. Дана методика, при її правильному і ефективному застосуванні дозволить більш ефективно розподіляти фонд ...
комплексним показником якості b. узагальненим показником якості c. базовим показником якості Question 3 «Піраміда якості» має такі складові : a.... комплексним показником якості Question 15 «Піраміда якості» має такі складові : a. якість виробництва, якість торгівлі, якість суспільства b.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи комплексної рейтингової оцінки комерційного банку 1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингової оцінки ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи комплексної рейтингової оцінки комерційного банку 1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингової оцінки комерційного банку 1.3 Порівняльний аналіз методик рейтингових оцінок ком...
лінії та комплексні технологічні процеси виробництва Question 2 Засобом найкращого використання устаткування є: a. узгодження одиничних операцій та технологічних потоків b.... комплексними c. диференціальними Question 9 Основними видами первинної сировини для одержання виробів є продукти: a. мінеральні продукти b. тваринного походження c.
...довести, що моральні якості мають комплексний, компілятивний характер та складаються з морально етичних, особистісних, колективних моральних якостей, які є складовими частинами моральних якостей як комплексу....оскільки фізичне виховання також має комплексний, компілятивний характер, оскільки складовими частинами та водночас засобами виступають засоби фізичного виховання, якими є основна гімнастика, туризм, спорт, ігри, гігієнічний ...
метод комплексного психологічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта Question 2 Балів: 1 Головним завданням психокорекційних програм є a.... комплексний лiкувальний вербальний і невербальний вплив b. вплив на самосвiдомiсть людини при психiчних, нервових та психосоматичних захворюваннях c. психоаналіз d.
В широкому – як комплексний інструмент управління (активами і пасивами) банку; у вузькому – як набір кредитних інструментів для досягнення основних цілей....ПАТ «Сведбанк» на основі впровадження комплексної стратегії моніторингу, яка передбачає реалізацію наступних етапів: визнання заборгованості проблемною, проведення реструктуризації, моніторинг критеріїв відновлення заборгованості, оцінка альтернатив стягнення заборгованості.
...свого оточення, при цьому використовуючи комплексний підхід до організації його афективного життя і нормалізуючи його взаємодію насамперед, із близькими для нього людьми....труднощів офіцерів внутрішніх військ застосовувалась комплексна психодинамічна методика (ПДМ), в структурі якої виділяються такі види психологічної допомоги, як пояснення та психодинамічне консультування.
Аналіз комплексної системи мотивації 10. Визначення стилю керівництва та типу керівника одного з підрозділів підприємства 11. Висновки та пропозиції Список використаної літератури ... Самоорганізація і самонормування праці припускають комплексне обґрунтування як витрат, так і результатів праці, для чого необхідно правильно використовувати не тільки методи нормування праці, але і способи ...
Технологія комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.Домашнє завдання як одна із форм організації навчального процесу. 2.1....ності, систему оцінювання учнів, технологію комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів. 2) дослідити методику підготовки учнів до виконання домашніх завдань з фізичної культури.
...методів нематеріального стимулювання персоналу; впровадження комплексної оцінки управлінського персоналу на постійній основі, впровадження запропонованої економічної моделі оптимізації виробництва для скорочення частки управлінських витрат у загальному обсязі ... Механізм дії комплексних систем управління якістю продукції 1.4. Фактори впливу на управління фірмою в умовах України РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції 1.3 Методологія оцінки собівартості продукції Розділ 2 практичні засади формування і оцінки собівартості продукції зат «графія україна» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка собівартості прод...
...використання ресурсів підприємства 2.3 Комплексна оцінка економічної ефективності діяльності підприємства Розділ 3 шляхи збільшення економічної ефективності діяльності тов «агрофірма ім.... Комплексний аналіз економічної ефективності діяльності підприємства виявив, що на підприємстві спостерігається збільшення обсягів реалізації наряду зі зниженням обсягів виробництва, що є ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції 1.3 Методологія оцінки собівартості продукції Розділ 2 практичні засади формування і оцінки собівартості продукції зат «графія україна» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка собівартості прод...
...виробництва цукрових буряків 2.3 Комплексна оцінка економічної ефективності виробництва цукрових буряків РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ТОВ «АГРОФІРМА ІМ.... Комплексний аналіз економічної ефективності діяльності підприємства виявив, що на підприємстві спостерігається збільшення обсягів реалізації наряду зі зниженням обсягів виробництва, що є ...
Сприяння формуванню дисциплінарності військовослужбовців шляхом комплексного дослідження їх особистості 4.1. Програма комплексного вивчення та дослідження особистості військовослужбовця 4.2. Виявлення стрес факторів для військовослужбовців Тест ...
...системи управління відходами – розроблена програма комплексного управління відходами на міському рівні. Об`єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування в галузі управління твердими побутовими відходами....29 РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ВІДХОДАМИ ..............34 ВИСНОВКИ .......................................................................................51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................
Комплексна оцінка фінансового стану 3.3. Шляхи зміцнення фінансового стану Висновки та пропозиції Список літератури Результати функціонування господарюючих суб’єктів їх ... Узагальнюючі показники комплексної оцінки фінансового стану Полтавського заводу продтоварів "Світанок" (прибутковість і рентабельність) мали тенденцію до підвищення за всіма параметрами.
Метою дослідження є комплексний аналіз умов чинності договорів та підстав їх недійсності, порядок та наслідки визнання договорів неукладеними. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, ... Предметом дослідження є комплексний аналіз визнання договорів недійсними та неукладеними в цивільному праві України. Структура та обсяг роботи зумовлені метою і завданням дослідження.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.