Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 351-400 з 419 за запитом Конкуренція

...форм добровільного (договірного) страхування з конкуренцією страхових організацій. Отже, сфера застосування договору розширюється як у відносинах між юридичними особами, між юридичними особами і громадянами, так і ...
...ринку фінансових деривативів; б) в) конкуренція країн, де розвивається капіталізм за умови залучення фінансових ресурсів Заходу; в) г) всі відповіді правильні; г) д) всі відповіді неправильні.
...вплив таких факторів, як збільшення конкуренції, насичення ринку меблів подібною продукцією, обмеженість виробничих потужностей підприємства, необхідність покращення якості продукції тощо. Аналіз резервів збільшення прибутку ТОВ «СВС» ...
В умовах ринкової конкуренції є комерційною таємницею. Керівництво ТОВ “Круг ТЕТ” самостійно встановлює зміст та форми внутрішньої звітності. Необхідно розробити бізнес стратегію, освоїти нові ...
...їх захисту, створення рівних умов конкуренції, розвиток стійких та ефективних фінансових інститутів та інститутів, що здійснюють адміністрування в економіці сьогодення.
...стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості. Таким чином, цілями зменшення ризику повинні ...
...також базис для стимулювання розвитку, конкуренції та покращення якості соціальних послуг. В Україні, не відміну від інших держав, поки що не сформовано системи ліцензування, атестації соціальних ...
...розмірів відсоткових ставок та інтенсивної конкуренції за фонди банки стали приділяти підвищену увагу пошуку нових джерел ресурсів, а також моніторингу структури й вартості депозитів і недепозитних ...
Монополії і конкуренція 376 3. Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання 393 4. Неолібералізм: лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи 399 5. Неокласичне відродження.
...фактори, що обумовлюють переваги в конкуренції й підвищує імідж підприємства. Стратегія ціноутворення – це вибір підприємством стратегії, по якій повинна змінюватися початкова ціна товару з максимальним для ...
Закон України „Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 № 2210 III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 12, ст.64 20.
Основну територіальну конкуренцію підприємству складають: Черкаський та Смілянський хлібзаводи, що спеціалізуються на виготовленні, відповідно, хлібо булочної групи товарів; ТОВ «Меркурій», основною продукцією якого ...
...законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив. В процесі аналізу сильних і слабких сторін ВАТ “Золотонiський машинобудiвний ...
З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними.
З розвитком конкуренції на ринку та зниженням норми прибутку перспективи розвитку підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та управління ними.
Товар продається в умовах чистої конкуренції. Загальний попит на товар великий, виробничі потужності підприємства повністю завантажені. Ціна на ринку рівна 16 грн.
...Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Графік повних витрат (ТС) задано точками, координати яких наведено в таблиці. Ринкова ціна Р1, за якою фірма продає свою продукцію, ...
...не діє, адже в Україні конкуренція тільки зароджується, ще не налагоджено вільного руху ресурсів, капіталів і робочої сили. Поспішний злам планового ціноутворення за відсутності відповідних ринково – ...
...ринках західних країн з жорсткою конкуренцією керівництву підприємства слід виходити і на відповідний рівень менеджменту, який для країн з розвинутою ринковою економікою неможливий без ефективних автоматизованих ...
...ринках західних країн з жорсткою конкуренцією керівництву підприємства слід виходити і на відповідний рівень менеджменту, який для країн з розвинутою ринковою економікою неможливий без ефективних автоматизованих ...
...законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив. В процесі аналізу сильних і слабких сторін ВАТ “Золотоніська парфюмерно – ...
...країнах, де між товаровиробниками існує конкуренція, навпаки: підприємства частину цих витрат добровільно беруть на себе. Там борються за споживача, а не зі споживачем.
...яких ринкових ситуаціях має місце конкуренція продавців? a. “Ринок продавця” b. “Рівноважний ринок” c. “Ринок покупця” Question 8 Яка з перерахованих орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній ...
Зростаюча конкуренція. Для тих, хто починає свою справу, пробитися на ринок дуже складно. Значить треба шукати такі способи маркетингу, які дали б ...
...низька якість молочної сировини, значна конкуренція і головна проблема – скорочення поголів’я великої рогатої худоби і щорічне зниження виробництва молока. Таким чином, для покращення ситуації було ...
...стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості. Аналізуючи діяльність об’єкта роботи – ТОВ „...
Підвищення загального рівня конкуренції за рахунок створення і випуску конкурентноспроможної продукції. 3. Набуття знань в області антикризового управління. 4. Поліпшення механізму управління фінансовими потоками.
...розмірами, але воно може скласти конкуренцію завдяки високій якості продукції, помірним цінам і вдалому розташуванню. У підприємства є можливість створити промислові потужності по відкриттю і функціонуванню ...
...стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості. Для поповнення власного капіталу треба, перш ...
...інноваційної діяльності включає ринок чистої конкуренції, ринок капіталів та: a. ринок нових виробів b. ринок новацій c. ринок збуту d. ринок ресурсів Question 5 Патент це: ...
...інноваційної діяльності включає ринок чистої конкуренції, ринок капіталів та: a. ринок ресурсів b. ринок нових виробів c. ринок новацій d. ринок збуту Question 5 Патент це: ...
...інноваційної діяльності включає ринок чистої конкуренції, ринок капіталів та: a. ринок нових виробів b. ринок новацій c. ринок збуту d. ринок ресурсів Question 5 Патент це: ...
...законодавча база – негативний вплив; • висока конкуренція в галузі – негативний вплив; • людський фактор (висока кваліфікація) – позитивний вплив. в процесі аналізу сильних і слабких сторін ВАТ “Золотонiський машинобудiвний ...
...безперечно направить позичальників до легальної конкуренції з ціллю використання найбільш вигідної позиції в даній рейтинговій системі. З іншого боку, необхідно врегулювати кредитні відносини шляхом прийняття Закону „...
...безперечно направить позичальників до легальної конкуренції з ціллю використання найбільш вигідної позиції в даній рейтинговій системі. З іншого боку, необхідно врегулювати кредитні відносини шляхом прийняття Закону „...
...безперечно направить позичальників до легальної конкуренції з ціллю використання найбільш вигідної позиції в даній рейтинговій системі. З іншого боку, необхідно врегулювати кредитні відносини шляхом прийняття Закону „...
...стимулювання збуту в умовах високої конкуренції), але можливе виникнення додаткових витрат по залученню короткострокових банківських кредитів для компенсації дебіторської заборгованості. Аналізуючи діяльність об’єкта роботи – ТОВ «...
Посилююча конкуренція в аудиторсько консалтинговому бізнесі примушує компанії знаходити нові шляхи підвищення ефективності організації, підвищення рентабельності діяльності.
...великої кількості товарів і зростаюча конкуренція c. своєчасно вивчати попит товару і виконувати персоналом магазину своїх обов’язків Question 28 Планування асортименту пов'язано із: a.
...хлібобулочних виробів існує дуже сильна конкуренція. Потрібно розробити ефективну збутову політику, а головне, визначити, які позиції в асортименті підприємства вже не приносять очікуваного доходу, і зняти ...
...банків настає складний момент – гостра конкуренція, коли один банк поглинає інший, або переманює клієнтів; зміна вдалих і поганих років для діяльності; відмінності між податковими і законодавчими ...
Конкуренція це : а) згода сторін, що домовляються; б) форма зв'язку між підприємцями; в) становище, яке склалось в економічній сфері; г) ...
...під час якої відродилася економічна конкуренція, встановилася багатосекторна економіка. На законодавчому рівні вперше було закріплено основи правового регулювання вирішення трудових спорів (конфліктів).
...б) кон’юнктури ринку; в) конкуренції; г) цінової політики; д) альтернативної вартості. Межа малозабезпеченості формується на основі: а) ланцюгового методу; б) інтегрованого методу; в) експертного методу; ...
ризики конкуренції, нестабільного платоспроможного попиту, ризик країни. Question 3 Чому дорівнює коефіцієнт В по інвестиційному портфелю, що цілком складається з облігацій випущених ...
...зміну вимог споживачів продукції; посилення конкуренції, відноситься до: a. внутрішніх ризиків проекту b. зовнішніх непередбачуваних ризиків c. зовнішніх передбачуваних ризиків Question 10 Ризики, зумовлені технічними або ...
В чому проявляється конкуренція в банківській діяльності ? ( до 10 строк) 3. Сутність оперативного та стратегічного банківського контролінгу (до 10 строк) 4.
...економічної політики, сприяє розвитку сумлінної конкуренції, інноваціям, зниженню технічних бар’єрів у торгівлі, підвищенню рівня безпеки життя, здоров’я і майна громадян, забезпечує охорону інтересів споживачів, ...
...межах міжвідомчих переміщень та підтриманням конкуренції кандидатів на держслужбу шляхом суворих вступних іспитів або високих оцінок за загальноосвітнім тестуванням при вступі до відповідних навчальних закладів Question ...
конкуренція між етносами Question 14 Значний внесок до етнопсихології зробив: a. З. Фрейд b. І. Павлов c. В. Петренко d. К.
« 1 2 ... 6 7 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.