Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 301 за запитом Конституційно-правове

Характеристика конституційно правових норм як основи системи конституційного права України 2.1. Поняття та характерні риси норми конституційного права 2.2.... Характеристика конституційно правових інститутів 3.1. Поняття інституту конституційного права та його властивості 3.2. Класифікація інститутів конституційного права 3.3.
Конституційно правовий статус місцевих рад. Конституційно правовий статус виконавчих органів місцевих рад. Конституційно правовий статус сільського, селищного, міського голови.... Проаналізувати конституційно правовий статус виконавчих органів місцевих рад. Розглянути порядок їх формування, функції та повноваження. Проаналізувати конституційно правовий статус сільського, селищного, міського ...
...як галузь права в національній правовій системі, тобто як сукупність конституційно правових норм, що діють на території певної країни; Б) як наука, що вивчає конституційно правові ...
Конституційно правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта: КНТ, 2008. – 470 с.... Конституційно правовий статус людини і громадянина в Україні / О. Ю. Тодика. – К., 2004. – 368 с. Чушенко В. І., Заяць І. В.
Особливості конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим у складі України. Особливості конституційно правового статусу столиці України міста героя Києва у складі України.... Розкрити особливості конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим у складі України. Дослідити особливості конституційно правового статусу міст столиці України міста героя Києва у ...
Конституційно правовий статус суддів Конституційного Суду України. 5. Конституційне провадження. Акти Конституційного Суду України. Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,... Розкрити роль конституційної юстиції у розбудові та функціонуванні правової держави. Спираючись на матеріали періодичної преси та зміст рекомендованої наукової літератури дослідити процес становлення ...
Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні 1.1. Походження та поняття прав і свобод людини і громадянина 1....
Поняття та склад конституційно правових відносин. 5. Джерела конституційного права України як галузі права. Висновок Список використаних джерел Вступ Дану курсову роботу присвячено комплексному ...її особливості та здійснення класифікації конституційно правових норм за різними критеріями; визначення категорії конституційно правового інституту та розгляд видів інститутів конституційного права України; систематизування підхо...
Предмет і метод правового регулювання конституційного права в зарубіжних країнах. 4. Принципи конституційного права. 5. Конституційно правові норми та конституційно правові інститути. 6.... Поняття і структура конституційно правового інституту державної влади в зарубіжних країнах. 2. Головні конституційні принципи функціонування державної влади в зарубіжних країнах. 3.
Поняття та особливості конституційно правових норм. 4. Види конституційно правових норм. Основна література: Нормативно правові акти:1, 2,3, 4, 5; Навчальна та науково ...нижнього рівня системи конституційного права – конституційно правових норм. Необхідно надати визначення конституційно правових норм, розкрити їхню сутність та специфічні риси, які відрізняють їх від інших правових ...
Поняття і види конституційно правових відносин 1.2. Суб’єкти і об’єкти конституційних відносин 1.3. Підстави виникнення і припинення конституційно правових відносин ... Структура конституційно правових норм 2.2. Конституція України – основне джерело конституційного права України 2.3. Загальна характеристика Конституції України Висновки Список використаної ...
Конституційно правовий статус уряду в зарубіжних країнах, порядок формування, структура, повноваження. 3. Порівняти конституційно правовий статус глави держави у КНР та ...питання, необхідно звернутися до теми «Конституційно правовий статус вищих органів державної влади зарубіжних країн». Використовуючи матеріали цієї теми слід визначити місце і роль уряду як колегіального ...
Правовий статус Конституційного Суду України III. Правовий статус судів загальної юрисдикції та суддів IV. Конституційно правовий статус Вищої ради юстиції Висновок ...
Структура конституційно правових норм 1.3. Предмет і метод конституційного права Розділ 2. Конституційне право — галузь національного права 2.1.
Суб'єкти конституційно правових відносин 3. Об'єкти конституційно правових відносин 4. Юридичні факти в конституційно правових відносинах
3 РОЗДІЛ 1 Конституційно правове регулювання права громадян України на участь в управлінні державними справами 1.1. Становлення і розвиток права громадян на участь ...31 РОЗДІЛ 2 Конституційно правовий механізм реалізації права громадян України на участь в управлінні державними справами 2.1. Поняття і структура конституційно правового механізму ...
Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2.
Поняття конституційно правового статусу людини і громадянина та його структура. Види правового статусу людини і громадянина 2.
Поняття і особливості конституційно правової відповідальності 3. Специфіка конституційно правової відповідальності 4. Конституційні санкції та їх види. 5.Висновки 6.Література
Конституційне правове регулювання норм національної безпеки 3. Державне регулювання в сфері національної безпеки України. Висновок Список використаної літератури ВИСНОВОК На сучасному ...
Іноземці як суб’єкти конституційних правових відносин…………...6 1.1. Поняття іноземців, їх правовий статус на території України….….6 1.2.
...конституційного ладу України в умовах конституційно правової реформи Висновки Список використаної літератури
Підстави виникнення, зміни і припинення конституційно правових відносин 34 36 Висновок 37 Список використаної літератури 38 39
...ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС 1.1. Поняття громадських організацій 1.2. Правовий статус громадських організацій: поняття та структура 1.3.
...природа місцевого самоврядування та його конституційно правовий статус в Україні. Розкриваючи перше питання плану, слід зупинитися на багатоаспектності поняття «місцеве самоврядування» та розкрити зміст кожного з ...
Конституційно правове регулювання 2. Форми (джерела) конституційного права у зарубіжних країнах Література
Конституційно правове регулювання судової влади у зарубіжних країнах 3. Конституційні засади судової організації Література
Конституційне правове регулювання виборів в Україні 3. Конституційні принципи виборчого права 4. Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процессу 5.
Компетенція урядів та її конституційно правове регулювання Література
КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ 2.1.Законодавче та нормативно правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 2.2.
...на це, дана робота присвячена конституційно правовому врегулюванню права на життя з врахуванням всіх його аспектів. Основна частина Історія становлення регулювання права на життя На міжнародному ...
Конституційно правове становище уряду в системі державних органів Література
Конституційно правове регулювання судової влади у зарубіжних країнах Література
Конституційний статус Генеральної прокуратури України...56 3.1 Правовий статус Генерального прокурора України………...….56 3.2 Структура і повноваження Генеральної прокуратури……...…..
ПРАВОВА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ..6 1.1. Історія та проблеми становлення конституційної юрисдикції...............7 1.2. Поняття конституційної юрисдикції.......................................................
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ………………………………………………….……..20 2.1. Верховна Рада України в конституційному механізмі правової охорони Конституції України…………………………………………………………..……20 2.2.
Особливості функціонування Конституційного Суду України………..7 1.1. Правовий статус Конституційного Суду України………………………….…7 1.2. Місце Конституційного Суду України в системі поділу ...
...обирати і бути обраним Задача Конституційний Суд України 1 грудня 2004 року прийняв Рішення, згідно з яким окремі положення Закону України “Про статус суддів” були визнані неконституційними, а також сформулював правову позицію про те, що зменшення ...
Торетичні основи взаємовідносин Конституційного Суду України з органами державної влади 1.1. Засади правового статусу Конституційного Суду України 1.2.
Стан наукових досліджень конституційного права людини та громадянина на підприємницьку діяльність 2. Нормативно правове регулювання конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність в ...
...21 На підставі аналізу актів конституційного права сформулювати основні засади (принципи, ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства. Практичне завдання до теми 22 1....верховенство державної влади та закону, правовий нігілізм, конституційний суд, омбудсмен Question 8 Формою правління у правовій державі може бути: a. будь яка b. республіканська c.
Методи правового регулювання в конституційному праві. 3. Функції науки конституційного права України. 4. Система конституційного права України. Завдання до теми 2 1.... Зміст конституційного ладу. 5. Поняття та ознаки правової демократичної держави. Завдання до теми 4 1. Громадянство: поняття та принципи. 2.
Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади на ...
Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади на ...
...місцевого самоврядування покликаний виконувати важливі конституційні функції, які свідчать про його особливу роль в житті демократичної, соціальної, правової держави. Аналіз конституційних засад інституту місцевого самоврядування вказує ...
...та міжнародні договори як джерела конституційного права України 2.3. Правовий звичай в конституційному праві України 2.4. Акти судової влади в системі джерел конституційного права ...
Поділ влад – це політико правова доктрина і конституційний принцип, що лежить в основі організації влади демократичної правової держави Конституція України закріпила здійснення державної влади на ...
« 1 2 3 4 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.