Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 301 за запитом Конституційно-правове

Конституційні принципи правового статусу особи в Україні Тема 5. Правовий статус особи в Україні Контрольні питання до теми 5 1.... Дайте визначення конституційно правового статусу особи та його основні ознаки. 6. Розкрийте сутність громадянства України. 4. Зробіть класифікацію основних прав і свобод людини ...
Особливості реалізації актів Конституційного Суду України Розділ 2. Правовий аналіз реалізації актів Конституційного Суду України 2.1. Законодавчі аспекти проблеми виконання рішень Конституційного Суду ...
Основні ознаки правової держави....................................................................22 2.2. Верховенство права і законність.......................................................................25 2.3. Конституційне закріплення принципів правової держави.............................29 Розділ 3.
Ознаки правової держави…………………………………………..…12 1.3. Конституційне закріплення принципів правової держави……….…17 Розділ 2. Громадянське суспільство і держава.………...……………………...…23 2.1.
Щодо відповідності санкцій кримінально правових норм суспільній небезпеці діянь // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2001. – Вип. 1 (4). – С. 101 110. 27....эффективность. – Л., 1973. 30. Яценко С.С. Конституційний та міжнародно правовий аспекти видів покарань, що характеризуються ...
Визначення поняття правової держави та її характерні ознаки 3. Конституційне закріплення принципів правової держави ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...вважаючи, що було порушено його конституційне право. Вирішіть правову колізію, здійснюючи посилання на конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р.
Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади // Вісн. Львівського ун ту. Серія ...Вип. 37.– Л.: ЛДУ, 2002. – C.227 235. Намясенко О. Правовий статус членів органів конституційного контролю: загальний характер та порівняльний ...
Теоретичні основи визначення місця фінансово правової відповідальності в системі юри¬дичної відповідальності………………………………………………18 3.2. Співвідношення конституційної та фінан¬сово правової відповідальності...21 3.3.
Значення засад конституційного ладу у формуванні демократичної, правової і соціальної держави. Методичні рекомендації На базі вивчення Конституції України і відповідних наукових джерел дати ...процес та проблеми становлення основ конституційного ладу України / Ю. М. Тодика, О. Г. Кушніренко // Вісник Академії правових наук України. – 1995. № 4. Чушенко В. І., Заяць І.
...безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально правової охорони цих соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів....основ національної безпеки України: її конституційного ладу, сувернітету, територіальної недоторканості, обороноздатності. Іншими словами, родовим об’єктом цих злочинів є суспільні відносини, що забезпечують саме існування України ...
2.9 Соціальна правова держава і громадянське суспільство та його пріоритет перед державою 22 29с. Висновок 30c. ВИСНОВОК Засади конституційного ладу необхідні для існування ...яка залишається радянською, по друге, конституційно визначені права людини та поряд правова і соціальна цінність держави, по третє, більшість варіантів рішень береться в західноєвропейській школі права, ...
...формування правової культури і розбудови правової держави 2.1.Загальні засади конституційного ладу України 2.2 Конституційний статус людини і громадянина 2.3.
Рішення Конституційного Суду України № 15 рп/2000 від 14.12,2000 р. (справа про порядок виконання рішень Консти¬туційного Суду ...Офіц. вісн. України. 2000. №51. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України /У Право України. 2001. № 9. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // ...
...та його місце у системі конституційних прав 3. Право громадян на одержання екологічної інформації: правова характеристика і місце у системі конституційних прав Висновки Список літератури
...до активізації процесу подальшої розбудови правової держави та громадянського суспільства. На конституційному рівні закріплено, що Україна є правовою державою. Але дане положення відображає більше бажаний стан ... Конституційно правовий механізм основних свобод людини та громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с. 11.
Конституційно правовий статус судової влади в зарубіжних країнах. Принципи організації та діяльності органів та посадових осіб судової влади. 3....фізичну особу як суб’єкта конституційно правових відносин. Розкриваючи це питання слід виділити категорії фізичних осіб, відомі цій галузі та їхнє правове становище.
Класифікація джерел конституційного права в сучасних зарубіжних країнах залежно від правової системи. 3. Співвідношення конституцій, органічних законів і конституційних законів у державному (конституційному) ... Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О.Ріяка, К.О.Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.
...України як один з інститутів конституційного права 2.2. Інститут президентства в Україні: правовий аналіз Висновки Список літератури
...України як один з інститутів конституційного права 2.2. Інститут президентства в Україні: правовий аналіз Висновки Список літератури
...результати прийняття Конституції для усієї правової системи України……………………………………………………………………10 2.1. Закладення основ демократичного конституційного ладу і визначення концептуальних засад державного будівництва…………………...10 2.2.
Порівняти зміст конституційно правового статусу особи та форму його закріплення в конституціях США та Бразилії. 4. Задача Президент США – глава держави в президентській ...роботи, необхідно вказати що є конституційно правовий статус особи, з яких елементів він складається у державі, яким чином закріплюється. Враховуючи наведені аспекти слід розглянути поняття та ...
Правове регулювання виборчого процесу 2. Виборчі системи у зарубіжних країнах 3. Конституційні інститути референдуму та народної ініціативи Література
Особливості правового статусу автономних утворень у складі унітарної держави. 2. Повноваження і предмет відання ...Респу¬бліки Крим. 3. Компетенція органів влади Автономної Республіки Крим. 4. Конституційно правовий статус Представництва Президента України в ...
...президента посідає важливе місце в правових доробках українських і зарубіжних учених юристів, ще починаючи з XIX ст.. Загалом конституційно правовий статус та повноваження глави держави залежить ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і ...людини та громадянина в теоретико правовій спадщині України 1.2. Поняття права на працю РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ТА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ...
Основні конституційні норми, що регулюють екологічні відносини 2.1. Характеристика положень, які встановлюють правовий режим природних об’єктів і їх ресурсів 2....
Стан наукових досліджень проблем конституційного права людини і громадянина на свободу думки і слова в Україні. 2. Правове регулювання права на свободу думки і слова: ...
Основи конституційного права Японії П л а н 1. Конституція Японії 1947 р. 2. Основи правового статусу особи і громадських об’єднань.
Основи правового статусу особи і громадських об’єднань. 3. Система державних органів. 4. Канадський федералізм. 5. Місцеве управління ...самоврядування. С п и с о к л і т е р а т у р и Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб.
Порівняти конституційно правовий статус парламентів Канади та Південно Африканської республіки. 4. Задача. У індійському штаті Вихор виникло безладдя.... Проілюструвати дослідження конкретними прикладами з конституційного права окремих країн. Розкриваючи друге питання, необхідно визначити поняття “глава держави”, а також навести основні види голів держав із зазначенням ...
Конституційно правове регулювання статусу політичних партій (конституціоналізація та інституціоналізація політичних партій). 3. Класифікація політичних партій. 4. Партійні системи.... Основи конституційно правової регламентації правового статусу політичних партій в зарубіжних країнах // Вісн. Львівського ун ту. Серія юридична. Вип. 37. – Л.: ЛДУ, 2002.
Конституційно правовий статус місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 3. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах. 4. Задача.... Розглянути конституційно правовий статус місцевого самоврядування, спираючись на конкретні сучасні зарубіжні країни. Надаючи відповідь на третє запитання необхідно звернути увагу на те, ...
Економічна сутність і значення податкової політики держави Нормативно правове забезпечення здійснення податкової політики Розвиток ...
Конституційний статус громадянина……………………..….40 2.3. Основоположні принципи громадянства…...…...………......49 br />br /> РОЗДІЛ 3. Перспективи вдосконалення правового інституту громадянства в Україні…………………………..……….………..
Конституційно процесуальне право України як галузь права та його джерела. 2. Поняття і види виборчих систем. 3....парламентських процедур та система їх правової регламентації. 2. Особливості процедури розгляду і затвердження Державного бюджету України. 3. Процедура розгляду питань про воєнний та надзвичайний стан. 4.
...ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ І КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ……………......6 1.1. Інститут глави держави і його різновиди…………………………………………6 1.2.
Конституційно правовий механізм захисту людиною своїх прав 3.2. Гарантії основних прав і свобод людини і громадянина Висновок Список використаних джерел ...
...питання необхідно провести порівняльний аналіз конституційно правового статусу парламентів двох країн на прикладі парламентів Великобританії та Федеративної республіки німеччина. Для успішного вирішення практичної задачі треба звернутися ...
Який правовий статус Конституційної Ради Франції. 3. Яка система загальних судів (магістратура? 4. Який статус магістратури. 5. Які функції адміністративної юстиції? 6.... Які повноваження Конституційного суду Італії та Іспанії. 3. Які суди в Італії та Іспанії відносяться до судів загальної юрисдикції? 4.
Теоретичні та конституційні засади організації місцевого управління та самоврядування 2. Система органів управління на місцях у зарубіжних країнах та їх правове регулювання Література
Категоріальне значення конституційно правової свободи людини…………………………………………………………………………………...78 3.1. Поняття та зміст конституційно правової свободи людини…………………78 3.2.
...Об'єктом дослідження є російська конституційно правова думка в контексті конституційного руху в Росії в XIX початку ХХ століть. Предмет дослідження складають проекти конституційного шляху розвитку ...
Основні види політико правового зв’язку між державою та особою у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення. 2....роботи, варто звернутися до поняття правового статусу особи в сучасних зарубіжних країнах та такого його елементу, як зв’язок між особою та державою, визначивши при цьому ...
...термінів не є структурним елементом правової норми? а) санкція; б) гіпотеза; в) диспозиція; г) санація. Яке з визначень норми права не є істинним?...що виключають адміністративну відповідальність: а) правовий режим надзвичайного стану; б) виконання конституційних обов’язків; в) виконання службових обов’язків; г) крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.
1) Норманський і саксонський період історії Англії…3 2) Історичні умови прийняття Великої Хартії вольностей, її структура…8 3) Правове становище окремих груп населення за ...
Порівняти конституційно правовий статус виконавчої гілки влади Франції та Аргентини. 4. Задача Франція ділиться на регіони (їх більш 20), у кожному з ...та основний зміст // Вісник Академії правових наук. 2003. №4 С.52 62 4. Конституции зарубежных государств: Учеб. Пособие / Сост. В.В. Маклаков. – 5 ое изд., перераб.
Конституційно правовий статус місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 3. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних країнах. 4. Задача....як такої; Ж – віднесенням функції конституційного контролю до судових (квазісудових) органів спеціальної компетенції. Оберіть вірні варіанти. Обґрунтуйте відповідь. br />br /> Вступ У сучасній наукі державного права ...
Особливості адміністративно правового статусу керівників виконавчої влади (міністрів), що обіймають посади державних політичних діячів….…….13 Розділ 2. Особливості відповідальності «державних політичних діячів»…...…22 2.1. Конституційно правова та політична відповідальності міністрів……….
« 1 2 3 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.