Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 251-300 з 301 за запитом Конституційно-правове

...вживають систему теоретико методологічних, нормативно правових, інформаційно аналітичних, організаційно управлінських, розвідувальних, контр розвідувальних, оперативно розшукових, кадрових, науково технічних, ресурсних та інших заходів, спрямованих на забезпечення процесу ...конституційних прав і свобод громадян, конституційного ладу і територіальної цілісності держави, недоторканності її державних кордонів та деякі інші. Саме це зумовлює акцентування нами уваги на держав...
...галузі трудового права віднесений такий правовий інститут, як «забезпечення зайнятості і працевлаштування»? a. до Загальної b. до Особливої Question 7 Яке значення мають принципи трудового ...норм на практиці Question 8 Назвіть повний перелік із вказаних конституційних прав громадян, які водночас є ...
Конституційні засади охорони праці. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Гарантії прав працівників на охорону праці, ...і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно правових актів з охорони праці.
Закон України «Про Конституційний суд України» від 16.10.1996 р.. 4. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15.01.1998 р....В.Г. «Судові та правоохоронні органи України» 13. Горелов М. «Правовий статус слідчих підрозділів ОВС» /Право ...
Конституційні основи державного устрою являють собою систему передбачених і закріплених Конституцією основних принципів організації і діяльності держави і його основних ...є принципи суверенітету і незалежності держави, демократизму держави, соціального і правового характеру держави, унітарності (єдності) держави.
Правова характеристика принципів трудового права 1.2. Сутність, види робочого часу та його нормативи 1....Режим робочого часу 1.4. Види обліку робочого часу Розділ 2. ЧАС ВІДПОЧИНКУ ЯК КОНСТИТУЦІЙНА НОРМА 2.1.
Соціальна держава як конституційна категорія……….………….10 РОЗДІЛ 2. Характеристика соціальної держави………………………….....…24 2.1. Поняття і ознаки соціальної ...24 2.2. Моделі та функції соціальної держави…………………...………..28 2.3. Взаємозв’язок соціальної і правової держави…………...………..30 РОЗДІЛ 3.
У чому полягає зміст основних конституційних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина 2. Дайте визначення наступних термінів: Склад ...Бюджет ІІІ. 1. Дайте загальну характеристику договору дарування: поняття та види договору дарування (яким нормативно правовим актом регулюється); умови договору дарування; ...
Теорія і практика кримінально правового ставлення в вину. – К.: Вид во НАВСУ, 1997. 7. Кучер Ю.А. Типология составов преступлений // Вісник Луганської академії внутрішніх ...Монография. – М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон и право, 2002. 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за ...
...і суспільної безпеки, навколишнього середовища, конституційного ладу України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також попередження злочинів. Кримінальне ...підрозділяється на Загальну і Особливу частки, що є нерозривною єдністю і створюють струнку систему кримінально правових норм.
Конституційна категорія соціальної держави…………….………12 РОЗДІЛ 2. Характеристика соціальної держави………………………….....…27 2.1. Поняття і ознаки ...держави……………………......….…27 2.2. Моделі та функції соціальної держави…………………...………..32 2.3. Взаємозв’язок соціальної і правової держави…………...………..34 РОЗДІЛ 3.
...положення Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. Необхідно вказати порядок формування місцевих державних адміністрацій, визначити їх склад. Необхідно ...їх функції основні завдання та компетенцію. Висвітлюючи друге питання необхідно звернути увагу на основні форми та методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Розкривати зміст правових та неправових форм діяльності місцевих ...
...положення Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. Необхідно вказати порядок формування місцевих державних адміністрацій, визначити їх склад. Необхідно ...їх функції основні завдання та компетенцію. Висвітлюючи друге питання необхідно звернути увагу на основні форми та методи діяльності місцевих державних адміністрацій. Розкривати зміст правових та неправових форм діяльності місцевих ...
...він не міг реалізувати своє конституційне право обирати народних депутатів України. В поясненні начальника установи відмічалося, що засуджені, які відбувають покарання в установах, ...брали участі у виборах народних депутатів України, оскільки їхня мала чисельність не дала змоги утворити виборчу дільницю. Дайте правову оцінку діям керівництва установи.
...органів державної влади, основи його правового статусу. 2. Функції та компетенція Президента України. 3. Форми, методи і гарантії діяльності Президента України. 4....та організаційні форми діяльності Президента України. Розкрийте зміст основних організаційно правових методів діяльності глави держави таких ...
...органів державної влади, основи його правового статусу. 2. Функції та компетенція Президента України. 3. Форми, методи і гарантії діяльності Президента України. 4....та організаційні форми діяльності Президента України. Розкрийте зміст основних організаційно правових методів діяльності глави держави таких ...
Сесія – основна організаційно правова форма діяльності місцевих рад. 5. Підстави дострокового припинення повноважень місцевих рад. Основна література:1, 2,10, 11; Додаткова:24, ...рад – сесії. Особливу увагу слід приділити аналізу змісту регламенту як правової основи проведення сесії, порядку скликання ...
Сесія – основна організаційно правова форма діяльності місцевих рад. 5. Підстави дострокового припинення повноважень місцевих рад. Основна література:1, 2,10, 11; Додаткова:24, ...рад – сесії. Особливу увагу слід приділити аналізу змісту регламенту як правової основи проведення сесії, порядку скликання ...
...кримінального права, дати коротку характеристику конституційних засад судочинства. Відповідь на третє питання повинна містити обґрунтування того, що захист прав та свобод громадян у сфері кримінального ...є невід’ємною умовою належного здійснення правосуддя у кримінальних справах, охарактеризувати право громадянина на справедливий судовий розгляд та доступний правовий захист.
Правова держава – 4. основні напрями формування правовї держави в україні 5. Народовладдя 6. Суверенітет держави 7. Закріплення державного, народного й ...8. громадське суспільство як загальна база організаціїї народовладдя 9. Міжнародні стандарти та основи виборчого права 10. Форми державного правління 11. Конституційна форма державного правління, державного устрою ...
Судова експертиза як елемент реалізації конституційних прав громадян // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Зб. наук. практич. матер. Вип. 4. – Х.: Право, 2004. – С. ...8 Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К., 2004 Судова експертиза: нормативно правове регулювання та наукові коментарі: Навчально ...
в Рішеннях Конституційного Суду № 12 рп/2011 від 20.10.2011 № 16 рп/2011 від 08.12.2011 № 19 рп/2011 від ...злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, ...
Роль Конституційного Суду України у забезпеченні реалізації ЄСХ (п) …………………………………………………………………………. 37 Розділ 3. Співвідношення ЄСХ (п) із національним законодавством України …………………………………………………………………………....зазначити, що вони є далеко не достатніми. Так, різні аспекти правового забезпечення прав людини у сфері ...
...народних депутатів, Голови та членів Конституційного Суду України, Голови та арбітрів вищого арбітражного Суду України c. посади працівників апарату Кабінету Міністрів Республіки Крим, місцевих державних ...листоношу Question 4 На кого з вказаних осіб не поширюється правовий статус державного службовця ? a.
Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О.Ріяка, К.О.Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с....C.114 123. Марцеляк О.В. Джерела виборчого права: порівняльно правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду // ...
Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання 7.Підприємницька діяльність: поняття, принципи, форми здійснення, підстави припинення 8....Напрями вдосконалення господарського законодавства 13.Поняття господарського права, як галузі правової науки 14.
...СБУ 3.2 Соціальний і правовий захист працівників СБУ Висновок уривок Сьогодні СБ України здатна у повному обсязі вирішувати всі завдання, які визначені Законом України "...органів безпеки, ніхто не вирішить. Серед них захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково ...
Види та форми міжнародно правової відповідальності. 4. Міжнародно правові зобов'язання, що виникають у зв'язку з заподіянням шкоди внаслідок учинення дії, що не ...7.07.1998 р. // Там же. С.69 80. Висновок Конституційного Суду України у справі за ...
...важливе питання в сучасній науці конституційного права зарубіжних країн, а саме дослідження загальних характеристик конституції такої провідної європейської держави як Угорщина....найбільш пріоритетним щодо державних рішень. Від імені останнього він забезпечує конституційний порядок в державі а також ...
правовий режим Question 2 Який з названих нижче ознак точніше всього характеризує сутність авторитарного режиму: Виберіть одну правильну відповідь a....військово поліцейська держава c. європейська держава d. буржуазна держава e. правова держава ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 8 Question ...
Проблеми судової влади в правовій демократичній державі. 2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій. 3. Судова форма захисту прав і законних ...П.І., Кривенко В.В., Ярема А.Г. Проблеми судово правової реформи // Вісник Верховного Суду України.
...цих держав у внутрішній і правовій політиці. Завдання ЄС: утворення тісного союзу народів Європи; сприяння збалансованому і стабільному економічному прогресові, особливо шляхом утворення європейського простору ...року і загальних принципів права Європейського співтовариства у поєднання з конституційним правом держав членів.
КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ…………………………………………………………...7 1.1. Зародження українського законодавчого процесу………………..………..7 1.2.Поняття законодавчого процесу…………………………………………......39 3.1. Зарубіжний досвід законодавчого процесу………………………..............39 3.2. Правова реформа – визначальний фактор удосконалення законодавчого ...
Правова система Нидерландов. – М.: Зеркало, 1998 Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонова Б.А. Уголовный процесс западных государств. Изд....право. Україна, ФРН, Франція. Англія. США. – К., 1999 Яценко С. Конституційний принцип презумпції невинуватості та інститут ...
...поняття ліцензування господарської діяльності, визначити правове положення суб’єктів ліцензійних правовідносин, з’ясувати загальні правові засади ліцензування, вказати групи та відповідні види діяльності, що підлягають ...слід приділити підставам та порядку анулювання ліцензії. 2. Задача. До Конституційного Суду України звернулась група народних ...
Цивільно правова відповідальність водія Хюндай перед третіми особами була застрахована страховою компанією «МСК». Визначте процесуальний статус кожної особи у кримінальному провадженні....є й підозрювана у справі. Підозрювана Т. посилалася на Рішення конституційного Суду України № 13 рп/2000 ...
...є виявлення проблем і особливостей правового регулювання інституту довічного утримання (догляду) та....................... СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 26 червня 1996 ...інституту довічного утримання // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін.
Закон України „Про Конституційний Суд України” 8. Указ Президента України від 20 серпня 2001 року №641/2001 Про Мережу та кількісний склад суддів ...В. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елемента // Вісник Академії правових наук України. – 1998. №4. 3.
Законом "Про судоустрій України" реалізовані конституційні принципи територіальності та спеціалізації в побудові судової системи, розроблені механізми призначення та звільнення суддів. Передбачені та сформовані самоврядні інститути ...суспільні цінності свого народу, тим самим створює передумови для побудови правової держави.
...положення Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону «Про Кабінет Міністрів України». Необхідно вказати порядок формування Кабінету Міністрів України, визначити його ...його структуру. Особливу увагу слід приділити аналізу організаційного, експертно аналітичного, правового, інформаційного, матеріально технічного та іншого ...
...положення Конституції України, з урахуванням конституційної реформи 2006 р. та чинного Закону «Про Кабінет Міністрів України». Необхідно вказати порядок формування Кабінету Міністрів України, визначити його ...його структуру. Особливу увагу слід приділити аналізу організаційного, експертно аналітичного, правового, інформаційного, матеріально технічного та іншого ...
...та значення земельної ділянки, як правової категорії з чітко визначеними межами. Чому для набуття земельної ділянки у власність передбачається спеціальний порядок і власник наділяється не ...4 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51.– Ст. 553. Рішення Конституційного Суду України у справі № 1 ...
Правовий (юридичний) аспект підстави кримінальної відповідальності:  фактична сторона (вчинення суспільне небезпечного діяння);  юридична (матеріальне) сторона (наявність у вчиненому суспільно небезпечному ...відповідальності за новим Кримінальним кодексом України / В. П. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 3. – С.
...3 Державна статистична інформація і правове забезпечення її збору опрацювання, обнародування. Завдання 4 В 1988 1990 роках за клопотанням адміністрації Херсонського залізничного технікум гр....Верховної Ради України. – 2007. – N 12. – ст.102. 4. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо ...
...попереджувальні Question 29 Принцип дотримання правових презумпції адміністративного процесу полягає в: Виберіть одну правильну відповідь a. провадження за скаргами громадян на рішення, дії чи бездіяльність ...свобод громадян c. охорона суспільства від протиправних посягань d. охорона Конституційного ладу України Question 49 Адміністративну ...
...соціальне страхування є способом реалізації конституційного права громадян на матеріальне забезпечення у старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності або ж за браком ...системи управління, оскільки управління полягає не лише у створенні простору (правового, економічного чи іншого) в межах ...
...Балів: 1 Поняття: "політична система", "правова держава", "грома¬дянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політоло¬гія, належать до розряду категорії: Виберіть одну правильну відповідь ...функції політичної системи, як: прийн¬яття рішень, застосування політичних і правових норм, контроль ви¬конання, належать ...
...Балів: 1 Поняття: "політична система", "правова держава", "громадянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політологія, належать до розряду категорії: Виберіть одну правильну відповідь a....такі функції політичної системи, як: прийняття рішень, застосування політичних і правових норм, контроль виконання, належать до ...
Конституційне закріплення права трудящих на щорічну оплачувану відпустку відноситься до основних прав і свобод людини і громадянина, і воно гарантується ...Х.: Фірма «Консул», 2005р. – 480 с.; 21. Л.П. Гаращенко Правове регулювання відпусток за законодавством України ...
« 1 2 ... 4 5 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.