Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Який курс найскладніший?


Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 561 за запитом Конституція

ВСТУП....................................................................................................................2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АВТОНОМІЇ. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ У СКЛАДІ УКРАЇНИ ..........................................5 РОЗДІЛ 2.
ВСТУП...................................................................................................................2 РОЗДІЛ 1. ВЕРХОВНА РАДА – ЄДИНИЙ ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ............................................................................................4 РОЗДІЛ 2.
1.Система органів державної влади в Україні 2.Верховна Рада України, її склад та повноваження Література
1.Президент України, його повноваження 2.Органи державної виконавчої влади України 3.
1.Місцеве самоврядування в Україні 2.Судова влада в Україні Література
1.Правовий статус Конституційного Суду України 2.Поняття та система правоохоронних органів, їх завдання Література
1.Правовий статус міліції України 2.Адвокатура в Україні Література
9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції. Прийняття нової Конституції”. Також Народні збори Болгарії внесли зміни до гл.
...з перших кроків реалізації чинної Конституції України 1996 року, конституційні проблеми місцевого самоврядування постійно накопичувалися, про що свідчила парламентська, президентська, урядова, конституційно судова і політична практика ... Згідно з Конституцією України інститут місцевого самоврядування: по перше, є одним з механізмів реалізації народного суверенітету (ст. 5 Конституції України), тобто інструментом демократичної ...
Порівняння змісту розділу II Конституції України з міжнародними актами, зокрема з тими, що складають Міжнародну хартію прав людини, а також з Конвенцією про ліквідацію всіх ...щодо жінок, свідчить, що в Конституції в основному містяться ті ж гарантії щодо забезпечення прав і свобод жінок, що й у міжнародно правових актах.
Витоки сучасного поняття конституції. 2. Поняття і значення конституції в різних зарубіжних країнах. 3. Сутність, зміст та соціальні функції конституції. 4. Юридичні властивості конституції.
...акцентувати увагу на необхідності оновлення Конституції України, що нині визнається більшістю дер¬жавних і громадських діячів, політологів та юристів. Щоправда, при цьому декотрі з них не ...розширити саму назву розділу II Конституції України та¬ким чином: «Права, свободи й обов'язки людини і громадянина їх гарантії» та закріпити у Конституції принципово важливого ...
9 Конституції Болгарії 1991 р. “Зміна і доповнення Конституції. Прийняття нової Конститу¬ції”. Також Народні збори Болгарії внесли зміни до гл.
Система органів влади, передбачена Конституцією Автономної Республіки Крим. Верховна Рада Автономної Республіки Крим як представницький орган автономії. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.... Необхідно проаналізувати Конституцію Автономної Республіки Крим та вказати на систему органів влади, передбачену нею. Розкрити правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим як ...
...громадян підтримали поправки до чинної Конституції Республіки Казахстан щодо надання Алматинській області статусу політичної автономії. За підсумками республіканського референдуму Президент Республіки підписав закон про внесення поправок до Конституції. Дайте юридичний аналіз ситуації.
Функції Конституції України. 2. Принципи Конституції України. 3. Структура та загальна характеристика Конституції України. 4. Порядок внесення змін до Конституції України. 5.
...в Республіці Болгарія відповідно до Конституції Болгарії 1991 р. 2. Під час виборів до американського Сенату С. на виборчій дільниці не дозволили проголосувати....конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р. Перелічіть, які цензи активного виборчого права встановлені Конституцією США 1787 р. Сформулюйте, які цензи і якими поправками ...
...колективний договір закріплено на рівні конституції? 4. Назвіть сторони колективного договору 5. Яким джерелом регулюються колективно договірні відносини у Франції? 6....правам взагалі не містяться в конституції: Іспанії США Франції Італії ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Основою трудового правовідношення є : організаційне трудове правовідношення колективне трудове правовідношення ...
...країни Question 34 Відповідно до Конституції України і Закону України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. загальне керівництво безпекою здійснює: a.... Конституцією b. Конституцією та законами України c. Конституцією та міжнародними актами d. Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України ...
Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4....на основі норм, закріплених у конституції і конституційних законах і діяльності органів, що складаються в процесі формування і, держави, регіонального і місцевого самоврядування.
...громадян підтримали поправки до чинної Конституції Республіки Казахстан щодо надання Алма¬тинській області статусу політичної автономії. За підсумками республіканського референдуму Президент Республіки підпи¬сав закон про внесення поправок до Конституції. Дайте юридичний аналіз ситуації.
Методичні рекомендації На базі вивчення Конституції України і відповідних наукових джерел дати поняття та розкрити зміст і ознаки конституційного ладу. При цьому слід пам'ятати, що ... Дослідити закріплення конституційного ладу в Конституції та чинному законодавстві України. Розглядаючи друге питання, потрібно проаналізувати систему та зміст принципів, що становлять засади конституційного ладу України: народного ...
...політичні партії в Україні, насамперед, Конституцію України і Закон України «Про політичні партії в Україні». Потрібно визначити поняття політичної партії, її особливості, місце в політичній системі ...яке гарантується перш за все Конституцією України та іншими нормативними актами. Проаналізувати види партійних систем та дослідити особливості партійної системи України.
...Республіці Болгарія ві дповідно до Конституції Болгарії 1991 р. 2. Під час виборів до американського Сенату С. на ви¬борчій дільниці не дозволили проголосувати....конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р.Перелічіть, які цензи активного виборчого права встановлені Конституцією США 1787 р. Сформулюйте, які цензи і якими поправками ...
...Вер¬ховною Радою Концепції нової Конституції України, ставши одним із перших кроків на шляху її реалізації За Законом України "Про заснування поста Прези¬дента Української РСР ...внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР" від 5 липня 1991 р., яким Конституція була доповне¬на гл.
...закріплення в Основному Законі держави – Конституції є важливим кроком до побудови громадянського суспільства з основними пріоритетами інтересів людини. При уникненні формалізму щодо їх реального використання, коли ...язків людини і громадянина, встановлена Конституцією України, визначає основний зміст правового статусу людини і громадянина України. Залежно від характеру діяльності, здійснюваної в основних сферах життя громадянського ...
Конституція – головне джерело конституційного права 2.1. Поняття конституції 2.2. Основні способи розробки і прийняття Конституції 2.3.
На основі аналізу Конституції України, законодавчих актів та наукової літератури визначити роль та місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, проаналізувати відносини Верховної ... Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/...
...України, слід уважно проаналізувати чинну Конституцію України, а також відповідне чине законодавство та визначити місце Президента України в системі органів державної влади.... Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/...
...та повноважень прокуратури України, передбачених Конституцією України та Законом України «Про прокуратуру». Відповідаючи на останнє питання, слід розглянути правову природу та види актів прокурорського реагування: подання ... Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/...
КОНСТИТУЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ 1. Поняття Конституції України 2. Історія Конституції України 1996 р. 3.
На підставі аналізу Конституції України та Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» розкрити правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з ... Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/...
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/...show/1427 12 Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. № 5 6. Ст. 43. Про столицю України – місто герой Київ : ...
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
46 Конституції України, громадяни мають право на соціаль¬ний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової ... Саме ця норма Конституції є правовою основою системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, частиною якого є пенсійне страхування. Від¬повідно до ст.
Використовуючи Конституцію України навести приклади соціальних прав. Практичне завдання до теми 15 1. Охарактеризувати види правомірної поведінки за вольовою ознакою. 2....теми 23 За допомогою тексту Конституції України визначити ті елементи тексту, що узгоджуються з основними засадами доктрини природного права. ТЕСТИ (40 ГРН) Question 1 Предметом теорії ...
...7 Question 1 Якою статтею Конституції України визначається право громадян на працю, безпечні і здорові умови праці та заробітну плату? a. 23 b. 49 c.... 43 Конституції України Question 7 Науково методичне забезпечення управління трудовим потенціалом полягає в: a. проведенні обстежень домашніх господарств з питань економічної активності ...
Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4....на основі норм, закріплених у конституції і конституційних законах і діяльності органів, що складаються в процесі формування і, держави, регіонального і місцевого самоврядування.
...вини¬кненні та розвитку ідей конституції та конституціоналізму на теренах України, розглянути головні етапи поширення ідей конституціоналізму і проаналізувати їх запровадження в дер жавно правову практику.... Конституція України: коментар змін (2004 2007). Теоретичні та практичні аспекти. К.: Правова єдність, 2007. 204 с. Мироненко О. М.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
У Конституції Україну проголошено суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Встановлено базові параметри діяльності уповноважених органів державної влади в сфері національної ... У Конституції України визна¬чені окремі складові національної безпеки; встановлені базові параметри діяльності уповноважених органів державної влади у сфері національної безпеки; закладено ...
...діяльності місцевих судів закріплено в Конституції, Законах України “Про судоустрій України”, “Про статус суддів” і деяких інших нормативних актах. Суд цього рівня утворюють у районі, місті ...суддів до місцевого суду визначено Конституцією України (статті 126 і 128) та Законом України “Про статус суддів” (ст. 9). Судове рішення є найважливішим актом правосуддя, який ...
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.