Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 101-150 з 561 за запитом Конституція

Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
1 Конституції України. У змісті курсової роботи окреслено детально кожну з засад конституційного ладу, які виокремлені у наукових працях юристів конституалістів: Шаповала ...актах нашої держави, дублюючи положення Конституції у Розділі І «Загальні засади». Але їх широке тлумачення міститься лише в наукових виданнях, статтях, та, жаль більшості громадян України ...
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/... Коментар до Конституції України / ред. кол. : В. Ф. Опришко, Л. Є. Горьовий, М. І. Корнієнко та ін. – К.
...інформаційних відносин в Україні є Конституція України, Закон України «Про інформацію» ряд інших нормативно законодавчих актів. Суб'єктами цивільно правових відносин, що виникають з приводу інформації ...до інформації в Україні регламентовано Конституцією України, Законами України та іншими нормативно правовими актами. Непоодинокі випадки порушення посадовими та службовими особами терміну розгляду інформаційного запиту, особливо ...
...інформаційних відносин в Україні є Конституція України, Закон України «Про інформацію» ряд інших нормативно законодавчих актів. Суб'єктами цивільно правових відносин, що виникають з приводу інформації ...до інформації в Україні регламентовано Конституцією України, Законами України та іншими нормативно правовими актами. Непоодинокі випадки порушення посадовими та службовими особами терміну розгляду інформаційного запиту, особливо ...
наявність конституції d. функціонування держави в рамках конституції e. многоукладность економіки Question 3 Який тип держави відповідає зрілому громадянському суспільству: a.
функціонування держави в рамках конституції b. багатопартійність c. наявність конституції d. многоукладность економіки e. один з видів політичної ідеології ТЕСТ 8 Question 1 Громадська організація, ...
функціонування держави в рамках конституції b. багатопартійність c. многоукладность економіки d. наявність конституції e. один з видів політичної ідеології Question 8 Що мається на увазі ...
Конституція України, міжнародні договори України та закони України – джерела кримінально процесуального права України. 3. Дія кримінально процесуального закону в часі та ... Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.
) (перші десять поправок до Конституції США) П л а н 1. Причини прийняття Білля про права. 2. Основні положення Білля про права. 3....ктер боротьби, яка розгорнулася навколо Конституції 1787 р. під час її прийняття. Це дасть можливість правильно визначити причини розробки Білля про права 1791 р.
Конституція України – основний гарант конституційно правових відносин 2.1. Структура конституційно правових норм 2.2. Конституція України – основне джерело конституційного права ...
...суть, види і призначення Висновки Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову....в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами. Особливо важливим є це положення для судової системи. Конституція надає всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної ...
...види і призначення Висновки уривок Конституція України, прийнята 28 червня 1996р., закріпила визнаний світом демократичний принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову....в межах своєї компетенції, визначеної Конституцією та законами. Особливо важливим є це положення для судової системи. Конституція надає всі можливості для створення дійсно демократичної та незалежної ...
Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К....положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканість) //Оффцфйний вісник України. – 1999. № 44. – С. 2193 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова ...
Конституція України основне джерело адміністративного права Висновки Використана література Висновок Адміністративне право належить до найменш систематизованих галузей правової системи України....адміністративного права провідну роль грає Конституція України, що є Основним Законом Української держави. У Конституції України визначаються система органів виконавчої влади, їхнього повноваження, організація діяльності, зовнішні ...
...основні положення, які закріплені в Конституції України, щодо повноважень Президента України. Так, статус Президента України визначено розділом V Конституції України, де сформульовані права та обов'язки ...
...основні положення, які закріплені в Конституції України, щодо повноважень Президента України. Так, статус Президента України визначено розділом V Конституції України, де сформульовані права та обов'язки ...
Конституція як основне джерело галузі конституційного права України 22 3.1. Поняття та властивості конституції України 22 3.2.
Що, відповідно до Конституції Індії, означає надзвичайний стан та президентське правління. Чи вірно вчинив Президент, обґрунтуйте відповідь. Методичні рекомендації: Під час відповіді на перше ...президентське правління” на підставі положень конституції Індії. Надати обґрунтовану оцінку діям Президента. Рекомендований перелік літератури до контрольної роботи № 5: 1. Автономов А.С.
...роль у виконанні положень, визначених Конституцією і законами України. На переконання Голови Рахункової палати України Валентина Симоненка, сьогодні на часі реформа системи контролю державних фінансів, флагманом ...із тим, що згідно з Конституцією України, Рахункова палата є органом, що діє від імені Верховної Ради України. В Законі ж “Про Рахункову палату” від 11 ...
Чи відповідають дії Президента Конституції України? 2. Назвіть суб'єктів законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. 3. Охарактеризуйте порядок розгляду і ухвалення законів у Верховній Раді згідно Конституції України і Регламенту Верховної Ради ...
Ці положення знайшли відображення в Конституції України та Основах законодавства України про охорону здоров'я. Стаття 3 Конституції України наголошує, що здоров'я людини є однією ...
...найважливіших гарантій реалізації громадянами гарантованого Конституцією права на захист від протиправних посягань є інститут необхідної оборони. Згідно зі ст. 15 Кримінального кодексу України кожна особа має ... 55 Конституції права кожної людини будь якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
7 Конституції) та форму народовладдя (ст. 5 Конституції). Слід навести також легальні визначення місцевого самоврядування, що містяться в Конституції України (ст..
...червня 1996 року була прийнята Конституція України, згідно з якою, право на щорічну оплачувану відпустку належить до основних трудових прав кожного працівника....і громадянина, і воно гарантується Конституцією. Положення даних засадничих нормативних актів випливає з участі України у Міжнародній конвенції з прав і свобод людини...
...якого є гарантування верховенства українській конституції як основного закону держави щодо території України. Вищими органами державної влади в Україні є глава держави – Президент, загальнонаціональний представницький орган ... Форму державного правління в Україні Конституція визначає лише у найбільш загальній формі, проголошуючи її республікою. Та чи інша форма республіканського правління — президентська, парламентарна чи змішана — в ...
...варто звернутися не тільки до Конституції України, але й до галузевого законодавства. Необхідно виокремити повноваження Президента України як глави держави, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України та ...108 111 Конституції України. Особливу увагу слід приділити підставам та порядку усунення Президента України з посади в порядку імпічменту.
Конституція Автономної Республіки Крим: Затв. Законом України від 23.01.1998 р. // Там же. 1999. № 5 6. Ст. 43.... Конституція Автономної Республіки Крим як одна з офіційних форм зовнішнього прояву і закріп¬лення норм інституту конституційних засад екологічного пра¬ва // ...
5 Конституції, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Обираючи владу, народ передає їй свої повноваження щодо керування ним.... Прийняття конституції поклало фундамент для організації системного розвитку нашого законодавства. Але на цьому шляху потрібно вирішити багато проблем.
...Теоретичні та практичні питання реалізації Конституції України: проблеми, досвід, перспективи". 25 червня 1997 р., Київ. Х.: Право,1998. C.178 180 Вапнярчук В.В....досудового розслідування // Матеріали наукової конференції "Конституція України основа модернізації держави та суспільства". 21 22 червня 2001 р. Харків. Х.: Право,2001. C.385 386 Задорожній В.
Нормативну базу дослідження становлять норми Конституції і законодавства України та зарубіжних держав, положення міжнародно правових актів, Верховного Суду України. 1. Система принципів кримінального процесу що реалізуються ... Його не містить ні конституція України, ні чинний КПК. В науці також досі немає єдиного загальноприйнятого визначення цього поняття. “Принцип” – термін латинського походження і дослівно ...
...створюється і розвивається відповідно до Конституції України та інших нормативно правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері управління національною безпекою.... 3 Конституції України найвищою соціальною цінністю є життя людини, особлива увага має приділятися побудові надійного механізму захисту конституційних прав і свобод, законних ...
Конституція України – нормативно правовий акт найвищої юридичної сили 1.1. Процес розробки Конституції України 1.2.
Конституція України – Основний Закон держави. Загальна характеристика Конституції України 2.Конституційна форма правління, державного устрою та політичного режиму 3.
В яких статтях Конституції України закріплено принципи правового регулювання праці? В яких статтях Конституції України закріплено принципи трудового права? 2.
Конституція Польщі 1997 р. 2. Вищі органи державної влади. 3. Конституційний трибунал, державний трибунал, найвища палата контролю. 4. Конституційна реформа. 5.... Процес прийняття та основні характеристики Конституції Польської Республіки від 2 квіт. 1997 р. // Вісн. Львівського ун ту. Серія юридична. – Вип. 40.– Л.: ЛДУ, 2004. – C.
Конституція та закони України в системі джерел правового регулювання банківської системи…………………………………………………..7 1.1. Конституція України як основне джерело банківського права…………...
...Україні як історична передумова сучасної Конституції 2. Конституція сучасної України 3. Перспективи подальшої розбудови конституційного процесу в Україні Висновок Використана література
ПАКТИ Й КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 3. "Березневі статті" важливий правовий документ. Висновок Список використаної літератури Вступ З історії давніх документів ...виділити такі, як Руська Правда, Конституція Пилипа Орлика, Березневі статті Богдана Хмельницького, які зробили великий внесок в історію документування та подальших ... br />br /> 1.
...в Україні, його закріплення в Конституції України ……………………………………………………………………… 3 1.1. Закріплення в Конституції України основних прав, свобод і обов’язків громадянина……………………………………………………… 3 1.2.
Конституція основний закон громадянського суспільства і держави 1.3. Юридичні ознаки конституції як основного закону РОЗДІЛ 2.
Конституція УНР 1918 р. перший документ Конституційного права України...................................................................................17 2.3. Конституція України ...............................................................25 РОЗДІЛ 3.
ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 2.2. Основи юридичної відповідальності за Конституцією України 2.2. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності РОЗДІЛ 3.
Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К....змінами та доповненнями) Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С.
Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К....: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С.
...практики Нормативні акти та література: Конституція України. – К., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К....: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 1.11.1996 р. // Право Укрїни. – 1996. № 12. – С.
...провадження Основна та додаткова література: Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006.... Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постан. Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // Постанови Пленуму Верховного Суду України ...
« 1 2 3 4 5 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.