Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 744 за запитом Кредитна

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ…………….…7 1.1. Сутність грошово кредитного регулювання банків України ………7 1.2.
Особливості функціонування кредитної системи в умовах ринку 3.1. Економічна роль і структура кредитної системи 3.2. Структура кредитної системи України та її ...
Теоретичні аспекти міжбанківського кредитного ринку 1.1 Поняття, функції та основні операції міжбанківського кредитного ринку 1.2 Законодавче регулювання операцій на міжбанківському кредитному ринку ...
Поняття та види кредитних договорів…………………………….……..6 1.1. Поняття кредитного договору…………………………………………….……6 1.2. Види кредитних договорів…………………………………………………….11 Розділ 2.
Основні засади формування грошово кредитної політики України 2. Основні проблеми грошово – кредитної політики України на сучасному етапі Висновок Список літератури Інституціоналізм політики, що її проводить ...
Теоретичні та методологічні аспекти кредитної політики комерційних банків 1.1. Економічна сутність кредитного механізму та умови його здійснення 1.2.
Теоретичні засади здійснення кредитної політики в банківських установах. 1.1. Поняття кредитної політики банку і законодавча база її проведення. 1.2.
Грошово кредитна політика……………………………………………………4 1.1Поняття грошово кредитної (монетарної) політики………………………...4 1.2. Типи грошово кредитної політики…………………………………………….5 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 1.1. Поняття і структура кредитної системи 1.2. Основи функціонування кредитного механізму РОЗДІЛ 2 ЕВОЛЮЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ 1.1. Поняття і структура кредитної системи 1.2. Основи функціонування кредитного механізму РОЗДІЛ 2 ЕВОЛЮЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 10 1.1 Сутність та значення кредитного портфеля комерційного банку 10 1.2 Структура кредитного портфеля комерційного ...
Банківська кредитна політика та ризик 1.1. Стратегія банківських ризиків 4 1.2. Кредитна політика комерційного банку 16 Розділ ІІ.
Методологічні особливості кредитної системи…………………............7 1.1. Поняття кредитної системи…………………………………………………….7 1.2. Структура кредитної системи України………………………………......…...10 Розділ 2.
Розкрити сутність моніторингу кредитного ризику комерційного банку. 2.Довести цінність інформації при вирішенні питання доцільності надання кредиту. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП У сучасних умовах ...діяльність банківських установ у сфері кредитних відносин ставить перед ними завдання щодо збереження та примноження вкладених ресурсів, адже вони функціонують за рахунок запозичених та залучених коштів ...
Теоретичні засади грошово кредитної політики......................................6 1.1. Сутність та значення грошово кредитної політики..........................................6 1.2. Основні етапи розвитку грошово кредитної політики України....................
Теоретичні основи кредитного ризику банку...........................................6 1.1. Сутність та причини виникнення кредитних ризиків комерційних банків....6 1.2.
Теоретичні засади надання кредитних послуг та оцінки їх вартості 1.1 Сутність банківського кредиту 1.2 Організація кредитної діяльності в банку 1.3 Оцінка ...
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 1.1. Утворення проблемних кредитів як результат діяльності комерційних ...один із найефективніших методів управління кредитною заборгованістю комерційного банку 1.3. Стан ринку проблемних кредитів в Україні та заходи щодо їх реструктуризації Висновки до першого розділу ...
CУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ КРЕДИТНИХ ГРОШЕЙ........................7 1.1 Поняття та суть кредитних грошей.................................................................7 1.2 Види кредитних грошей..................................................................................10 РОЗДІЛ ІІ.
Проведення аудиту кредитних операцій передбачає три основні напрями роботи:  перевірка відповідності дій банку правовому полю, що регламентує кредитну роботу;  вивчення якості кредитної роботи на всіх рівнях;  вивчення якості безпосередньо кредитного портфеля. Закон України «Про банки та банківську діяльність» ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Механізм функціонування грошового ринку 1.2 Грошова пропозиція та методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 ... Вступ Розділ 1 теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Механізм функціонування грошового ринку 1.2 Грошова пропозиція та методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші 1.4 Особливості впливу банківської системи на грошову проп...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи грошово кредитного регулювання економіки України 1.1 Модель грошового ринку та механізм його функціонування 1.2 Сутність та складові грошової пропозиції, методика розрахунку грошових агрегатів 1.3 Попит на гроші та його графічна інтерпрет...
...основи фінансового моніторингу механізму реалізації кредитних відносин з клієнтами 1.1. Зміст, мета, види кредитного моніторингу 1.2. Банківський моніторинг забезпечення кредиту 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………....... 1.1 Сутність та значення кредитного портфеля комерційного банку…………. 1.2 Структура кредитного портфеля комерційного банку……………………...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1 Сутність, джерела, форми та функції кредиту 1.2 Розвиток кредитних відносин держави в перехідний період 1....
Грошово кредитна система країни 1.1. Грошова система: поняття та основні елементи 1.2. Поняття кредитної системи Розділ ІІ.
Вступ Розділ 1 Аспекти державного регулювання грошового обороту 1.1. Сутність грошового обороту, його принципи і складові 1.2....2 Фіскально – бюджетна і грошово – кредитна політика, їх роль в державному регулюванні грошового обороту 2.1 Фіскально – бюджетна і грошово – кредитна політика, їх сутність та необхідність ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитної політики і політики повернення дебіторської заборгованості 1.1 Порядок оформлення кредиту підприємством позичальником 1.2 Особливості кредитного забезпечення 1.3 Політика повернення ...
Соціально економічна сутність грошово кредитної політики 4 2. Завдання й цілі грошово кредитної політики. Типи грошово кредитної політики 6 Висновки 11 Список використаної літератури 12 ...
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРАХУНКОВО КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН МІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ І БАНКОМ 1.1. Економічний зміст та значення розрахунково кредитних відносин між підприємством та банком в ринковій ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ З ОБЛІКУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічний зміст кредитних операцій 6 1.2 Нормативно законодавча база регулювання обліку кредитних операцій 21 ...
Вступ Розділ І Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами 1.1 Облік короткострокових кредитів банку 1.2 Облік готівкових та безготівкових розрахунків підприємства 1.3....підприємства з банками та іншими кредитними установами Розділ 2 Практичні аспекти обліку розрахунків ВАТ «Черкасихліб» з банками та іншими кредитними установами 2.1 Загальна характеристика підприємства ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи способів надання кредиту та їх впливу на ефективність кредитної операції 1.1 Сутність, форми і основні принципи кредитування 1.2 Способи надання кредиту 1.3 Методика оцінки ефективності кредитних операцій банку Розділ 2 Аналіз ...
Завдання бухгалтерського обліку кредитних операцій РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА 2.1. Ефективність фінансової господарської діяльності підприємства 2.2.... Первинний облік кредитних операцій 3.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за кредитами 3.3. Відображення інформації про кредитні операції в звітності 3....
Спеціальні фінансово – кредитні інститути країн з перехідною економікою 2. Ямайська валютна система 3. Дайте характеристику операцій німецьких «грос банків» 4. Тести Кредитна система Росії включає: а) Центральний ...
Спеціальні фінансово – кредитні інститути країн, що розвиваються 2. Сучасні тенденції в розвитку кредитних систем 3. Назвіть загальні принципи та наслідки банківської кризи 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи способів надання кредиту та їх впливу на ефективність кредитної операції 1.1 Сутність, форми і види кредиту. Принципи кредитування 1.2 Способи надання кредиту 1.3 Методи визначення ціни кредиту Розділ 2 Аналіз кредитних операцій КБ «Приватбанк» 2.1 ...
НБУ У СИСТЕМІ ГРОШОВО КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 2.1. Сутність, завдання і цілі грошово кредитної політики 2.2. Класифікація інструментів грошово кредитної політики РОЗДІЛ 3.
...витрат ІІ розділ Склад грошово кредитної системи 2.1 Поняття про склад грошово кредитної системи 2.2 Стан грошово кредитної системи України 2.3 Заходи щодо ...
Кредитні операції 2.1.Роль кредиту в здійсненні комерційної діяльності підприємств с. 19 21 2.2.Форми кредиту с. 21 23 2.3.Порядок здійснення кредитних операцій с.
Грошово – кредитна політика держави, цілі та інструменти 2.Механізм грошово – кредитної політики, її зв’язок з бюджетно – податковою і валютною політикою 3.
Грошово кредитне регулювання Цілі грошово кредитного регулювання Національний банк України Засоби та методи грошово кредитної політики Регулювання норм обов’язкових резервів для комерційних банків Процентна політика, ...
Грошово кредитна система Китаю 1.1. Особливості розвитку грошово кредитної системи Китаю 1.2. Історія грошової одиниці Китаю 1.3.
Форми потоків кредитних ресурсів 2. Джерела потоків державних і міжнародних кредитних ресурсів 3. Спрямування потоків кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій Висновки Література
Спеціальні фінансово кредитні інститути нових індустріальних країн 2. Англійська, американська та німецька моделі взаємозв’язку банків із промисловістю 3....б) сукупність різних видів операцій – кредитних, розрахункових, довірчих та ін.; в) операції, за допомогою яких банки розміщують власний та залучений капітал; г) кредитні операції й такі, ...
Кредитна кооперація країн Африки 3. Особливості кредитної кооперації в Латинській Америці Література
Фінанси і грошово кредитна політика 2. Механізми грошово кредитної політики 3. Дієвість монетарної політики Література: 9; 16; 22; 23.
Контроль та відповідальність при здійсненні кредитних операцій 1.1. Контроль кредитних відносин між комерційними банками з позичальниками 4 1.2. Відповідальність при кредитуванні та контроль відносин ...
...РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 1.1. Міжнародний кредит як економічна категорія 1.2. Міжнародне кредитування та фінансування України.... Розподіл та мінімізація кредитних ризиків у міжнародних кредитних лініях 3.2. Моделювання перспектив, стану та розвитку міжнародного кредитування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
КРЕДИТНІ РИЗИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 13 2.1. Сучасні моделі оцінки кредитного ризику 13 2.2. Застосування комерційними банками України кредитного скорингу ...
« 1 2 3 4 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.