Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 218 за запитом Критичний

...відповідно до міжнародних стандартів, дано критичну оцінку обліку товарних операцій за колишніми і сучасними методами обліку, визначені недоліки і переваги з даного питання....ютерізації на робочих місцях, дана критична оцінка сучасному програмному забезпеченню, представленому найвідомішими виробниками комп’ютерних технологій на українському ринку, з метою практичного вибору найкращого програмного продукту ...
...цін Розрахувати для кожного випадку критичний обсяг реалізації і максимально допустиме для цього зниження цін і натурального обсягу порівняно із базисним роком Задача Користуючись умовами задачі ...грн Визначити умови для досягнення критичного обсягу реалізації Задача Виручка від реалізації підприємства становить 25000 тис.грн., у тому числі змінні витрати 12000 тис.грн.
...необоротні активи, і знос є критичним. На підприємстві оновлення основних фондів йде за рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень. При цьому, сума амортизаційних відрахувань знижується щороку, ...в 2010 році знижується до критичного рівня – 0,09. Оцінка ефективності використання основних фондів свідчить про зростання фондовіддачі, зменшення фондомісткості, зростання фондоозброєності і зниження рентабельності основних фондів.
...огляд нормативно правової бази та критичний аналіз літературних джерел щодо бухгалтерського обліку, аналізу і контролю операцій з валютними коштами; – дослідити економічну сутність і зміст операцій з ... Критичний аналіз літератури свідчить про недостатнє з’ясування сутності та вивчення закономірності руху грошових коштів. У роботі обґрунтовано методику економічного аналізу ...
Критичний обсяг реалізації продукції може бути розрахований: Кп = 171,8 / 0,8= 214.75 тис. грн. В третьому розділі дипломної роботи надано ... 2.7 Критичний обсяг реалізації ТОВ «Системи безпеки» Рис. 3.1 Функціональний і територіальний аспекти формування центрів відповідальності Таблиця 3.1 Витрати допоміжних ...
ослабленні критичності мислення: воно стає все менш об'єктивним і невиправдано категоричним c. конкретизації і зіскальзування Question 3 Назвіть основні емоційні прояви: ...на накопиченому життєвому досвіді, розсудливість, критичність b. розумова відсталість c. значне зниження інтелекту, хвороба Альцгеймера Question 5 В зміст психічного здоров‘я не входить: a.
критичность ума, умение анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценивания c. склонность к общению, целеустремленность, организованность d.... критичность ума, умения анализировать, обобщать, сравнивать готовность памяти, объективность оценок Question 7 Балів: 1 Укажите строку, в которой речь идет об ...
критичность ума, умение анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценивания c. склонность к общению, целеустремленность, организованность d.... критичность ума, умения анализировать, обобщать, сравнивать готовность памяти, объективность оценок Question 7 Балів: 1 Укажите строку, в которой речь идет об ...
...не відноситься до характеристики зони критичного ризику: a. це зона, що позначує можливість втрат, що перевищують величину очікуваного прибутку і досягають межі величини грошового обсягу операції, ...що за своєю величиною перевершують критичний рівень очікуваного прибутку Question 10 При відхиленнях ходу проведення робіт від норми в допустимих межах керівнику варто почати наступні дії: ...
...скорость усвоения привычек, сосредоточенность в) критичность ума, умение анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценивания г) красивый почерк, аккуратность, точность, высокий рост, трудолюбие д) умение анализировать, ...скорость усвоения привычек, сосредоточенность: в) критичность ума, умения анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценок г) красивый почерк, аккуратность, точность, высокий рост, трудолюбие ...
...скорость усвоения привычек, сосредоточенность в) критичность ума, умение анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценивания г) красивый почерк, аккуратность, точность, высокий рост, трудолюбие д) умение анализировать, ...скорость усвоения привычек, сосредоточенность: в) критичность ума, умения анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценок г) красивый почерк, аккуратность, точность, высокий рост, трудолюбие ...
...скорость усвоения привычек, сосредоточенность в) критичность ума, умение анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценивания г) красивый почерк, аккуратность, точность, высокий рост, трудолюбие д) умение анализировать, ...скорость усвоения привычек, сосредоточенность: в) критичность ума, умения анализировать, обобщать, сравнивать, готовность памяти, объективность оценок г) красивый почерк, аккуратность, точность, высокий рост, трудолюбие ...
Критичний реалізм у французькій літературі і місце в ньому Гюстава Флобера Розділ 2. Реалізм твору „Пані Боварі 2.1.
Критичний реалізм у французькій літературі і місце в ньому Гюстава Флобера Розділ 2. Реалізм твору „Пані Боварі 2.1.
...заготівельних витрат Практичне завдання Дати критичну оцінку наказу про облікову політику досліджує мого підприємства: 1) Наявність реквізитів; 2) Характеристика змісту наказу; 3) Характеристика основних переваг і ...
...на підприємстві Практичне завдання Дати критичну оцінку наказу про облікову політику досліджує мого підприємства: 1) Наявність реквізитів; 2) Характеристика змісту наказу; 3) Характеристика основних переваг і ...
СТИЛІ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА В КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ 3. ТЕХНОЛОГІЯ КОМПРОМІСУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
...транзитних рахунків Практичне завдання Дати критичну оцінку наказу про облікову політику досліджуємого підприємства: 1) Наявність реквізитів; 2) Характеристика змісту наказу; 3) Характеристика основних переваг і недоліків ...
...ШЕВЧЕНКО І БОГ» У ЛІТЕРАТУРНО КРИТИЧНІЙ ДУМЦІ 1.1. Релігійне світосприйняття Тараса Шевченка РОЗДІЛ 2. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ У ТВОРЧОСТІ Т. Г.
...фінансової звітності Практичне завдання Дати критичну оцінку наказу про облікову політику досліджуємого підприємства: 1) Наявність реквізитів; 2) Характеристика змісту наказу; 3) Характеристика основних переваг і недоліків ...
Поняття критичного імпорту, порядок його оподаткування 27. Положення про відкриття та діяльність магазинів безмитної торгівлі на території України 35.
Критичні періоди розвитку дитини 4. Здоров'я та його складові 5. Поняття про хворобу, періоди розвитку хвороби 6.
Критичний огляд проблемних питань щодо аналізу грошових потоків підприємства 1.3. Методика аналізу грошових потоків підприємства РОЗДІЛ 2.
...1 Теоретичні засади управління проектами, критичний аналіз і пропозиції 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження якості та конкурентоспроможності продукції 1.3 Методологія оцінки якості ...
Критичний раціоналізм (К. Попер) 4. Теорії еліти (Гаетано Моска, Вільфредо Парето) 5. Соціальна юриспруденція (Леон Дюга, Росько Паут) Висновки Список використаної ...
Критична оцінка та внесення рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу на підприємстві з складання фінансової звітності Висновки Список використаної ...
Критичний аналіз проблем організації та розвитку інституту самострахування в Україні 4. Використання зарубіжного досвіду в організації самострахування в Україні 5.
Форми та моделі оплати праці: критична оцінка мотиваційних властивостей 1.3. Комплексна модель мотивації праці: сутність та послідовність дій 1.4.
Радикалізм критичного осмислення модерної та постмодерної традицій……………………………………………………………………...25 РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ РАДИКАЛІЗМУ СОЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ МІШЕЛЯ МАФФЕСОЛІ………………………………………………………………..35 2.1.
Задача №1 Проаналізувати наведені показники за даними таблиці 1, а саме: 1) оцінити динаміку кожного показника; 2) співставити темпи змін; 3) визначити критичні роки змін, 4) розрахувати середньорічні темпи змін; 5) оцінити, чи супроводжувався приріст обсягу продаж приростом прибутку.
Політичні погляди представників критичного утопічного соціалізму Література
Критичний огляд нормативної бази та спеціальної літератури з обліку та аналізу фінансових результатів …………………… 14 1.3 Організаційно економічна характеристика діяльності КП ...
Критичний огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури з питань аналізу нематеріальних активів…………………….….9 4. Організаційно інформаційна модель аналізу нематеріальних активів…...
Критичний огляд законодавчої бази та спеціальних літературних джерел щодо обліку, аналізу і аудиту оборотних активів................................14 РОЗДІЛ 2.
...1.3 Точка беззбитковості (точка критичного обсягу виробництва) 1.4 Цінова дискримінація 1.5 Дисконтування Завдання 2. Теоретичні питання 2.1. Природні монополії.
Критичний огляд нормативно правового регулювання нарахування амортизації 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2.
Сучасні критичні інтерпретації «випадку Дори» Висновки Список використаних джерел та літератури
Критична оцінка нормативно правового регулювання обліку витрат підприємства Розділ 2. Методика та організація прямих витрат на виробництво продукції 2.1.
Літературно критичний аналіз п‘єси С. Беккета «В очікуванні Годо» стор. 20 Висновки стор. 26 Список використаної літератури стор. 29
Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку і аудиту інвестиційної діяльності підприємства 12 1.3. Класифікація та групування інвестиційної діяльності підприємства ...
Критичний початок комедійного сміху. Культура сміху. Комічна ситуація. Комічний початок міфу. 3. Прокоментуйте наступний вислів Ф.
Необхідно визначити умови для досягнення критичного обсягу реалізації. Задача № 19 Підприємство виготовляє запчастини до автомобілів, масляні фільтри, і реалізує за ціною 10 грн. за фільтр.
...Дивергентне мислення 1.5 Формування критичного мислення учнів 9 х класів у процесі навчання 1.6 Конвергентне мислення 1.7 Рефлексія та методи її розвитку Висновки ...
...Черкасивторресурси» 2.3 Аналіз чутливості критичних співвідношень і впливу структурних змін підприємства ЗАТ «Черкасивторресурси» Розділ 3. Поліпшення фінансового стану ЗАТ «Черкасивторресурси» за рахунок аналізу беззбитковості Висновки ...
...Черкасивторресурси» 2.3 Аналіз чутливості критичних співвідношень підприємства ЗАТ «Черкасивторресурси» 2.4 Аналіз впливу структурних змін підприємства ЗАТ «Черкасивторресурси» Розділ 3.
Розрахуйте критичний обсяг реалізації та порівняйте отриманий результат з запланованим і зробіть висновки Задача №2 В поточному році підприємство планує реалізувати 50000 ...
Критичний аналіз спеціальної літератури з накладних витрат 21 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „...
3.4 Розрахунок критичного обсягу продукції як метод визначення найбільш економічно ефективної стратегії....................................................... 24 4. Удосконалення управління ціновою політикою ВАТ “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”…………...........................................
Останніми роками на підприємстві склалась критична ситуація у зв'язку з несприятливою ситуацією на ринку, високим рівнем конкуренції, скороченням попиту на продукцію, що пропонується підприємством.
Необхідно визначити умови для досягнення критичного обсягу реалізації. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
« 1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.