Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 25289 за запитом К.

После смерти К. открыл наследство на сумму 7000 грн., в том числе вклад в сбербанке 1000 грн. На день открытия наследства объявились следующие наследники: К.
За визнанням К. Маркса, як вчений він методологічно сформувався із трьох наукових джерел: а) теорії меркантилізму; б) англійської політичної економії; в) німецької історичної ... У методології дослідження К. Маркса центральне місце посідає концепція про: а) додаткову вартість; б) становище робітничого класу; в) суспільну власність; г) базис і надбудову.
К.:АН УССР, 1959. Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І. Органи влади і управління Української держави (друга половина XVII – XVIII ст.)....К., Романов В. Державне управління і самоврядування в Україні: Історичний нарис / Українська академія державного управління при Президентові України. – К.:УАДУ, 1997.
...Мельников и Соколов быть привлечены к уголовной ответственности? В чем особенность уголовной ответственности несовершеннолетних? 3. Павлов, Полушин, Талипов, Герасимов, Самойлова распивали спиртные напитки на берегу реки.... Полушин по просьбе Павлова сбегал к месту распития спиртных напитков и принес ему другую пустую бутылку. Павлов снова ударил Дмитриеву по голове бутылкой, а Талипов палкой.
К., 1969. 5. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – К.: Вища школа, 1986. 6. Галиакбаров Р.Р.
...Мельников и Соколов быть привлечены к уголовной ответственности? В чем особенность уголовной ответственности несовершеннолетних? 3. Павлов, Полушин, Талипов, Герасимов, Самойлова распивали спиртные напитки на берегу реки.... Полушин по просьбе Павлова сбегал к месту распития спиртных напитков и принес ему другую пустую бутылку. Павлов снова ударил Дмитриеву по голове бутылкой, а Талипов палкой.
...відділу внутрішніх справ звернувся громадянин К. про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення. Проте, назвати місце вчинення правопорушення він не може, тому, що не знає цієї місцевості, ...та реєстрації такої заяви громадянину К. було відмовлено, мотивуючи таку відмову тим, що реєстрації підлягають лише ті заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення, які можуть бути ...
К. : Атіка, 2005. – 224 с. 4. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно правовое и социально психологическое исследование / Б. С. Волков. / Науч.... – К. : Атіка , 2004. – 216 с. 9. Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления / В. А. Нерсесян. – СПб. : Юрид. центр Пресс , 2002.
...в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а Митна справа: Навч. посіб. / В.І.Дудчак, О.В. Мартинюк. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.
К.: ВД «Професіонал», 2006. – 208 с. 5. Бринцев В. Конституційні межі свободи об’єднання громадян у політичні партії // Вісник Конституційного Суду ... Ісаев К.А. Політичні партії в системі державної влади // Спосіб доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e book/db/2009 2/doc/...
Требования к текстам документов для ипс "современный документ" 3.4. Создание документов в системе «современный документ» 3.4.1. Характеристика, требования к разработке документов типа устав 3....
К., 1993. – С. 95 100. 7. Кириленко О.І. Види повторності злочинів у кримінальному праві України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС ...К. Повторность в советском уголовном праве». – К., 1990. 11. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1972. 12. Малков В.
та К., громадяни Росії, що є братами, отримали від нотаріуса з території України повідомлення, що у м.... Вважаючи, що у випадку смерті К. він лишиться єдиним спадкоємцем, А. вирішив позбутися родича. Знаючи, що у К. хворе серце, він додав у його термос з ...
та К. останній отримав тілесні ушкодження. Громадянин К. звернувся із заявою про кримінальне правопорушення до районного відділу міліції.
...страниц (3 главы), полное сопровождение к защите. Язык написания работ украинский, русский по желанию клиента. Готовые работы продаются по тому плану, что написано в содержании.... Курсовая работа срочная +50% к стоимости (2 5 дней) РЕФЕРАТ 50 70 грн. ЗАДАЧА ПО ПРАВУ 30 грн. (очень легкие задачи дешевле) ТЕСТЫ 2 2,...
Фрейд; Б) К. Юнг; В) І. Павлов; Г) К.Іванов; Д) В. Петренко. Question 7 of 50 Ментальність це: А) політична категорія; Б) ...
...методику диагностики социально психологической адаптации К.Роджерса и Р.Даймонда с кем нибудь из ваших знакомых, но сделайте обработку результатов самостоятельно (цель методики исследуемому говорить нельзя).... Специфика проведения методики К.Леонгарда Х.Шмишека. 6. Методика диагностики уровня субъективного контроля Дж.Роттера и ее применение в работе практического психолога. 7.
К. лежить непритомний. Гр. М. викликав швидку медичну допомогу. Прибувши на виклик, фельдшер медичної допомоги Т. спробувала привести гр. К.
К. дала ревізору розписку, в якій зазначила, що в касі зберігаються гроші в сумі 70,00 грн....К. склала звіт по касі станом на 5 те липня ц.р., в якому виявила залишок коштів на момент інвентаризації в ...
...в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а 1. Конституція України // Відом. Верхов.... – К.: Юстініан, 2004. – 736 с. 16. Митне право України: Навч. посібник // В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. – Харків: Нац. юрид. акад.
К.Маркс Question 7 Балів: 1 Органічний напрям в соціології заснував: Виберіть одну правильну відповідь a. Дж.Міль b. Г.... К.Марксу Question 9 Балів: 1 Засновником "розуміючої" соціології є: Виберіть одну правильну відповідь a. Е.Дюркгейм b. К.Маркс c.
К. Шейко, В.Г. Яковлев та ін., а також відомі психологи: Б.Г. Ананьєв, І.Д. Бех, П.П. Блонський, Л....психології проблему ігрової діяльності розробляли К. Ушинський, П. Блонський, С. Рубінштейн, Д. Ельконін. Різні дослідники та мислителі зарубіжжя нагромаджують одну теорію гри на іншу К.
К.: Юридична книга. – 2001. – Вип. 14. – С. 327 331. 9. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и ... – К.: Фонд «Правова ініціатива», 2003. 17. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно правовых санкций. Аксиологические аспекты.
К., 1989. Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 346 375. Карнеева Л.
...в о в і а к т и т а л і т е р а т у р а 1. Конституція України // Відом. Верхов.... – К.: Юстініан, 2004. – 736 с. 8. Митне право України: Навч. посібник / В.Я. Настюк, М.Г. Шульга. – Харків: Нац. юрид. акад.
К., 11997. 3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. К., 1997. 4. Російсько український словник для ділових людей. / під ред. А.
та К. останній отримав тілесні ушкодження. Громадянин К. звернувся із заявою про кримінальне правопорушення до районного відділу міліції.
К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 553 570. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. К., 1992. Пастухов М.И.
К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 593 625. Кримінально виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. 2003. № 33 (29.08.2003). Ст. 1767.... К., 2008. С. 507 513. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року № 606 XIV. Тертишник В. М.
К. Уголовная ответственность несовершеннолетних. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 9. Киренко С. Кримінально правова охорона неповнолітніх новим КК України – старі проблеми // ... – К.: НАВСУ України, 1997. 15. Орлов В.С. Субъект преступления. – М., 1958. 16. Скакун О., Пушкин А., Яценко С.
...ли сегодня, в условиях перехода к рыночной экономике, отбросить, исключить эту цель и оставить единственной целью получение максимально возможной прибыли.? Полагаем, что нет.... Приступая к созданию предприятия, любой предприниматель или группа предпринимателей должны иметь перед собою четкую и ясную идею.
С п и с о к л і т е р ат у р и Бурчак, Ф.Г. Соучастие: социальньїе, криминологические и правовьіе проблемьі / Ф.Г. Бурчак. К.: Вища шк., 1986. 208 с.
К. Логос, 1999Р. 9. Гарасим П.М., Кізима А.Я., Забчук В.Д., Кушнірик І.П., Хомин П.Я...., Фінансовий та управлінський облік: К.: ТОВ Автоінтерсервіс, 2006р. 438с. 11. Гольцова, С. М. Бухгалтерський облік: начальний посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Пілікус.
Сухомлинський, К.Д. Ушинський та інші. Останніми роками різні аспекти проблеми спілкування активно вивчаються сучасними вченими: філософсько методологічні підходи до розв’язання ... Триендис, К. Хорні, У. Шутц) вчених. Однак у сучасних психолого педагогічних дослідженнях ще недостатньо розкрито сутність, зміст, способи реалізації культури спілкування учнів ...
...смысла, цели инаправленности истории (Ясперс К. «Смысл и назначение истории»).Философия Аристотеля (трудАристотеля «Метафизика») Система категорий диалектики, ее специфика и роль в познании. Вопрос 3....Философия К. Маркса:материалистическое понимание истории. Категории сущность иявление, их роль в познании. Прогнозы будущего (Тофлер О.«Третья волна»). Маркс К.
К.: Атака, 2001. 13. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: Кримінально правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. 14.
К.: Основа, 1999. 274 с. 14. Наказ 732 Наказ Мінфіну України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм первинного ... – К.: ТОВ «Паритет інформ», 2003. – 712 с. 18. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. Нова редакція. – Х.
Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебн. Пос. М.: ИД «ФОРУМ» ИНФА М, 2000. 3. Жук Н.... К.: Юрінком Інтер, 2002. 12. Лапшина И.Е. Конституционное право зарубежных стран: в вопросах и ответах: Учеб. пос. М.: Проспект, 2004.
Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебн. Пос. М.: ИД «ФОРУМ» ИНФА М, 2000. 2. Жук Н.... К.: Юрінком Інтер, 2002. 10. Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 8 е изд., перераб. и доп . М.
Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебн. Пос. М.: ИД «ФОРУМ» ИНФА М, 2000. 4. Жакке Ж.П.... К.: Юрінком Інтер, 2002. 11. Правовые системы стран мира / Отв. ред. А.Я. Сухарев. – 3 е изд. М.: НОРМА, 2003. 12.
Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебн. Пос. М.: ИД «ФОРУМ» ИНФА М, 2000. 5. Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ... К.: Юрінком Інтер, 2002. 13. Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. 8 е изд., перераб. и доп . М.
...прогнозом фактично за прогнозом фактично К к з з т т 1 1000 1200 3200 2 400 300 2100 3 200 210 4500 4 50 40 ...
С пис о к лі те р а тур и Альошин, Д.П. Форми співучасті в новому Криміна¬льному кодексі України: проблеми реалізації правових ... К.: Вища шк., 1986. 208 с. Бурчак, Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголов ному праву / Ф.Г. Бурчак. К.
Спадкове право України/ К.: Знання, 2010. – 76 21. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко., 2003.... – К.: Істина, 2007. 23. Цивільне право України: Підручник: У 2 х кн. / О.В.Дзера, Д.В. Боброва, А.С.
К. Маркс Question 8 Якої концепції істини не існує в сучасній філософії? a. прагматичної b. когерентної c. конвенціальної d.... К. Марксу Question 3 Симптомами наукової революції, за Т. Куном, є: a. велика кількість невирішених проблем і непояснених фактів b.
Геннадій К., 28 років, закінчив Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, мати та батько лікарі, не одружений, винахідливий та кмітливий комунікабельний....травня поставило перед психологом Тетяною К. завдання у тижневий термін провести дослідження готовності учнів 4 і 9 класів до навчання на наступній ступені навчання і підготувати ...
Геннадій К., 28 років, закінчив Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, мати та батько лікарі, не одружений, винахідливий та кмітливий комунікабельний....травня поставило перед психологом Тетяною К. завдання у тижневий термін провести дослідження готовності учнів 4 і 9 класів до навчання на наступній ступені навчання і підготувати ...
Возрастные кризисы – переходные этапы от одного возраста к другому. Психическое развитие осуществляется посредством смены стабильных и критических возрастов. Описаны следующие возрастные кризисы: • кризис новорожденности; • кризис трех лет переход от младенчества к дошкольному возрасту; • кризис семи лет – ...
... Задача № 1 Осужденный к 10 годам лишения свободы Иванов в результате производственной травмы лишился обеих ног и стал инвалидом 1 группы....Осужденная Новикова обратилась с заявлением к руководству учреждения, в котором указала, что имеет сына в доме ребенка данной колонии, которому исполняется 3 года.
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.