Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 451-500 з 851 за запитом Методологічне

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Художня праця як засіб розвитку творчих здібностей учнів ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 1.1. Теоретико сутнісна характеристика поняття «відмивання коштів»: цілі, ознаки, ...
Методологічні засади дослідження юридичних фактів 1.2. Поняття юридичних фактів 1.3. Класифікація юридичних фактів у сучасній теорії права Розділ 2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРІ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 1.1. Аналіз проблематики питання вагітності і материнства 1.2.
Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості 1.2. Поняття про тривогу й тривожність 1.3.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1....
Теоретико методологічні основи вивчення проблеми девіантної поведінки особистості.......................................................................7 1.1 Девіантна поведінка як соціальне явище............................................7 1.2 Психологічні та соціальні ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ОБЕРЕГАМИ ТА СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ 1.1. Сутність патріотизму та його складові 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИЗИ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 1.1. Поняття „життєвої кризи” як невід’ємної складової життєдіяльності особистості 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЛЯ 1.1. Сім’я як соціальний інститут: її загальна характеристика, види 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ………………………………………………………………. 6 1.1. Форма держави: поняття, ознаки та структура ……………………. 6 1.2. Еволюція підходів щодо розуміння проблеми державного ...
3 Розділ І Теоретичні та методологічні аспекти аргументації.....................5 1.1. Теоретичні засади аргументації................................................................5 1.2. Функціональні особливості суперечки. Софізми в суперечках…………9 Розділ ІІ ...
Теоретико методологічні основи формування фінансової звітності, її аудиту та аналізу фінансового стану підприємства 1.1. Економічна сутність фінансової звітності як джерела для ...
Методологічні основи призначення покарань……………………….….7 1.1. Загальні засади призначення покарання…………………………………...….7 1.2. Обставини, що пом’якшують чи обтяжують покарання……………………...
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ………………..7 1.1. Поняття та юридична природа набуття права приватної ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ…………………………………………………………………...…….6 1.1. Поняття та сутність посткримінальної поведінки…………………………….6 1.2. Ознаки посткримінальної поведінки……………………………………..…..10 РОЗДІЛ 2.
Зміст Вступ Розділ 1 поняття фінансової діяльності банку та методологічні принципи аналізу банківської діяльності 1.1 Економічна сутність та інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.2 Суть і роль банківських операцій.
Методологічна частина Загальна характеристика проблеми. Тема дослідження Мета дослідження – Завдання дослідження: Об’єкт дослідження – Час дослідження – Предмет дослідження – Гіпотеза дослідження.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 6 1.1. Економічна сутність, принципи та функції заробітної плати 6 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Кадрова політика як основа системи управління персоналом 5 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Теоретичні засади фінансового забезпечення закладів охорони здоров`я 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГ СТРАТЕГІЙ…………………………………………………….…….......... 5 1.1Суть та зміст брендингу…………………………………………………………...…..5 br />br /> 1.2 Моделі брендинг стратегій та їх ...
Теоретико методологічні засади інтегрованого навчання у вищій педагогічній освіті...................................................................................................8 1.1. Категоріальний аналіз поняття інтеграції у площині філософії освіти в Україні......................................................................................................................
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ……………………….........6 1.1. Поняття соціально психологічного клімату колективу у сучасній психологічній науці……………………………………………………….…..6 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 5 1.1. Збіжність розв’язків першої крайової задачі 6 1. 2.
Теоретико методологічні аспекти формування здорового способу життя 1.1. Теоретичне обґрунтування основних понять дослідження 1.2. Ґенеза соціально педагогічної думки щодо проблеми ...
Вступ Розділ 1 методологічні засади банківського маркетингу 1.1 Економічна сутність та поняття банківського маркетингу 1.2. Роль банківського маркетингу в умовах конкурентного середовища ...
...фінансового стану підприємства 1.1 Методологічний підхід до проведення фінансового аналізу суб’єкту господарювання 1.2 Показники прибутковості та рентабельності 1.3 Показники ділової активності підприємства ...
Методологічні засади дослідження парламентаризму 1.2. Поняття парламентаризма РОЗДІЛ 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 2.1.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗЛУЧЕННЯ, ЯК СОЦАЛЬНОГО ЯВИЩА 8 1.1. Суть та зміст розлучення, як соціального феномена 8 1.2 Фактори і ...
Теоретико методологічні основи дослідження 8 1.1. Формування світоглядної доктрини Д.С. Міля (життєвий шлях, наукова праця) 8 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Художня праця як засіб естетичного виховання дошкільників 1....
Методологічні засади формування кадрової стратегії організації 3. Фактори, які впливають на формування кадрового потенціалу підприємства Висновки Список літератури
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Поняття про поточну дебіторську заборгованість, порядок відображення її ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття, види та значення грошових потоків підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ 8 1.1. Аналіз літератури за темою дослідження 8 1.2. Загальна характеристика пізнавальних процесів.
Методологічні принципи етнічної психології. 4. Історія виникнення і становлення етнопсихології. 5. Історія та етапи розвитку етнопсихології (від Античності до наших днів).
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ………………………………………….6 1.1. Сутність контролю………………………………………………………...……6 1.2.
МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ…………………………………………………………..…6 1.1. Місце органів місцевої виконавчої влади в системі державних органів……6 1.2.
Теоретико методологічні основи фінансового менеджменту 5 1.1.Зміст, мета та завдання фінансового менеджменту на підприємстві 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1.2.
Теоретико методологічні основи дослідження ролі банківського сектора як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2.
Теоретико методологічні основи дослідження ролі банківського сектору як джерела фінансування лізингових операцій 1.1. Економічна сутність лізингових відносин 1.2.
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1....
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1....
Теоретико методологічні засади державної політики забезпечення зайнятості населення 1.2. Державне регулювання зайнятості 1.3. Державна політика зайнятості і її ефективність 1....
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ ..............6 1.1. Стан наукової розробки проблеми організаційної структури торгівельного підприємства ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА……………………….......................................8 1.1 Сучасні концепції політичного лідерства…………………………………...8 1.2 Роль особистості у процесі прийняття зовнішньополітичних ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 1.1. Понятійно категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку ...
« 1 2 ... 8 9 10

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.