Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 118 за запитом Мова та література українська

...передачі всіх наявних цінностей, але та від¬мовилась це зробити. Тоді Абросимов вихопив іграшковий пістолет, дуже схожий на бойовий, і почав погрожувати Вертинській вбивством, при цьому ... Та від мовилася. «Дайте ніж, я її приріжу», сказав Нікітін співучасникам, які підійшли. Після цього Клугман вихопив сумочку і злочинці втекли, ...
...в замовляннях, календарно обрядових піснях та міфах слов’ян…………………………………..19 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..…29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...……31 Тема: «Етноархетип вогонь і вода у творах українських фольклористів ( Ф.... Потебня розглядав питання історії української мови та української діалектології, розробив наукове підґрунтя східнослов'янської діалектології. В даному досліджені ми використали такі його праці: «О ...
...свою чергу, не лише збагачують українську мову, а й містять у собі часточку власного світобачення творця, його світогляду та національної самобутності....з основних джерел розвитку сучасної української літературної мови та її словникового складу; дослідити поняття неологізму на прикладі сучасного українського письменника та поета Сергія Жадана.
Куліш — творець української літературної мови:.12 стор 2.1. Кулішівка 1856 року.19 стор 2.2. Желехівка.21 стор 3....запасу. Застарілі слова відрізняються також ступенем архаїзації; частина з історизмів та архаїзмів живе в народних піснях, ...
Актуальність. Формування покоління, на долю якого ляже складне завдання розбудови нової незалежної, демократичної України, потребує значного оновлення і ...надзвичайної пильності, спрямованих на збереження та захист національної самобутності окремої людини й народу в цілому в умовах найжорстокішого в його історії геноциду, тоталітарного цинізму.
...розрахунку Висновки, пропозиції Список використаної літератури Дослідивши документаційне оформлення відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Лисянської райдержадміністрації, ми можемо зробити висновки: документація у відділі ведеться на українській мові та у відповідності до інструкції ...
...шляхи німецькомовних запозичень в українську мову та діалекти 1.3. Етапи і шляхи запозичення лексем германського походження в українське арго Розділ 2....S. До роботи додається також резюме на німецькій та англійських мовах.
...майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти» у Житомирському державному університеті імені Івана Франка 30 березня 2010 року....майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько викладацького науково методичного семінару, зо березня 2010 р.
...пам'ятки в науково дослідницькій та художній практиці Івана Франка 2. Іван Франко як дослідник українських народних пісень 3. Погляди Івана Франка на історію літературних мов Висновок Список використаної літератури
Ведучи мову про володіння як правову категорію необхідно розрізняти "право володіння" як елемент права власності та як вид права на чужі речі (...структуру: вступ, три розділи, висковки та список використаної літератури. Перший розділ присвячений загальній характеристиці речових прав на чуже майно за цивільним законодавством України.
...розрахунку Висновки, пропозиції Список використаної літератури Дослідивши документаційне оформлення відділу субсидій управління праці та соціального захисту населення Лисянської райдержадміністрації, ми можемо зробити висновки: документація у відділі ведеться на українській мові та у відповідності до інструкції ...
...принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі 1.3. Характеристика змістового компонента проблеми розвитку мовлення в програмах та підручниках з української мови Розділ II.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інформаційного забезпечення прийняття короткострокових рішень 1.1 Природа інформації, види економічної інформації 1.2 Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3 Характеристика окремих типів управлінських інформаційних систем Розділ 2 практичні засади інформаційного забезпечення прийняття короткострокових рішень 2.1 Загальна характеристика Лисянського відділу соціальних допомог на базі управління праці та соціального захисту населення...
...АСПЕКТИ ОГЛЯДУ СТРУКТУРНО – СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВИ 1.1. Загальній огляд семантичної лексики та її роль у пізнанні картини світу. 1.2.... Специфіка, структура, форми українських вітань ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОБЛЕМИ ПАРЕМІОЛОГІЇ 1.1. Сучасні пареміологічні дослідження 1.2. Проблеми сучасного концептуального аналізу РОЗДІЛ 2.... Мовне представлення статусних ролей жінки ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Методика та результати дослідження розвитку пізнавального інтересу учнів 3 4 класів до слів іншомовного походження на уроках читання(формувальний експеримент)…………………………………………………...55 Висновки ...розділу II .......................................................62 Загальні висновки ...............................................................64 Список використаної літератури....................................67 Додатки .......................................................
...Ехсеї, вільно володіти англійською/німецькою та українською мовами. Заробітна плата від 500 дол.» Примітка: резюме та супроводжувальний лист можуть бути складені відповідно до іншого оголошення ...кількість балів, вважатимуться вирішальними в виборі вами майбутньої професії Використана література
...завдання: розкрити поняття фразеології; дослідити українські фразеологізми; скласти картотеку; з’ясувати значення фразеологізмів із книжки М. Дочинця «Вічник»; Проаналізувати праці науковців та мовознавців стосовно фразеологізмів; зробити ... Список використаної літератури містить 25 джерел. Свій внесок у розвиток теорії фразеології зробили українські та зарубіжні вчені, дослідники фразеології, серед них є видатні ...
Правопис найуживаніших суфіксів української мови (по 2 3 приклади). 3. Доручення (визначення та зразок). Методичні рекомендації Виконуючи перше завдання, дайте відповідь на запитання: Які ...завдання, вкажіть на найуживаніші суфікси української мови та їх правопис і творення: зміни кореневих приголосних перед суф. ськ , ста ; при додаванні суф.
...учням з виконанням завдань з української мови та літератури, англійської мови. Вартість робіт залежить від складності завдання. Зі своєї сторони гарантую якість та оригінальність виконаних замовлень.
Проць та багато інших [5, 6, 11, 16, 32, 44, 55]. Їхні праці зробили вагомий внесок у дослідженні питання використання наочно ...ж таки залишається актуальною, оскільки мало розроблена в науково методичній літературі, недостатньо описані прийоми роботи з ...
Магістр спеціальності "Українська мова та література та англійська мова", маю диплом з відзнакою. Постійний учасник, переможець та призер творчих конкурсів та фахових олімпіад ...
...пособий Харьковской женской воскресной школы» та інших. Великого значення надавала Алчевська вивченню української мови. Саме любов до рідного слова спонукала її, палку ентузіастку, сповнену жадоби до ... Алчевської, методику навчання дорослих та пропаганду кращих здобутків української демократичної літератури. Мета дослідження: дослідити внесок Х.Д.Алчевської у розвиток вітчизняної педагогіки.
Поняття методу вправ у навчанні української мови та вимоги до нього 1.2. Класифікація вправ, яка застосовується на уроках української мови Розділ 2....вправ з лексики 2.3. Система вправ з орфографії ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА Примітка. Предмет методика навчання укр.
Кваліфікований психолог, викладач української мови та літератури. Маю освіту вчителя зарубіжної літератури та російської мови. Залежить від об'єму та теми роботи.
...дані, а також підручники, монографії та наукові статті українських і зарубіжних авторів з питань банківської справи, банківського кредитування, управління кредитними ризиками, фінансового та економічного аналізу, нормативна ...вивчення проблеми, методологічного підґрунтя дослідження та визначення його ключових понять. Детально проаналізовано з позиції чинного законодавства і правничої літератури специфіку окремих видів застави, правовий механізм реалізації ....
По перше, актуальність дослідження сутності та особливостей державного устрою як форми організації політичної влади зумовлена тими нагальними проблемами, що виникли в процесі розбудови незалежної Української держави, ...території, що стала національним здобутком українського народу. Проблемі державного устрою в спеціальній науковій літературі приділяється невиправдано мало уваги, хоча майже в кожному підручнику з основ держави ...
Аналіз програм з української мови та зв’язок орфографії з морфологією 1. 2. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії про найважливіші ознаки частин мови на основі ... Методика засвоєння знань з орфографії та морфології при їхніх внутріпредметних зв’язках 2. 1. Лексико орфографічна робота під час вивчення морфології 2. 2.
Аналіз програм з української мови та зв’язок орфографії з морфологією 1. 2. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії про найважливіші ознаки частин мови на основі ... Методика засвоєння знань з орфографії та морфології при їхніх внутріпредметних зв’язках 2. 1. Лексико орфографічна робота під час вивчення морфології 2. 2.
Спеціальність «Українська мова та література. Мова та література (англійська)» Курсова робота 250 300 грн, оцінка відмінно. Диплом бакалавра 500 грн, оцінка відмінно.
Вікові особливості психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів 1.2. Поняття ігрової діяльності, теорії гри. 1.3. Гра як метод навчання....уроках української мови в 1 2 класах. Висновки. Список використаної літератури.
...проведений аналіз щодо правильного складання та оформлення документів. Запропоновані нові форми документів, нова розробка листів, яка прискорює темпи роботи. Зростає суспільне значення української мови, пожвавлюється її вивчення в усіх організаціях та установах, здійснюється активна навчальна робота ...
...мовознавства, історії, географії, астрономії, етнографії та ін., саме в цьому проявляється специфіка ономастики; ономастична лексика, знайомство з нею — робить можливим при викладанні української мови в школі ...території відповідно до словотворчих закономірностей та ономастичних моделей української мови; досліджена семантика прізвищ за твірною основою свідчить про досить широкий значеннєвий діапазон; Список використаної літератури
...Міністрів України; – Нормативні документи міністерств та відомств; – друковані джерела українською мовою; – друковані джерела іноземною мовою. Завдання № 7 Сформулювати тему наукового ...Сформулювати проблеми. Розробити структуру теми. Встановити актуальність теми. Визначити чи відповідає тема встановленим критеріям. Література
2.3 Переміщення працівників та проблема істотних умов трудового договору.........................................................................................................................25. ВИСНОВОК..................................................................................................................28. Список використаної літератури.................................................................................31. ВСТУП Проведення ринкових реформ зумо...
Характеристика лексики української мови за стилістичним уживанням 1.2. Емоційно експресивна лексика та її стилістичне застосування 1.3.... Квітка Основ’яненко в історії української літературної мови. Своєрідність мови письменника 2.2. Експресивна лексика у повісті «Маруся» 2.3. Особливості використання емоційно експресивних засобів у ...
Виконую роботи: (Курсові, реферати, контрольні, шпори, бізнес плани) Дисципліни Гуманітарні: Історія, Краєзнавство, Культурологія, Література зарубіжна, Література українська, Мистецтво та культура, Політологія, Психологія, Релігієзнавство, релігія та міфологія, Соціологія, Українська мова, Філологія, Філософія Економічні: Діловодство та документознавство, Економіка, ...
Семантико – стилістична характеристика неологізмів ( контекст та значення) Висновки Список літератури Додатки (неологізми в алфавітному порядку) Вступ Одним із елементів громадського життя, який активно реагує на суспільні ... Поява в сучасній українській мові значної кількості неологізмів цілком закономірне явище. Багато неологізмів з'являється в мові в часи великих, докорінних перетворень у житті ...
Правопис українських прізвищ, підприємств, установ, посад (на кожне правило по 2 3 приклади). 3.Поняття про статут, його реквізити, навести приклад з ... Література 1. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М.
...вживається "пане", "пані" в дипломатичних та офіційних сферах). Напишіть, чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові. У другому завданні напишіть правила подвоєння в українській мові.... Література 1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. К., 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997.
Спеціаліст, викладач української мови та літератури. Спеціалізація Теорія літератури. Контрольна робота 100 грн. Реферат від 60 грн. Курсова робота від 140 грн.
...УААСП зареєструвати назву колектива російською мовою? ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 1. Що необхідно для державної реєстрації авторського права на твори науки літератури та мистецтва? 2....6. Яким репертуаром творів управляє організація колективного управління авторськими правами Українське агентство з авторських та суміжних ...
...також в словах іншомовного походження та в прикметниках з суфіксом — ськ , іменниках з суфіксом ств , утворених від іншомовних коренів. Виконайте завдання: а) з поданих слів утворіть ... Література 1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Посібник, К., 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К.
в) перекладіть українською мовою: Факт уменьшения общего количества антиобщественних поступков с повышением возраста имеет социальные причини. Известно, что люди разного возраста в ...словник юридичних термінів. К., 1993. 3. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997.
Текст простий та складний: застосування прямого або зворотнього порядку розташування логічних елементів. Яких правил треба дотримуватися при підготовці тексту документа.... Література 1. Зразки оформлення документів. Збірник. Д., 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Частина 1. Підручник. К., 11997. 3.
...учнів у процесі вивчення математики та української мови 47 РОЗДІЛ ІІІ. Корекційна програма формування мислительської діяльності у дітей молодшого шкільного віку у процесі навчальної діяльності………………………………………………………………………. ...1. Програма корекійних заходів…………………………………………….. 3.2. Аналіз отриманих результатів після апробації корекційних заходів….. ВИСНОВКИ ....................................................................................................... 50 ...
Викладач української мови та літератури Реферат (8 11 сторінок) 90 120 гривень Термін виконання 5 7 днів, Термінове виконання 1 2 дні ...
Спеціальність "Українська мова та література,художня культура" 40 300 грн. Якість гарантую.
Естетичне виховання на уроках української мови в початкових класах 3. Гармонізація внутрішнього світу дітей молодшого шкільного віку засобами арт терапії Висновок Література Висновок ...психолого педагогічних досліджень переконує в потрібності посилення емоційно ціннісного компонента навчальної книги з метою плідного використання психологічних можливостей та потенціалу дітей молодшого шкільного віку.
...підставою для написання листа; висновки та пропозиції. Написати лист запит пов'язаний з діяльністю юридичної організації. Література 1. Зразки оформлення документів. Збірник. ...1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 1995. 3. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К.
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.