Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 106 за запитом Мовна

Наведіть 10 типових мовних зворотів, властивих трудовій угоді. Використовуючи їх, складіть текст цього документа. Список використаної літератури:
Підвищення мовної культури молодших школярів засобами фразеологізмів 1.3. Ознайомлення з фразеологізмами учнів початкових класів Розділ 2.
Фізіологічні механізми мовної діяльності 1.3. Актуальні проблеми психології мовлення дітей дошкільного віку Розділ 2. Мовлення і його розвиток у дошкільному віці 2....
Засоби мовного втілення гумору 10 1.3. Лінгвоструктурні особливості британського гумору 15 Висновки за розділом 1 20 РОЗДІЛ 2.
МОВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЖІНКА В УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЯХ 2.1. Ідентифікуючі фразеологічні одиниці 2.2. Зовнішній вигляд, фізичні характеристики 2.3.
...як державної мови та сучасна мовна політика в Україні Розділ 2. Сучасні проблеми державної мови в Україні 2.1. Правовий аналіз проекту Закону України „Про державну ...
Попереднє опрацювання мовного матеріалу текстів 2. Види навчального читання 2.1. Читання вголос 2.1.1. Загальна характеристика виду навчального читання вголос 2....
...1 Політичний текст як засіб мовного впливу………………………7 1.2 Політична метафора та принципи її утворення…………………11 1.3 Особливості утворення політичних евфемізмів………………...
Наведіть 10 типових мовних зворотів, властивих довідці з місця роботи. Використовуючи їх, складіть текст цього документа …………. 10 Література ………………………………………………………………….. 12
Мовна техніка 1.5. Комунікативні вміння педагога Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ ТА РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ЙОГО ФОРМУВАННІ 2.1.
Мовна техніка 2.3. Комунікативні вміння педагога 2.4. Практичне дослідження особливостей педагогічного спілкування Розділ 3.
«Маруся Чурай» — твір надзвичайного мовного багатства і поетичної майстерності. Розділ 2. Дослідження особливостей вивчення роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко на уроках української літератури 2.1.
«Маруся Чурай» — твір надзвичайного мовного багатства і поетичної майстерності. Розділ 2. Дослідження особливостей вивчення роману «Маруся Чурай» Ліни Костенко на уроках української літератури 2.1.
Наочність, яка включає, окрім звичайної, мовну і вербально вчинкову, є таким цілеспрямованим і спеціально організованим показом навчального матеріалу, який підказує учням закони мови: дозволяє творчо відкрити ...
...мовознавства, що вивчає функціональну і мовну своєрідність власних імен (з гр. onomastike — «майстерність давати імена»), досить тісно пов'язана з діалектологією; власні назви (топоніми, антропоніми, зооніми, ...
Способи мовної реалізації софізмів на базі матеріалів політичних та рекламних текстів………………………………………………………..………21 Висновки...............................................................................................................25 Список використаних джерел..........................................................................27
Використання мовних ресурсів для створення експресії у заголовках (на матеріалі англомовної преси). Висновки Список використаних джерел
...навчання діалогічного мовлення Висновки Характерними мовними особливостями діалогічного мовлення є його еліптичність, наявність "готових" мовленнєвих одиниць, слів заповнювачів пауз, а також (в англійській і французькій мовах) ...
...діалогічного мовлення Висновки уривок Характерними мовними особливостями діалогічного мовлення є його еліптичність, наявність "готових" мовленнєвих одиниць, слів заповнювачів пауз, а також (в англійській і французькій мовах) ...
...2.3.2 Використання типових мовних зворотів Розділ 3. Аналіз стану використання сучасних технологій на підприємстві та вдосконалення роботи з документами 3.1 Особливості використання сучасних ...
...опитування щодо ставлення населення до мовного питання, а також посилення ролі автономії у складі України. Проти Мисіна була порушена кримінальна справа за ч. 2 ст.
4.2 Мовна розминка. 4.3 Вправа на добір антонімів. 5. Підсумок уроку.
...на сторінках періодичної преси Одещини мовної проблематики……………………………………………………………………….43 Розділ 3. Розвиток українського мистецтва та бібліотечна справа на сторінках преси Одещини. …………………………………………………………………….55 3.1.
Дидактичні ігри вправи на розвиток мовного дихання Додаток В. Дидактичні ігри на артикуляцію звуків Додаток Г. Зміст виховання звукової культури мовлення в чинних програмах дошкільних закладів ...
...одного боку, дією закону економії мовних зусиль, постійною потребою у використанні виразніших засобів вираження, а з іншого боку, різким прискоренням темпу сучасного життя.
...слухача зумовлена його попереднім досвідом, мовною компетенцією, естетичними смаками, навичками сприйняття художніх феноменів. Рецепція – це й сприймання ідей, мотивів, образів, сюжетів із творів чи літератур і ...
Наша мовна традиція сягає докняжих часів, а в період Київської Русі наше слово сягнуло державного творення: було відкрите не лише для близьких ...
...письма знаходить свій вияв у мовних засобах і відбиває письмову мову того, хто пише. Графічний бік письма виражається у вигляді письмових знаків і сполучень їх – почерку.
...слухача зумовлена його попереднім досвідом, мовною компетенцією, естетичними смаками, навичками сприйняття художніх феноменів. Рецепція – це й сприймання ідей, мотивів, образів, сюжетів із творів чи літератур і ...
...слухача зумовлена його попереднім досвідом, мовною компетенцією, естетичними смаками, навичками сприйняття художніх феноменів. Рецепція – це й сприймання ідей, мотивів, образів, сюжетів із творів чи літератур і ...
...автономії, захист їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; розбудова широкої мережі органів самоврядування неукраїнського населення; утвердження у міжетнічних відносинах атмосфери толерантності, взаємної довіри.
Рольові ігри для формування норм мовного етикету і виховання культури поведінки для учнів молодшого шкільного віку. 4.4. Методична розробка. 4.4.1 Методична розробка до ...
...в науці розуміння фразеологізму як мовної одиниці з постійним, відтворюваним за традицією компонентним складом, видається не зовсім коректним, оскільки воно заперечує будь яку можливість варіювання як ...
...ввести окрема особа у якійсь мовній ситуації. Список літератури
— описовий вираз), — мовний зворот, який вживається замість звичайної назви певного об'єкта і полягає в різних формах опису його істотних і характерних ознак.
У мовному спілкуванні з тими, що оточують в свідомості сліпої дитини створюються і зміцнюються зв'язку між словом і дією.
У мовному спілкуванні з тими, що оточують в свідомості сліпої дитини створюються і зміцнюються зв'язку між словом і дією.
Поняття мовної субкультури та становлення комунікативної поведінки особистості 83 4.2.Аналіз особливостей американської і британської субкультур як чинник різновиду комунікативної поведінки ...
...і сьогодні, оскільки вважаються багатофункціональним мовним явищем. 3. Номінативним називається речення, яке стверджує буття предмета або явища (нерідко в супроводі значення вказівності, емоційної оцінки) і мають ...
...стабільні форми; наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока стандартизація вислову; сувора регламентація тексту; для чіткої організації текст поділяється на параграфи, пункти, підпункти.
...з погляду встановлення закономірностей їхньої мовної організації та систематизації способів перекладу на українську мову.
Своєрідність мовної особистості формується мовою, в першу чергу, мовою рідною, за допомогою якої людина здобуває перші знання про навколишній світ і про ...
...лінгвістиці обумовлено суперечливим характером даного мовного явища. Складність цього питання також полягає у багатстві і різноманітті форм артикля, у широкому спектрі семантичних відтінків, які ними надаються.
...опитування щодо ставлення населення до мовного питання, а також посилення ролі автономії у складі України. Проти Мисіна була порушена кримінальна справа за ч. 2 ст.
...щодо підвищення якості роботи над мовною компетенцією майбутніх вчителів початкових класів. Результати дослідження апробовано на студентсько викладацькому науково методичному семінарі «Науково дослідна робота майбутніх педагогів з ...
Наявність мовних штампів c. Здатність до перенесення логічного досвіду в начальному експерименті d. Малий запас знань e.
...недорозвиненість мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутріутробному або ранньому періоді розвитку дитини. Діагностика алалії має провадитись у віці 3 х років ...
...недорозвиненість мовлення внаслідок органічного ураження мовних зон кори головного мозку у внутріутробному або ранньому періоді розвитку дитини. Діагностика алалії має провадитись у віці 3 х років ...
...наказу лексичні помилки, зокрема приклади мовної надлишковості і недостатності. Відредагуйте речення. Звільнити : Степаненко Аллу Петрівну, оператора машинолічильного бюро, за прогули 4 і 5 травня ц.р.
« 1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.