Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 281 за запитом Молоде

молода Question 2 Балів: 1 Як називається ситуація, коли 16 річну доньку одночасно чекають батьки, щоб разом відсвяткувати день народження бабусі, ...що є об’єктом соціології молоді: Виберіть одну правильну відповідь a. вікові процеси у молодіжному середовищі мають значно більшу соціальну складову, ніж в інших вікових групах ...
Молодим віком e. Стремлінням людини до пошуку нових вражень Question 10 Розвитку якого виду ревнощів сприяють певні риси характеру, такі як ...процесу виховання, високий рівень готовність молодих батьків до виховання дітей b. Нуклеризація, послаблення родинних зв’язків, зміна ціннісних орієнтацій і стандартів поведінки, зменшення соціального контролю з ...
...1 Мета профорієнтаційної роботи серед молоді: a. визначити можливості молоді b. формувати у молоді знань, умінь і навичок c. знайомити молодь з потребами суспільного розвитку d.
Безробіття молоді є однією з найгостріших соціально економічних проблем України. Особливо різко простежується тенденція зростання безробіття молоді в умовах світової економічної кризи.
...причини в процесі трудової підготовки молоді. 2.1. Невідкладні проблеми подальшого вдосконалення технологічної освіти школярів. 2.2. Проблема падіння престижності шкільного предмету «Трудове навчання», знецінення його ...проблем, серед яких трудова підготовка молоді є чи не найва¬гомішою. У зв'язку з цим відбувається переоцінка ролі навчального предмета «Трудове навчання» у підготовці молоді ...
...фактор і сфера соціалізації української молоді 43 1.5.1.Особливості і риси сучасного дозвілля українського суспільства 46 1.5.2. Асоціальність сучасної дозвілевої діяльності української молоді 49 1.5.3.
Особливості уявлень сучасної молоді про шлюб та сім’ю. ........ 6 1.1. Сім’я в системі життєвих цінностей молоді ................................................................ 6 1.2.
...на формування здорового способу життя молодої особистості 1.1. Телебачення як засіб держаної політики України, щодо вироблення у молоді духовних потреб 1.2.
...єктом якої є діти і молодь, що потребують підтримки і допомоги у процесі соціалізації як основної умови самореалізації, самокорекції і самоствердження. 4.... Молода людина, яка здійснила правопорушення : А) девіант; Б) типовий приклад девіації; В) делінквент; Г) респондент. 7.
Соціологія молоді 1. Дискусійним є питання вікової періодизації молоді. Яка ваша думка на вікові межі молоді? 2.
...якомога ширшого кола охочої навчатися молоді; Question 2 Якість вітчизняної освіти, яка формувалася зусиллями кращих представників професорсько викладацького складу університетів, називається: a. гуманізацією; b....якомога ширшого кола охочої навчатися молоді; b. вивчення класичного циклу дисциплін; c. сформуваність системицінностей та етичнінормиповедінки. Question 4 Термін «диверсифікація» означає: a. вид навчальної роботи; b.
Політична активність молоді як чинник становлення незалежності 6 2. Політична активність молоді як умови соціально політичних трансформацій в Україні 18 3.
Якісні перетворення в особистості молодої людини 2. Соціально психологічні особливості студентської молоді 2.1. Загальні особливості 2.2. Сучасні риси студентської молоді 3.
Висновки і рекомендації Безробіття молоді є однією з найгостріших соціально економічних проблем України сучасності. Особливо різко простежується тенденція зростання безробіття молоді в умовах світової економічної кризи.
...Визнаючи школу провідною ланкою виховання молоді, треба зазначити, що без єдності зусиль з сім’єю, ефективність виховання буде низькою. Адже саме в сім’ї найбільше виховується ...духовні цінності візьме від нас молодь, залежатиме майбутнє нашого народу і суспільства. Сім’я і школа ставить перед собою основне головне завдання – виховання всесторонньо, гармонійно розвинено, ...
...до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Державної акредитаційної комісії України про виз¬нання недійсним рішення про анулювання виданої йому ліцензії на здійснення ... до ТОВ «Молодь» про визнання недійсними актів рішенням господарського суду Харківської області позов задоволено. З матеріалів справи вбачається, що позивач був учасником ТОВ «...
Молода людина, яка здійснила правопорушення : 7. Перехід внутрішніх психічних актів у зовнішні дії та вчинки в процесі активної взаємодії особистості з ... Групи дітей та молоді, свідомо організованні для досягнення певної мети, наділенні внутрішньою структурою, певними методами діяльності, мають установчі документи – це : 23.
...актуально це питання стоїть перед молодим поколінням. Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі ...нормального і щасливого проживання як молодих сімей так і інших верств населення. Адже якщо ми хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише ...
...практиків випадки суїцидальної поведінки серед молоді. Кризові процеси в економіці та суспільному житті спричинили нову соціальну ситуацію розвитку особистості. Молоді люди, з властивими їм емоційною нестійкістю, ...
...Олексієнка які називали себе “Патріотичною молоддю”, незадоволенні методами цієї боротьби почали підготовку до більш агресивних дій. Вони створили штурмові загони з молоді 16 18 річного віку, які ...
...12, Задача За результатами опитування молодих сімей відносно допомоги з боку батьків оцініть щільність зв’язку між наведеними ознаками за допомогою коефіцієнта контингенції Молода сім’я проживає Кількість молодих ...
Особливо важливим він є для молоді. Адже кожній молодій сім’ї для нормального життя необхідно мати не лише власне житло, а й можливості його облаштувати на ...
Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 1.2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 1.3.
Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 1.2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 1.3.
Руки ще молоді, але вже заковані в ланцюжки жилок пульсуючою блакиттю. Коли поміж картоплею натрапляє на широкошабельне листя хрону то кривиться береться обома ...ще здається зовсім недавно по молодому легка, весела й щаслива, схожа на сяяння свічки, зараз потемнішало, обважніла, ті ланцюжки та чорнота землі беруть її у все ...
Злочинність неповнолітніх і молоді та її попередження. Завдання 1. Вкажіть основні напрямки попередження злочинності неповнолітніх і молоді в Україні, спираючись на Комплексну програму профілактики ...
...клубів спілкування для дітей і молоді, які мають функціональні обмеження 1.2. Особливості застосування Інтернет технологій для організації дозвілля при роботі з функціонально обмеженою молоддю Розділ 2.
...та формування здорового способу життя молоді. 5. Досвід вивчення здорового способу життя молоді Список використаної літератури
Становлення комунікативного потенціалу студентської молоді РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 2.1. Процедура, організація та методика дослідження комунікативного потенціалу студентів 2.2.
Напрями роботи управління сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради в галузі фізичної культури і спорту 4. Діяльність дитячо юнацьких шкіл Тернопільської області 5....організацій Тернопільщини в оздоровлені дітей, молоді та дорослого населення, їх практична діяльність майже не досліджувалася. Це й зумовило вибір теми даного дослідження «Структура та напрями діяльності ...
...вимагають удосконалення шляхів формування у молоді якісно нового мислення, розумово вольової активності та високого рівня моральної свідомості. Головним засобом реалізації соціально педагогічних потреб виступають культурні здобутки ...негативно впливають на нестійку психіку молодих людей, збуджують її, викликають відповідні поведінкові реакції. Існуючий педагогічний досвід Г.С. Сковороди показав невичерпні можливості освітянських закладів у справі ...
Методика розвитку зв’язного мовлення молодих школярів на уроках. 2.1. Організація аудіювання і говоріння як вид мовленнєвої діяльності в початкових класах. 2.2....психолого–педагогічні основи розвитку мовлення молодих школярів; розкрити основні аспекти реалізації принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі; дати характеристику змістового компонента проблеми ...
...газет „День” (1998 2000) та „Молодь України” (1998 2000) 2.2. Семантико стилістичні модифікації актуалізованої суспільно політичної лексики в сучасній українській пресі (на прикладі газетних видань „Україна молода” (2006 2007) та „Урядовий кур’...
Майже всі молоді люди час від часу відчувають тугу і меланхолію. Перепади настрою властиві молоді, проте продовжуються ці перепади день два, не більше.
...серйозному підході вони можуть дати молодій людині таке фізичне навантаження, яке вона тільки побажає; зрілішим танцівникам танці дозволяють отримати цілком ефективне навантаження без зайвої перевтоми; діловим ...Панство сідало за карти, а молодь продовжувала танцювати за звичайним порядком. У XIX сторіччі найбільшою популярністю користувалися полонез М. Огінського "Прощання з батьківщиною", який часто виконують ...
Для того заплановано провести опитування молоді в даному географіч¬ному регіоні через особисте опитування вибірки споживачів. Завдання: Розробити анкету, яку можна запропонувати підприємству для проведення опитування серед молоді.
...орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту ... Серед підлітків та молоді поширюється куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, венеричні захворювання, посилюється загроза епідемії СНІДу. Частішають випадки вагітності неповнолітніх.
ЧТКЕ є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і тому не має чіткої усталеної системи планування трудової кар’єри, оскільки вона перебуває у стадії ...і заміщення вакантних посад – для молодих перспективних спеціалістів, особливо для таких категорій персоналу, як керівники та спеціалісти. Ротація повинна проводитися лише за бажанням працівника.
...туризм – це туризм, який охоплює молоде покоління різними видами, формами оздоровлення, відпочинку, дозвілля, пізнання. Велика увага була приділена висвітленню сучасного стану дитячо юнацького туризму в Україні, ...види є найбільш популярними серед молоді, але теж вимагають матеріально технічної допомоги на сьогоднішній день. Україна має всі передумови для розвитку туризму, рекреаційні ресурси, історико архітектурні ...
...світі, особливо серед дівчат і молодих жінок, але не мало на секретарській роботі зайнято і чоловік. За кордоном посада секретаря фірми для молодих чоловік вважається престижною і досить ...
...та прикладних аспектів у відношенні молоді до нових умов навчання. Для успішного завершення перехідного періоду і забезпечення ефективної економіки, Україна вкрай потребує мислячих по новому керівників ...практичної підготовки здібної та талановитої молоді та її допрофесійної підготовки. ЛІТ в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням ...
ФТРМК є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і тому не має чіткої усталеної системи планування трудової кар’єри, оскільки вона перебуває у стадії ...і заміщення вакантних посад – для молодих перспективних спеціалістів, особливо для таких категорій персоналу, як керівники та спеціалісти. Ротація повинна проводитися лише за бажанням працівника.
ФТРМК є компанією молодою, заснованою 01.12.1998 і тому не має чіткої усталеної системи планування трудової кар’єри, оскільки вона перебуває у стадії ...і заміщення вакантних посад – для молодих перспективних спеціалістів, особливо для таких категорій персоналу, як керівники та спеціалісти. Ротація повинна проводитися лише за бажанням працівника.
...що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. Підприємству потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.
...що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. Підприємству потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.
...що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. ЗАТ „Черкаси Лада” потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.
...що вкладання грошей у підготовку молодих кадрів є однією з найвигідніших інвестицій. ЗАТ „Черкаси Лада” потрібно розвивати систему підготовки молоді в навчальних закладах.
Бачиш, такий молодий, а вже в очках, значить, читаєш багато. Ну, а раз читаєш, то і понімать скоро начнеш. Не беспокойся. (Н.Сняданко....улюбленій галяві… Навколо веселі крики молоді, шелест листя на деревах… Поряд немає жодного ліхтаря, самі зірки та місяць. Як би хотілося мені отримати задоволення від усієї ...
...в цьому показнику буде серед молоді, в першу чергу молодих спеціалістів. Також, достатньо високим буде рівень прихованого безробіття Як відомо, створення одного робочого місця коштує державі ...
...науковців, які досліджували проблему соціалізації молоді, можна виділити роботи Н. Аітова, Ю. Волкова, Я. Гілінського, І. Кона, В. Лісовського, В. Магуна, Г. Осипова, С. Парамонова, В.... Проблеми соціалізації молоді досліджували такі українські вчені, як В. Воло¬вич, Є. Лазоренко, М. Лукашевич, М. Михальченко, В. Москаленко, С. Омельченко, С.
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.