Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 201-250 з 281 за запитом Молоде

...і вона стала улюбленою розвагою молоді аж до початку II ї Світової війни. Новий сплеск інтересу до цієї динамічної і видовищною гри почався в кінці 40 ...
Удосконалення методичної роботи з молодими спеціалістами Висновки Література Додатки
Ризикована щодо ВІЛ інфікування поведінка молоді: гендерний аспект» 3.5. «Гендерні особливості дозвіллєвих уподобань у підлітковому середовищі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...навчально виховного процесу це порівняно молода галузь знань, тому і в вітчизняній і в зарубіжній літературі ще не склалося єдиної думки відносно термінології та змісту навчання ...
Виховання дітей і молоді в східних словян у додержавний період 20.Основні напрями й особливості освітньо виховної та благодійної роботи в період Київської Русі.
На що вона націлює молодих людей, які слідують їй? Тести:
На що вона націлює молодих людей, які слідують їй? Тести: 1. Термін «культура» походить від: А) мисливства; Б) землеробства; В) скотарства; Г) садівництва. 2.
...можуть бронюватись робочі місця для молодих спеціалістів? 6.Вкажіть, за рахунок якого джерела не формується Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування: добровільні пожертвування; відрахування від державного ...
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ . . . . . . . . . . 54 3.1. Основні напрямки дослідження професійної адаптації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 3.2. Психологічна структура і чинники дезадаптації майбутніх вчителів. . . . . . . . . .
...нині стало дуже поширеним серед молоді і цьому сприяє чимало факторів (забезпечення дорослих дітей окремим житлом, що послабило батьківський контроль за їхньою поведінкою; бажання не помилитися ...
...це висуває підвищені вимоги до молодої людини як суб'єкта соціально політичного буття, тому виникає необхідність у створенні нових моделей політичної поведінки та власної системи цінностей.
Якось новий молодий начальник цеху спробував здійснити на них тиск, але незабаром він був переведений дирекцією заводу в інший підрозділ. Література
...громадян, про генофонд народу, його молоде покоління, а також має право заборонити будівництво та припинити функціонування будь яких підприємств, установ, організацій й інших об`єктів, які ...
Молоді роки життя І. Франка проходили під впливом різних національно визвольних рухів, а також поширення фольклорно етнографічних знань із Західної Європи, ...
Задача 8 Молодого спеціаліста згідно з розподілом призначено на роботу із забезпеченням житловою площею. Зважаючи на те, що в обумовлений у призначенні строк ...
Спроби молодої незалежної України здійснити перебудову у різних сферах суспільного життя переконливо доводять, що у інтелектуальній діяльності людей приховані невичерпні резерви підвищення ...
молодих учених / За ред. проф. М.І. Панова. – Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – 2000. – С. 138 140. 4. Житний О.О.
...на путівки для відпочинку учнівської молоді та студентів, сімейні путівки для батьків з дітьми та путівки для інвалідів, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
...вчення про виховання і освіту молоді, дорослих є народність, демократизм, гуманізм. Педагогічні ідеї народної вчительки знайшли відображення в творах: «Передумане і пережите» , «Пів року із життя ...
...на програми в галузі дітей молоді жінок та сім..ї не здійснюют..ся (із наказу). Журналісти працюют.. також у приміщеннях у редакціях журналів газет де водночас ...
...зазнала гострої критики з боку молодих учених, які вважали її теорії бездоказовими та неаргументованими. Вони започаткували т. зв. біхевіористичну революцію, спрямовану на корінний перегляд фундаментальних основ ...
...важливе при консультуванні підлітків і молоді. 2. Рекомендується привітати і провести клієнта до місця, де буде проходити консультація. Якщо клієнт сам заходить у кабінет до спеціаліста, ...
Як правило, молодий спеціаліст починає роботу з підготовки публікацій для внутрішньо корпоративних видань чи із забезпечення пабліситі нового виду продукції.
...старіння, але вони не заздрять, молодим, вони не бунтують, проти власної старості лише покірливо приймають, що шле доля. Question 4 of 15 Головним демографічним ефектом успіхів ...
Основні напрямки змісту виховання молоді. Тема 7. Організаційні форми виховання Завдання до теми 7 1. Науково методологічні основи форм виховання. 2. Специфіка, класифікація форм виховання.
...й інші, наприклад, приймання інвалідів, молодих спеціалістів, неповнолітніх тощо). Схематично опишіть етапи приймання, вкажіть перелік необхідних документів та особливості приймання обраної вами категорії. 2.
...та її вплив на соціалізацію молодої особистості. Виходячи з кола проблем сучасного шкільного практичного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності у період переходу від ...
У молодому віці рослини особливо чутливі до недоліку фосфору, коли їхня коренева система слаборозвинена й має низьку поглинаючу здатність.
...що оскільки підприємство ще досить молоде, то потрібне ефективне використання усіх ресурсів підприємства. В ході проведеного аналізу стає очевидним недостатнє використання трудових ресурсів.
...проводяться різноманітні виховні заходи, наприклад: “Молода сім’я Олександрівщини”, “Відкриваємо нові таланти”, “Багатодітні сім’ї” і т.д. Бібліотека приймає участь в загальноміських заходах, проводить творчі ...
...послідовність у передачі гендерних знань молоді, їх адекватність віковим можливостям дитини, поступове розширення інформаційного гендерного поля, в якому авторитет джерела інформації (батьки, педагог, психолог, лікар) є ...
...соціально заданих вимог через досягнення молоддю державних стандартів. Найважливіша риса сучасного навчання — спрямова¬ність на те, щоб навчити учнів не лише пристосовувати¬ся, а й активно ...
...по друге, існує недостача в молодих і енергійних фахівцях. Таким чином, вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств повинно починатися, в першу чергу, з перегляду підходів до ...
Девіантна поведінка дітей та молоді як прояв соціальної дезадаптації. 31. Загальна характеристика суїцидальної поведінки. 32. Рекомендації соціальному педагогу щодо роботи з суїцидентами. 33.
...обстеження широкого кола населення в молодому віці, дасть можливість ранній профілактиці і лікуванню ІХС.
...фінансових ресурсів витрачається на допомогу молоді в її пошуках роботи та отриманні кваліфікації. В поточний час на період до 2006р., на реалізації політики у сфері зайнятості ...
Молодому директору школи (32 роки), який не знає, як завоювати авторитет у педагогів. Жінці (36 років), яку залишив чоловік.
...моральний сенс всіх цих історій молодої людини в буржуазному суспільстві, які подає Бальзак у "Людській комедії": Ежена Растіньяка, Рафаеля де Валантена та багатьох інших.
...пам'ятає, що то були молоді хлопці, високого зросту. Але якби йому їх показали обох одразу, то він їх впізнав би неодмінно.
...що на цю посаду призначено молодого спеціаліста, який навчався у вузі за направленням підприємства; 2) робочий день члена підприємства не повинен пере­вищувати 8 годин, а ...
...з під`їзду будинку виходив молодий чоловік з двома чемоданами. Свідок запам’ятав зовнішність чоловіка і вважав, що зможе його впізнати.
...по друге, існує недостача в молодих і енергійних фахівцях. Таким чином, вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств повинно починатися, в першу чергу, з перегляду підходів до ...
...суперечливій політико соціальній атмосфері нашого молодого демократичного суспільства, яке знаходиться під гнітом напівкримінальної ситуації політичних подій сьогодення, що підсилюється кризою державної влади.
...а) спадкоємці; б) дублери; в) молоді співробітники з потенціалом; г) підготовка керівних кадрів, д) немає правильної відповіді. Тест №80 До компонентів винагороди за працю належать: а) ...
...у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 р.
...необхідність удосконалення громадянського виховання учнівської молоді. Цілеспрямованої роботи з громадянського виховання учнів вимагає і закон України "Про освіту", де чітко сформульовано завдання виховання підростаючого покоління.
...патріотичного та інтернаціонального виховання радянської молоді................................97 Розділ 6. Сучасний стан розвитку туризму в Україні (90 ті pp.) ........... 106 6.1.
...виховання бережливого ставлення дітей та молоді до здоров‘я в умовах закладів освіти різного типу стали предметом наукових пошуків українських учених Г.Власюк, Н.Денисенко, О.
...в більшій мірі здатні змінюватися молоді тварини, що ще розвиваються”. Question 9 of 31 Засновником української антропології вважається: 1) Павло Чубинський; 2) Федір Вовк; 3) Василь ...
...в більшій мірі здатні змінюватися молоді тварини, що ще розвиваються”. Question 9 of 31 Засновником української антропології вважається: 1) Павло Чубинський; 2) Федір Вовк; 3) Василь ...
« 1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.