Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 151-200 з 5106 за запитом Місце

Місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права. 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст. 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового ... Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України. – 2009. № 9. – С. 148 158. 4. Грачева Е.Ю.
Місце мита у системі митних платежів…………………………….……6 1.1. Поняття та види мита…………………………………………………….……..6 1.2. Нарахування та сплата мита…………………………………………………..10 Розділ 2. Місце державного мита у системі митних ...
Місце майнових прав в системі цивільного права України………………7 1.1. Поняття та види майнових прав людини…………………………………...……7 1.2.... Місце особистих немайнових прав в системі цивільного права України……………………………………………………………………………...…23 2.1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільного права…………………23 2....
Яке місце філософії серед інших форм світогляду? ............................... 3 2. Проблема субстанції в античній філософії .............................................. 3 3. У чому сутність принципу гармонії віри ... Яке місце займають цінності в структурі людської діяльності? ......... 22 Література ............................................................................................... 24
...що характеризує поточні витрати, її місце та значення в вимірюванні витрат на виробництво продукції 2. Призначення та сутність обліку витрат на виробництво. Місце обліку в управлінні поточними витратами ...
Місце договору комісії серед цивільно правових договорів. 1.1. Поняття та форма цивільно правового договору. 1.2. Місце договору комісії серед цивільно правових ...
МІСЦЕ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗІ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ (ЗАГРОЗИ) СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗАДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 1....СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ (ЗАГРОЗИ) ТА ЇХ МІСЦЕ СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Розділ ІІ. СУБ’ЄКТИ І ЗМІСТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ, ЗАПОДІЯННЯ ...
Система фінансового права та місце в ній податкового права………...8 Розділ 2. Особливості податкового права як інституту фінансового права…....17 2.1. Місце податкового права в системі права ...
...АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ ТА ЇХ МІСЦЕ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ…………………………..5 2.1. Поняття та основна характеристика актів цивільного стану……..5 2.2. Види актів цивільного стану………………………………………………...8 2.3. Місце актів цивільного стану в цивільному ...
ТЕКСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1 Місце України у системі європейського і світового ринкового господарства на початку ХХ ст. План Вступ 1....ЗАВДАННЯ №4 Наукове значення і місце марксизму в теорії економічної думки. План Вступ 1. Історичні передумови виникнення та ідейно теоретичні основи марксизму 2. Основні праці К.
Вкажіть яке місце займає цивільно процесуальне право в правовій системі України. 3. Класифікуйте принципи цивільного процесуального права. 4. Що означає цивільна процесуальна дієздатність.... Місце цивільного процесуального права в правовій системі України Варіант 2 1. Законодавство про цивільне судочинство 2.
...статус Верховної Ради України План Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави. Порядок формування Верховної Ради України....наукової літератури визначити роль та місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, проаналізувати відносини Верховної Ради з іншими владними структурами, провести порівняльний аналіз з практикою ...
...статус органів самоорганізації населення План Місце органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. Порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення. Функції та повноваження органів самоорганізації населення.... Розглянути їх місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення. Проаналізувати склад та структуру органів самоорганізації населення.
Концептуальні засади лідерства та його місце в менеджменті 1.1 Бібліографічний огляд проблеми лідерства:сучасна економічна література про лідерство як особливий прояв управлінської місії 1.2Концепції ...огляд 1.3 Зміст та місце традиційних концепцій лідерства в теорії менеджменту ІІ. Традиційні концепції лідерства : теоретичні засади та практичні застосування теорії лідерських якостей 2.1 ...
...рад План Правова природа та місце місцевих рад в системі місцевого самоврядування. Порядок формування місцевих рад. Склад та структура місцевих рад. Функції і повноваження місцевих рад.... Розглянути їх місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок формування місцевих рад різних рівнів. Проаналізувати склад та структуру місцевих рад.
МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..13 2.1. Наука банківського права і її місце в системі юридичних наук…………....
...ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО МІСЦЕ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.............................................................6 1.1. Стратегічне управління підприємством: сутність та складові його системи.........................................................................................................................6 1.2. Місце стратегічного управління у діяльності підприємства..........................
Місце України у світовому господарстві 1.3. Економічна глобалізація 1.4. Україна в міжнародній міграції 2.... Відомо, що посісти гідне місце на світових ринках товарів і послуг можна, тільки пропонуючи сучасну наукоємну конкурентоспроможну продукцію. Наша держава має всі передумови саме для ...
...сільського, селищного, міського голови План Місце сільського, селищного, міського голови в системі місцевого самоврядування. Порядок обрання сільського, селищного, міського голови. Функції і повноваження сільського, селищного, міського ...міського голови та визначити його місце в системі місцевого самоврядування. Дослідити порядок проведення виборів сільського, селищного, міського голови відповідно до законодавства України.
...територіальної громади в Україні План Місце територіальної громади в системі органів місцевого самоврядування. Функції та повноваження територіальної громади. Реалізація форм безпосередньої демократії на місцевому рівні.... Розглянути їх місце в системі місцевого самоврядування. Розкрити функції і повноваження територіальних громад. Проаналізувати особливості реалізації територіально громадою форм безпосередньої демократії на місцевому ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інформаційних і комунікаційних можливостей Інтернет РОЗ...
Поняття, види та місце тимчасових комісій в системі комісій парламенту. 2. Підстави створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. 3.... Поняття, види та місце тимчасових комісій в системі комісій парламенту Дослідження поняття, видів та місця тимчасових комісій в системі комісій (комітетів) парламенту, доцільно розпочати ...
Поняття та місце фінансово правової відповідальності у системі юридичної відповідальності. 2. Підстави фінансово правової відповідальності. 3. Види фінансово правової відповідальності. Література: 1.... Місце фінансово правової відповідальності у системі юридичної відповідальності : концептуальний погляд / А.Й. Іванський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 4 (78). – 2008. – С.
...судової влади в Україні План Місце органів судової влади в системі органів державної влади України. Система органів судової влади. Статус суддів в Україні....поняття судової влади та проаналізувати місце органів правосуддя системі органів державної влади України. Висвітлюючи друге питання, слід розглянути систему органів судової влади.
Завдання №1 “Формування раціональної структури капіталу” Підприємство "Світанок" зіштовхнулося з проблемою недостатнього розвитку власного виробництва, має місце неритмічна робота, готова продукція пролежує на складах. Для ухвалення рішення про можливі шляхи виходу з положення, що склалося, необхідно провести ... Щодо споживачів, то мають місце несплати дебіторської заботгованості, це заважає оперативній роботі, призводить до додаткової потреби в фінансових ресурсів, виникненн...
...електрику, який працює сумісником (неосновне місце роботи) на даному підприємстві нараховано заробітну плату в розмірі 381,00 грн. і разову матеріальну допомогу в розмірі 281,00 ... Якщо порушення має місце, то які санкції загрожують підприємству. Які нормативні акти порушено? Завдання №4 За травень робітникам, які зайняті виготовленням продукції, були нараховані ...
ПОНЯТТЯ «ДОВІДКОВО БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ФОНД, ЙОГО МІСЦЕ В ДОВІДКОВО БІБЛІОГРАФІЧНОМУ АПАРАТІ БІБЛІОТЕКИ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ДОВІДКОВО БІБЛІОГРАФІЧНОГО ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ 2.1....особлива група довідкових видань, їх місце в ДБФ 2.3. Бібліографічні видання важлива частина інформаційних ресурсів бібліотеки РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА КОМПЛЕКТУВАННЯ ДБФ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
...функції управління юстиції 1.2 Місце відділу по роботі з кадрами в органах юстиції Розділ 2 Організація діяльності відділу по роботі з кадрами 2.1 Оформлення ...проаналізована діяльність органів юстиції та місце кадрової служби в них. Основними завданнями органів юстиції є:  участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, спри яння розвитку системи ...
...електрику, який працює сумісником (неосновне місце роботи) на даному підприємстві нараховано заробітну плату в розмірі 381,00 грн. і разову матеріальну допомогу в розмірі 281,00 ... Якщо порушення має місце, то які санкції загрожують підприємству. Які нормативні акти порушено? Завдання №4 За травень робітникам, які зайняті виготовленням продукції, були нараховані ...
Місце та завдання адміністративних судів 1.3. Особливості принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів. РОЗДІЛ 2. Місце адміністративних судів у судовій системі ...
Місце Мексики в процесі інтегруючого співробітництва 1.3. Інтереси країн учасниць Розділ 2. Соціально економічні наслідки функціонування НАФТА 2.1.... Місце та роль НАФТА у світових глобалізаційних процесах 3.3. Перспективи розвитку інтеграційного процесу в західній півкулі Висновки Список використаної літератури ...
...ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНУ, ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ТА МІСЦЕ В СКЛАДІ ЗЛОЧИНУ…………………………………………………….…………...6 1.1. Вчення про об’єкт злочину як теоретична передумова пізнання предмета злочину……………………………………………………………………………..6 1.2....доктрині неоднозначно вирішується питання про місце предмета у складі злочину. Немає усталеної відповіді на те, чи може бути предметом злочину інформація, електроенергія, право на майно, дії ...
...Цілі управління персоналом та їх місце в системі цілей організації 2. Тестові завдання 1. Якщо на підприємстві склалась ситуація, коли керівництво не займається кадровою політикою, а ...найбільше підходить на дане робоче місце з врахуванням його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей тощо називають підбір персоналу». Література
...привабливість регіону України та обрати місце розміщення підприємства. Вихідні дані для розрахунку інтегрального параметра ( показника) вибору наведені в таблиці 1. Необхідно дати висновок про вибір регіону ... Визначити місце розміщення підприємства в залежності від його техніко економічних показників в регіоні України. Вихідні дані в таблиці 2 Таблиця 2 Показник ...
Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками 1.3 Сутність ...наступні завдання: визначити суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях; визначити класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками; розкрити сутність менеджменту залуч...
Місце правоохоронних органів у механізмі держави 1.2.1. Місце прокуратури в системі органів державної влади 1.2.2.
Значення та місце Державної СЕС в системі охорони здоров’я 1.3. Організація та зміст роботи санітарно – епідеміологічної служби 1.4....де в попередні роки мали місце випадки захворювання черевним тифом, розроблені плани їх оздоровлення. Особи, які перехворіли на черевний тиф стоять на обліку санепідемстанції.
Фінансовий ринок та його місце в ринковій економіці....................................6 1.2. Характеристика та особливості об’єктів та суб’єктів фінансового ринку....22 1.3.... Місце СФГ „Діброва” на фінансовому ринку України..................................64 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 3.1.
Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України……........8 Розділ 2. Аналіз експорту України 2.1. Місце України в Міжнародному поділі праці (...
...ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ.... 9 1.1. Законодавче регулювання відносин щодо вирішення земельних спорів в Україні: історико правовий аспект ………………9 ... Місце земельного спору в адміністративно процесуальній діяльності …………23 Розділ 2. АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ………………………………………………………32 2.1.
Місце ПДВ у доходах бюджету Розділ ІІ. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фінансово ...1 Оподаткування підприємства “Злагода” та місце в ньому ПДВ 3.2 Особливості нарахування ПДВ на підприємстві та його вплив на господарську діяльність Розділ ІV.
...привабливість регіону України та обрати місце розміщення підприємства. Вихідні дані для розрахунку інтегрального параметра ( показника) вибору наведені в таблиці 1. Необхідно дати висновок про вибір регіону ... Визначити місце розміщення підприємства в залежності від його техніко економічних показників в регіоні України. Вихідні дані в таблиці 2 Таблиця 2 Показник ...
Місце і роль документознавства в системі наук. 2.1. Загальні аспекти структури документознавства. 2.2. Місце документознавства серед суміжних галузей знань.
Місце теорії держави і права в системі суспільних наук 1.4. Теорія держави і права в системі юридичних наук Розділ 2.... Місце теорії держави і права серед інших юридичних наук Висновки Список використаної літератури
Місце і роль документознавства в системі наук 2.1 Загальні аспекти структури документознавства 2.2 Місце документознавства серед суміжних галузей знань ...
Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4. Розподіл і використання прибутку 1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності 2....на власний капітал і його місце в цьому аналізі із застосуванням практичних розрахунків за даними діяльності ВАТ „Хімволокно”. Результати аналізу розкрили цікаву картину діяльності підприємства малого ...
Місце і роль документознавства в системі наук. 2.1. Загальні аспекти структури документознавства. 2.2. Місце документознавства серед суміжних галузей знань.
І торгівельне місце на Центральному ринку м. Харкова. За письмовою угодою, Зайцев Є.М. повинен був сплатити гроші за придбане місце частками впродовж трьох місяців, але ...
), їх місце і глибину закладки 4. Геодезична зйомка (аналіз рельєфу місцевості) 5. Агрохімічний аналіз ґрунту 6. Заздалегідь визначити кислотність ґрунту 7....), їх місце і глибину закладки. 4. Геодезичну зйомку (аналіз рельєфу місцевості). 5. Агрохімічний аналіз ґрунту. 6. Заздалегідь визначити кислотність ґрунту. 7.
Його місце та роль……………………………………………………….…19 РОЗДІЛ ІІІ. Моделі організації державної влади в Україні……………………..24 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………..…….33 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..... дослідити місце Президента в конституційній системі органів державної влади; 4. охарактеризувати моделі організації державної влади України; 5.
« 1 2 3 4 5 6 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.