Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 168 за запитом НАУЦІ

Актуальність теми дослідження. Вчення про сліди злочину є одним з центральних розділів криміналістичної техніки, що вивчає теоретичні основи і ...
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ І РОЗВИТКУ СМЕРТНОЇ КАРИ РОЗДІЛ 2. СМЕРТНА КАРА: ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ДОКАЗИ РОЗДІЛ 3.
1. Значення психосоціальної проблеми 2. Співвідношення біологічного та соціального в психіці людини як один з аспектів психосоціальної проблеми 3.
Зміст Вступ 2 1. Еволюція уявлень про природу світла 2 1.1. Перші уявлення про природу світла 2 ...
Зміст Вступ 3 1. Еволюція уявлень про природу світла 5 1.1. Перші уявлення про природу світла 5 ...
Зміст Вступ 3 1. Еволюція уявлень про природу світла 5 1.1. Перші уявлння про природу світла.
Причини розчарування в науці у ХХ ст. 6. Боротьба систем цінностей у ХХ ст. роль в ній науки. 7....року була причиною розчарування у науці та раціональному аналізі дійсності. Друге питання може бути розкрите, якщо зрозуміти, що М.Вебер аж ніяк не ототожнює науку із ...
ґрунтується на науці менеджменту b. жодної правильної відповіді c. ґрунтується на практиці менеджменту d. ґрунтується на законах розвитку соціально економічних систем Question 4 ... ґрунтується на науці менеджменту Question 5 Коли основні положення систем уявлень про реалії менеджменту, що ґрунтуються на науці і практиці втратили свою достовірність ...
...про поняття стадій злочину в науці кримінального права, з’ясувати їх значення для кримінальної відповідальності. Розкриваючи друге питання теми, потрібно з’ясувати мету запровадження інституту добровільної ...цього приводу, що існують у науці кримінального права. Далі слід приділити особливу увагу ознакам (або умовам) добровільної відмови від доведення злочину до кінця, що випливають із ...
...інших співучасників, проаналізувати існуючі в науці кримінального права визначення цього виду співучасника. Необхідно також зазначити, що сама наявність виконавця можлива лише в тому випадку, коли має ...суспільну небезпечність проаналізувати існуючі в науці кримінального права визначення поняття організатора злочину, порівняти визначення організатора, що даються кримінологічною та кримінально правовою наукою, торкнутися проблематики визначення організатора ...
...історії розвитку цього питання в науці криміна¬льного права та в законодавстві. Далі потрібно з' ясувати, яке значення має інститут співучасті у кримінальному праві, на¬самперед, ...суб'єктивних ознак співучасті в науці кримі¬нального права неоднакове. Цю проблему варто висвітлити, по¬казавши, які аргументи використовуються при захисті різних точок зору з цього ...
...про поняття стадій злочину в науці кримінального права, з’ясувати їх значення для кримінальної відповідальності. Розкриваючи друге питання, перш за все необхідно з’ясувати, у чому ...з цього приводу висловлені в науці кримінального права. Далі слід розглянути об’єктивні ознаки готування до вчинення злочину, які виділяються наукою кримінального права, їх сутність.
...зазнали радіаційного впливу, в юридичній науці по суті не розглядалися. Є лише одна дисертаційна робота, що стосується правових проблем подолання наслідків чорнобильської катастрофи, але вона присвячена ...захисту, її сутності висвітлювалися в науці конституційного права3. У ряді дослідження проблем трудового права та права соціального забезпечення розглядалося надання окремих форм соціального захисту у зв'...
...даної проблематики, які існують в науці трудового права. Тому, можна зробити висновок, що вивчення інституту трудових спорів на сучасному етапі соціально економічного розвитку має досить важливе ...що відповідній тематиці у вітчизняній науці трудового права приділена недостатня увага. Вивчення трудових спорів було предметом дослідження багатьох вчених правознавців, але питанням історичного характеру приділялася незначна ...
ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 1.1 Законодавчий процес в юридичній науці 1.2. Основні принципи законодавчого процесу РОЗДІЛ 2.
Проблема креативності в психологічній науці 1.2. Історичний контекст вивчення креативності 1.3. Чинники актуалізації креативності 1.4. Вікові аспекти розвитку креативності особи Розділ 2.... Вивчення феномену в психологічній науці 2.3. Мотивація досягнення успіху та схильність до ризику в структурі особи 2.4. Проблема взаємозв’язку мотивації досягнення успіху ...
...про причинний зв’язок у науці кримінального права……………….6 1.2. Причинний зв’язок в системі ознак складу злочину…………………….…..14 РОЗДІЛ 2....ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…….43 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….45 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
...символу у зарубіжній та вітчизняній науці……………………………………………………………………7 1.2. Міф – архетипний образ – символ: диференціація понять……….21 1.3. Зміст категорії «символ»……………………………………………29 РОЗДІЛ 2....нерідко говорять в українській гуманітарній науці. Сучасна ситуація відзначається актуалізацією «жіночого» дискурсу в українській літературі пострадянського простору, представленого творчістю Г.Гордасевич, Л.Демської, О.Забужко, С.
...причинний зв’язок у радянській науці кримінального права......7 1.2. Дослідження причинного зв’язку в сучасній науці кримінального права....12 1.3.
...історії кримінального законодавства та в науці кримінального права. 4. Виправлення засуджених як мета покарання. 5. Спеціальне попередження. 6. Загальне попередження. Висновки....лише з різним підходом в науці до визначення місця кари в покаранні, але й з різними поглядами вчених на природу кари.
...ступінь розробленості цієї тематики в науці цивільного права. Для розкриття першого питання слухачам рекомендується дати легальне визначення правочину, відповідно до нового ЦК України, вказати ознаки правочину, ...та положення, що склалися в науці цивільного права. При розгляді другого питання рекомендується проаналізувати загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину, відповідно до положень ...
...в літературу принципи дослідження, притаманні науці. Він називав себе митцем дослідником і вважав, що «романісту слід бути схожим на вченого, який досліджує свій предмет з неупередженою ... Саме в науці автор «Терези Ракен» вбачає можливості глибшого пізнання людини. Письменник, гадає Золя, так само проводить експерименти над людьми, як учений — над ...
...представництва залишаються найбільш дискусійними у науці цивільного процесуального права. Таким чином, дослідження правової природи інституту цивільного процесуального представництва за довіреністю у цивільному процесі України сприятиме удосконаленню ...у цивільному процесі у правовій науці розглядались у наукових працях Л.М. Баранової, Д.В. Бобрової, Т.В. Варфоломеєвої, А.М. Васильєва, Д.П. Ватмана, О.
...суб’єктивними ознаками, існуючих в науці кримінального права та закріпленої на законодавчому рівні у ст. 28 КК. Співучасть у злочині у формі групи осіб має місце ...в кримінологічній та кримінально правовій науці. Розглядаючи п’яте питання необхідно звернути увагу, що кримінальне законодавство України вперше в її історії дає визначення злочину, що вчинений ...
...які точки зору існують в науці кримінального права з цього приводу, коли кримінальна відповідальність припиняється і чим це обумовлено. Розгляд четвертого питання теми припускає виявлення форм, ...на різні точки зору в науці кримінального права щодо юридичної підстави кримінальної відповідальності. Акцентувати увагу саме на тому, що законодавець визнав єдиною підставою кримінальної відповідальності за ...
...які точки зору існують в науці кримінального права з цього приводу, коли кримінальна відповідальність припиняється і чим це обумовлено. Розгляд четвертого питання теми припускає виявлення форм, ...на різні точки зору в науці кримінального права щодо юридичної підстави кримінальної відповідальності. Акцентувати увагу саме на тому, що законодавець визнав єдиною підставою кримінальної відповідальності за ...
...укладення колективних договорів виділяють в науці порівняльного трудового права? 7. В чому полягає значення міжнародних колективних договорів? Завдання 5 1. Які аспекти включаються в поняття охорони ...найбільш поширеної точки зору в науці міжнародного права міжнародне: підгалузь міжнародного соціального права самостійну галузь міжнародного права підгалузь міжнародного права захисту прав людини Question 2 Вперше ...
...виду є спірним питанням в науці. Проте, при характеристиці рецидивної злочинності необхідно в першу чергу виходити з кримінально правового поняття рецидиву, згідно з яким рецидивом визнається ... Крім того, в науці існує думка відповідно до якої тлумачення рецидиву для кримінології та кримінального права має бути єдиним: повторне здійснення нового злочину особою, ...
...є однією з центральних у науці кримінального процесу. Як справедливо зазначала Т.Н. Добровольська, “якщо ми хочемо взнати, яким є кримінальний процес держави, ми маємо встановити, ... В науці також досі немає єдиного загальноприйнятого визначення цього поняття. “Принцип” – термін латинського походження і дослівно означає – “основне, вихідне положення якої небудь ...
...3 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: a. Г.Костюк b. У.Ліннман c. Б.Ломов d. Д.Узнадзе e. Д....24 Поняття “стереотип” у психологічній науці запропонував: a. Д.Узнадзе b. У.Ліннман c. Г.Костюк d. Д.Паригін e. Б.
...структурою проблем, які вирішувалися в науці c. за роком видання d. за принципами, які обирає дослідник Question 46 Чи існує чистий досвід, тобто такий, який не ...у єдину систему було притаманним науці b. ні, у буденному житті людина також прагне обґрунтовувати свої дії c. ні, оскільки у стародавні часи наука не відповідала ...
У правовій науці розрахунки розуміються як дії боржника, направлені на погашення грошового зобов’язання. Розрахункові відносини є об’єктивними, оскільки породжуються безпосередньо товарними ...
Проблема ідеального керівника у науці управління 2. Добір кандидатів на посаду керівника 3. Стилі управління та типи керівників 4. Формування образу ідеального керівника Список використаної ...
Напрямок в економічній науці, що ґрунтується на аналізі фактів, за якими формулюються принципи економічної поведінки є: а) позитивним; б) нормативним. 2.
...АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОВІЙ НАУЦІ 1.1. Поняття й концепції юридичної відповідальності в правовій літературі 1.2. Принципи, функції і види юридичної відповідальності 1.3.
...АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОВІЙ НАУЦІ 1.1. Поняття юридичної відповідальності 1.2. Підстави та стадії юридичної відповідальності РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 2.1.
...АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОВІЙ НАУЦІ 1.1. Поняття юридичної відповідальності 1.2. Підстави та стадії юридичної відповідальності РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 2.1.
Поняття технології в педагогічній науці та практиці 3. Інтерактивне навчання як сукупність технологій 4. Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці 5.
...та прагматичні ідіоми в мовній науці 1.1. Стилістичні характеристики стійких сполучень в англійській мові 1.2. Ідеоматичність. Проблеми перекладу фразеологізмів 1.3.
...та його значення в юридичній науці 1.1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення 1.2. Склад адміністративного правопорушення Глава II. Класифікація адміністративних правопорушень та її значення ...
...ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У НАУЦІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 13 2.1. Норми цивільного процесуального права як передумова ...
Поняття методу в науці. 2. Поняття рефлексії в науковому пізнанні. 3. Світоглядні позиції вченого і вибір наукового методу. 4. Основні категорії наукового пізнання. 5.
...кам’яної доби) в історичній науці 2. Пізній (верхній) палеоліт як історичний період в археології 2.1. Загальна характеристика та періодизація палеоліту 2.2.
Розділ і еволюція поглядів на демократію у вітчизняній та зарубіжній науці 1.1. Поняття та сутність демократії 1.2. Форми демократії Розділ іі демократія і права соціальних меншин 2.1.
Вступ Розділ і еволюція поглядів на демократію у вітчизняній та зарубіжній науці 1.1. Поняття та сутність демократії 1.2. Форми демократії Розділ іі демократія і права соціальних меншин 2.1.
Методи, що використовуються в науці цивільного права 2. Система науки цивільного права 3. Цивільне право та інші юридичні науки 4.
Різні підходи в економічній науці до визначення капіталу 1.2. Форми капіталу 1.3. Кругообіг капіталу Розділ 2. Наймана праця: сутність та еволюція 2.1.
...та її вирішення в психологічній науці 1.1. Агресивність як прояв емоційної сфери 1.2. Причини виникнення агресивності та особливості прояву в дітей молодшого шкільного віку ...
...розуміння політичної ідеології в політичній науці 1.2. Структура політичної ідеології 1.3. Функції політичних ідеологій РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ 2.1.
...розуміння політичної ідеології в політичній науці 1.2. Структура політичної ідеології 1.3. Функції політичних ідеологій РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕОЛОГІЙ СУЧАСНОСТІ 2.1.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.