Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 51-100 з 168 за запитом НАУЦІ

...поглядів на природу доказів у науці кримінального процесуального права 2. Властивості доказів 3. Правила допустимості та недопустимості доказів, правові наслідки їх порушення 4.
...відмови при незакінченому злочині в науці кримінального права…………………………………………………………………..5 br /> РОЗДІЛ 2. Поняття добровільної відмови при незакінченому злочині…...…………….13 РОЗДІЛ 3.
...інформація" та її використання в науці 1.2. Об’єкти та процеси перетворення документальної інформації 1.3 Види аналітико синтетичної переробки документальної інформації Розділ ІІ особливості ...
Поняття кримінальної відповідальності у науці кримінального права 2. Кримінальна відповідальність та кримінально правові відносини 3. Підстава кримінальної відповідальності 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності Висновки Література ...
...цензу та «наукового старіння» в науці 3. Методика організації науки та підготовки наукових кадрів в Україні 4. Об’єкти наукового дослідження та їх класифікація Висновки Література
Концепція поділу влади в російській науці 3. Розмаїтість поглядів на ідею поділу влади на Заході ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці…….…..6 1.2. Сучасні теорії та моделі місцевого самоврядування..................................10 1.3. Основи місцевого самоврядування.............................................................. 14 1.4.
...диференціації навчання у психолого педагогічній науці……7 1.2. Дидактичні особливості диференціації навчання учнів початкових класів……………………………………………………………………..12 1.3. Специфіка реалізації диференційованого підходу на уроках у ...
...в дореволюційній російській і радянській науці Висновок Список використаної літератури
Коносамент у цивілістичній науці……………………………………………..9 1.3. Поняття і ознаки коносаменту…………………………………………...……14 1.4. Реквізити коносаменту та їх правове значення…………………………...…18 1.5.
Технологія в педагогічній науці та практиці Розділ 2. Інтерактивне заняття в вищій школі 2.1. Необхідність застосування інтерактивних занять 2.2.
Технологія в педагогічній науці та практиці Розділ 2. Інтерактивне заняття в вищій школі 2.1. Необхідність застосування інтерактивних занять 2.2.
Проблема омонімії в мовозначій науці.6 1.2. Різновиди омонімів і шляхи їх виникнення..12 РОЗДІЛ 2. СВОЄРІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОМОНІМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ.
...культури спілкування у психолого педагогічній науці 1.1.1. Поняття "Культура спілкування" та його структурні компоненти 1.1.2. Спілкування як психолого педагогічна категорія 1.1....
...клімату колективу у сучасній психологічній науці……………………………………………………….…..6 1.2. Діагностика соціально психологічного клімату колективу ……………….15 РОЗДІЛ II. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬ – ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ……........23 2.
Дослідження системи Монтесорі в педагогічній науці Розділ ІІ. Соціально педагогічна діяльність, ідеї та погляди М.Монтесорі 2.1. Основоположні принципи педагогічної системи М. Монтесорі 2.2.
...готовність" у сучасній психолого педагогічній науці 1.3. Шлюбно сімейні настанови молоді 1.4. Соціально психологічні особливості готовності молоді до сімейного життя Розділ 2.
...історії кримінального законодавства та в науці кримінального права. 4. Виправлення засуджених як мета покарання. 5. Спеціальне попередження. 6. Загальне попередження. Література 1. Анденес И.
Який напрям в економічній науці багатством націй вважав «продукт землі» створений у землеробстві: а) меркантилізм; б) класична школа; в) фізіократична школа; г) сучасна політекономія. 2.
...влади Висновки У сучасній правовій науці принцип розподілу влади прийнято відносити до основ демократичного конституційного ладу. Це значить, що він має основоположне значення при рішенні конкретних ...
...в педагогічній, психологічній, філософській, етнографічній науці 1.2. Українські народні звичаї, традиції і обряди: визначення основних понять. Можливості використання як засобу формування особистості 1.3.
...Висновки уривок У сучасній правовій науці принцип розподілу влади прийнято відносити до основ демократичного конституційного ладу. Це значить, що він має основоположне значення при рішенні конкретних ...
Проблема істини та практики в науці та філософії. Критерії істини 89. Поняття суб’єкта історичного розвитку Література
...міцно затверджується у філософії і науці, стимулюючи формування нових дослідницьких програм і методологічних установок. 1 Філософська система Герберта Спенсера Основні ідеї «синтетичної філософії» Спенсера звучать зараз ...
...адміністративного договору у вітчизняній юридичній науці 5. Зарубіжний досвід застосування адміністративних договорів у сфері державного управління Висновки Список використаної літератури
Дослідження цих тенденцій в сучасній науці на часі є актуальними та перспективними. Історично визначена спрямованість культурної практики, зокрема індивідуальної творчої діяльності людини, яка завжди сприяла розвитку ...
...ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Важливе місце в науці кримінального права посідають її принципи. Законодавство та його окремі галузі виникають, утворюються з потреби суспільної регламентації, регулювання відповідних суспільних відносин.
...ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВІЙ НАУЦІ……………………………………...….18 2.1. Місце причинного зв’язку в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину………………………………………………………………………...……18 2.2.
...про економічні закони у вітчизняній науці 2.4. Погляди вітчизняних дослідників на методи політичної економії РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ 3.1.
В радянській історичній науці дана проблема практично не досліджувалася. Сучасна українська історіографія зробила вагомий внесок у дослідження стану розробки суспільно політичної думки українських політичних ...
...ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВІЙ НАУЦІ……………………………………...….18 2.1. Місце причинного зв’язку в системі ознак об’єктивної сторони складу злочину………………………………………………………………………...……18 2.2.
...до вивчення креативності у психологічній науці. Висновки до Розділу І РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ. 2.1. Основні підходи до дослідження потягу до самоактуалізації 2....
...надзвичайно важливе питання в сучасній науці конституційного права зарубіжних країн, а саме дослідження загальних характеристик конституції такої провідної європейської держави як Угорщина.
Зміни у вітчизняній психологічній науці в кінці ХІХ ст Висновок Список використаної літератури
В економічній науці сформувалося дві основні концепції інфляції: 1) інфляція  знецінення нерозмінних на золото паперових грошей внаслідок переповнення каналів обігу грошовою масою; 2) ...
...Місце моральних принципів у правовій науці Висновки до розділу ІІ Висновки Список використаних джерел
...особи, що сформувалися в юридичній науці. Розгляд другого питання потребує визначення видових особливостей юридичних осіб публічного права і приватного права, товариств і установ, підприємницьких і непідприємницьких ...
Праворозуміння парламентаризму у вітчизняній юридичній науці………………………………………………………………………….…….30 2.2. Особливості конституційно правового статусу Верховної Ради України.. 2.3. Правові проблеми функціонування сучасного парламентаризму в Україні………………………………………………………………….….……....
...імпічменту в політичній та правовій науці 2.2. Інститут дострокового усунення з поста президента в зарубіжних країнах 2.3. Правові засади та порядок усунення Президента України ...
...слово, що використовується в економічній науці 2. Ризик у бізнесі а) абсолютно неминучий б) неминучий у діяльності лише слабких фірм постачальників в) відсутній при ефективному управлінні ...
У науці трудового права трудовий договір розглядається як юридичний факт, що виступає основою виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин; як елемент трудового ...
...а тому в еко номічній науці ми маємо справу з різними теоріями і школами. Проте це не означає існування різних економічних наук.
Розуміння інформації в юридичній науці…………………………………...29 3.5. Визначення інформації як цивільно правової категорії……………………31 Висновки………………………………………………………………………………34 Список використаних джерел……………………………………………………….37 Додатки………………………………………………………………………………..39
Бюджетні правовідносини у сучасній науці фінансового права / Музика Стефанчук О.А.// Форум права. – 2011. № 1. – С. 694 699. 4. Музика Стефанчук О.А.
...в психологічній і соціально психологічній науці як узагальнений, єдиний об'єкт дослідження, а психологічні особливості групового розвитку, особистості і життєдіяльності членів груп, що знаходяться в умовах ...
Бюджетно правові відносини у сучасній науці фінансового права…..38 3.2. Перспективи розвитку бюджетно правових відносин в Україні……...40 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…….44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….
...недостатньо дослідженні в українській юридичній науці. Метою дослідження є комплексний аналіз умов чинності договорів та підстав їх недійсності, порядок та наслідки визнання договорів неукладеними.
...недостатньо дослідженні в українській юридичній науці. Метою дослідження є комплексний аналіз умов чинності договорів та підстав їх недійсності, порядок та наслідки визнання договорів неукладеними.
...щодо об’єкта злочину в науці кримінального права. br />br /> 9. Ознаки складу злочину, які характеризують об’єктивну сторону: обов’язкові та факультативі. 10.
...поняття “природа” у психології як науці. 2. Виникнення думки, за П.Т. де Шарденом. 3. Поява ноосфери: еволюційний процес, за В.І. Вернадським. Заняття 4.
« 1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.